Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

Advertising

Newyddion Llundain,i

News
Cite
Share

Newyddion Llundain, i DYDD MAWETIJ, MAI 2. PAPURAU Paris am y 29ain ydynt newydd dyfod i law; mynychant y dywediad y byddai Bonaparte i gychwyu tijalr cyffiniau ar yr ail o lis Mai (y dydd hwn); a dyvvedir mewn un o'r papurau y byddai efe gymmaint a phyth. efnos cyn dychwelyd i Paris. Y mae'r Trysorfeytld Ffrengig ar en codiad etto. Y maevr Consols 5 y cant y rhai fuascut raor isel a 55 1) wedi codi yn awr i 58. Cynnwysir crthygl hir yn y Moniteur yng hylch parotoadau mihvraidd y Cyngfeirwyr; dyvvedir fod bydditi Rwssia yn cad ei chyflif yn 80,000, eithr nas gallai fod yn fvvy nag 070 i 75,000 pnn gyrhaeddai y Rhine. Y r oedd y Bavariaid yn cychwyn, eu byddin a. gynnwys 20,000 o wyr; a dywedir nas dichon yr holl GJ ngrei nryr gyunuil ychwaneg na 350,000 o wyr, heblaw'r rhai fydd ganddynt yn yr Eidal, i. ymosod ar Ffraingc, ac Tiia:k,r fai-ii gyfi'i-(,,tiiii trwy'r holl Gvfandir yW, y bydd Ffraingc ofch- fygol yn yr yrndrcch hon or: byddant iiyddlon, ac ymnno o honynt yn ew hachos cu hunain, megrs yn y dydtliau gyut; o herwydd arwyddir ) fod lluoedd Rwssia ya cyqhwyn o led an fodd i'r ymdrechfa, yr hon sydd bèll oddi wrthynt, i frwydro yn ddiachos. Y Polandiaid a ddar- lunir fel pobl tra anfoddlon i bob ymosodiad ar Ffraingc, ac yn Berlin yr oedd pobl yn dra gwahanol yn eu tybiau, a barnent mai aucoeth- incb ac anghySawnder fyddai rhuthro ar y Ffrangcod. Gwrthododd Brenin Saxony gad- arnhau'r cyttundeb a wnawd yn y Gymmaula ynghylch rhannu ei deyrnas ef; ac y mae'r Prwssiaid alr Sacsoniaid yn dra llidus wrth eu gilydd, Haerid yn gyffredin ar y Cyfandir, os byddai raid i ryfel gymmeryd He, na allai'r Cyngreirwyr fod yn barod cyn diwedd mis Gorphenhaf: a thybir y bydd gvyybodaeth o ymlyniad pobl Ffraingc wrth eu Hymerawdr yn fodd i ddofi ychydig ar nwydau'r sawl a evvyllysiaant cresgyn y wlad hotmo. Dechreuir son etto am Frenin bach Rhufain, yr hwn'a elwir yn awr gan y Moiuteur, "y Tywysog Ffrengig ieuangc," gan bleidwyr Bo- naparte dywedir fod yn rhaid iddo ddangos ei hun amryw weithiau yn y dydd (yn Vienna) i foddhau cywrein-ymofvngarvvch y cyffredin. Y r Y merodrcs Maria Louisa sydd yn arcs etto yn Schonbrum, eithr y mae yn myned bob dydd i Vienna I ynnveled a'i mab. Ac fel prawf o ddcallùwriacth a synwyr mawr y Tywysog I ieuangc hwn, dywedir ti fod yn gwybod yn g) nnar am ddychweiiad yr Ymerawdr i Ffraingc, eithr efe a gadwodd hyn;;y uido ei huti dros 15 niwrnod; a phan fynegwyd y newydd hwn iddo gan ei daid (tadcu) Ymerawdr Awstria, efe a ymddangosodd megis pe na fuasai yn gwybod dim yngitylch yr hyn a ddtgvvyddasai; y mlle efe I- ti fasvr am ddycltwelyd i Ffraingc, gan ddywedyd boh dydd, "it gawn ni gyehwyn yn fua n." — Monitcar. C .bwyliir yr hanes byr uchod er mwyn denu y booi i oredu fod y Napoleon icuangc yn meddu ar gynneddfiu ei dad. yw'r papurau hyn yn cynmvys dim o'r newydd o ducddau'r Eidal; eithr vmddengys wrth yr hanes canlynol fod byddinoedd yr Yspaon yn ymgynnull yn dra lliosog tua'r cyif- iiiiau Barcelona, E,r¡ll15.-Nicl ydys yn gweled lluoedd yn cychvvyn ltyd yn hyn yn Catalonia: citlir derbyuiodd 40,000 o wyr orchymvn i fod yn barod i gychwyn tua'r cyllin hwnnw. Bydd dillyg arian yn rhwystr mawr iddynt; acysbryd y milvvyr yn rwystr mwy cadartt; hwy a ant, ysgatfydd, i'r cyiilniau, eithr nid ant drostynt i Ffraingc, ond fel encilwyr, ac i aduno Ptlu cklf- eillion yno. Y mae yr Y mcrawdr wedi adenniil yr holl fawrygwyr ag oedd galJdflo yn y ddinas a'r wlad yn 1808. Yr unig beth sydd eisieu arnynt ei wybod yw, ria fydd raid iddynt fod yn ddeiliaid i Ffraingc. Yrnddygiad Ffraingc tuag at y mud vyyr (emigrants) sydd yn eu cynhyrfu, a hwy gyfodant yn sicr vn erbyn v Mynachod, y Pendefigion, a'r Olfeiiiaid; y maent wedi biino i'r eithaf ar eu -Llywodraeth^ ac yn siarad yn gyhoeddus am gyfuevvidiad inevvn teulu Jlywodraèthol. Y casineb lleawl yn erbyn hen bleidwyr y Llywodracth Ffrengig sydd ctto yn gryf droB ben.'—Moniteur. Neithiwyr daeth papurau Brussels i'r 30ain o'r tnis diweddaf i'r ddiuus; nid yw yr hysbysiaefh a gynnwysant yn amlygu dim o'r newydd, eithr crybwyllant fod lluyddwyr yn dyfod yn barhaus i Belgium. Derbymvyd hysbysiaeth gah y Llywodraèth 0 Lidal, yr hwn a ddaeth trwy Vienna; yr ydym yn deal I mai swm yr hyn a dderbynwyd yw, fod y Neapolitiaid wedi cael eu maeddu wrth Occhio Belo, mewn dau ymosodiad olynol, ar yt' 8fed ar 9fed o'r mis diweddaf. Ac ar I yr lleg ymosodwyd arnynt gan y Macslywydd Bianclu, yu eu gorsaf gerllaw Carpi; ac. wedi hir ymdrech, gyrwyd y gelynion o'r dref b I I golled o 12 Swyddog a 500 o wyr. Aeth y gelynion o Reggio trwy, Modena. Rhuthrvvyd ar gorff arfog y Cadfridog Awstri- y Ci(-If' n aidd Nugent, ar yr Rfed, gan y Neapolitiaid dan dywysaeth Piguateli, y rhai a orchfygwyd ac a yrwyd hyd at furiau Fflorellce. Ymosocl- I wyd ar y Cadfridog N ugcllt drachcfn ar y lOfed ,Ll I. eg, eithr maeddwyd y gelynion ar y ddau ddydd gyda chryn golled mewn lladd a chivvyfo. Wedi i'r Neapolitiaid ddechreu gweithredu yn erbyn Ferrara, ymosodwyd yn fywiog ar eu Iluocdd yn y sefyllfa honno, ar y 12fed, gan y dydoliadau A wstriaidd dan reolaeth y Cadfridog Mohr a'r Maes-lywydd Neipperg; gyrwyd eu holl fyddin oddi ar y maes, dinystriwyd eu gweithiau, ac ymlidwyd hwy cyn belled a Bologna gan y Cadfridog Mohr. Mewn llythyr oddiwrth ein Cohebwr ym Mhlymouth, yr hwn a amserwyd dydd Sul di- weddaf, dywcdir:- Y bore h wn am 12 o'r glocli; -trosghvydd- wyd gorchymyn gan yr Ilysbysai i'r Porth- Lyngesydd yma, i ddaufon y ilongau canlynol i'r mor gydil phob brys gallued-ig; acth y swy- ddogiou yn dlioed i'w llongau perthynol, ac Invyliasant tua'r Gorllewin, mewn dwy awr o amser, gyda gwynt teg; sef, y Wanderer, o 20 mangnc!; Siaettey, 18; Opossum, 10; Achates 18; Fly, 18.; Tay, 18; Roloj 10 ■ a'r longig Sealark. Y mae lly wiedyddion (pilots) Ffrengig yn yr Opossum; ac o herwydd yr amgyichiad hwn, tybir eii bod yn myned tua goror FfraiugCj a bod rhyfel t 1, J ralllgc wedl ei gyhoeddi. Cyn i'r Ty Gyffredin fyned yn eisteddfod nei- thiwyr ar y dreth arfeddiant; cynnygodd Cang- hellawr ei cliod i y flwyddyn hon yn yr un modd ag oedd yn cael ei chodi y llynedd, heb brisiad o'r newydd ar y meddiannau, á'r hyn y cyttunwyd, yn gystal ac a chynnyg arall, sef, bod i'r barnwyr awduredig (Commissioners) yn yr achos hwn, gymmeryd llwon i gadw amgyichindau y rhai a yng- hylch helaethrwydd eu helw blynyddol ger eu bronnau hwy, yn ddirgei. Gynvyd allan gyhoeddiad gan Frenin y Ne- therlands, er cospi yn llymdost y rhai a gvn- i)3-9(,'iit lie(ld%i.,h cyH'redin trwy gy- hoeddi ch wed lau disaiJ. ncu gynhyrfu tcrfysO" I¡ mewn rhyw ffordd; dcngys hyn fod y Llywod- raeth yn amheus ynghylch ffyddlondeb amryw o I drigolion Belgium. Mynegirgan y Montteur) dan y pen St. Do- mingo, fod Francis de Medine, un o oruchwik wyr Louis XVIII. yr hwn a ddanfonasid i'r ynys honno i feithrin terfysg ac ymrysson, wedi so- ac y,,ni-vss cill, 11edi cael ei ddala tra'r oedd yn y cyiiawniad o'i Y ti y (? ) liawiiia d ol i sWJud; a dywedir fod y papurau a gafwyd yn ei feddiant i gael eu cyhoeddi. Y mae Dug Bedford wedi cael ei ysbeilio yn yr Kidal o'r holl drysor oedd ganddo, a lladd wyd rhai o'i weision tra'r oeddynt yn yrndreehu ei I amddilfyn y mae ei berson mewn diogehveh. —————- I

[No title]

[No title]