Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

MWVN CGPTR,

.--_..---__-" .MARCHNADOEDi).

. OL-Y,,S-c,j,-RIFEN,. I -…

Advertising

AT EIN COHEliWYR. I

.IAt Argruphiadjidd Seren…

News
Cite
Share

At Argruphiadjidd Seren Gumer. I MH. Gom::r,Yii ol fy nisgwyliad, gwclais (Idarfod i Blr. Jones, Glanvgors, roi yeltydig o drwyn-hveh yn n'toen un a alwai ei hun Pedr, am oi drafferth yn ceisio ei waradwyddo ef ag anwiredd yn y Seren oflacnl bynny, ymherthynas i'r rhagorol fardd Mr. T. E. Naht; c f -lioes vnteit (1?iiiizii(i i* ac hefyd Mr. C. E. rhoes ynten damaid iawn o ffwgvvs (tobacco ) ynghil ei foch, am iddo waradwyddo y beirdd a goganu ymarw! Ond gan fod cymmeryd trwyn-iwch, a ehnoi ffwgws, yn myned i lawr yn y dyddian hyn, fe allai mai cymhw-ysach fyddai i mi loi pibeiled 0 ffwgws i Mr. P. am na byddai draffertli iddo ei thanio, fod di- gon o farwydos cenfigenllyd yn ei fynwes a'i eiian ef ei hun i wneud hynny, fel yr ymddengys yia ei waith yn enllibo T. E. wedi ci farwolaeth! y snae ef yn taflu dwr oer ar wyny SdaY 1" anrhydeddns Gymdeithas y Gwy- neddigion, ac yn diystym yr hall feirdd a ganasant ar ei ddymuniad, wedi cael hysbysiad am hyncy vn Serca Gomer o'r blaen. Y in-ite Mr. P. yn cwvno fod. gwaith y beirdd wedi cymmeryd govmod ole yn y Seren. Nid yw gwaith v beirdd yn cymmeryd mwy 0 le nag a ddylai, ni welais i nac ynteii ychwaith, ond odid, wititil 26 o feirdd erioed mewn cyn Hcied lie ond v mae ei waith ef yn dwyn gormod o le, yn groes i reoian gramadcg, megis vhoddi pedwar sill i air dan sijlafog, fel hyn, pelydcrau yn lie pelydr, ac hefyd yn lho'rvvyth sili yn lie saith (ddylai fod), yn rhai o'i linelfou prvdyddol, megis. Uwcli U1)Tdd o'r saint mewn braint a bfi.'— 8. Yma y gellkl attcb .Mr. P. na ddarfn neli o'r*beirdd jrivvy na yn uwcli haj illpi. o'r saint, chvtaetha-ch yn uwch'na myr<id yn v tief' felly y mae y tyst Cywir a gymmerth ef ar l'eddvvl i Wa. radwyddo y beirdd, a rhoddi. bain galed ar y iiardd trangcedrg yn galw -fybac yn ti.erbyn».cf.ei hun, am ei ■fod yn eiiogo anwiredd; let hyn.medd ci dyst, C, a e a fo yn aros mewn anwiredd.' Yrwyt yn evfaddef, Kir, domer, na fuaswn i yn cymmeryd mo'r lie yn eich Seren ,vcrthfawr i tarwnad' T. E. ped fuaswn yn givybod y daefhai gwaitiJ y beirdd nior fuan "ar ei hoi; ac er riiwvn dangos i'Jn c'ydwlatlwvr yr hyn oedd ar y maen coffa yr aiifonwyd hi (am Hiav cytaill i J}Jj a gafodd yr an rhy d odd o wneud y'maeii). ond Uithrodu un bai yn hynhYj scf yn y Serenj A. B'yn lie B. A, fel y niaft ar y niaeo. Fe aliai i Mr. P. fJddvvl nMi saint ,v li.ef. a ioddyl.ir | wrth y duwiati a gryinvjUir yn marwnad T. E. pan ddywedwyd, Pe cawsai addysg yn Rhydyebain y bu- as a,, tn hwnt iddynt; ac os niid yw P. yJi Athenydd neu Babydd ei hun, t'e gyitunai a mi yn hyn, fod T. E. fel ag yr oedd, yn gymmaint a'i fod cf yn gristion 'ffyddiog, fel y mae ei waith yn dangos, y rhan fvvyaf, iiic,, js ei Gyffes, Cywydd y galon ddrwg, "ac -yn-'enwedig ei Ga- roiau, &c. heblaw ei dystiolacth o'r nnrlivw, wi th, ym- adael a'r byd), ei fod'ef gen-uweh y diiwiau paganllyd ) hyniiy, pa rai nid oeddynt ond. dynion o'li dechiCnad ac yn wir cefais ganmoliaetii gwyr dysgedig, .yn -Linn* dain a Rh-ydychain am y Farw.nad, gan hynny ni waetli genriyf beth a ddyweiio.l'edr ac ereill amdaiii. Tdrawodd yn fy meddwl, gan fod Mr. P. yn fardd ac yn enlbbio ei frodyr, ei fod ef vn debyg i gristioIl pab- yddlyd yn easliau M frodyr cristianogol 0' enw at-al i Dig wvddodd i mi fod vn ddiweddar mewn Bibl Gvm- deithas anrhydeddns a lliosog Wit1, Lunùain; wedi i amryw o foneddigion- vvneiul avcithiau bywiog ar yr fichos, a dywcdyd, Gobeithio nadjoedd neb yn yr oes bono dyb y pabyddion. mai 'mammaeth duwioldeb yw j anwybodaeth;' yna cododd. nabydd ar- ei draed, ac a. .ddvwedodd, rhedeg ar y pabyddionr y nhw a ddaeth a christian(>gaeth iOrydain, nid yw eich gwaith chwi ddaioni yn y byd end budo arian pool, i roi Biblau, a dysgu pobl dytodion i ddariljn, &c. ac wedi y cwbl y mae y rhai aunysgedig yu llawer ded- 9 .1 y 11 fw y d i w y d i'w meistriaid, &c. ha't rhat dys;edig sydd yn dwyrt pob cytle a ganf 0 hniseT eu liieistriaid i ddarilen a my- fyrio.' Yna gw.teddodd yrhoU iiaws,Tt'o\vcii c-f .11!all! } tiovvch ef allan! yuraitlt ag ef! Felly Pedr, gwaedded yr holl feirdd, Trowch ef allan, Sic. 6zc. am byth o gyf- ei!lacl.i.y beirdd, ac na dderbynier ef i'w cymdeitiias lnwy e,Iur o edifeirweh, ac addeiiad o hynny yn Seren Gomer. Y mae gwr arall o'r un hunanrwvdd a Mr. P. wedi ceisio gwii-a l w ceisio gwaradwyddo y Cymro gwiwglod lilvilillv, Mr. 0. Jones MyTyi-, wedi ei farwolaeth! Gobeithio, Mr. G. y maddeuvveh i mi am ddweud fy meddwl, ni fedraf fi ddim cylfelybn anian y gwyr uchod, ddim amgen na chv.n ysglyfjethus, neu gigi'rain y dvffryn, pan y maent yn dyfod at gelaneddau y gwyr enwog hyn; pan oeddynt yn fyw ni feiddiasant ddywedyd gair yn en herbyn, yn enwedig yn argraphedig, y mae } braidd bawb yn crio cywilydd arnynt am y fath beth, na adawant ddynion yn eu bedJau ytj it W yf ddiffuaiit cwyllvsiwr da i Seren Gomer, <fcc. W. Jones, Bardd idon. iI I.

At Argmphiicdydd Seren Gomer,

-_..,- . -.--I FFEIRIAUGYMRUYMMISMAI.…

Family Notices