Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

fl1"'" Parhad o -N,,,zoildt-lioii…

[No title]

[No title]

f SNEDD YMERODROt. !

News
Cite
Share

f SNEDD YMERODROt. TY YR ARGLJVYjDDt. j Lílln, Mai Û.¡.bal'lIenwyd dret ÚfecldiäiJt Llun, Mai 8.—-barllemvytl Ys<'i if y dreth ar feddiant yr ailwaith, ac amryw Ysg-rifau ereill portliynol i brif flvrdd meftn gwahanol barthau o'r devrnas. Mawrth, 9.Cymivgodd Ardat!ydd Lansdûwne ar fod i'r ysgrif dros hclatfthn gwellialit yr Habeas Corpus i gael ei darlleti yr hit waith. Gwrthwynebwyd yr ail ddariieniad gan Arghvydd Eleiiboi-o a'r Arglwydd C'anghellawr, o herwydd nad oedd flngen am y eyfryw ysgrif; ac wedi hynny par- wyd i'r ysgrif gael ei dai lien yr ail waith chwech mis i lieddyw, (li< y. gwrthodwyd hi). Mercher, io.Gwrtliwynebodd Tarll Stanhope ail ddariieniad ysgrif y dreth ar feddiant, o herwydd ei bod yn tueddii It i i',ilu Wynehau y tlodion," Esay iii. 15. Nid oedd efe yn erbyft y (firth 0 herwydd ei fod yn berchen tit., ond o hehvydd ei bod vn pwyso yn drwm ar y deiliaid, ac yn gq¡¡{ynol ai- gorph y bOhl, ac yn y modd hyn yy oedd yn gwasgu y Oodiou, ttwy gfldi pi is y bara. Dywedodd Arghvydd Lerpwl nad oedd y dteth hon yn pwyso ar y tlodion, and ar y eyfoelliogion, o her- wytld yr oedd y tlodion yn rliydd oddiwrth ei gweiih- rediadau. Tystiodd Iarll Grey, er ei fod yn ystyi-ied y dreth hon yn anghyfartal, yn drallodns a g&rthrymns, na fy- ddai iddo cf ei gwrthwynebu o herwydd ei fod yn gwybod y byddai ei wrthwynebiad Yl) aíiwyddiannns, Wedí dadlen yr ysgrif yriii waith, dywedodd Dug Norfolk ei fod ef yn cyttuno ynghylch anrjenrheid- rwydd o barotoi erbyzi rhyfel, and yroedd yn pobeitbio yr arferid pob moddion i gael heddweh trwy gynnad- leddn. Yn lie ystyricd y dreth yn anghyfartal a gorth- i-ynitts, yr oedd efe yn ei hystyried y mwyaf tei? a chyf- artal ag a ddyfeiswvderioed; ond yroedd yn gobeithio na esgenlusid yr arfcriad doth o fyned yn Eisteddfod arni. Ystyriai Arglwvdd Lerpwl y byddai hynrry yn achos gohiyiad afreidiol, gan fod y dreth yn cael ei hadnew- yddn dros un flwyddyn yn IInig. Annogodd Ardalydd Buckingham y Ty fyned "vji Eis- teddfod, yr llyn a wrthodwyd gan t'O yn erbyn ti, Gohiriodd enllarglwyddiaethan hyd ddJdtilau:ne3<lf. TY Y CYFFREDIN. j IJun, ilfai 8.Cyttunwyd ar Ysgrif dilcad gwobrsui carcharau, ac hebryngwvd hi trwy'r Tv. At- annogacth Mr. Lushington, caniatawyd y SWlll o S.%3841. at amrywiol achosion. Darllenwyd Ysgrif y Llythyrdy Newydd (yn LInn- dairr) yr ail waith. Cyfoffodd Mr. Tierney, a gvmaeth rawer o sylwadan ar dvauL y Tenlu Brenhinol, d»n olygiaeth yy Arghvydd Ystafellydd, gan gyfeirio at dranl y dodrcfir at Dy Carlton dros ddwy flynedd a Raw mis; yr hyn oedd yii 160,000,1.; beiodd yn llvsa ar yr Arghvydd1 Ystaf- ellydd, a dywedodd na allasid fyth chwilio i gyfrifon inoi- helaeth mewn modd d'yfadwy, heb i'r Ty fyned yn eisteddfod ac lioli tystion; ae nid oedd yn canfod dim grym yngwrthadl y rhai a wrthwyncbent hyn, set' y byddai i hynny ddolwrio teunlasWr Tom hi.. Brenhinol; ei amcan of oedd gasod arolygiaeth y drau! deuluaidd ar ddynion a fyddent attebol am eu hym- ddygiad yn y pcth hwn. Nid oedd neb yn fwy ewyll- ysgar i addet y d'ykti rhwysgfawredd berthyn. i'r got-on nag efe, pe byddai hynny i gael ei drefim yati'dyladwy. \i oedd efe yn credn pe buasai g.-ea y Tywvsog j Rhaglaw Gynghoriaid onest o'i awgyl'ck, y rhai a'i j g-osotlent mcwn cof wi-tli geisio dodrefn o bris ditfawr, ei fo(i nivi)e(i i dralll ag a allai alw am sylvvadau ranhyfryd, y gallasid arbetl Mawer ian-ii ti-ivy liyiiiiy. Nid oedd efe yn cb1.ennych ymyraeth it threfuiadau tlifewnol y Teuln Brenhinol, nac i lioli cogytkJiom a'r cyflfelyb; eithr yr oedd efe yn hydcru na fyddai i'r gyauaeradwyo y draul ddiriiiwr a (ii(i itg y soniai'r p,-ipiti-,tii -itii dani. Efe a derfynodd ei araetll trwy gynnyg ar fod i'r Ek^eddfod' gzel ei awdnrdocli i ahv am, ac lioli, Mr. Marsh o Swyddfa yr Arghvydd YstafeHydd. Dywedodd Argl. Castlereagh y dylai'r Ty dderbyn cynnyg y Konheddig Anihydedd;i«s gyda llawer o oehel- iad, g-<m nad oedd amgen nag apeliad y fanj. a amlyga^ant ar nos flaenorol ynghylch pwngc pei ffadth debyg i hwn. Wedi hynny darkiniodd yr 4rgiwydd dyledog yr holl syman a drenhvyd gaiSt y Teullftl Brcn- hinol, ac a grybvvyllwyd gan Mr. Tierney, gan roddi rhesymau Qglri, t,l'iilS bob. un o honynt; a dangosodd y buasai'r draul yn lie bod yn fwy na'r hyn a ganiattansid gan y Senedd, vn llai na hynny, oni Iwasai dyfattiad yr ymwehvyr Brenhinol. Ni dderbyniodd y Ty wysog Rhaglaw gymmaint a swllt oddiwrth y wlad yn y fhvy- ddyn gynlaf o'i Raglawiaeth am ei wasanaeth i'r wlad. Am y- ibanl wrth brynu llestri swian, dywedadd ei Aiglwyddiae.th na allasai'r Tywysog Rhaglaw ddef- nvddio Jfestri ei dad, nac \'speilio'¡' Tenln Brenhiaol o honynt; ac yn wir nid oedd llestri'r Brewin yn ddigonol jngwyneb y rkwysgfawredti g-g oe(f(L yn angenrkcidiol i'\v Uchder Krenhinol amlygu yn ddiw- eddar ar am&sr yr ymweliad Brenhinol.. Yr oedd y dranl ar Dy Carlton ac yn Windsor o fewn i'r amcau bris a osodwyd ger bron y Senedd, neu ynte fe'i talwyd o drysor priodol y Rhag-jaw ei hun. Ac felly, oddi eithr 17,0001. am dd'odrefir, nid ()c(hl> HeocWù ei drigfa cf wedi costio dim ilr wlad; ac yn avwr yr ocdd efe yn gobeithio nad oedd dim wedi cael ei wneuthur ag oedd" yn galw am gyfryngiad y Senedd; o herwydd paham gobcithïai na fyddai i'r Ty alw yn ol eu tcr-, fyiiiad blaenorol; ac mewn diwrnod nen ddau i-iii)ddid pob hysbysiaeth. ger Cll. hronau a. berthynai i'r p-wnge hwn* Cadaruhawyd y mynegiad cyffredia uchod gan Arglwydd Yarmouth, a sylwodd mai tra anaddas fyddai fod llestri Peniiadur y deyrnas yu waelaclr nag eiddo amryw Bendefigian. Llefarodd- amryw aelodau ar yr un testun, a, d'vw- edodd Mr. Tierney nad oedd efe yn dealt fod un attebiail wedi cael ei roddi i'r hyn a ddy wedasai efe, yn ddig.on i wweuthur cyfryngiad y y yn aft-eidiol Yna ymranodd y Ty, dros y cynnyg 119—yn ei erbyn 11,5 gwahaiii-actli 56, Muwrih 9.C_vnnygodd Mr. II. Addington ar fod i weithred y 53ain o'r Brenin, yr,hon sydd yn galluogi ei Fawrhydi i dderbyn cynnygion gwirfoddol y Mei- ivyl- Ileol i uno a'r gadres, i'r diben i gynnydda liuofcdd lieligor,,idwy'.c wltd, i gael ei derbyn a'Lbarferyd, dros ysbaid deuddeg mis. ILlefarodd amryw o a>e?odau yn eibyn y cynnyg hwn; pa fodd bynnag darllenwyd yr ysgrif y waith gyntaf, a goichymynwyd iddi gad ei darllen yr ail waith ddydd Gwenev nesaf.. Mercher, To.Gofynodd Mr. Whitbreatf pa un a aeddid wedi derbyn rheoleiddiadau terfynol y Cyng- reiywyr ai p-eidio, ac ar ba ddiw mod, cyn neit wedi'r gwyliau, y gallasid disgwyl cennadwri oddiwrth y Ty- wysog Rhaglaw i'r Ty ar y pei hwn i Attebodd Argl. Castlereagh, nad eedld eadarnhad cyttundeb diweddaf y CyngYeirwyr wedi caet ei dder- byn o Vienna^ ac nid oedd yiL debyg y byddsti idda 1 ddyfod i taw cyn dydd GvPener; ac ani yr nodol i ddwyn cennadwri oddiwtth y itliagia,,v nid oedd yn gweled yn gymhwys i'w fynegu yn aVlr. lau, i t.—Cyflwynwyd deisyfiad y Pabyddion gan Syr IL Parnel, yn yt hwn y deisyfant. l,'Uel elf rhyddliaa oddiwrth y cyffeithau cospawl a wnacd ) erbyn y cofph hwnnw o ddeiliaid ei Fiiwrbydi. Chivennychai Mr. Tierney wybod pwy oedd y dy\1íØ C ?, ? eniiy?hai IL?li ag y derbvniodd y Barwnig Anrhydeddus yr iaeth gandclyM ag yr oedd, fel yr oedd efe (Tierney))| deall yn bwriadu sylfaeni liswtifwiaiiau gey bron y 1 arno, j'n trili y pwngc yn gyffredin. Dywedodd Syr H. Parnel iddo dderbyn ei hysbJ3, iacth oddiwrth y deisyfwyr eu hurrain; -Ili fod ef ",rl yn bwriadu cynnyg rhai llawnfwriadau ger bron y 11 ar y pwngc hwn, cyn trin y testnn yn gyffredin. Ystyrmi Mr. Banks y pwngc o gymmaint pwp, ? byddai iddo gynnyg ar fod ïr Tv ?ad ei alw ?ir y d) pan ddetafr testun hwn i g,ýê} ei vstyried. Nid oedd Syr J. C. Hippesley yn meddwl sy?w»-af^ deisytlad yn awr; eithr efe a barortoiai ei hun i wynebu rhydd-freiniad diarnniodol i'y Pabyddion, 05 byddai i hynny gal ei gynny?. y gapt ei gyiln ,y!  fi Rhoddodd Syr H. Pai-iiel cynnygai efe ?. fod i'r Ty fyned yn eisteddfod i gymmeryd y pwng<; hvstniaeth pytkefnos i heddyw, ac v gModai e? ? lawnfwriadan ger bron y T? wythnos i hcdJyw.?" gokirwyd y Ty. ■■

HANES GWA HANOI# G Y FIE IT…