Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

Advertising

Newyddion Llundain,i

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

IA IT, 4. Derbynwyd papurau Frankfort, i'r 27ain o'r mis diweddaf; eiddo Brussels i'r cyntaf, aceiddo Paris, i'r ail o'r mis hwn. Cyttunant yn eu tys- tiolaeth fod Murat yn gwrthgychwyn gyda brys. Yr oedd ei luoedd wedi cilio o Florence a Bo- logna; ac yr oedd rhai o honynt wedi cyrhacdd Perugia, yn y tiriogaech Pabaidd, ynghylch ban- ner y ffordd rhwng Florence a Rhufain. Nid yw yn ymddangos i ychwaneg nag un frwydr gymmeryd lIe yn y symudindau hvn wed i'r 12 fed; yr hon a ymladdwyd, fel y dywedir, yn Cecena, o dn'r deheu i Ravenna; a'r hon a derfynodd, raedd y papurau Ffrengig; yn nymcliweiiad yr j Awstnaid; y rhai a goUasaut 1,700 mewn Ihi Yi a chivvy fo, a. 0o garcharorion, ynghyd L'ci holl fangnelau ac o herwydd hyn, myn ysgiiiVr. wyr papurau Paris i'w darllenwyr grcdu; nid achos un fuddugoliaeth a ennillwyd ar y maè efe yn gwrthgychwyn, ond bod ganddo ryw ddibenion anhysbys t'r cyffredin wrtji giliu yn ol; ond y rheswm cadarnaf yn ein gohvg i;i yw, a gadael nad yw efe wedi cael ei facc"(,Ill yr Awstriaid, ei fod yn ofni nas dichon scfyll yn erbyn y lluoedd ag ydynt yn cynnull i'w v. ■ wynebu; ac o herwydd ei fod wedi cael ei siOF yn yr Eitaliaid, y "fiiai a ddisgwyliasai efe i o'i blaid, gan ei fod yn ei gyhoeddiadau yn C'aï' arnynt i sefyll (Ii-os ei hanymddibyniaeih a'u rhydd-did; eithr iiid yw yn ymddangos i neb <? honynt gydifuifto a'r gwahoddiad. YinddepfT' -■ yn eglur fod Murat er ys amser yn ol yn c nych estyn terfynau ei deyrnas yr afoll yn yr Eiùal, ac am fod hynny yn hysbys yn y wlad honno, ni allarai'r trig^lich ddisgwyl budd trwy dorri iau Awstria, yr hbn, medd plcid- wyr Bonaparte, a gascir ganddynt; canys i byddai hynny amgen torri un iau, er mvvyii my-, ned dan arall. Ymddengys fod AILI,it hyn ei hun yn awr, gan ei fod wedi gyrru allan gyhoeddiad yn yr hwn y mae yn addaw y caii;' Cytiddiycliiolwyr y wlad ymgynnull a threftiu Ffurf-lywodraeth CVHBlvb i eiddo'r Frlanco(L. neu o'r fath a fynnont. Ymhapurau Frankfort a Brussels, cynnwysir yr hysbysiaeth canlynol:— Brussels, 29.—Mynegir gan yr hanes- ion diweddaf o'r Eidal, fod 20,000 o'r Crnatiaid wedi tirio yn Ravenna (prifddinas faiaeth Ro- magna, yn yr Eidal). Yr holl lythyrau o'r Eidal a gadarnhant yueWydd fod byddin o Fry- taniaid a l^iciliaid wedi tirio ar gyftiniau teyrnas Naples, gan ychwanegu, fod y Brenin ei hun wedi dychwelyd i Naples i barottai modd vvrth- wyncbu y i ii i P, f i ar Gt b)if dd)n?' Panvyd i gorph o 5000 o Neapolitiaid i frysiG i Capua. goi-l)ii o 500'?-) o ";capoliti,ii('i i fr.Nsio i C(-ipull. Germany vt Hhine Isaf: Cytfuna'r b- U Iythuraü o Frankl'ort a iieoedd creil!, y rhat a dddethant yma (i Aix le Cltapele) heddyw, y niai wedi'r frwydr gyntat' n' ??auo?thud gad eu maeddu drachefn a'u hymUd dros bum nivVrnod." Gellir ysfyried yr hysbysiaeth luyn yn Un cywir. Mewn hanesion eieiil o'r Eidal dywedir foay Neapolitiaid yn ffoi mewn anrhefn. Yr ydys yn credu yn gyffredin y terfyna'r rhyfel yn yr Eidal mewn mis o amser. Cawsora hysbysiaeth trwy IToland, fod corj>h helaeth o Yspaeniaid, o Biscay, wedi tirio gerllavv Bayonne. DygwyJ y ddau Gadfridog Ffrengig a d<lalwvd yu Gltent. i archar y ddmas hoa ddoe. 6?'/a?< ??/?26.—nnenr gan Grontd y Gymman{a" fod cyhoeddiad rJlyfd yn erbyR Ffraingc wedi cael ei arwvudo gan y Ga!!uoedd cvfunoi, ar yr lleg o'i- mis hwn. Y mae poh tramwyaeth rhvvng Germany a Ffraingc wedt cael ei gwarafun eisoes, yn ganlynol i reoleiddiad o eiddo'r Cyngreirwyr. Ghent., Ebrili~l§ .—Y mae cryn lawer o enciiio 'yn cymn)cryd lie yn Ffraingc, yr hyn sydd yn cynnyddu rhifcdi deiliaid ?yddlou Louis XVlli. I c?,iiii??d(lu rilife(ii (IL!11 ?,a i d X Vi .1 i Yr oedd Bonaparte yn Paris dydd Stil ac y mae son yn ymdaetiu yu y ddinas, ond ar ba. syi- faen y mae yn gorphvvys tiis gvyyddom ni, rod (losgorddion Gvvladwriaethol Paris vvedi gwrthod i troi allan, a gweithredu dros Lywodraeth Bona- parte; eithr y mae bonheddig wedi dyfod yma, I yr hwn a ymadavvodd o Havre de Grace ddydd Sul; ar v pryd hynny yr oedd yr holl filwyr heb. goradwy wedi derbyn gorchymyu i gychwyn, ac yr oeddyut wcoi ufuddhau. Bore hcddyw, (lei-byiiiasom Pt,'?l' phia i'r 28ain o Eawi th, eithr nid yw eu cyo- nwysiad o ddim pwys. a Derbynwyd 0 til, citlir aI-d yv c u c%l i)- ham, i barotto! dcg o fadau gwaelod anghrwn (Jlat bottomed) yn ddioed, ac i gadw'r rhifedi hyany mewn parodrwydd oestadol. Digwyddodd amgyichiad tra hynod yr wyth- nos ddiwcddaf yn Surfteet. Priododd gwiaig o'r dref honno o'r euvv Pindar a dyn a clwir New- man, cyti fod corph ei gwr cyntaf vvedi osod yn t y bedd !—Globe.