Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

r- : !IATEINGOHEBWYR.

News
Cite
Share

r- ATEINGOHEBWYR. Ir Y Mte Liythyr Dafydd Glantren yn gymmeradwy.  It'lioti(lir He i Atteb y PeUcan ir Ddylluau yn eb rwydd. T mddengys Priodor o Wyncdd yn dra bitan. Cyhocddir cyngor a cherydd Paulus i Pedr y cyfle cyntaf. G-r:1r Caiff Gwrthddadl Llythyr Idwal Iwrch, gan Boda Ieuangc, ymddangos yn ei dro. û::1í Tra derbyniol gan lawer 0'11 Darllenwyr fydd Syhv- adau lYuan, o L—n—r. Y mae T. Johnfes, Yswain, yr Aelod haeliomis a gwhulgarol o'r, Seneddr dros swydd Abertcifi, wedi gwella 0 gystndd Win a brawychns, a bydd iddo ddveh- vvelyd yn fuau i'r Hafod o'i Lys yn swydd Devon. Synwyd aelodan Biuld-gymdeithas yn y dref hon yr wythnos ddiweddaf, y rhaia feddyliasatit fo(I ganddynt yn cu blwch 38ain gini o anr, eithr pan agorasant ef nos Lun, er en gofid, cawsant fod en. trysor wedi ei drawsnewid i gynnifer a hynny o ddimmeiau; eithr nid ydys wedi cael allan yr Arian-newidy dd hyd yma. Yr unig beth a dcrfynodd y Rheithwyr a fnont yn manwl chwjlio i achos marwolaeth y bachgenyn yn Nghaerfyrddin, a grybwyllwyd yn ein lliifyn diweddaf, o.edd, "fod amryw friwian ar y trengedig, a tijleisiaii, ei fod yn cael ei gystuddio gan y marivvynion (scrofula), ac o herwydd hyny, a diffyg ?otal gwsddus ac ymborth addas y bu farw; ni wyddentpwyafuyn adIOs o'r briwiau, ond yr oeddynt yn drwgdybio ei dad i raddau pel! Ttitn i so l y' Cy'ma?wyd Cyfarfod Tiimjsol ymhiith y Cymry yn nhref Caerdydd gan y Bedyddwyr neillduol, ar yr ail .a'r trydydd o'r aus hwn. Dechrcirwyd y cyfarfod dydd Mawrth yn yr hvvyr, gweddiodd y brawd B. Davies, o Benyfai, a phregethodd y brodyr E. Davies, o Dre- degar, oddiwrth Act. viii. -5. a D. Richards, o Ben-y- bont, oddiwrth Psalm lxxxix. 15. Am saith boreu dydd Mercher, cyfarfu yr eglvvys viighyd i weddio am Iwy- ddiant ar yr efengvl. Am ddeg,- gweddiodd y brawd T. Thomas, o Lanfair, a phregethodd y brodyr James Lewis, o Lanwenarth, oddiwrth 'G.al. iii. 29. a Francis HiJcy, o Lanwenarth, oddiwrth Esa. Iii; 10. Am dri, gweddiodd y brawd John Hier, a phregethodd y brodyr J. Evans, Penygarn, oddiwrth Luc xxiv. 51. a J. Jen- kins, o oddiwrth Rhuf. VII. 9, Am chwech, gweddiodd y brawd G. Davies, a phregethodd y bro- dyr W. Jones oddiwrth Luc xi a Do Richards, o Benybont, oddiwrth Rhuf. iv. 7. Rhybudd.—Dirwyvvyd Win. Thomas, o Gastellnedd, yn ddiweddar mewn 40 swilt o Iiervvvdd Did oedd ei enw wcdi ci arliwio ar ei fen; a dirwywyd Wiliani Thomas ei ab ar yr nn pryd mewn 10 swllt am farch- ogaeth ar ei f?n, a gymi yn Syrnig ar.hyd y Ifordd. Ymddengys wrh y Belfast Chrontde fod Mr. Joseph Lancaster, i'r hwn y niae'r byd i)?or- ddwfu mewn ? 3 dyled am du^feialo cvfundraitli ymarferol o addysg yn gyffredin, wedi bod yn traethu llithian tra bywiog ac offeithiol yn Maynooth, a pharlhau ereili o'r Iwer- ddony lie y mac'¡; cynllnn Lancasteraidd inewii bri mawr. Trefnwyd eisteddfod gam yr Ymerawdr Nap- oieon i ddwyri y eyfundraitit i holl daleithau FiVaingc, fc-I cangeii dufewnol o'r Llywodraetli. t licfmVyd y Parch. T. Morgan, o Lanfaches, Myruvy, gan yr Isiarll Melvile i Gaplaniaeth ysbytt^r Hynges Frenhih'ot yn Haslar. r oedd gwerthiad bywiog ar y eenylan a'ranifeiiiaid yn?an-Ross, swydd Hcnffordd, dydd Ian; nid cym- maint oedd y galw am ddefaid ac wyn. y fth ?w rhagfarn po?l õiselra. dd yn erbyn brech y fnwch, fel i, mae'r frech wen yn gwneuthur difrod mawr mewh rhai |>arthah; meWn i in plwyf gerllaw Lei pwl, bu farw yn ddiweddar agos i d1'ugam o blant o'r clefyd dinysti iol hwn; Wythnos i hëddyw syrtluoddbacbgeByn, yr hwn oedd yn pysgotta a gwialen, i afon Monnovy, gerllaw Myrtwy, ac efe a boddodd. Wythnos i ddoe gyrwyd i garchar Caerfyrddin, Risiart John, gweithivvr, gan D, Party, Ysw. am beidio dyrnn yd yn llwyr oddi ar y givellt, yn pLei gyttundeb a Mr. Sior Morris o Bark Llangennech. Cafodd y John a'r Ann, o Youghal i Gaerdydd Sg yd, gryn lawer o ni wed yn yr ystorm nos Werier pyth- etnos i'r diweddaf, ar gyfer goleuadau St. Anne, a golchwyd y meistr dros ei bwr.dd. Y niae wedimvned i Dinbych i gael ei chywpjrio. Gadawyd y Dolphin Cadpen j^m. Wiliams, o Aber- dangteddyfi Porthillev, yn Uwythog o lo gaii y gwyr at). gyfer Padstow, mewn cyflwr;«pddiannol, • wythnos. i echdoe. Daeth y gwyr yn ddiogel yn eu bad i'r porth uehod yn y prydnawn. Tarawodd y Hong Jane a Mary, o Bwllheli yn ddiw- eddar yn erbyn Craig y Fran (Crow Rock) a gorfu ami redeg i dir gerllaw Stackpole. Disgwylir i'r llwyth, mwyn coppr, gael ei achub. Ar y itaf o r mis hwn ysgafaelwyd y San Enphemia, yn anghorfa St. Ives, yn yr hon yr oedd 1,30 barrilaid bum galwyn o I randi a Geneva, gan fuanlong ei Fawr- hydi.y Fox, o Abeldaugleddyf; gosodwyd y meistr ac un dyn ar fwrdd llong ei Favvrhydi y Myrtle, yr hon sydd yn Aberdaugieddyf. Ymwelwyd a Chaerloyw wythnos i ddoe, ag ystorm o wlaw, mellt a thaianau, yr hon a barhaodd agos yn ddibaid trwy'r prydnawn; yr oedd y meHt yn dra than- ddibaid tr,wy'k pi?3,diiawii; yk oc?d(i y iiielit yij di-a tiiaii- Nos Sul, ynghylch deg o'r gloch, fel yr oedd dyn ieuangc yn dychwelyd oddiwxth- ydrósglwydMa ,(pas- sage) i Brysto, ymosodivyd-at-iio gei-Ilaiv tollborth y White Ladies gan ddau o ladron ar draedf y rhai, wedi iddynt ei yspeilio o'i syppyn dillad a'i arian, a aethant tua Dnrdham Down. Wythnos i ddoe boddodd Mr. M'Mahone, Isganwriad yn y fyddin, yn Brysto; yr oeddid wedi elywed dyn yn gwaeddu am gymmorth, ond yr oedd yn rhy ddiweddar pan ddaeth cynnorthwywyr i'r lie. Hen Ariandy cyfrifol Evans a-Jelf, o Gaerloyw, sydd wedi rhoddi heibid tain oddiar wythnos i echdoe o achos gwrthodiad aimisgwyliadwy Avianwyr LIundain i dcki yr Ysgrifau ag oeddyntwedi eu tynnu arnynt. Y ntae RIr. Evans a'i Gymdeithion yn bwriadu gwneutJiur eu 'SyiVifon i fyiiii heb oedi, a thalu pobgotynarnynt yri hytfAch na chynnal yr Ariandy ymlaen dau eflaith amhenaeth «c ihiyinddi/ ied. Gost)Liv,yet lieibiolr cynllnn o godi ceiiiiog am bob papur newydtiion a drosglwyddid trwy'r llytfivrdy gan Mr. Yansittart; owl yr ydym yndeali fod treth bwysig ychwanegol i gap! ei gosod ar Hysbysiadan, i gynnyddu yn raddol o saith llinell ac uchod. Mewn cynghaws a (irot'w yd yrit mrawdiys Lancaster, i godi dyled ag oedd bonctldiges yr iiotr oe'dd yn myned wrth yr enw gwiaig i"r aniddittyHydd, wedi rhedeg iddo; dywedodd un o'r tystibn 'dros yr erlvniad ag oedd yn byW yn yr un ty a'r dmddifFynydd a'i tflg. wraig, nad oedd hi wedi anlmeu erioed en bod yn wr a gwraig, o herwydd eu bod yh cynhenini yn fynych, ac yr oedd hi yn cofio un bore pan roddodd efe ychydig gerydd priodasol personol iddi!' Gortn aryr amddin'yn- ydd dalu'r"ddyled, er nad oedd yn wraig iddo, ond prof- wyd ei fod efe yn ei galw felly, ac ni wyddai yr ech- w yiiwyi- airgeii. Yr oedd 1111 o'r carcharorion Amevicaidd annedvvydd a saethwyd yn ddiweddar yn Dartinobr, yn eistedd gan fygu invglys, ac ynedryciiar ei wladwyr terfysglyd, dymunwyd arno gilio, ynghylch yr amser ag ysaethodd Meiwyr Gwlad yr Haf, dywe<lodd ynteu gan nad oedd yn gwnetithur terfvsg, yr eisteddai efe yn y man lie yr oedd. Cciswyd ganddb yn ebrwydd eilwaith i neill- duo, dywedodd ynteu y cymmerai efe ei tldamwain. Efe a wnaeth felly, a syrthiodd gyda'r lleill, a'i waed ar ei ben ei hnn, er nad oedd yn un o'r terfysgwyr. Dywedir fod y carcharorion Americaidd ag ydynt newydd gael ell rhyddhau o'r earchar uchod wedi gym mewn cylchyniad lawer 0 ysgrifail ffllgil Ariandv Lloegn Meddygimaeth rhtg y gynddaredd, neu gnoad ci cynddeiriog; i tidyi, yv anifail; yr hon sydd wedi proji ■ yn unjfaeledig ymiiob achos ag yr ymarfenvyd d hi:— Cymmerwch ddyrnaid 0 arlleg, dyrnaid o riw, cur- wch hwy ynghyd; un wns 0 ddurlifion (filings) elydr (pewter), un pcinto tar Barbadoes, ac un wns o mith- ridate, y ewbl i gael eu gosod yngwlych mewn un chwart o gwrw cryt, n'i gadaet i araf-fcrwi ar dan araf, gan orchuddio parth uchaf y llestr, nes byddo wedi ei leihall i beint; chwech llwyaid i'w gymmeryd ar dri bore olynol, gan ymprydio, ac yna aros dri niwrnod hebddo, a'i gymmeryd bob ytrail dri bore, nes byddo'r dioddef- ydd wedi ei gymmeryd naw bore. Dylid cyrnmeryd y feddyginiaeth cyn yr el naw diwrnod heibio wedi'iv cnoad; pa fodd bynnag, yr ydys wedi ei gymmeryd gyda liwyddiant wedi ymddangosiad arwyddion brawvehus; Dywedir mewn ilvthj r yn y Fireman's Journal, fod yr ysgrifenydd yn gwybod am ddau blentyn a gnowydgan gi cynddeiriog ar yr 1111 amscr, ymdrechodd tad y naill iachau ei bientyn trwy gynghorion meddygon, eithr efe a fu fanv yn druemis; ond yr hwn a ddefnyddiodd y fediiyginiaeth uchod a wellwyd yn hoHiaclii.

-At Argraphiadydd Seren 'Gomer.…

At Argraphiadydd Serin Goiner.I

MWYN COPPR.

Family Notices

MA RCHNADO K DD;

f: OL-YSGRIFEN. 'I _2-,-