Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

1 I- 1 . ]

News
Cite
Share

1 I- 1 ] Prydnhawn Dydd LLl N, llfAI 15. Daeth nYthyrgod b Flanders attoin y bore Jmn, a I Illy'tilyi-au a phapuratt i'r 13eg o'r mis wn. mae'r Ffrangcod yn nvyned ymlaen it'u Pesurall ,tiiiddifl'yiiot ar y cyffin gogleddol gyda bywiogrvvydd; y maent wedi gosod y tir o gylch V alencienes, a rhai amddiffynfeydd ereill, dati ddwfr. Cadarnheir yr hysbysia-eth a yrtvddangosodd ym mhapurau Ffraingc, ynghylch fod rhai o iU- jvyr Saxony yn wrthr.yfelgur, eithr mewn cy- noeddiad o eiddo'r Tyvvysog Bliicher, dywedir bod wedi eu darostwng i ufudd-dod yn lied ebrwydd; a'r hyn sydd dra hynod yw, fbd yr lalles am hyn yn y Moniteur dau ddiwriiod c,IN-it uklo ddigwydd. Y r ydym wedi derbyn papurau York New- yd i'r 1 tCed, ac eiddo Halifax i'r 22ftin o'r mis d'weddaf. Cynnwysir hanes ysgafaeliad y Cy- "Ile a'r Levant, ar yr 28ain o Chwefror, ar gyfer adeira, yn y blaenaf. Wedi i'r llong Ame- T caidd; y Constitution, gymmeryd y ddwy long chod, ymlidwyd hi gan lynges Syr Geo. Cblier, eithr diangtydd y Constitution a'r Cyane, ac y niae'r olaf wedi dyfod i York Newydd yr oedd el swyddogion yn ofni fod y Brytaniaid wedi ad- gyrnmeryd y Levant. Yr ydym newydd a bod yn Cyfrinacliu a Bon- fleddig yr hwn a ddaeth o Paris am chwech o'r gloch brydnawn dydd'Mawrth. Efe a ddywcd fod y mynegiad a wnaed gan Fouche (ynghylch ansawdd derfysglyd y wlad) a'r ordinhad ymer- cdroi ag sydd yn adfy wio'r cyfreithau cospavv ] Jn erbyn cyfeillion y Bourboniaid, wedi peri raw cyilTredin yn y wlad honno. Disgwylid i'r lrIesurau hyn gael eu canlyn gan ddirwyul1 a charchariadau. Yr oedd Bonaparte yn arc:, yn 1 aris-, ac haerid ymhlith y dynion mwyaf cyfrifol y byddai i'r gwarth o ddechreu'r rhyfel gael ei daflu ar y Cyngreirwyr: ac y cyfyngai Bonaparte ei hun o fewn i fesurau amddiftynol. Yr oedd son yn ymoaenu fod amryw o'r taleithau niewn cyflwr o wrihryfcr, ac. y byddai i'r Cyngreirwyr ddechreu r rhyfel cyn canol y mis hwn. Mewn llythyrati, o Bourdeaux yr ydym yn cael fod y tfrangcbd yn parottoi am ryfel llyng- esol. Y tnae dvvy long arfog yn awr yn y dref honno yn barod i gymmend mantais ar y son ;I v-ymai ° gylroeddiad rhyfel. my l'ong BYreugig Trois Amies, Cadpen r: t N bOb D', au t o; 1 ewhaven dydd Gwener, o Dieppe, °. r livtn yr hwytiodd y bore hwrinw. Yr oeddid %vedi de,byll Sorchymyn yno ar fod i'r holl bys- godF gael eu tynnu at wasanaeth y fyddin. C y ododd y pysgodwy. yn un corph, a gwrthcd- asant gyrrinieryd eu tynnu, gan dystio y byddai 11 ynt wrthwynebu hyd yr eithaf, a'u bod hwy all dros Louis XVIli. Dydd lau aeth corph 0 r gosgorddion gwladwriaethol ar hyd y (hef; ale yr oeddid yn disgwyl 2000 o filwyr y gad res yno dydd Gwener, i heri i'r pysgodwyr gychwyn, ae yr oeddid yn disgwyl y cymmerai terfysg yno. Daeth 12 swyddog Ffrengig i Portsmouth o ia-ingc dydd Sadwrn, yn gwisgo'r hedio yn t¡,wyn, dyweùir eu bod yn perthyn i La Vendee, lie y mae'r Breninoliaid yn dra grymus. Dyfeiswyd peiriant gan Mr. Bertie, o Rue Richer, ac a. wnawd yn Paris, yr hwn a wna bob math o bapur o'r hyd a fynner, ac o 44 i 45 mod- ?d 0 led; yr hwn wedi hynny a dorrir i'r ?'"ttoli a fynner, a thrwy hyn geUirgw'euthur y _yn llavver rhattach nag mewn un iiordd y 114?u" y-ii liawei- rhattacii iii 9 iiiewii utt flo r'dd ???' ??P"a" o Hamburgh yn cynnwys !)?v .?St?etht't Cf?d o'r mis hwn. Cadarnhant )'r 'y?-bysi?th a dderbynwyd yn ddiweddar o ? _'than ereilt, ynghylch fod cryn !awer o ?yr Russia yn cychMyn-tua'r ymladdfa, ac cyhaedd Breslau. Mewn erthygl o ltugen d\twedir fod H're!gad Swedaidd wedi d '.1, t> l' dy'fod krys-negesydd yn dwyn cen?adtaethau rCyucrreirwyr a myuegu fod Iluoedd Sweden  n i:I JI' d. Y' ?chwyn i gynnorthwyo'r achos cy?'redtn. .A..e rnewn un o'r llythyrau dywedir fod ysbiwr Pfrellgig o?pnw Palm. yr hwn fuasai gynt yn f-i,a g lanv i )arte, gnf-jaglaw i Bonapa;te werli cael ei ddala yn ?nover, ei brofi mewn Hys milwraidd, ei goll- ?rnu,at saethu.  Dan y,?0n G?nnau'r Danube, dywed.r fod Vr Archdduges Maria Louisa wedi ysgrifennu llythyr at Raglaw Parma, yn yr hwn y mae yn wedYd) fod ei Ite?y!!ys yn gwrthod Haw tod??' ondfet merch ufydd hi a gydsyn- iodd d "'?''ddeisynadanei thad, ac aberthodd lei huti er niw e• ,g";l, a,1> _r'1 1 r-, V? ?' gwl?d—pau aeth t r?fr ra<.ngc, y- ?oe,? dd t yrndjdyg:,??,, ??f ''?" f ben Md; faniu yLn^&»^ ,m na haeddmnt eu "?.m farnuyn ?wf.u ?  "y? haedtd,ant eu ???eriad.L'?d?sant Bonaparte yn ei gyf- ??nt? da?' ?"?? orsedd y Ty?soga ^thod^ent • M' y "? Napoleon yn dych- "^eky-d rl t i.? ?fratngc, a?r bobl yn gwrthod eu Brenin. "'Ve,IY-d i F f i,ainge ) a'r bobl yn,gnvrtho d eu Bi-enin. 'Y fath ??? ?-arthus a difFydd! Byth ni ??vc? hwelaf n attynt; ac onl byddai fod gennyf b 1 r hwn yr ?? ??' cyssegru fy hanfod, d yfi a gauwn fy  ?"" mewn monachdy dros weddmn)JI "yddiau.-7/?&?-g- 0?.?,. Pondcnt, Afai 5. Iewn Janeiro hyb ysir ^Tdiosrftd6'^11 ° R'o Janeiro hysbysir ? h. <\6Yctl7^ Frugal ?ti gohirio ei ddychnveliad o'r Brazils yw .a/!S- rI tundeb .el 'Veu\ldoglOrt; y naill blaid 'a '4ant Mai Mwy budejol fyddai i'w Uchder RE<*HIII«I I ii y d'°s ychydig, tra'y 'Ilae'fl ra"O"I Ue,U y° haeru y dylai ddychwelyd yn Hysby I 1 V.. I-lysbys-r S? Lysar?ph Vienna am yr ail 09r kis \Vn, fod y dramwyfa ??"S Fringe a Ger- ?Y wei d- °aeyL, e\ciiauad i fynu; nid oedd neb o ?b'Purau Paris wedi dyfod i ??"? wedi'r 18fed mis diweddf ^^m yn deall fod Gweinidogion y L?w- ^rapfh/" ^riadu §ollwng ?lodau'r Senedd -y4f nghy'lch yr ??'" ? Fehefiu, gan dybied vr Petthytiol i'r CYfl'redhl weJi 4 prJ'd 

Advertising

! I ! Abertazce, Dydd Mcrcher,…

;uv*ti--'-'" At Argrapkiadjidd…

[ At Argruphiadydd Scren Gomer.

;""''- . ; .-IAt Argruphiadiidd…

DAU ENGLYN,

jMWYN COPPR,

Family Notices

MARCIIXADOEDD.