Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

- - .- - - -I BARDDOMAETfl.…

I At Argrcphiaihjdd Seren…

GOLYGAWD BYRI

News
Cite
Share

GOLYGAWD BYR I GYMDEITHAS GENII IDOL Y BEDVHDWYR. (Parhad o'r1 Rhifyn diiceddaf). 1.5.srH!)UANA. CrcN'HADON.—Mr. Chamberlain, « Puriim-anvnda. Slrdhana yw Prif ddinas tiriogaeth byclwrn anymddi- bynoi, banner can milldir i'r goglcdd 0 Delhi a Hin- tkost«n, y tu hwnt i Agra, gerllaw'r Punjab, neu wlad y M^ks. Y mac yngbylch 9-20 miildir i'r GfHJI. Ogledd o sileutta. I Sirdhana daefh Mi*. Chamberlain yn 18:13 ar gais Prif Weinidog Huehder Begum Sominxy gan yr hon y derbynwyd ef yn gavedig. 0'1' lie liwn medd Mr. C. I geiiii- igor coliel)iactli "a'i, ].,L Ibl, Shreenugar, a Caslimeer; ac y mae Rajah Siiikh wedi amlygvr ei ddymnniad i gael dysgawdwr i'w b!ant.' Sefydiwyd painj o ysgolion eisiocs i ddyggu'r Persiaeg a'r Hindosfhanaeg. Cynnorthwyir llawer ar Mr. C. gan Param-aiuinda, Bralu»in dychweletiig. Buont at- waitb yn <Miweddar yn pregetlm a dosbavthn yr ys- grythuran yn Delhi; ac liefyd yn Hurdwar, lie yr oedd can mil o bererinion o Wahansl wledydd yn gynnuliedig. Cebwyd yr ysgrytlmran gaud do ef, gan Rajah 0 Sikh, yr hwn sydd a 30,000 o ganlynwyr iddo. 16. JAVA. Cennadon~dlrd. Robinson a Riley. Scfydlwyd yr orsaf hon gan Mr. Itebinson, yr hwri a Ei drigfa gyntaf oedd yn Weltevreden, ond wedi hynny y mae efe wedi cymmer- yd ty ac agor ysgol yn Moienuliet, o fewn i filidir i Ba- tavia, a 2,250 milldir i'r De. De. Ddwyrain 0 Calcutta. Y mae milwyr dnwiol wedi hod (Ivos gryn amser yn trigo yn yr ynys, ac y mae eghvys yn ddiweddar wedi cael ei ffuriio. Gorcliymmynwyd gan gymdeithas dys- geidiaeth, trwy ganiattad y Llywodraeth, ar fod i ar- graffiad o'r ysgrythnrati yn iaitli Malay, at wasanaeth trigolion cristianogol Malay, i gael ei argraffu yn Seram- pore, ac at hyn dy wedir fod y Rhaglaw cytyl-etlin wedi tansgrifio deng mil 0 rupees. Ymunodd Mr. Riley, a phregethvfr brodorol o Calcutta ag ef yn ddiweddar. Aelh mab i Mr. Leonard gyda Mr. Robinson, a sefyd- lodd ysgol yii 01 y cynllun Brytanaidd yn Java. My- fyria Mr. R. ar ieitboedd Malay a Java. Y Malayiaid yn gyfl'redin ydynt yn siarad iaitli y Portuguese, ae ys- grifenodd Mr. R. i Calcutta i geisio gan frawd o'r Por- tuguese i ddyfod trosedd a thrigo yn ea mysg. 17. pandua. J Cennad—Krishnoo. Y mac Pandua yn mhellafoedd Dwy v. Ogl. Bengal, 310 milldir i'r Dw. Og. o Calcutta, ac o fewn taith py- thefnos ar draed i China. Sefvdlwyd yr orsaf hon yn 1813, gan Krishnoo, preg- ethwr selog a diludded, yr hwn sydd wedi bedyddio amryw ddynion. Y mae ysgoldy hefyd wedi cael ei adeiladu yma. 18. ava, I Cfnnai:—Mr. Felics Carey. Ffurfwyd gorsaf newydd yn ddiweddar gan Mr. Fe- lics Carey yn Ava, prif ddinas yr ymerodraeth, .500 milldir j'r Dwyrain 0 Calcutta, lIe y Pei-ciiii- efyii fawr gan yr Y merawdr ae ar orcbymmyn yr hwn y sefyd- lwyd argraffwasg yno. ] g. amboyna. I CensAdon—Mr. Jabez Carey a Mr. Troiot. Amboyna sydd o gylch 3230 milldir i'r Dwyrain Ddcau o Calcutta, a gerllawpGll Gorll. Ddeau ynys Cevam. Ffurfwyd yr orsaf hon gan Mr. Jabcz Carey, yr hwn a actli o Cal(,tittit tiiii,r ynys hon yn gynnar yn 1814. Danfonwyd ef yma gan y LlyVv{H'nu'th Frytanaidd yn Bengal, ar gais GornchwiJjwr arosol Amboyna, yr hwn a In gynt yn fyfyriwr dan y Dr. Carey yn Athrofa Gwarcbglavvdd Wiliam. Y mae Mr. Trowt rei for- daith i ymuno a Mr. Carey yn yr orsaf hon., Rhodd- v, vd gorchymyn gan y Goruchwiliwr am argraffiad o 3000 o Fiblau Malay, i gael en hargraffn yn Serampore at wasanaeth.Cristianogion Malay yn yr ylly, y rhai, fe) y tlywethr, Y(lynt 20,000, neb na gweundogion nag ysgol-feistriaid. Cynnygodd y Goruchwiliwr, Mr. Martin, ar fod i ysgol gael ei sefydlu mewn He canol, sef Gwarchglawdd Vittoria, y brif ddinas, yn ol y cynllun Brytanaidd, yr hon y mae Mr. Carey i arol- ygn.* Bydd pump neii chwech o ynysoedd dan ei otal. Gan f >d yr ynys hon a Java wedi cael eu rhoddi i fynu i'r Ellniyniaid ( Dutch), y mae'r Eisteddfod wedi deisyf nawdd ae ewyllys da y Liywodraethau i'r Cenhadou; ar yr hyn y sylwyd yn garedig gan Weinidogion ei Fawrhydi Brytanaidal, a ciian ei Urddasolrwydd y cennadwr LLIDIVII- aidd yn y wlad hon. t (L'W EARIIAU,)

GOFYNIADAU.

;L f JO N G-N E W YI >i) IOM.

GOItUCHWYLWYR.