Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

fl1"'" Parhad o -N,,,zoildt-lioii…

[No title]

[No title]

f SNEDD YMERODROt. !

HANES GWA HANOI# G Y FIE IT…

News
Cite
Share

HANES GWA HANOI# G Y FIE IT HIA I) AT J Ac ARGRAPHIADAU R BIBL, VN YR I AIT II GYMIIEIG; I Gan THOMAS LLEWELYN,, LL. D. Yr litm a argraphisyd yn y Saesneg yn .Brysio, yn 9 Jhcyddyn 1768. I [PAIUIAD O'U HUIFYN I Yr argrafTiad hwn oedd li^r/cach nag un Oft. try wir y llyfrau a gynnwysai, eithr dywedir wf- thym gan Calaniy (Account of Eject. Mi/fisted vol. 11. p. 920.) fod ynghylch dcng mil wedi dosparthu yng Nghymru, g;?n y r argraffied}'0 Mr. David Jones, yr hwn, fel y (iyw, e' diy -,I roerodd lawer sawn o draHerth wrth argrnii^ f gwasgaru Cymreig- Ymddeugys 1J\ prif noddwr y crhoeddia.d hwn oedd ArgJwyd dy4rtlsg o deulu'r Wharton, Thomas. J3a', Wharton, fel y tybiaf, wedi hynny Isiarll ¡II- chendon, larll, ac Ardalydd Wharton ProteS- taniad setogy a chefnogwr i'r Chwyldroad I sanaethwr ffyddlon i'r Brenin Wiliarn, ac ILI" 0 Weinklogiou y Aan, yn y rhan ogOil: eddus o'¡ theyrnasiad. Koddvvyd Jones Vn gorehwyl hwn gan wyr urddasoi ereill heb Arglwydd Wharton, a chynnorthvsy wyd ef haelionus fodd gan rai gweinidogien a dinasy;u( ion Llundain.—(Calamy ubi supra,) Yr a rgra (fiad yn t690 oedd y d i weddaf y• ddwy fed ganrif ar bumtheg. Hwn oedd y wa'-ydd aygra?ad wylhplyg, a'r seithfed o'r h rai o'r Ilyfr hwn cyn yr amsPr hwnnw. N'? JII wedi e argralfu mor hardd, nac ar gysta-l pal)tl r0 na lIythyrell inor dlos a'r uti blaeaoiol; Od mewn pethau ereill, megis maintioli, mai'i^ f llythyren, rhifedi y papurlenni, y maen-t yn 0 elyb i'w gilydd, a'c i amryw argralRadau o'r Bibl ytighylcll yr amser liAvnr y maent ,re j en hasgraffu yn lied agos, aYr llyiihyren hi rach yn fechan, ac felly nid gwbl eystal i'? ty' gad; olld etto y nite"r llyfr mor liogelhul)!^ mor gyfleus, mewn amryw ystyiiaeHjauy dymunais- yn fynyeh gael. yr oni Myfr wedi eia5' gnsSu drachefn y" y dulli kwiij JI1 Gymraeg a yn Saesneg. Os sylwn ar y pwngc hwn yrr yr oes hoP, sawn weled fod ei ansawdd wedi cyfnewid 1^' wer er gwell. Tieuliwyd miliyuau o bllnnoed ar werthredoedd haelionus yn y wleaf hon we" 1700. Pe byddai i ryw un a mm eu' hyn, a. t,hy"b' ied: fed y swm helaeth hwn JI1> rhy ddirfa^ byckled i'r cyfryw ystyried rhifedi yr ysbyttai sefydlwyd mewn tref agwliid; gwnaed ameal" gyfrif ar antur o'r draul i godi a cliyitiial yr byttai hyn; ychwaneged at hyn ein ilys",Olio" eiiisengar, er hyfforddiad a chynnaliactb i Irialit y tlodion a'r augkenus at y rhai hyn e-Hu waneged ein cymdeithasao a'n sefydliadau liaell ionus a lliosog (rhai o honynt a ddo-sbarthaat 0* oedd o buunau yn flynyddol); ac keblaw by' cyfrauiadau anghyoedd unigolion: pan y$ty,lf hyn oil, ni ellir tybied fed yr baetiati, uci,od 9 fod miliyuau wedi cael eu treulio mewn. oddiar ddechreu yr oes hon yn uwch narr gwir" ionedd" er fod, yti rliaid i'r &wm ymddangos y" dra mawr. Y mae cynaiysgaeddu cenedl o Brotestaidai'' cenedl yll,'n h. VMD)j,dog,aetil Llundain a rhan (JJ Prydaiii cenedl yn cynnwys, ysgatfydd, .dt"tt gain mil o deuluoedd, ueu ddim HaL l tbri bedwar can' mil o ullio,Olion il gy n 11 y S9),aeddli cyrniifer o ddynion a Biblau sydd rhagorol ac mor ardderchog fel na elhvsai lai tJø c'hyfarfod a sylw a cliefiiogaetli, yn yr oes bo1* o baelioui, yn yr -trddigolicdq hwn 0 e4uaell" garwcb. 0 fewn i'r deng mlynedd ? det?a!a ?ve?f? hyn, argraH'wyd y llyfr hwn bedair gwaith. CY? hoeddwyd y cyntaf yn 171&. YraHyn 17'?? y nesaf yn 1746, a'r olaf yn 1752. Y maent o" ym wythplyg. YraHsydd yn hytrach yn !? na?'r UeiH? ac hefyd heb gynnwysiad y penso au, ac heb gyfeiriadau as ymyl y dail; ac a? 1, rheswm hwnw, ni P.hri5iwyd d erioed gymrnatJJ, gan.y bob! i'r rh{y cyhoeddwyd ef;, y f,,th'rt? eu Fhs?f&rn o d,r cynnwysiadau a'r cyfei''?' hyn; ac ?rrhai?ond y waith hon yn nt]ig7,y cynnysgaddwyd hwy. Y tri argraffiad ere,.ll ? ydynt ly ftau wythptyg helajeth a hardd- ? ?? yr Apocrypha, cynnwysiad; a chyfeir!st? ? ? ddynt, y mae oed y byd ar ben uchf y ? ?Hen tUthian'r Eglwys wedt cael ea? nodi yn Yr f! Destamenf? a'r Salmau at ygwasanaethbo? ? phpydnawaol, am bob dydd o? mts. ? 'J1 yn cynnwys hefyd ddangoseg n?u amse?y?'? ?{t ?ysg?y?hurQ! (y dangoseg yma syddgryMO?? ?mseryddi?eth yr Archesgob Usher?g?n Yr 0 ¡ Ll:yd-fe'i cymmerwy?o"r argra?xd- u"r,J> ?ff< Fi4i S&esnBg 1701,. aQ a gyRe?hwyd g??' ?t'* iam?), y Salmau Can, a rh?! Emyn?ti a f r0*' Gweddi. (Nid oeddyr Apocrypha yn ? 175-2.) (i'W CARHAU.^ t U