Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

r- : !IATEINGOHEBWYR.

-At Argraphiadydd Seren 'Gomer.…

At Argraphiadydd Serin Goiner.I

News
Cite
Share

At Argraphiadydd Serin Goiner. MR. yn yeh. waneg i wneuthur rhai sylwadao byrion mewn per- thynas i'r bendigeuig T. H. Nid wyf yn bvvriadu vn bresennol i ymhelaethu ynghylch cynneddfau tanbaid, a dealldwriaeth ardderchog yr Arebydd g'dluog hv. u. Mae ei ddysgeidiaeth, ei beroriaeth, a1: fedrusrwydd yn holl gelfyddydau breipiawFParnassus, yn glodfawr (er ys talm, bellach), trw'y bob cwrr o Ei Ei enw sydd yr un mor hoii'gan y Pendefig, yr Athronydd, a'r CristiGn. Mewn gair. Quando ulUun invenies parem ? B'le yr advvaenir ei fati'l P' Fy nihcn.wtthysg;rifenn n attochy waith hon, Mr. Gomer, ydy w. proli fod gwen- i didan a diffygiadau yu gyssytftedig wrtf) y inwyaf rhin- i Vveddol,—y mwyaf perffaith, yn y byd tratferthus hwn. E. G. ymddygiad ffyrnig diweddar yr enwog T. H. Yn lie ymresymu yn ddwys fel ysgoihaii; y ipae Mr. T. H. yn bonllefain fel march asyn: yn lie amlygu go,s- tyngeiddi-wycid a moesgarwch gwr 0 synvvyr, yn dat- guddio holl gyndynrwydd llwdn hwch; yn lle godder ychydig etriau afrywiog. gvdag amynedd cristion, y rnae'r (lyzi, vi) rhuo ac yii fel arth yn niffeithweh Nova Zembla. "Peth rhyfedd (mttddai ef) focl illr. Julius yn myncd i'r drafferth o ddrwgliwio cymmaint arnaf am alw siac- ced ar ei lythyr ef, pan y mae ef ei hun yn arfer y cyf- ryw air am lythyr Powysiensis." 1\1 r. Gomer, yr wyf yn appelio attoch chwi, ac at eich darllenwyr i gyd, os darfu i mi erioed feio arno am y fath drosedd. Naddo yn sicr. Yr ydwyf yma dan rwynlan o gyhoeddi, un waith yn rhagor, ei araeth ddiflas: "Dywenydd gennyf (yddai cael gwybod, pa nn gwaeth siacced Saesneg Powysiensis, neu siacced fraith Mr. Julius, yr hon sydd megis siacced cardottyn, yn gymmvsg 0 amryw ieitlwedd." Chwi gofiwch, syr, i mi adeiladl1 fy holl re- syrniada'u ar y rhan olaf o'r yniadrodd uchod, ymha un y mae T. H. vn darlunio siacced cardottyn megis cym- mysgcdd o amryw iothoeddH Yr ydwyf yn haeru, 0 hyd, pe buasai yr banner cymmaint o synwyr yin inhen Mr. T. II. ag sydd 0 genfigen yn ei gaion, y gailasai gan fod, yn rhwydd, ychydig o wahauiaeth rhwhg oedu a lliwiau f Chwi welweh, yn awr, mai am ei res- yuieg bentiol yn unig y darfn i mi ei geryddu. Y mae T. H. yn fyughyhuddo am fod mewn "cyng. rair a thad y celwydd." Os ydyw y bonheddlg yn deall wrth hyn fy mod wedi cymdeithasu ag ef ei hun tnvy ohebiacth yn eich papiii- citwi, yr wyf yn.addef cvhawnder ei gyhnddiad. Ond nis gallaf gydseinio ag un dehongliad gwahanol. i Yndiellach, Yr"wyf yn jneddwJ (ebe fe) fod Mr. J. a gormod o feddwl am dano ei linn, ac oiii buasai i Syllwr ddywedyd fod Mi. Hunandyb wedi marw, mi a fnaswa yn bared i feddwlmai yr nchelfrydig o'r Bryn Teg ydoedd." Diolch i Syllwr am. hyspysu fod 1\1. Hunandyb wedi gorphen ei yrfa; gobeithiwn na fydd iddo fyth mwyach adgyfodi i afionyddu neb 0 (11-i 9olioll heddychol ein gwla.d !■ac er fod peth tebyirolrvvydd i'r anghenfd (fel y meddwl y craffus T. H.) yn ymddang- osiad allanol Julius o'r Bryn Teg, yr ydwyfsicr nad oes un bei thynas rhyngddytit, a bod eu tyiiiiiet-aii yll gwbi i'r gwrthwyneb. Ond His gallaf lai na chredu fod per- thynasau agos iddo yn aros yn ein plith hyd heddyw. Och fi! heth yw ystyr y Hythyrenau T. H,? Mi wl1a'm llw en bod yn sefyll yn 11 e Tad Hunandyb/ Ow! ow! beth ddaw o honom? Mae yn wir fod y gwr ieuangc wedi ti-eiigtil oiid y mae yr hen fachgen yn iach ac yn Havven, ac yn biir debygol (os na ddihenyddir of mewn pryd) o wasgarn rhagor o'r eppil heintus yn en mysg. 1 rodyr a chwiorydd Cymreig! bydded i ni ymbilio yn daer ar i'r Angeugevwih, yr hwn a darawodd y Hangc, i roddi cernod i'r hen ddihiryn Ond yr wyf yh ofni mai yr tin gwr yw Tad Hunandyb a Thad y Celwydd, ac 0 ganlyiiiad nid 8CS lie i obeithio y ceir gwared o hono mor rhwydd. Pafodd bynnag, bydded i ni oil yn wastadol wrthwynebu y bradwr, ac efe a fly oddi wr- tlrym. Mr. T. It Byddwch wych! yr ydwyf yn ardystia yn mtr, na welir ino lionof fyth ond hynny yn eich cym- deithas. Beth yw y easgliad? Hyn bid sicr, Ni c/taif neb achos tm cyhuddo i am gadic cyfeillach it Thady Cehvudd. Mr. Gomer, lhvydd t chwi ar i'ch Sereu, medd eich Cyfitill ffyddlopaf, Ji i.ii's O'R BitYJt TEG. ——— ————

MWYN COPPR.

Family Notices

MA RCHNADO K DD;

f: OL-YSGRIFEN. 'I _2-,-