Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

fl1"'" Parhad o -N,,,zoildt-lioii…

[No title]

News
Cite
Share

Papurau Paris am y Qfed a ddaethant i law iy bore hwn; y iiiae't Ti,ysoi-feydcl yi, adfywio ychydig drachefn d\ dd Llun diweddaf yr oedd y Consols 5 y cant yn 57Dychwel- odd Lucien Bonaparte i Paris oddi ar ei gennad- wriaeth i Switzerland; a dyweclir foci brys- negeswyr yn myned ag yn dyfod o Vienna i Paris; ac haerir yn hyderus fod Bonaparte wedi dywedyd, mewn cyfrinach a Carnet, ei fod efe yn gobeithio na fyddai i heddwch gael ei aflon- yddu ac ei- ein bad yn dra ambeus o gywirdeb yr hanes uchod, ymddengys fod pobl Ffraingc yn gosod ychydig bwys arno, pe amgen ni flllsii,y Trysorfeydd yn codi yn y wlad honno. Dy wedir fod anghydfod wedi cymmeryd lie rhwng Ty wysog Orange a.'r Dug De Berri. Cynnwysir yn y Moniteur a^ysgrrf o gyttun- deb y Cyugreirwyr yn fiennn, ynghych achosion Switzerland; yn yr el-thn, (Ti cyntaf cydnabyddir anymddibyniaeth y 19eg Talaeth, mcgis y tFuif1- wyd hwy yn gorlf gwladwriaethol ar y 29ain o Ragfyr, 1813, a chorffolir y Pays de Yaud, tiriogaeth Geneva, a Thywysogaeth Neufchatel gydit Switzerbnd, y rhai a ilurnant (fair talaeth olr Y DapbenthaJ, ag oedd gynt yn rhan o Dalaeth Yaud a adferir iddi. Esgobaeth Bale, a dinas a thiriogaeth Bienne, gyda rhyw eitkr^da.u (exceptions) ydynt iberthyn i Dalaeth Berne. Kehhwys daelh Tlythyr-god Kambwrgh i'r ddinas, a. phapurau o Frankfort am. y 5fod ac eiddo Brussels i'r 8fed. Ar y prydiaia hyaiiy, ni-d oedd neb arwyddion yn danges y byddai i frwydro gymmesyd He yn fuan. Llenwir y papurau cylsoedd a'r flvthyrsi? cyfrinarhol ag hanesion o ymlyniad trigolion gogleddol Ffrainc wrth y Boui fioiiiaid dywediv fgd trigolion Lile yn flyrnig yn erbyn Bonaparte, a bod sel y fyddin tuag atto yn oeri, ac yn cael ei ganlyn gan ddifatterwch ac eaciliadau lliosog. Yr oedd Dug Welington wedi dyehwelyd i BruseeLs o Ghent ar yr 8fed. Cynnwysir erthjgl go faith ymhapurau Fnmk- fart, yr hwn a amdditfyn gyhoeddiad y Gajiuoedd cyfunal ar y 13eg o Fa ntlr, yn erbyn Ktma- parte, yn yr hwn y dywedir ita ddyTairr gormes- wr hwntiw gael nawddie ymhellach ymhlith gwiedydd gwa'rieiddiedfg: yr oedd cyttundeb wedi cael ei wneuthur yn Paris, yr li-xii a gym- modai holl daleithau Kwrop a'u gilydd, torwyd y I cyttundeb hwnllw gan Bonaparte, a thrwy hynny y mae yn eyog o ddwyn i mewn i fynwes hedd- ychol y partli hwn o'r byd holl ddychryniadau rhyfel a'i ganlyniadau. Y nine Europ yn dy- niutio heddi%-cli, a diammeu fod arni ei eisieu; eithr ni bydd iddi dybied ei bod wedi ei gael hyd oni fyddo wedi ei sefydlu ar yr egwyddojiion anghyfnewidioi tldaioiii cytfrediii, &e. Mynegir gan bapur boreol, 11 fod Gweriwlogfo-n ei Fawrhydi wedi derbyn cennadiaethau oddi- wrth Ly wodraeth llwssia,, gan hysbysu fodanian pobl Poland yn gyfryw fel nas gellir symmud y fyddin sydd yno tua'r Rhine, hyd oni ddelo rhifesir cyfaiial o Ilwssia yno i lanw en lieoedd yr hyn nis gsllir i wneuthur yn fuan, ae ni ddichon Llywodiaeth Rwssia gyivnal traul cych- wyniad y lluoedd o barthau tufewnol y wlad heb arian cymmorth Nid Jdym yn gwybv/d ar ba sBiili y mae'r dywediad uchod yn gorphwys. Eterbynwyd hysbysiaefh o St. Domingo, a serwyd Mawrth y 22ainT 1S15. Nid oedd neh Huoedd Ffrengig wed) ymddangos yna ar yr amser nwrrnw i gefnogi hawl honniadau Louis XVIII. irr ynys. Yr oedd masnach mewn cyflwr llwyddiannu-s; eithr nid oedd y Brenin Ilenry a"r Llywydd Petion wedi cymmodr a'u gilydd. ———— Bore dydd Mercher llwyr ddinystrwyd Tai Siwgr helaeth Mr. Krudge, yu lleol George, Christchurch. Cyttunwyd ar ddeisyfiad i'r Seneddr yn erbyrv I adnewyddiad y rhyfel, gan drigolion Carlrle. I il lcib/&?7%/r Offciriaid—Dd&e cynnalwyd cylch- wyl meibioH yr otVciriad ya eglwys gadeiriol St. Paul; yr oedd yr egl%vys -,vedi ei goi,lej..twi n-,tti ddynion o'r cytrifoldeb mwyaf) Dugiaid York a Devonshire, Archesgob Canterbury, esgobion Caerlleoa Gawr, Bangorj Henffordd, Tyddewij. 'I I ac amryw ereill; Argl. Palmerston, Argtwydd j I Maer Llundain, a Phendefigion ereill; yr oedd y beroriaeth yn ardderchog, a phregethwyd pre- I' geth ragorol gany Parch. Geo. Mathew; a chasgl- wyd 4991. j Is, 8d. ar yrr achos.

[No title]

f SNEDD YMERODROt. !

HANES GWA HANOI# G Y FIE IT…