Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

- --BARDDONIAETH. .........-({

--__-1 ,It ArgraplÚadydd Seren…

./!< Ai-gi-apitiadydd ScrpH…

MYNEGIAD AMAETHYDDOL MISOL…

! GOLYGAWD BYRI

News
Cite
Share

GOLYGAWD BYR I GYMDEITHAS GENHADOL Y BEDYDDWYR. I I o'n Rl;ifyn diIDedduf), I I 20. AL-T.AHABAD. I Kerr, a Ifiti,eem. Ffm'fwyd yr orsaf hon yn 1814, gan Mr. N. Kerr, a'r brawd brodoro! Kureen). Dinas fawr o Hindostan yw Ai-Iahabad, ynghylt'h o Putaa i Agra, Vt'rth BTorchogmd) ncu gyssylitiiti,-Nr afonydd Ganges ajutnna, ynghy)ch490n:tudi)' Cor!).OgtGo:ii. o Cnic-utta. I'r ddinas Lon y dt:eth Mr. 'Kerr, yr hwn a ddychwetasai yn ddhveddar o Rangoon (o herwydd nnd ocdd y a'i gyfaill y" gynnaryH 1814. 1 mae. o be:'c!'irnortyn y Hchwn; yi!iac!ia\vcrohon\nt\'n tiv-y O.d(¡(:f('thUna;¡¡ i gact eu tywys t ?anoi y)- afoi), lie Y ¡OtlftaM a cI¡t'ochamm 0 bridÜ yn gl)'n:cdig wrth en tracd. Rhyw gy!!)maiht o f1hvyl' yn y 22ain catrod oedd <T)'\vythaH gweuudogaethMr.Chanibei-iain trt ybn yn aros ynghymmydogueth Cutwa, y !'hni ydyntaro! hyny wedt eu rheoictddio yn eghTys, ac ynawr yn sei\'d!edi" yn ynys Bonrbon. Dy?'Edi:' iad y brody' Fot-der, Btatch, a Jopitn, y rhal n <h-efn".Tyd I fod yn hcnm-iaid, yn yrnddwyn yn di'a addas. Arfcr gynrpdin gyda'r Cent¡;Hlon yw dosban-thn yn en 'nvahanol sefyHfaoedd, ac yn en cymntydog&cth, ranan c'r Ysgt-ythtn'an a thraethiadan yn yi- icitboe(ld bt-od. o. Yreitaith, trwy gynhyrfuynjoiyniad am wvb- sydd ta\vr, ac y 1'Jllle y/' P (Myc?.?M?aM t;wy o?-'r??ac?t ?,. y.?ry?/?t-MM ?M MM?!? ?? ?''y'5'?? "e? c<Mnad<M:, ?: KaM'?', yn ?c??MO? ("Clitt,edti(tr. Y mae gm yt lIOn eglwysl a nurfwyd, end Calcutta, weinidugion bi-odoro!, nen f¡'odyr a anwyd yn Y wlt,,]. Tra boddlwol yw sylwi fod hall 2,innau du.jifol addoZiatll1 di,gyblii.!cthr{"c¡}i cael fM c!fflawni g(i-ii /rodol'ion yn un/Ii, heh y ca /M?y(M<o ? yr /«/? ?/y?t!c'f<d ?r?K ?i6er y? yf.??'?M(y lia p h ittri c?t?it o 11 o eii ife i ru-c it, M<! p/tif/H C«7? 0 fM?,t? a7' ??'&?;; ? C?t/C:?a'6'A. tMf:? f!? -Dd!f!t' a ?'ydd <Kft? nf EM jF?'???f?:M ?M Cy:s?." t'}' M<M r/!e:t o'r r/Mu hyit wedi bod yM ,F?<</tma?!S «'r casfÙtu lldlClaj Yn yr hoH ysgoHon brodoro! y mae ychwaneg na mi! o biant. Dysgir hwy gan ysgot fei.sthaid pagan- aidd yn ddHtet:).-). Om cnir gobeitiuo, (meddai y Dr. Carry) y bydd i'r drefn hon o hya'orddiad t fyned dan sy!fnpn diogetfa. pnunaddoliaeth, a dwyn i ben gyfnewidiad tra phwysig ya ci ganlyniadau i'r boM yn y dwyntin." Rfufpdi'r dynion a osodir ar waith gan y gennadwri hpn, yn yr ugain orsaf rlwg-ritedíg, gan gynnwys Ewropiaid ahrodorion, ai- (!(Iiwedti Y f"6vv(](Ivl, )H]3 oedd Mft n f/cMj«:n, o'r rhai hyn y !nae deuddeg yn E-s'- ropiaid) a dcuddcg ar hHga:u yn ft'odo:ion, ncn hitic"- actit E\v!'opiaid a fagwyd yn y viad. Y mac tri ere-m \vcd' hwyiio wed: t)y.nny c LIoeg!; y Rtac !hat o honyat wedi t: rhae:io pen y dnitt). Y CCllIJadon yn i-Rare ydynt wcdi rnabwysiù'r cYlIl!un o ddsHfo. {jrod- prio -i ici prcgethwyr teithiDl yn dda:) ynghyd, yn ot i'w gwladwyt. YR INDIA ORLLEWINOL. I JAMAICA. t CE-iN.1,D- I' Pai-eliecii, Rozvc. Cynnygodd y Gymdeithas yn ddtweddar i scfydln rcnnadwrt yn J«mfHea, lie y tiriodd Mr. a 1\11'3'. Ro\ve Chwcf. 23, 1814. Efe a gafodd ar ei ddyfodiad yma ragfanau cedyrn, a naw':r o anhawsdci-au crei!), i ym- I drechnbuy; ond tiwyamynedd a c)iatHncb, cfc a f gat'odd en bod yn Uetbau yn raddoL ac yn y mis Me- IJefin gaitnogwyd ef i agor ysgo!, gyda rhyw obaith an; iwyddi.mt, ac i brcgcth!) yrefcngyl vit ei dy ardrcthf;! ei hun, heb neb yn gwarafu!! iddo." RHANiI. j JL\1I1ES BYR 0 GYFmiTH!AUAU AC AKGRAFFIAT) YR I SLRAMPOHE.HYD :t)NAWjH 1814.- lVt,di ci gr;,g¡;;lu yn bClInrif 0 bummed Dal'gaf¿üd Ce;madCll 1 t/M&'7'i<MUU/'C. Y mae den:; n)!ynedd yn awr wcdi. TnvDect hcibio (medd y Cennadon) oddi m pan oedd mawr werth eYl1!]ygi¡d o htdact'mcynpithiadyrysgrythnraui amryw ici&oedd Inciia, yn pwyso ar cin iiiccldvil., Yt yn gwcied, os fyth y gwrddùi,ai yr efengwJ yn ddwfi), y byddai !atd t hymiy gyrmnc<yd ?e trivy gyíicithn ¡r ysgrythuran n'n gosoct ynnwyiuw gwahandt !wytha!i lM.!in, caT)gen4cithoed<lyj')iKiydynt)])o)' \vahKnot i'w gHyd<i, cr t'od y rhan amiafo hOlJy}t yn dciiiio o'r na s;wretddyn cyn'.cdin, o herwydtt ?an nad pa marHaft'rus by!))!;)? y gaital un ccnnadMr t'od, tra fyd<hu'f i;wt:ioneddaH a diaddodai etc yn cael eu goso(I gcr bion ei wrandawyr gan lais bywio! yn un!g, hcb e-I dih'M gan bywyd y" ysgrifcnedig, t gust ea darken a'n han\"ralfu :u- y meddwi mewn hsniddcH,et'eagantdduauidy!ifynyt'l!,hydynoed gan wi-.mdawyr o dm'ddiadau da; ac ar ei ti¡rwoJaeth)c neu ei symndiad o'r He, gaHai Srwyth t'i hii'nr wywa. yn ebrwydd, ac mcwa ychydtg atilse- heb adae! o'r bt'&idd mwyddyn ar ol i ddangos fod gair y bywyd wedi cati ei gyhucddi yno at- UH amscr. Ond i'r gw)thwyneb, yr oeddym yn gwc!ed yn @g!ur, mat pan fyddai yr j'sgl'ythHt'aU wedi et) fyhoeddi mewn cat).s,- heuiaith a ddeaitid, y gaibi nid yn untg gennad Ew- ropatdd, a gyiiliyrfitt gan gariad at eaeidian (lyiiioii, dd\vyn gah' y bywyd i'w &)en. dan fendittt ddwyfoi; end pe gwctai yr A:'glwydd tod \n dda t etfdthio ar gawnan'r br&dorien trwy ddar- Hca y gair dwyfot (o'r hyn yr ydym wedi caei engiafT- an) m byddat ccnuadon Ewropuidd yn ange-nrheidtol bob amse!\ guilai un brodor dychwetedig trwy liyliiiy, fod yn oH'etynol i ddychwelyd ereMt, a'r rha: hyn i ddwyn thifedi hc!aet)inch tytb i adnabod y gwir, nes, wcdt I'r Arghvydd yn y mo.dd byn roddt'r gair, mawr yn wit fyddat IIiawsy iliai a'i cyhoeddent." Rhoddir y byr-hanes hwn o y cyn&Hh;adaH meWR math o drefH daear-d(Ilai-Itilityl ( Geogi,ctplziu(ll). CrybwyHIr y rhai a lefanr ynghao-bal'tb lildia yn nyntaf, acwedihynny y rhaiaiefunryn yDeaH, y ûo}.'liewiil, y Goglcdd,n'r D\-vyrr,in. <7eH:y cynnzl'1J$ cltwcclt o' ltyn dan y rlu!Ï a l¡j(!ril' ynghu'1Il)l-ba/'th India, sr:(, y Sung.r,kl'it, llindee, B/'ij Blu.sa, lJlaltl'utta, Ber/galee,. ac Orissa.: I. STJNGSKRIT. I Testarnent Newydd,-Wcdi ei gyficitilti, ei argraffti, a'! yj'ru ar led er ys tair b!yncd(!, JfcK De-,iaineitt.-AVedi ei g.feitbii. Ptim Hyfr Moses wedt en hargraffu er ys agos i ddwy Hynedd, a' Uyfrau hancsn)! agos a ehsel en gorphpn. Yr iaith yma o'r han y mae'f Dr. Carey yn Atht'aw Cadch'iog (Prr¡j'rssûl') yn y brifAthtofa, yw mam y rhan aniiaf e'r caHgemeithoedd erei!i, ac yR cael ei deaUgan y dysgedig trwy Mil India; er nad yw yn gyfrwng cydsiarad on parth y pryd hwn. I)ar!icnu' y cy6etthiad hv/H gydag awydd gan y EFahmamatd. (I'W MARHAU.)

i';

PK?LLA?R ?R Y? MH?M?LA?Y??BH…

CORUCHWYL\\ YK.