Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

-- IelI'll1-'" iiiiiii0 .-...""'-1…

[No title]

News
Cite
Share

SADWRN, 6. Papurau Parts am yr ail o'r mis hwn a ddaeth- :jilt i'i- tiore Y trrao^feydd .Ffrengig ar y dydd o'r blaen, oeddynt; consols pump y cant '5t¡î. Diammeu gennyui fod am- ^ylchiad isel y trysorfeydd hyn wedi cael ei ach- lysyru. gan agosrwydd amser rhyfeta, yr hwn sydd yn awr wrth y drws. Mewn 11) thy ran cyfrinachol o Ffraingc, y rhai a dderbynwJd -tidoe. dywedir fed Bonap.u-te wcdi cychwyn o Paris, brydnawip dydd Mawrth am bumu o'r J gloch, -ynghyd a dwy neu dair rattud o farchlu- j oedd, gan "YlIdw ar -ar y pa- purau Ffrengigy sefydli-r ei gadlvs yn Conde y i lie hwn sydd ychydig i'r dwyrain oglerld o VaJ I lenciunes, ac cddi yma dygir ef i gyfarfod a'r Cyngrcirwyr yn ebrwydd iawn. Cyn yr cl llawer o ddyddiau heibio gal hyn ddi-gwyl clywcJ fod y ddyrnod waediv d wedi cael ei tharu. Mewn deddf a gykoeddodd Bonaparte ar y 30ain j o'r mis diweddaf, nid yw efe yn bugio gobeithio am ond yn cry bwyJl rhyfel yii bei-idatit j iel peth ag sydd wedi ei lawnfw; iadu ac yn an- ocheladwy. Dy wedir fod Bonaparte yn golwithio -wedi o hono i Paris, y cawsai ham- dden i berffeithib rheoleiddiaaau tufewnol yr ymercdraeth, gan nad oedd un peth i, opdd yn ei ewyllysio yn fwy ling heddwch a'i gymmyd- ogion, ac i'r diben hyn yr oedd-yn foddlon i ar- ivvddo'r cyttundeb ag oedd yn yspeilio Ffraingc () lawer o'i thiriogaeth; e,ithr prin yr oedd y gv.rthryfel cartrefol wedr ei ddarostwng, cyn iddo glywed fod y galluoedd estronol yn parottoi ] ryfel ac yn yinroddi r?' ddwyn ynuacn; ac o(Mt nr .ii-pser N r liviiilv md oedd mm rw ddls??yt 0!'d dyfcl, ac an) hyn?y !'h:ud cedd parottoi yn ffraingc hefyd i gyfarlod .Tr C'efId 1-11 F-fl7ilill 'ge IIC?fy?d i Lc' ,a?-f6rfod A?r j Hysbysir yirshellach fod y Maes-lywydd Mor- j tier wedi gadael Paris ar gennadwriaeth anarferol, ar orchymyn yr V meraw dr; a bod rhifcdi niawr o fiUvyr yn dyfod i Paris bob dycid, y rhai a fturfir yn gatrodau yn ddloed ar eu dyfodiad, ac a gychvvyiiant at y byddinoedd ar y cyffiniau. Mown Ordinhud Ynierodrol gwaherddir adeil- adu cof-uclail vuQniberon, a gorchymYllir j'r sy- mau a dansgi ifwyd at hynny gael eu dychweiyd. Nid ces neb newyddioti o'r Eidal yn y pa- pwrau hyu. Centiadiaethau o BilLoa, yn yr Yspaen, am y Hfed, ydynt newydd dy fod trosodd gydÙ. Jiy- t'.ijrr-god o Corunra; crybwyllir fed 70.000 o •wvr yn cael eu di^gwyl ar y cyrlin Pyrennaidd, nc O ielfir cael digon o arian i gynnal yr antur- iaeth bydd i fyddin gyfrifol ('disgyn oddi ar y mynyddoedU a goreagyu rhau o ddebcubarth Ffi'auigc. Y mac Louis XV111. wcdi gyvrii a "dan gy- hoeddiad i bobl Ffi-itiqgc o Ghent, yn yr hwn y mae yn crybwyll ei dirknideb i'r sawl a haedd- oddei anfoddlonrv,ydd, ar ei ddychweliadi Pa- ris wedi ugain o alltudiaeth, yn unol a'i addewidion eithr gyrw vd cf oddiwrth ei bobl gan fiadwriaetb pa fodd bynnag, y mae yti dywedyd wrthynt ei fod yn bwriadu dych- weiyd i Paris yn fuan, gan alw ar ei flyddlon ddeiliaid i dderbyn y Cyiigreirwyr, y rhai ydynt ynghylch cychwyn gydag ef yn erbyn y brad- wyr; a pha le bynnag y cyfarfyddo y Galluoedd Cyngreiriol a'r bobl yn ffyddlon, aibedir eu meddiannau, a thelir pob parch iddynt, a bydd i bwys y rhyfel ddisgyn ar y taleithiau bynny a beidiaut ddychwelyd at eu dyledswydd. Mewn llythyr a dderbynwyd yn y dref ddoe oddiwrth swyddog yn y I2fed Marchluoedd, a amserwyd Reniex, gerliaw y cyliin Ffrengig, ar y ':l'laiuo'r mis diweddaf, dywedir fod dwy gat* rod o farchluoedd Ffraingc wedi dyfod trosodd, ac uno abyddin Louis XVIII. yn y gymmydog- aeth honuo.—Birmingham Chronicle. Galwodd Ayscoughe Boucherett, Yswain, o Dy Wilingham, yn swydd Lincoln, ei hoi J ddeiliaid ynghyd yr wythno? ddiweddaf, ac wedi amlygu iddynt ei lawnfwriad i beidio gore thrymu neb o'r sa.)vl, a ymddibynanf arno, efe a dystiodd yn y modd mwyaf haelionus, mai o achos isel bris yr ydau ar yr amser hwnj a'r draul fawr cydfynedol a, thrin yddacar, nad oedd efe yn meddwl derby n yr ardreth fwyhaol am yr hon yr oeddynt wedi cymmeryd eu y nod diweddaf, gan neb o'i ddeiliaid: yr ym. ddygiad haclfrydig hwn a leilia y bedwaredd ran o'u hardreth. Dywedcdd Mr. Boucherett ym- hellach, os byddai rhai o'i ddeiliaid yn amharod ar y d) dd talu, ei fod ef yn barod i ohlrio yr amser. Trwy yr y-grif ag sydd yn awr yn myncd trwy y Seneddr, i ddiwygio Gweithrcd carchar- orioti methdalcdigol, rhwymir y dyledwyr i roi eu meddiaIlnau i fyuu i'w ochwynwyr, yn He cu treulio yn eu carcharau, a gadael eu hechvrynwvr yn ddifeddyginiaeth. Prydnawn dydd Mawrth, yngbylcb pedwar o'r gloch, ymwehvyd a. thref a chymmydogaeth Ludlow ag ystorm dra dychryullyd o fellt a tharanau, ynghyd â. gwlaw mawr. Tarawyd mygdwll ty Miss Syer, yn hcol Corve, gan yr hylif gwéfrol (electric jluid), yr hwn a ddinys- triodd ran o hono, a drylliodd amryw ITenestri; mewn deuwydd fodd yroèdd y foneddiges a'i morwyn wedi riiitied Iiiliti i dy cymmydogol ar yr amser. Niweidwyd cryn lawer ar dy Mr. W olaston, yr hwn oedd nesaf at y ty uchod. 0 herwydd fod y gwaifh mor brined yn Not- tingham, y mae yr ynadon yn cael llawcr o draiFerth i rwystro terfysg cyhoedd yn y lie hwnnw. Gosodir ysgrifau bradwrus ar leoedd amlwg yu y dref ar gymmy dogaeth agos bob noswaith.

SENEDD YMERODIIOL,

HANES GWAHANOL GYFIEITKIADAU…

f: OL-YSGRIFEN. 'I _2-,-