Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

fl1"'" Parhad o -N,,,zoildt-lioii…

News
Cite
Share

fl1" Parhad o -N,zoildt-lioii Lititidaiii, c. amser. Y mae chwech cant o wyr ar waith bob dydd ar uchelderau Montmarte, ei rhifedi sydd yn cynnyddu yn feunyddiol, a dywedir y byddant yn ddeng mil yn fuan, i gadarnhau'r Heoedd crybwylledig, a pharthau ereill o'r Seine islaw Paris hyd y Marne. Achwynodd llawer o drigolion St. Antoine wrth ei Fawrhydi yr Ymerawdr, iddynt fethu cael arfau yn 1814 i yinladd a, hwy dros eu gwlad a'u pennadur; dywedodd ei Fawrhydi mewn attebiad, ei fed vii gobeithio na fyddai i'r estron gyffwrdd a'r c) ffitiiitu y flwyddyn lion, ond doed a ddelo, efe a gadvvai 40,000 o ddrylliau yn Paris, a mil 0 swyddogion y gadres, y rhai oil a fuont mewn rhyfel. i arfogi a chyfarwyddo'r diuasyddion yn eu hamddiifyn. Trefnwyd yr un mesurau i ddinas Lyons; a dywedir yn y papnrau hyn, fed y rhyfel a'r hwn y bygwthir y Ffrangcod yn rhyfel yn erbyn anymddibyniaeth gwiedydd ac os bydd iddo gymmeryd lie, ymddygai'r Galluoedd Cyfunol tuag at Ffraingc yn yr un modd ag y gwnaethaut tuag at Saxony, Genoa, a theyrnas yr Eidal; ond bydd iddynt gyfarfod a rhwystrau ereill a dynion newyddion. Eu cyhoeddiadau a'u bygwthion oil ydynt yn anamserol; nis gallant cin daduiio yn fwy nag y gallant eill gorchfygu; caent ddysgu er en gwarth yr hyn a ddichon 28,000,000 o Ffrangcod, 500,000 o filwyr profedig, a 30,000 o Swyddogion, y rhai ydynt wedi buddugol- iaethu mewn banner cant o frwydrau, ei wneu- thur, Yn ol yr hanesicn a gynriwysir yn y Moniteur ymddengys fod holl Duleithsa Flrainc yn ymroddi sefyll dros yr hyn a elwir eu han- ymddihyniaetli, ond trigoliou tiriogaeth Gog- leddol yr Ymerodraeth honno, ar hwyrfrydig- l'wydd y rhai yr achwyuir. Mewn llythyr o Liie (ond yr hwn a gyfan- aoddwyd yn ddigoll tcbyg yn Paris) dywedir fod y Saxoniaid yn bleidgar i'r Ffrangcod, y Prus- giaid yn atgas yn en golwg, a bod rhai o filwyr Belgium wedi cael eu gyrru it, tu ol i'r fyddin gyngteh'!o? o herwydd amlygu o honynt duedd- iadau i encilio at y Ffrangcod; ac ychwanegir y byddai i agos holl fil wy-r Belgium, a Mawer o'r Itanoveriaid fyned trosodd at fyddin Bonaparte, pe caent cytle. Yr oedd y Cadfridog Blueiier yn y dref uchod ar y fifed, ekhr dywedir gan ys- grifenyttd y llythyr dywedcJig ei fod efe yn dra ten a methedig, ac felly yn analloog i ddwyn lludded y rhyfel; ac er fed pawb yn ymdyrru ym Mlirydain, er mwyn cael ei weled, nid oedd neb yn sylwi arno yno. Addefrr gaB. y Moniteur fod hysbysiaeth o Milan yn mynegu fod byddin Murat yn yr an- nhrefn iwyaf^ac mewn llythy r o'r ddinas honno yn yr un pa pur, dywedir fod brwydr wedi cym- meryd He rhwng yr Awstriaid ag ef wrth y Itoneo, yn yr hon y maeddwyd y Neapolitiaid, y rlpi a •^ynnygasant orphwys wedi hynny yn Cesena, a g yrrasant swyddog Ù, llythyr at y Count Nie-p- perg; gwrthod wyd derbyn y swyddo, a cliiliodd ib y d d; fl, Murat yn ol gyda'r brys mwyaf, a medd- iainvyd Ce-ena gan yr Awstriaid. Aeth 10,000 »'r AwstrVaid i Florence i dorri yma-ith gorph o jjhvyr iNapIes, y rhai ydynt mcrrn amgloddiau yn y Musone; olll nid oedd yr ysgvifetvvdd v?r Igwybod beth a ddigvfyddasai yn Castiglione, lie y gwyddys i'r Awstriaid gyfarfod a'r Neapo- Jitiaid. Mewn erthygf o R;igusa, arwyddir fod y wlad lionrio mewn terfysg mawr, o herwydd clywed fod yr Awstriaid ynghylch daw?on lluytldwyr yno, ac mai rhyfel gwaedlyd fydd y canlyniad o hynny, o herwydd fod holl wyr ieuarngc- yy ardaloedd hynny dan arfau, ac yn lfawn casineb at Lywodiaefh Awstria. Ilhoddodd synago"ij y ddinas gymrnaiut a 40,000 o sequins i'r esgcb, yr iwn sydd yn ennrlr y Monregrilliaid drosodd at ei blaid. Ond mewn erthygl arall o Basle dy- "nedir fod brysnegesydd wedi myned tnryTr dref bouno, a. chennadiaethau oddiwrth Ymerawdr Awstria at yr Ymerawdr Napoleon,. a bod pawb yno yn ystyried hyn fel blaeu-biawf o fesui-au tangnefyddus^ • IIeddyw yn y bore cTacth papu-rau Brussels am yr mis hwn i law t y peth mwyaf pwysig a gynnwysant yw cyhoeddiad Louis XVI11. i drigolion Ffsa-ingc, yn yr Ilwii y mae efe yn eu i galvr yn ddeiliaid iddo cf, gan ddywedyd fod gwrthryfel y rhaii amlaf o'r milwyr, y rhai a dwyllwyd gan ychydig ftaenoriard, wedi galluogi trawsfeddianydd y goroM j fuddagoliaethii ar yrneiodragth gyfiawn y cyfreithau T m bod ym- drechiudaa ei ddeiliaid fl'ydcflon, mawsliydi'r f)rsehl" a ehynddrychioMeb y genedf, wsdi rho- ddi i fJtfu i tfyrnigrwydd mriwyr givi-tliryfe4gar, y rhai a hudwyd gan lhsencwiaid bradwrus, twyM- edFas, ac anudonlyd. Y Uwyddiant beius hwn, ?e?det Fawrhydi, sydd wedi creu bmw yn Ew- J'0{1, byddiuoedd cedyrn ydyrtt yn cychwyn tua Ffraingc, a'r holl alluoedd ydynt wedi pender- fynn ar ddinystr y Gormeswr; éthr yn y rhyfel eymmrrir gofal i wahajniaethu rh wng aflonyddwF ) yr keddweh aTr genedl Ffreng-rg orthrymedig. Tystsolaetkodd yr holl Gjngreirwyr bydd idd- ynt barefoa anymddrbyniaeth Ffranvgc, ac na byrfd iddynt hwy ymyraeth a'r Llywodraeth .,A,ul,- iv nol, a car yr ammodau hyn Uawnfwriadodd ei Fawrfrydr i dderbyn eu cynnorthwy. Yn ofer yr ymdrecliodd y trawsfeddiannydd i has anghydfod yn eu mysg (y CiFngreirreyi-Y. Wedi byuny helaetha ei Fawrhydi ar amryw ddicheJII- ion Botrapa)rte, yr hwn a ffugia fod yn gi-nil.-Ped- rol iawJJ, gan gymmeryd arno ddileu arferion y rhai a fernir yn orthrymus, er eu bod wedi eu dileu e jsoes, a gaiw yngbyd holl gynghoriaid y T;4ei^hau, i'r hyn a elwir Maes Mai, i liosogi rhifediTr cydfwriadwy r; gan addaw cyhoeddi yno yrrghanol gwnfidogion, d(iynwarediad o'r Ftrf-ly wodraeth ag sydd wedi 25 o flynyddau j o drallod ac aunhrefn wedi diogelu rhydd-did Ft raingc ari dedwyddweh. Dywedir hefyd, fod yr IlolI wfedydd yn gvs- tal a'r Brenin yn hysbys o dueddiadau pleTdiol y wlad iV fawrhydi; a therfynir y cyhoeddiad yn y modd hyn: "Ffrangcod! Ymaflwch yu y uaoddion gwaredigaetli a gynnygiv iTeh gwroldeb; Cynnullwch o gytch eich Dreviin, eich Tad, ac amddiffynydd eich holl iawnderau hrpiwch atto, i'w gynnorthwyo wrth eich achub chwi, i osod terfyn ar wrthryfel; gohiriad yr hwn a ellai fod yn dditiylsti-iol ['n gwlad, a thrwy gospedigaeth awdur cynnifer o ddrygau i gvflymu adgymmodiad c y'cl'i,editi.Ar%vy,dd- wyd y Cyhoeddiad yn Ghent ar yr aU o'r mis j hwn. Ar y 6fed o'r mis hwn aeth Dug Welington wedi ciniaw o Brussels, ar hyd y ilordd tua Ghent. Gwrihddywedir yr hanes diweddar ynghylch fod y gymmydogaeth o amgyich Ostcud wedi cael ei gorchuddio gan ddwfr. Dywedir fed Dug Weihtgfon yn gofyn am holl Iii wyr hebgoradwy y deyrnas hot i'r Cyf- andir. Yr ydys wedi ymosod ar dy Mrs. BJIamore, Kensington, dair o weithiau yn ddiweddar, gan amry\v ysbeilwyr. Bore ddoc ynghylch dau o'r gloch gwnawd cynnyg jfyrnig arno drachefn, tor wyd drws y gegin a. chyllell fawr, a thrd yr oeddynt yn gwiteuthui- hyn, dihunwyd y gwas, yr hwn a gododd ac a wisgodd; a phan ddaeth yn ddistaw at y lie ag oedd yr ystwr ynddo, yr oedd twll mawr yn y drws, a gwelodd wynpb dyn trwyddo, ar hyn saethodd lawddryll atto, dychwelwyd y tan gan un o'r lladron ac aeth y belen yn erbyn coler ei hugan, a'i wddf-liain, lie y trigodd; wedi hynny efe a saethodd lawddryll arall, a ffodd y lladron; yr oedd llawer o waed or tu allan i'r drws, eithr dygwyd y lleidr chvyfedig yroaith gan y 1 lei 11.

[No title]

[No title]

f SNEDD YMERODROt. !

HANES GWA HANOI# G Y FIE IT…