Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I Newyddion Llimdainj 4-c.

[No title]

News
Cite
Share

Mewn llythyr cyfrinachol o Portsmouth a dderbymvyd y bore hwn, ac a amserwyd ddoe, dywedir-" Daeth llong o Havre yma y bore hwn, yr hon a hwyliodd o Havre nos Sul. Yr hysbysiaeth a ddygir ganddi a gadarnha'r dyb fod y jjienin Murat wedi cael ei gyipmcryd yn garcharor; yr oedd hyn yn cael ei ddywedyd yn gylfredin yn Havre pan ddaeth y lloug hall oddi yuo. Yr oedd yn amlwg fod tuedd y bobl, yn gyffredin yn Havre, yn bjeidiol i'r Bourboniaid, ni allasai'r lluyddwyr ddangos eu hunain yn ddi- berygl; dirmygid hwy ymhob lie. Crybwyllir mewn hanesion anghyoedd a dderbynwyd yno fod y Cadfridog Clausel wedi cael ei roddi i far- wolaeth yn Bourdeaux, a bod y terfysgwyr Brenhinol wedi dyrchafu'r faner wen." Cawsom bapurau Paris am y 7fed o'r mis hwn cyunwysaut gylch-lythyr o swyddfa'r rhyfel at holl ynadon a blaenoriaid talaethau, dinasoedd, athrefi'r holl ymerodraeth, i alw arnynt i ddefu- yddio pob moddion, a gosod pob rhwystrau galluedig yn fiorùå y goresgynwyr, os bydd i'r Cyngreirwyr fyned dros derfynau Ffraingc, gan ddywrdyd-" Os rhaid i ni ymarfogi drachefn i amddittyn ein hanymddibyniaeth a'n trigfallllau, pa achos a ddichon fod yn fwy cyfiawn i alw am ymdrechiadau mwy unfrydig ac egniol. Achos cenedl gref yw hwn yr hon sydd yn ymroddi bod yn rhydd a bod yn feistr arni ei hun, yn erbyn cyngrair poeth ag sydd yn ffugio rho- ddi iddi gyfreithau gwarthus. Ar lwyddiant yr ymdrech yr ymddibyna hanfod Ffraingc rhaid i Ffraingc al w allan yr holl adgyfnerth- iadau a ddichon nattur, cywreinrwydd, medrus- rwydd a gwroldeb ei thrigolion roddi tuag at ei hamdditfyn. Yr Ymerawdr sydd yn ein mysg, y clnryldroad dedwydd ag a'i hadferoedd i ni sydd wedi dyblu ein nerth, llenwi ein cadresi ac adfywio holl obaith ein calonnau. Ar halogiad cyntaf cin cyffiniau bydd yr Ymerawdr yn biaenori ei Iuoedd buddugol, a chenfydd Ewrop ynorii ni rywogaeth y dewriou; eithr tra fyddo efe yn ymladd dros anrhydedd ac anymddibyn- iaeth yr ymerodraeth, rhaid iddo ymddibynnu ar gydweithrediad yr holl Ffrangcod. Dyledswydd pob dinesydd yw cefnogi ei til wyr ymhob modd galluedig, ac yna ei lwyclrliant ef a'n gwaredig- aeth ni a fydd sicr. Pydded i drigolion y wlad amddilfyn y ffyrdd cyfyng, y coedydd, a'r cors- ydd. Bydd y dull hyn o ryfel yn ddiberygl i'r sawl ydynt hysbys o'r wlad, tra y mae bob amser yn ddillystrioli ddieithriaid. Bydded y pentref lloiaf, a thai neillduedig, pob melin, pob clawdd, trwy wroldeb a chywreinrwydd eu hamdditTyn- wyr, yn orsaf i rwystro cychwyniad y gelyn- ion &c. Yr ydys wedi dechreu'r gweithiau yn Mont- j marte, er "amddiffyn Paris eisioes, a dywedir fod Bonaparte wedi trefnu Rhaglawiaeth o'i weinidogion ac ereill, y rhai ydynt i drafod achosion y Llywodraeth tra fyddo efe yn blaen- j ori ar ei fyddinoedd. Ac fel rhagbarotoad erbyn yr ystorm echryslon, yr ydym yn cael fod Boulogne, Calais, Gravelines, Dunkirk, ac amryw leoedd ereill yn y goglerld wedi cael eu cyhoeddi mewn cyflwr o warchae. Dan y pen Strasburg dywedir, fod cynnad- ledd rhwng Brenin Naples ac Ymerawdwr A wstria yn cael son am dani; bod Murat yn ymiwymo cydnabod uniondeb Ruriiad tcyrnas Lombardy, ä bod Awstria o'r tu arall yn cyd- nabod Murat yn Frenin cyfreithlon Napier, ac }"« ymrwymo ymneillduo oddi wrth y cyng- rair yn erbyn Ffraingc.—Ond yr ydym Yll credu fod yr hanes uchod wedi cael ei ffurlio yn Paris, ac yn hollol anheilwng o goel. Cynnwysir Ordinhad yn y Gazette de France, dan y pen Rhufain, yn yr hon y mac Boiiaparto yn addef ei edifeirwch am ei ymddygiad tuag at y Pqb; yn cydnabod anymddibyniavth y tiriog^ aeth Sanctaidd ac yn dywedyd fod llywodraeth yr Eglwys Ffengig o hyn allan i berthyn i'r Pab, a pherchir ei drefniadau gan Ytnerawdwyr Ffraingc fel meibion henaf yr eglwys. Eithry mae cywirdeb yr ordinhad hon yn cael ei ammeu gan yr uii papur, yr hwn a ddywed ei bod wedi cael ei diarddel gan y Lly wodraeth, Myncgir gan un o bapurau Paris, fod cyhoedd* iad rhyfel Prydain yn erbyll Ffraingc wedi cael ei arwyddo oddi ar y 30aiii o'r mis diweddaf. a bod dychweliad diogel yn cael ei ganiattaii i'r holl longau-a hwyliasant o Ffraingc dan y fancr wen. Hysbysodd Brenin AYirtemberg yn ei gen- nadwri i Gynddrychiclwvr ei daleilhau, a ar- wyddwyd yr IGeg o Ebrill, ei fod efe wedi ym- rwymo codi a chynnal 20,000 o Iilwrr erbyu y rhyfel sydd yn nesba u. Cyhoeddwyd attebiad gan Mr. Jones, ceidwad carchar y Llys Benadur, i gyhoeddiadau Argl, Cochrane yn ei erbyn ef; ac yn ei amddiflVnV I mae yn dy wedyd y gallasai efe ymddwyn yn waeth tung at ei Arglwyddiaeth: efe a ynsdrech- odd hyd yr eithaf i gael rhwym-ysgrif (bond) am 10UO/. ganddo, na byddai idcio ddiangc o'r carchar drachefn, eithr methodd a llwyddo; ac am hynny ei fod yn ei erlyu a. cbyfraith yn awr am dorri o'r carchar. D.4MWEINIAU ECHRYSLON, in ddiweddar aeth bad a phump o wyr o Hastings i'r mor tua'r lan arall, eithr trodd y gwynt yn ddisymmwth a gyrwyd hwy tua Rye, ac wedi bod allan mewn perygl dros ryw amser dymchwelodd y bad, a boddodd y gwyr oil: Y rhai a adawsant deuluoedd lliosog i alaru ar eu hol. Brydnawn dydd IJun, aeih Mrs. Kay, 0 bedronglyn (square) Leicester allan oï thy gan adael pedwar o blant wedi eu cloi i fynu mewn ystafell, yn ebrwydd wpdi myned o lioni allan, clywodd amryw o'r cymmydogion, yn. gystal a'r sawl oeddynt mewn parthau ere ill o'r ty, ysgrechau brawychus, ond ni chynnyg- odd neb i dorrijr drws yn agored cvn dychweliad y wraig annedwyd, yr hon, wedi agor y drws, a ganfu ddau o'r plant yn eu hyd ar y llawr wedi ei gorchuddio a, fflamiau, a'r ddau ereill yn llechu mewn congi o r ystafell; bu farw ua 0 honynt yn ddiattreg, ac nid oes gobaith am adferiad y Ilall. Bore dydd Mercher diweddaf, digwyddodd damwain echrydus mewn gwaith glo gerllaw'r Castellnewydd, (Northumberland). Yr oedd yr hen weithfeydd yno wedi eu llenwi a dwfr, yr hwn a dorrodd i mewn i'r lie ag ydys yn gweithio glo yn awr, (o herwydd torri yn rhy agos iddo) gaa lanw'r gwaith n>?wydd. Rhedodd rhai o'r gwyr, ag oeddynt yn gweithio gerliaw'r faii Iletoi-rodd y dwfr imewn, tuiyeiieu'r pwll, a diangasant. Ar y ffordd cyfarfuasant a Mr. Miler y lan-olygydd; a mynegasaut iddo yr hyn a ddigwyddasai, yr hwn a redodd i fynegu i'r gwyr ag oeddynt yn gweithio yn y parth pellaf, gan obeithio y gallasent hwythau hefyd ddiangc; end., och 1 ni chaniatawyd hyn. Rhuthrodd y dyfrocdd i mewn gyda'r fath gyflymdra dychrynllyd, a llifasant yn natturiol i harthau iselaf y weithla, a thorrasant ymaith bob dihangfa tti, L geneu'r pydew yn ebrwydd a chodasant i I9eg gwrhyd. Ac felly y mae'r dynion annedwydd nai 11 a'i wedi cael eu boddi yn y llif, neu wedi cilio i barth uchaf y weithfa, yr hwn fel y dywedir sydd yn uwcli na gwyneb y dwfr yn y parthau ereill, ac ar y munud hwn i mewn tywyllwch ac angen heb nemawr gobaitli am waredigaeth. Pa fodd byniiag yr ydys yn ymdrechu yn awr i gyrhaedd y lleag y tybir eu bod, o weithfeydd ereill. Nid ydym wedi clywed rhifedi'r gwyr ag ydynt yn y pwIl, ond yr ydym yn deall eu bod o GO i 70, a chall lanier o honynt deuluoedd lliosog; gadawodd Mr. Miler wraig ag wyth o blant i alaru ar ei ol nid yw rhifedi yrtiai a ddiangasant ych- waneg na naw nau ddeg; colI wyd yr holL geffylau, y rhai oeddynt 50. Y mae tri 0 beiriannau (engines) ar waith yn gysson yn codi'r dwfr i fynu, un o honynt sydd yn meddn grym 130 o geffylau, ac y maent oil yn codi 1,200 galwyn o ddwfr bob munud; ond er ma.wr ofid a galar, yr ydym yn deall fod y dwfr yn ennill ar y peiriannau ac wedi cynnyddu i 30 gwrhyd o ddyfnder.

[No title]