Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

BYDDED HY?BYS I BAWB, fy mod i THO:\IAS LV l\S, 0 Bccpbtyll, ym rahlwyf Uangc1r,r, 'h ?'? Oaerfyrddin, Ffermvvr, yn rhoddi y Hhy- sir Caci-i' rciciiii, Fferrni-, -r, yii rlio(It l i y Itli?- blId ?''? '?yn, na byddo i nch goe!io, Ien rOddi un matii -° N,V^AII5 o'r dydd hwn allan, i ty ngwraig, RACHAEL j., A Evv *s' ar 4 "?i'?t'nf i. xan fy mod wedi }wl1denyuu na M" dyiedion drosH ar ol heddyw. Penpistyll, Ebrill22. 181 j. THOMAS EVANS. BALJ11 0 GILEAD SOLOMON. Y Mae yn amiw? fed amryw anhwyldcr?u'r V corir dynol yn cael eu magu gan afradlonrwydd yn ?? ser iel1enetyd a throsedd'ad g'a(hns o'r hcoJa\l ag y  ?!'npb'y[t eu nodi allan er ctwgdweh iechyd, ac er jL*sylfaon finiocs hir a dedwydd, gydag ansawdd grcf a ?'u.? dan? j? ?.? heniitthion iechyd yn ead en colli yn evt '!a £ y mae profuulau pocnus yn dangos en ?werth n H v °1 ^d annedwydd yn cdrych 0'iam?yicb, yn rhy am!, oti, Yn otel- ani f6d(iio',io'i ?iiiif yiel) 5 yti r?1 ) ;ti Y tnae'r Dr. Solomon, f) Liverpoo), yn cymmcntdwyo ei OO¡U)[AL H.??M of G'/?R?? i ba? b o'r rhai ag 'y m:)e .nsa\\(? ?? 01'11' wedi adi?io o achas an?ha?itif-b mewn ?act.yd, a'r holl rai 'ydd a'n gewvnion yn 11 in o achos lIa\l:er ? fyfyrio, ncu ymarfcr gormodd a ?ran d ?.?)«'!h ) itt?i-er o yrio, neii viniti-ei- ieti go fl,,c, n Ii"'r rhai sydd wedi gl;'anau trwy 'ur brew.rlio mewn anJa!oedd W) InIOn ac ?'ach; yn mhob nn or cyfrpv am;JldllildH\ fe dry aUan YP feddyginia't mwyaf cCpithio!, gan dynau y gewr;lOn "S oeddynt wed1 llaesu, a chryfau a byvviocau ansawtid y turfy.  Yr amrywiol aMhwy!dorau perthynol i'r rhyw dog (fair ?.T) a ddeuant yn dd?yFrwng dan awdnrdod yradferydd 1m it; ac y .uacDawpro bendeimesau cyfrifol wed. pn? ei fod yr yehwanegtad mcddy?ol ?i-au rr bwrdd ymdrwsio a oi-au i'l. bwi-(Id yiii d l.w." i o pvrduasant criopd a? et* i ?ytnprttm'r ysbrydoedd adfciJ- '?'g, c!!?a!udolm- y pen, hurtm)'dd, al!<-s?dd; acwrth Sieu bywi()rwydd hyfryd, ac ymiid ymaith drymfrydedd, J ?ae yn rboddt cysur a nerth i'r )?:I ?orft. Y Uu 0 ?cfydau trymfrydol ag sydd yn cystuddio'r corff ,i inol, Jan yr enw Anhwylderan (iewvnol, yw'r achosion P?afot-psyn?bdytuonassYdd yn amdditaid o iechyd. Y mae'r at\lnvy\dt'rail hyn :01 dc.nfaw o'r f?it!i amrywiai,tiI a cl- ivd-l)letlli)l 0 ach??.n feI y byddai- yn an- Yiilin^hF' ^f^ ?'' ? ?'"? ? "?-'? ?" a?curiu-td?, i'w rliwili<»in-in fe ? ? ? ?ni????J ?"?"' !?'t'"au yn Pa fodd bviiag, fe rha fam-re fe (leiiniii- eu 3-11 i,)iNT d(ii, ),ij ii?tiliff) ??S ? .???? ??' ar gyi'er yr elicithiau hyn, gellir inia?th cri 511 l?lo r Itr vn fwv ciof'fa?r am o eSlSlVSit^arU Bfc"* of (ULEAD y Dr. .0 uO MO N. y mac.Hawer o'rgwelliadau a gymineraGant le fny m ?<'dt en hay?raH'u yn mlioh papnr n?w}iidin yn Vdov- er aniio-actli'i'r' i ymarfcr, a nharau yn ?"%> *r ??'fact!), yr hWJl svdd mor odid? yn &'?u:t iachad tr?yadt u?-wn pob achoso nychdud. rJ -'e ?" '?"" ?'?nt!w,Id(-raus:?w\!mwl yn fwy yn ??''op yn a?r n:? y huont ar mi junser a rail, a t?)h-tnn?nh' rhyn yn benaf i'r gonnodd luinan t'nyuaadsydd yn 11nu yn yr amscropdd ?.toddc-t?ar h?n. Y mae yn ? irx?t- "? S)cr, mai pa bellaf .F ypmdawom oddh\rth' symledd a ch y'rtrtedroldrr ya clu Hu¡¡iadh, a pha fwyaf a abortiunn o y tach? i'r amYeithan\ eh ag s\dd vn cv;Myned :?.yr?chtcni.taidd) mwyaf?vd fydd eflaith p')b cyfeilior- '??'?'' ?'? gwanau cgni'r corn Y mae mlÎm) 1- <??". S<'?y"au yn dctvgii-yeoi.dol (??try\\ a t?'.?t'. ),s:yda'r gwahaniai'tli hvn yn unig, en bod yn v rhy w jr wautd 0 hc?vydd tymnet) ansawdd cu ev1-ir ?u dull y?')cru( h o f.vyn fwy am! ? O-yrni? na? yn y rhyw ar?t J\t\!ysllnr ?'.rcndid yn yr -iiisa,"7ii(t ()cii h! vn rhy fYllych ¡!an an-colnsr?ydd yn y naill ryw, a gonnoddan y" y ??- ?'' ?'??d? m?yat' cyfrrcdm o'r an- ?' ? ? ??" y?' ??" angan yn harans, yr hwn "ydù yn <<?"M)cd ,r«y'r holl ansa?dd cwyn::? t a'i oHeithkiu dinys'tr- i(>7) 111 "y 'Wroi'r salon ag ing aid' vjie g o l ac yn cvnhyrfu g?lit gli,ili ag in? aniyn?.t, ac  eYII!¡rfu CJ. uwy\lwclau mwvat arsw'dus o ddj chryn ac anobauh! ''r dfn?r ?"'? ''?"  '?'?"'?? v/edi'svrtnio vn aherthau 1^1 ',WI1 V mac iniloedd w'edi syrtiiio  yn aberthau 5n llVrn'- lesmair yr hyn sydd yn gwnenthur y ;IOr; ?ld (Izlll ,11-o(4?.aef,ii vn' anynad, yh ;n>wada\ C^n ?"amytiedd?ar, ':11 dneddol i redeg oddi\? rth 'HI ineddyff at y l1lJ' a h,v>r rhesrn pa ha'n y maent Rior aiifyifv-h ;l hyn y'w'r rheswm pa liaiii y maent na ftddar/ 1 Ca'^ budd oddiwrth an feddyginiaeth, am tia ffddar?'i ??''y?g''??? 1 ?yn?.?\y?'?:h t<K tn-s'  ddw"ll eid¡¿ith priodoL Y G.mlilll llr¿ln; ?'???-????'?-<? '?'" y?'?'v- 'R?t??"? ?'" ?'"?-s ac( ctteit!iinl a '¡;af'\jd t'fiot'd at ;1 l- !.)\" ?. ? f,,TV "friw'r ?,(? ?.??,)jid ?ohvg, neu w endid «)t'i ??' cryndod a dychryuiad.m'r mcdd?!, ?t.- ,")- <ys.?? ;'n?"i(i (?.n??L a phob ant'w?dcr ara]! ag sV'nVvf ?• otrItl,i.a]riaos'ad yr ansawdd ewynawl, r rhai yn ?' ?" ??' ?'?''Ml ?r anKwdd e?yna?t, y d?i yn ?ui yn caniyn an?hymhcdro'der, drw fuchcd'? a ?i< ?? ^,ri ziii&Ill,lbi,v.' N'd Ho- "Y')d ??''? myt-y?ar, y mae'r C..rJ:? B??, hwn ?d"??'"y" ?ySr'-dm..ieif-!{-aithadft-riad.)!, a gellir yn Tv«^/U wt >l!inhlith v PC?t'n'rcatYapIiadauap.f?'d t j L. • ()II'/¡einiad mpddy?;ol al)an eri00d' M hendithiun i d?ynn!- tv\v ? '-t'??'t'-ydd i reynoldd¡ dynuL Y .na? mi?cdd Vr -I-1 r 'n yn yn y t,tir i tlytl(l N ??cci.n. euasant? ?ytun?ryd y mcddy?ini?th rhyfcdf'?'t?n, a •iii'1 y.n'iu hcndittnnn iechyd, y rhai mewn modd anig'-n ?.!ascnt tcd wed. sy:thio rii?ii iii,,Ivli illodit abcrth- a'?ttanmcb bore icm't cty: ? Y ntachau?ono'r I werddon, Yi-Inf?aDd?-yrftmo) ?f?f)rt!?)nn!, Germ,my, Hamburgh, Berlin, Hoiand, 3?t- ^•iica, America, Norway, S?cdcti, a Denmark, y rhai oil a Ytunant, na chafudd UII meddy?iniacih (Tioed a d'dygwyd ?'<d<???y"y V ?' iver tli"a( i ( anarfei-oL— U (' dc>ogys lly'fr;ll1'"r To)Ù",ld ( Custom-houses ) yn Llundain <1 LIH'qwol fod J I If I 1 n en .1 ei yru Q.¡'OS T mô f? (''rincday?'macth Invu yn cael ei yru ?''<? y 1 mor n ? '? tcddy?imac?iau ercul ¿L u rhoddi yn'?hyd. l?ii awi- ft,l caffzzel it(l ?S'?'f?L????????? ??? y ?'' ? ? caffaeliad :'Y);t!. gt1 YdaI::1I yn nv;hof dyn ?  )n 'acbru" yn I ?uuwaid,acynna.<u vch^. ua,,ac yTd-wC anegol aron, dy..r C N'll t l a.is: Y 1: 1 0(i bu.tii ?jiv aii  ? ?dur a'i dd'yf,iSWr ?'. )-r ? ?o??!M" Li\r\)i7ol)' yw yr ?'K fa? pn-nr-.wfi ?. ?' "?'o'! n.eddy?niacth, yri.?n ?d wedi f???" .? .?' ???y?,?" uchciat- a'r isdaf o'r bobl, ? r fath IWY(l<lIlt d('clwydd a pharaus.- Y ,?. ?yerd? KYd?? f?. ?? '? ?"' y' Ydynt ''?- lUosocach ti.i- ;i wvtllivier- lot (l ° r hlaen, yn'metilU yn fynvcU a'i ?x '?? ?' ?''?- ? ?? y" '?ethu ynf?Ynyvch ?a'. Ky>Vnd1 SM i,^Saf>i e ;ilN' dano; ae y ma n osill W, ft)it ?' -VH caot en ??cr?? yn ?? cy??".? ? y '? 'Y "nt ?n cu Dod wedi eu rha?- ttROBcynevUmt i law, gan eu bod wecli eu rhag- ^Ilef T'ISan^ Argraffydd y Papur hwn, ]]'f.yd ae ??''??? Abortawe; Dani('J (' j'valls Ca' f Ca, r f rlldt"; ?"'?'' -?herhonddn; Painter, "Wrexham; a- nhob ( "7 lydd Mcddy.in?.u. arall; pris 'a?c r?ham?.a a< f?? ? ?? ?' ""???? '?"?.?d? ?. wrth yr hyu ('I aIr mewn un e(",tr(' ai'u3l,aidd am  wrth )T hyu te arbe(!ir Us. a'r I!'eiriau ?"? Solo?o?? Iv 1" d" ?crpoc?' wcdieuc?"?J?. yrargra.a(s?m?. •3)^* Vmae'r Dr. Solomon vn }¡Unt t\y lyttlyr, I gat'l, YFilf-r¡a¡¡ydd (bank' bill.) ¿lIU un ef trix,N, l?,ttivr i -a(?l y, f, near LicelpooL-S' 'J/ttrln Y lIythyr, '\t',( el !ytarwy,;ôo feI hyn, jUonel/ 1)ulit y 11 y lly-tiiyr, ei P'llt'lbfiitk l,ill) iiiii urt 41() iibi,. p"0' SoI()?,zoit, Giietid,.tr??,y,,?(lo t,el llyjl rCinir y C?rdial "falm ? G?,?? >n'S"iehymmynir lr gwrtliwyneb ean v v-r-lii r# V) y i ocd i .i tJ??Ysydd?'T<?? ? cyinmerer o ddan ionaid Hwy d.i I P"n N ag y s??s-c riir y i'rBlilnz G;Iea, a*0, y .N"Ydd i r a eortryd yti gyf-?,tel)Ol i Oe'd aLc ''?ineeu'Me? ( w ?'  ?"' '•• W\!Fin"wy^r (^ne A'^si o' aY c° ei "r' neu .1Iei¡"'l'n- J,r(lcll1cgU/0S) 0 dwir, K? gv'y, L\bdeira c:eU:l()C (s/wn'!}). ,J BUiII ININT, SWANSEA. JACOB GODWYN, LATE o., TiiE COACH AND HORSES, RETURNS his most grateful thanks for the R kind encouragement he has experienced; and be?s kave to inform his Fricnds and the PubUc, that he lias taken a HOUSE, late in the occupation of \V. VAII, IT AN, Esq. which he has fitted up in a neat and eomn.adiou- man- ner for the reception of Gentlemen and others travelling through South Wales, particularly in the Commercial lane; and hopes, by attention and moderation, to give satisfaction to those who may favour him with their patronatre. N.H. The PRINCE OF WALES COAC11 sets out i from the above House, for GLOCJBSTER, LONDON, allil BRISTOL, ev,"ry S¡mday, Tuesday, and Thursday night, | precisely at twelve o'clock, and arrives at SWANSEA on | Tuesday, Thursday, and Saturday mornings, about four. FARE TO BRISTOL—Inside I I 0 Outside. 1 3 0 All parcels from Bristol to Cowbridgo, Ewenny, Neath, and Swansea, under 121 bs. brought for.one shilling, and above that weight charged proportionality. J. GODWYN and Co. Proprietors, respectfully inform the Public tiley wili not bo accountable for any Good's, lost or < damaged, above the value of five pounds, unless specified as such when delivered, and an insurance paid for the same over and above the common carriage: High-street, May 1, 1815. THIS DAY IS PUBLISHED, PRICE 2S. A NEW SERIES OF The Agricultural JMagasinei OR, THE Farmer's Monthly Journal of Husbandry AND Burat ?ffa?? IF 0 RAP R I L, 1815. "■ spins Number contains, besides a variety of JL other useful matter, an Essay on (he Quantity and • Equivalents of soluble or nutritive Matter in certain vege- I table Substances—Account of a curious old Bonk on Agri- culture in answer to Mr. Dacre-On Improvement by Lime —On a top dressing for Turnips and (.rass Lands, and on a I Mortality in Sheep—On the rtse of natural Grass Seeds— On a late extraordinary Account of the qualities of Fiorin ¡ Grass—Mr. Gurney's Merino l,'Io(-k-Cut-c it)i- I lovt-ii Cat I tie—On an extraordinary crop of Oats, grown bv Doctor VVortSiington—On certain crude Opinions respecting our Agricultural System—On !on? Woo[—The concave Roller oi Essex, with some Particulars rcspectm? the Hundreds— j On the double or two Furrow Plough—On thcKohl Bahi, ¡ or Purple Hungarian Turnip—On the most useful Mode of communicating with the Magazine—On feeding Green Corn —On Spring VYhcat—On the Waste Lands and Corn Laws -Oil Merino Wool—-On our Prospects, respecting the In- I terests of Agriculture—On ride sowin of Wheat and Oats —General Report of the State of the Country—Patents lately granted for Inventions in Agriculture and the Arts- Account of «sel ul .Books—Monthly Register of Agricultural Meetings—'I allies of the Prices of all kinds of Farming Produce, &c. &c. Ilrices of all kiii(ts of i'ariiiiij6- London Published by V. finn riTus, No. 1, Paternoster Row; and sold by all Booksellers. May 1, ISlE). MORGANWG; TYDDYNOD. I'TV llliENTU, A GfLtrl1 CAEL MKDIHANT 0 IION VNT YN DTHOEDJ I Ylt holl DAI, TYDDYNOD, a THlROIvDD, a etwir BLAENGWRA.CH-FAWR, GWRACH-FACH, a TROEDYRlilW-VVRACI1> vn cynmvys ychwaneg na Saith Cant Erw 0 Dir Yd, Gwo'ir- gioddiait, a i iiir Porfa, y cwbl o fewn cylch-argac (ring- fence), ac yn gorwedd yin mhlwyfau Glyncorrwg a Llan- illtyd gerllavv Castcllnedd, yn y dywededig sir. Cyuiiysgacddir y say. cymiuero a Diadell wycb o gylch pedw.ir cant a banner o Ddefaid ac VVyn, y rhai ydynt yn awr yn pori ar y (ir.—Goiodir y ddall dyddyn cyntaf allan yn Vliydd o ddcgu'in. A In hvsbysiaoth mwy neillduoi ymofvner yn Swyddfa I Messrs. BElUUNUTON a JENKINS, ALertawe.

Newyddion Llundain,i

[No title]

[No title]