Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CARDIGANSHIRE, TO BE SOLD BY AUCTION, AT THE GOG ERTJIAN-AR MS, A B E RYSTWY Til, On MojyDAY, the 22th day of MAY instant, BETWEEN THE HOURS oF TitRhr, AND FIVE O'CLOCK IN THE V AFTERNOON; (Or in the mean time by Private Contract),t THE FOLLOWING !FREEHOLD ESTATES: Present Tenements. ■ Parishes. Tenants' Names. Annual ■ ? ;?' ■ Unit.  £. s. d. BERTIILL?VYI). Lianbadarn?Trefeg1w, ys -J'etikin Lewis.. 6U 0 0 BRYNCYRNEY Ditto .i.f./ David Davics; 42 0 0 TYPOETH. Ditto. EdwardJones.lSOO A Slang adjoiuing TYFOiETH Ditto John Lewis 0 10 6 f Llansaintfraid Village,in the) HousE and LAN M. ? Bishop of St. l)?] s Manor? David Owen. 7 7 0 ? of L14,.qAdewi-13reli. The first four Lots join the Turnpike Road from Lampeter to Aberystwyth, distarrt front the former 11 miles, and from the latter 13 miles; within two miles of the Sea shorej whendimeis burnt. ,Part ofthcla Let runs to the Sea shore, where lime kilns may be erected. For other particulars, apply to MT. RICHARD JONES, Llandovery; or to Messrs. BERRINGTON and JENKINS, Solicitors, Swansea.-—Application by letter to be post-paid. MFAVN CYFARFOD CYFFREDINOL o i,. DDALSGRIFIAID (LESSKES) VERNON, a gynliahvyd yn gyfatlebol i Hysbys:ad Cyhoedd, y trydydd dydd hwn o Fai, 1815, yng -Nz;,w&ti'r Butich of Grapes, yn nhref Castellnedd, 1 Parch. THOMAS P. E ES, F.S.A. yn y Garlair; IJawnfwriadwi/d, Fod i Dimsgrifiad dioed gael et ddcch- "ell gan y Dalsgritiaid sydd a'r achos hwn yn perthyn iddynt; ac mai elorian deg diwrthddadi am y swm cyfartal ag y dylid galw ar bi>b Dalsgritiad tansgrifol i gyfrannu tviag at (,i iawnderati, fyddai'r rheol a ddilynir yn awr tcrth -("(It .Di-eth ar Feddiajit. Llatafwriadwyd, Ar fod i'r Rhandaliad cyntaf fod yn Bum SwHl yn y Bunt, ar y swm a sroilir at y Dretl) ar Feddiant. IAaicnfieriadicyd, Fed i Messrs. Williams Sc Co. Arian- wyr, yng Ngiiastellnedd, gael eu trefnu yn Drysorwy*r; W rhai y gofynir i'r Dalsgrifiaid dalu eu Rhandaliadau. Llawnficriadwyd, Yr ystyrir pob'Dalsgrifiad yr hwn neu'r hon a fyddo hch (Ltlucu Rhandaliad ryntaf ar néu cyn dydd ■Rlercher,-y 17eg o'r inis hwn, fel wedi terfymi i amddiilyn eu liachos unigol eu hunain ac yn ganjynof.a dorrir altaii o gofres y rhai a arddelwant fudd y trysor cyIVredin. Llawnficriadwyd, y Cofiadur (Secretary ) i hysbysu. i'r Dalsgrifvvyr, o aniser f amser, swm poh Rhan- tiaiiii(i olynol a ddichon fod yn ofynol er amddiilyn eu meddiant. JJawnfwriadwyd, Fod i'r Wa-wrifwriadau hyn gael en hargraphu yn y Papurau Js'ewyddio^, y Cambrian it Seren GOI,ner. •- .(Arwyddwyd) TIIOMAS REES, Cadeirwr. /.?K'?')N-Mf7;t'?, Fod i ddioh'h y Cyfarfod hwn ?ad ci roddi i? r aill ei ymddygiad medrus yn y Oadair.  Mai 3, 1815.

r- : !IATEINGOHEBWYR.

-At Argraphiadydd Seren 'Gomer.…

At Argraphiadydd Serin Goiner.I

MWYN COPPR.

Family Notices

MA RCHNADO K DD;

f: OL-YSGRIFEN. 'I _2-,-