Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

MWVN CGPTR,

.--_..---__-" .MARCHNADOEDi).

. OL-Y,,S-c,j,-RIFEN,. I -…

News
Cite
Share

OL-Y,,S-c,j,-RIFEN,. I ] P rydvhawn Dydd LJLUN, lJiAI 1. perLyhiasom bapurau Paris am y Tfecl aV^Sain situ yw r newyddion a gynmvysir yny blaenaf nghylch pethau cartrefoi o riemawrpwys; ond yr ysbysiaeth o'r Eidal sydd deilivng o fwy §ylw. ?y?ed.r fod Murat Brenin Naples Yn my"cd ^U yn y ?.?? ?or.no yn Ihvyddtannus; a'i fod wedi dcrbyn cennad!aeth o Vienna, yr hwn a ?Wyd iddo gan y Count Nicpperg, ac a gyn- nrys gynnyg iddo ef oddiwith Jbys Awstria i'w 2Tdnabod in 1* renin cyfreithlon Naples, a gwar, nredu (?Mr????c; iddo ei hoU diriogaeth, ar y arnmod o fGd id(-'io of bei(tio yn eibyn y"?!'pn-?-yr? and ymuno yn y ?yngrair yn .)^ 'u Bonapart'e. Ei attebiad i'r c.ynnyg h?n, ?edd papu.au P?ris,' ccdd, Y m?e vn rhy ddi- wedaar^ ? ??e'r. Kidaf yn clnvennych bod yn ;"y?, n hi a ?Ht' fod yn rhydd." Y mae ei V nediad ynrlaen trwy'r Eidal wedi bod yn dra ??ysh'; ac i'r dibeni gyHymu cychwyi.iad ei ?edd, cfe anda?'odd C;i ,Iii tryry)ioile j y rhai ydynt yn awr -I InIL (,ddi?vrt'li ei fy- ?"?tdyma, y?ddef?ys ?d et Iwvddtand Jn f? wy dy!cdu i gynllun arrHldnJynoIc¡ wrth- Yebwyr, nag i'w ry-m m H v'' r.' i d d ei h u: ? n e u SViodiad yr E?aii?id o'f ;?aid. ?? fod Honapa.rtG a M.ar'!<' yngoso? rvm- 1 ?'nt pwys ?[..chwo!!iryCtii&J' ti'?oH?n'ylt?Eida! j^°d yrí i'[IY?l 'zic anyrnddibyno!, y mae ?drahytiod'ii;id o?s gennym neb hanesion am ^yddiant Brenin ?piGS, yis c' ytndrechiu.d?u i "?yidtoi t'tteithau'r wlad honno cithr nid o.es ?'? amgDdi, amJeJfysg?iach'y1:).ddiala:l(lr.os I y?"y gan y bobt; ?c oddiwrth ity?.r.atturiot.vw ?sg!u nad yw'r Ettaii?d yn ym.ddibynnu .HaJycr ? 6) addewidjou a'i gyboeddiadau ef. Acj yn ?'? ?ao-ir yn L!ys:ug!'aph Vienna nad ocs gym- ?'mt ,?i!i dref wedi pleidio gydag ef. Cyfen'tr ?'§ychwy)dad yn awr tua Tm'in, a thrwy hyn? ^Ur yw ei ^°d yn gobeithio, trwy feddiannu pnf ¡ ??"a.s Bretiin Sardinia, y dichonagor tramwyfa ?'r parth bynny i Ffiau.gc. Ac i'r dibeti i gef- '? cynHun o'r fath hynuy r bcruiri Bonaparte eri i fyd.din gref ymgynauil ar y cyHinpwy- ¡ fl4ditt g,,ef )-m,,Tviiii uli .I ay cyffi?i teiniol. ci d -?ve,( I i "1 Nid oedd un frwydr newydd wedi cymmeryd °hyd y 14eg, ond yr oedd!d yn disgwyi yn ol ?'' hanesion di%ve(idai,?if igyfr- [edin gael ei hymladd yn fnan iawn wrth yr afon Po, gan fod Marat yn parottoi, i'w chroesi, a'r ?wstnaid y? ymgymtu? i'w wrthwyncbu. Gnu Y mae papurau Paris am yr 28ain y n addef fod JOlchiffil yn ,ilio ),Ilol abo(ldis,wylia (I am dano (II Bologna ar y 17eg. Mynegir gan wr bonheddig a, sydd newydd yfod i"' wl,;d hon 0 Paris, ?ad yw NapJeot xu I ?'o? t ddechreu'i- rhyfci dychrynHyd ag sy(!d ?'ghyich cymmeryd lie yn ei erbyn. Nid opdd I M'uoedd cynnulledig rliwng St. Oracr a Va[en. K?. let)"Q,s yn 25,000 0 wyr. Mardduoedd y fy- adill oeddynt mor ddftFygtoI feinadocdd yeh- W'Lne, na 10,000 o honynt yn gymhwys i fv.ned ?aps. Gwyhodaeth 0 hyu yn;Ffnungc yw.'r uchos fod y Trysorfevdd mor isci yno.   Mewn Ly,hysia(tll 0'1'- '8.therlancls, dywcdq fod y Cyngreirwyr yn gryf iawu, mewn xnarch-, fodYc yii g re ir?v y i, xl °e;'d a'u bod yn barod i ddwyn o ;)0 t ?<)?)()(? ? SGaytau? gan gynnwys y dydoliad cvntaf o'r ¡ ? ?cs, t.'r macs. Y mae ych?anog o f:mgnp!au edi cael eu trosglwyddo o'r wlad hon i Flanders '?g a?un amser 0'" blaen y rheswra am hyn y? ?y'mysgacddu m!Iwyr Rwssia a'r peiriannnu hvn. I r (?'bGn i rwyddhau eu cychwyniad I'r ym.. ùrechfa, trwyadael eamangnf'aueu lJunain Hrl u ,bot. Wywedir fod ??' celty! yn cael cu D?,Ni,edir fo(i (Ic?g)?t 3,11 c?tel cu a!1lattau i dYtlIIU pob mangnc!.  Mynegant ymheUach fod ArgL- W. B?nt.nck Mu "?' ??? cyhoeddi rhyfet yn erbyn ?-V ?' meddan? a faeddwyd gan yr '\?""?'? a.c, yI i h?-iiii ciliodd yn ?i ??'   o Id' o /r 1 i' a gadamhail' mewn cenlladiacth O( 1- ?A.rgLB.rgh?h. Melvil 0 Ath, II, fod alloi,saf%v3,r b} dd:n Prydain ac eiddo'r Ffrangcod, yngoiwg e ,ydd' ac y» siar^d a'u gilydd f.? 11)?ell ?"nyg?. gwin g?? y ?frangcod i'n gwyr ni, yr ,Uv wrthodir bob amser; cyn gynte? i!g y ? o? ud? .r arwydd rhyfel, ein gwyr ni ydynt i gych- vVv gy4a bry? Ffraingc. Ymos,,)diad aflw)-d(lia.ii.pus o eirWlr Brytaniaid ar le cadarn ar.afon'St.:Mary, to yr Americ, ar y 23ain o Ghwefror, yrnha- }iu Haiifax, y rhai ydym newydd ddcrbyn :— 1 p" wyth o'n badau 'a morwyr a mot'u:? yr I f ^nu gymmaint a chan milldir ar hyd. yr nfun, cie0 fewn- tair pe d wran ("???c/'? 'Ill' He () fewn. tail' pedwran (qual' CI' rot. (11'.11'1 e ??."tynbwnadu ymosod arno, pryd y laet-li'v?,yd r arhYlt gan bob! y w!adac amryw ?1w,yr y t f '????" cynUwyn yn y coed, n wedi ,Us ritlGS go /fywiog ddoches?'yd y eIYnion, • ? ? y lie cerog 'a<T oeddy;l "??'d? dw? l rhuth? ?,? w°di ei barotoi i'r mcr (w r luthro !lrno wedi oi barotoi i'r ? ?fgan y gelynion, bannvyd m?dc6thInRb) Ld ?? yu ?' ? ae wrth ddychwel3,d st i it v b&d? drachefnathraehefn o dd(IU tuyr! tfon Lfo "5 gaii dayiii Lr e^aS'd eu gweied gauy fCoo Ymddygodd ein gwyr myo y badau yn f ?S?? ? ? y?ddasant "odd -wyaf tawel a gwr01, ac JWLADDASANT '? itorid ti,ii,y'r S?rth?yneb;ad cadarn hwn Itos agog 1 ??"S?" m^dir o H-ordd, o ddau o?r ?ch? ?"?"? o'r gloch bore ?nnnffh? "???? 29 o ddynion mewn Hadd ? ? e 1 0K1 UlP r^y* ? -?- P?'-y?us. ?l ?vy,fwyd y ?rthotomew yn mharth ?Il ei bet), ae ftl yr oedd ,fe yn tG?lo? dwyf. ??l ( y?th <.i h;r-fys?i f,? .-? CrV"7' saeth yd ei hir-fys a'i ail  ne7d^d a™ hedd*ch attynt ar yr ail o U ^uasa ?" ?? lOd?rnodyn ?'? ? 1?.u? basid ybywyd?????., ?,?? bapUraUFlanders fod brwydr réc} J sby-slr. gan baput<lu 1'landers fod brwydr pan :vdi 'caelei ?y??? ??'"g aUorsafwyr ??wss?? ? ?'' ??Scod, yn yr hon y !!addwyd 19 ()'r olaf ac 3- gxvtl',Iee? rhai yn garcharor- ?''yd? O' r°H ac y gwnaed rhai yn gareharor- 4?4, 4 Ystyrir ?" yn ddechreuad i'r rhyfel; ond !?' ? ? ??"'? ""? yw'r Cyngr.i?yr.yn rOd J.. .1 5 Vod '„, yT ^raerawdr Alexander a. Du. elit' 19tott Yll ati,?ll y ttutto)3-1.cll yr?seri e(? reu'r n ?v ?-c?")tif sydd i;i .h:no'r 86 I a'r 014f f ?"? Y bydd go?riad yn f?y ? St ??s?l ? Bonaparte nag ?  ?

Advertising

AT EIN COHEliWYR. I

.IAt Argruphiadjidd Seren…

At Argmphiicdydd Seren Gomer,

-_..,- . -.--I FFEIRIAUGYMRUYMMISMAI.…

Family Notices