Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

r- : !IATEINGOHEBWYR.

-At Argraphiadydd Seren 'Gomer.…

At Argraphiadydd Serin Goiner.I

MWYN COPPR.

Family Notices

MA RCHNADO K DD;

f: OL-YSGRIFEN. 'I _2-,-

News
Cite
Share

Rhl^ fJ" mOT ?? "? oes di m ar y ?eadd.ct.t? one.wrthwynebu. M ??'??'??' cy?'"?ho! ? Ffraingc, dy- vedir\o^ t idr I WlSd honuo yn dis?wyl y bydd i'r rhvW cl«e^hreu yn ??oed.. Yn?y!cn bvdd *,Ir -r,- ,yf('l ddechreu' yii ddl*.oed. Yti,hy7, Icil tair wythilos yt, ?,c yn ebrNVN-(id ive(li i?-Ji ot)'l-  Vythyr tangriefyddlls ho" Mr. BeHml1riaid E;nop, yr oedd efe yn ofni yn faw r ? m°SOdid arno yn ddioed/ gan fod ei Syllidia' pt ? ?"?y? ??'?' mewh cy?r ise? a'i holi milvraidd heb eu rheoieiddio eithr hoii heb en r h eoietu d (] e 'r^n ?? fod tlx'^n wedi ei hadferu ?an. <rldo,f0 r'r' mai y" He disgwyl am ymoSodiad V ga"uoRdd el-fun?i ? yr hwu a ddisgwyliasid i ?mcryd He ^Ua'r lOled o? mis hwn, y bydd iddo'ef yn ddiaros yn erbyn adenaswy v f^,J. Frytanaidd, i'r diben ?doMPr-dram- j a 1 ng y ?"oedd ag ydy.,t dan y?Tywy?og ??'M1 hGracdddoDugWctin?ou.. 0 ran yr ?spf pryd y bydd i'r rhyfel ddech- ?'?"? ?!-g?u rhyw beth oddiwrth yr am- gyklad ?"!y"o!:—Y madawodd amryw gad- t?'i ?"? y'?al a hwyHasant 0 Portsmouth, yn, ?" ??'' SOrHe?.tn, a chyfarwyddiadau sel- indi '?'ain:dydyt!t i gael eu ha?or cyn yr ,?/?-??o??,g ??? (ydd Iau nesafj. Oqd¡Wl'th hyn yr ydy yn barnu y bydd rhyfeU ??'gyhoeddtarydydd hwnnw, neu'r dydd jt/u 'a thybir fod tha; o?r liongau rha?- ?ybWyHe?ig i ?ynnOrUtwyo yn y ?orchwy! o j trTyyf^aelu yoi ysoedd Martinique a C?ua(!,o  ? "? ? rodd?yd i fynu i'r Ffrangcod yn ddi-  Sicr yw fod cryn ?awer o anfqddlonrwydd yn ffyunu yn Ffraingc, a hod y wyifrydig i gyrajneryd arfau dros Bo' aiiirte, T, ydym wedi derhyn cyhoeddiad prif swyddog Calais i'r bob], yr hwn a ddengys ansawdd ?eddyt?u'r cyiTredin; ac hysbysir i in fod yrj 'oil B?eithaf! yn ey frannog i i raddau n.ny neu j 'ELi 0"r ysbryd anufudd hyn ac )'r ylym yn leall fod y Liywod?iGth hon yn trefnU me?urau gefhogi'r gwi-ttiryfol a rcoloiddir mewn amryvv j 0>r t.al6ithau; y niie 40.000 o arfau wedi cael eu gosod mewn llongau i'r diben hwn a phoh ?wy-ddmeb yn 6a? e; roddi i drosghvyddiad teudwyr o'r wlad hon i Ffraingc. CYHOEDDIAD PIUF SAVYDDOG CALAIS I FI.AENORIAID Y LMlVCrAi; A JHYWVSWYR Y GOSGOIiDDION GWLADWRIAETHOL. F'-ONFI)I)IGION -Di,wg iawn genfiyf gaufod catrodau y Gosgorddion G w ladwriae'thol yn cael eu rheoleiddio gyda'r hwyrfrydigrwydd mwyaf. -Nis gaUaf gymmeryd yr anfywiogrwydd a'r claearilleb hyn,yn fesur i ysbryd cyiiredi,, v Dalaeth hon. A fydd ?ch chw; y'r unig Dalacth äg sydd yn Bercian ynol? Deifrowch o?r a n ?mtadrwyddgwarthushwu! Brys!wch i?t- chwfl A^ aS sydd yn pcrthynu mo?r agc? i ChWl! A fydJ i hyn gael ei ddywedyd ar ryw ? y?tddyfcd, mal Ta?eth y Pas de Calais oedd yr uni? uu a Safodd yn ol ? A eHweh ch?' oddef y gwayth hwn yn y Chàmp de Mai. Yr } yn fn,dd i clivi oliii-io munud neb fyned i'r orsaf a berthyn i chwu &c. &c. Jbbrill Y mae Cadweinydu i'r Brenin Murftt wfedi tlyfod i'r ddinas, yr hwn a gadarnha yrihysbys- iaeth a ga wsom mewn l.lythyrau cyfrinachol o 1\lHan, am yr 20fed o sef bod ei feistr. ?G? ctUo yu 01 yn yr Eidal o fewn rr tuiogaeth tt7 5ig; eithr y ma? yn gwrthddywedyd yr Awsti-iaidd, mai o achos cael ei orchfygu ganddynt hwy y ciliodd efeyn 01, gan ddy?eM fljai raewn canlyniad i .gynnadledd ag Arglwydd 'VillialTl Bentinck, yr hwn a aml??godd anfodd- ?nrwydd Llywodiaeth Frytanaidd i fesurau l feÎstr yn ,>' Swrthgychwynodd' efe g.'r ??'??ocdd a feddiannasai cyn hynny. D i '"1 5dJd a feddiannasai cyn hynny. ."l)a.cthy ^yi'-lo'ig Nocton, yr hon a hy:, !odd ? ? ?'g??.ar yr 28am 0 Fiw?th, i'r ddinas ? pj? ? ?? cynnwys hysbys.aeth'' fynp i'r ams) Yr oedd ysgafaeliad y Hong ?? ? na.dd Atgesiras, yr ?. a berthynai i. u,>rnStT, 7" Vsbys yno y pryd hynny. Gores- Gu r y P?'? ?y""y- ?ores- 9Y n "'J'(1 ci hwrdd a r y ???" ???'' S? h?'?- Ion °- r -"?'agenia, tm'r oedd yn cyrnmeryd ?.?'' '?' yg'??'h 1G miikijr o C.oruima, a d;t ? ? '?"? ??S?'?, ae wedi hynny addaswyd hi 1 f 'ier«--loiig i wibhwylio yn eibyn.y hi i fod ytt liet,N%Ion g i -%vibliwylio yti ei, b yn.y ? ?. noha..d. Diodd.fodd y CadpenFerg'oh 'i wyr Iawer 0 galedi. Yn.liddw^d brwydr boeth rhwng y llong .A.mericaidd Avon a'r Barbadoes ar yr 8fed o'r is dLweddaf; dechreuodd y Barbadoes ymlid yr Avon pan ddaeth i?w golwg o fewn SOain lieu 40aiii milJdir i Npvis, ac wedi brwydr redeg hanner awr wedi tri yn y prydnawn hyd h^ner ?r wed. pump, yn yr hon y drygwyd lIwer ar Yl'lon&tRu, nesasant 0 fewn ergydHaw-ddryH at eu gilydd ymtaddas?nt yn yr amgy1chiad liwntiw dros ?Smunud, pryd y gorfu ar yr Avon dyn n" ei baperau i lawf a chymmenvyd Iii  y Barbades. y r odd Yl' Avon y.n )n <nn lLv ???- ? ?? ?yr? Avou?.yn' lladdwyd an TtCMh l"vyvffuw- yHd 5 naw, J.lad^ dwyd Un a chlwvfwvrl 7F )West a Phedwar o ?ac?v?? 7' ??" ?"? phed?ar o I y v 1 I. F, .Vtanaidd, Barbadoes. ??? ?foddtonrwydd gan ddwy ?trod • ^vyd lo|yr^iysbysiaeth a dderbyn- 6 filwfvrVlArT 1yW °r ),it ol ?-r-bysbN-siaetb ?.,id?,lbyn- ''Wytl heddyw o'r C?'faiidir. f)arod( I y awdwr Aexandfr "%nt gael ei digorpholi yn ddioed p">'cll^aneS "a 400Q 0 en- cilwvr or! r W' l y Ffrengig y. Flanders. Yr vd S ??" fd, y Levant, o Main, tt'r Cyane.o tl r Cyaue, 0 24ain mallgnel, WC(li c;iell eU h^" tad AmegHycnanild?rT; n £ m,Sr°r^ f**Z mU tad Amencaldd I uU 7 0n ar d"fddau yr ?c, wed;br.,?b:r ?'?? ? ?tte? Syr GCorge C??e?y ??'' ?? ;y ? !H;tlø, Syr George C?}¡cr,yn ymli,d YGönstit- ??u yvn n lied aag?oo? .a?c-r.y??' ??? y L?antvn 61. X) lDover ddoe, fod ywkd a'I'.l}}dldrrodd, amgrlch Ostudwedlelgorch- u«io ii h)r 'y" a Jnaw<l y?riadot ??. "ermw,yn diogel wch y Ue. Vr o?d byddin Du°g '?-?'"gt? '?? gyc? hwy? n ?dy? dd YSa' dwrn.. Castell PV;ndo, Mtti ?-Y ? anhw'y l- t1eh ei.Fawrhydi yo ?'?" yn y? ""?o?, ond )': tnae ei  hYcli mewn iecbýdda, 'He yU gys- rnae ei Faw rhyoi -ewn iech yd'-dai -,Ic y,ngys  ?,qrn.g. Y-T, ei ysbryd."