Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

MWVN CGPTR,

.--_..---__-" .MARCHNADOEDi).

. OL-Y,,S-c,j,-RIFEN,. I -…

Advertising

AT EIN COHEliWYR. I

News
Cite
Share

AT EIN COHEliWYR. Ymddengys Hanes Cospcdigaethan'r Bnrmaniad y cylle cyntaf. (ç.1r t'ywydd W. Edward yn y nesaf. Rhoddir lie i Hanes Syr Tudur, a Phenllillion ymddi- ddan y Prydydd a, Seren Comer, yn dra bnan. G::7r Orwg gennym i loan Morganwg, gael y drallerth o ail ?: g ?l (- l y. (iri.tl'ertii o ii] ysgrifemiu ei lythyr, o herwydd priodoli Ïw ysgrif ei hnn, yr hyn aberthynai idythyr Cohebwr arall, yrhwn a dwai ei hnn J. J. ac a ddanfonasai attom arysgrifen hvuod a gymmerasai oddi ar faen-cotHl,yn ei gyminyd- ogaeth, gan ddeisyf cael dehongliad o lioni, cithr meth- asom wneuthur ei ewyllys ef o ddilfyg argraphnodau. A r oedd llythyr cyntaf J. wedi ei gyssodi cyn derhyn o honom yr ail, pe iii fuajaigennym wrthddadl i gylioeddi'r cyfieithiad. rjfj- yy ydym wedi amlygn pin rhesymau am beidio cy- hoedui ychwaneg ar dtstun lIythyr loan Maelor; acos oedd y Uythyrau lilaenorol ar y pwngc yn nesiian at g ) fliiiiiti dadl grcfyddu), y mae yr eiddo of wedi inyncd dfos y tcrfyn yn ddigon pelf. Am yr awgrym agafodd efo gan ei gyfaill Mr. liwyltys Hydd, yn ei frenddvvvil, yngltylch ein pleidgarwch, gwybyddc«l i ni gael ciii cyhuddo o hynny gan Ysgrifenydd o farn waiianol.i'r eiddo. ef ar y testun hwn; ac yn wir, y lriae rhai Y sgrif. enwyr mor dueddol i arwyddo ein hodyn bleidgar, os na fyddwn bleidgar iildynt Invy, fel mai petli llwyr anallnedig yw eu boddio; ond eia lhvyr ymroddiadj hytteg!j yw bod(tio paNt,b.. Gosotlwyd y Parch. John Tasker Nash, D. D. yn y meddiant o gor gwag Eglwys gadcirioi Llandaf. Etholwyd y Parch. John Hame Spryi 'brcgethn y pregcthan darllool ar dduwinyddiaeth, a sylfaenwyd gan y Canon Banipton, dros y fiwyddyn ganlynol yn Athrofa Riiydychen. r Y mae ei Uchder Brenhinol Dng Caorcfroc (York) Meistr y Lletty arilderchog o hen Seiri rhyddion Lloegr, wedi rliit'edi arferol o t'ei.striaid i agor Hetty newydd yn nhref ftfyriWy, 1 gael ei alw Llettyjirenhinol Augustas o hen Seiri. Y i-nae gennym reswm i gi-edii fed rhyfcl bellacli yn anocbeladwy, fod Oweinidogion ei Fawrlivdi wedj lhuvnfwriadu diorseddn meddiauiiydd coron Frraingc a'n bod wedi derbyn v sicrwydd rnwyaf 0 gydweithred- iad awyddns y Pennadnriaid Cyfandirol. Danfonodd Arg. Sidinonth prciiymyn.-at I'ilwriaid y Meiwyr, i beri iddynt drefnu mesura.u.rhagbarotoawri gyfienwi dilfygiadan en catrodall, tnvy ddanfon attan ell is-swyddogion i'w wneuthur cyn gynted fyth ag y gellir, trwy sain y tabwrdd'(ac riid trwy goelbren). Tra gofidus gennym adrodd fod y llongau canlyno] wedi en cyfrgolli yn ddiweddar:—Y Concord, Cadpen Buse, a'r Friends Goodwil, Cadpen Bryant, y ddwy o'r -dref hoii, soddasant dydd Gwener vvythnos i'r diweddaf yn agos i Cornwal, a threngodd yr holl Wyr, oddi eithr un dyn a bachgenyn, a berthynent i'r olaf. Golchwyd corfi" y Cad pen Bryant i dir gerilaw Padstow. —Y. Britania, Cadpen Owen, agytTgollodd ar yr un dydd gerllaw Padstow, achnbwyd y gwyr; ac ar fore yr no diwrnod, gyrwyd-y Neptune, Cadpen Griffiths, o Abergwaun i'r tir yn Godreavy, yn angorfa St. Ives; achnbwyd y gnvyr, eithr bydd y llwvth o fewn i ychydig iawn yn golledig. Prin y gellir credn, ond y mae yn rhy wil: i'w anghredu, Tod rhai o'r dyniou bwystljlaidd ,¡ 0 oeddynt wedi yingynnnti 'dan. y| esgus '0 ddiogeln nieddiannau'r llong, wedi yspeilioV cadpen o'i oriawr, a'r morwyr o'r dillad ag oeddynt yn ynidrechn eu cadw trwy her)",glU eu byWydan, Dacth un 6 wyr y Neptune i dir yn LanRcr nccth, a gwelodd rai o'r dihirod uchod yh my nod ymaith a thatfan'r!)ong, a phan ymresymodd a hwy mghylch erchylldtdt eu hyniddygiad, civivedisalit vvi-ti ci grogi yn ddioed oni elai ymaith, a pheidiocynhygeu rhwystro hwy, tra'r oeddynt yn Iftngelu eu haiirhaith cyfreithlon! Yr ydym yn gobeUhio y dygit, Y Hadron creidon hyn i tarn am en barhareidd-dra.-—Y lhab bad y Cadpcn Buse wedi dyfod i dir heb neb YlJdc10. i A)- y 2lJai,n o Ebrill daeth, y llong Mary o Gurnsev, a ¡ 600 o lestri pum galwyn o frandt a -in i dau?eddyf, gyda r Bat, Cad pen Prosser, yr hon a'i daliasai wcdi hir ymlidiad ar y inor. Cyfrgollwyd dwy long yn ddiweddar gerllaw Pen-1 detvi ond achubwyd y gwyr. iVythnos i-echdoe, gvrwyd tFalter Tivscott, saer llongau yn Llong-gadlas ei Fawihydi, yn Aberdaii- gleddyf, a dyn arall o'r enw Morgan, i garehar y Sir, i gael eu prdir- yn y brawdlys ncsaf, y nail! am ledratta rhy vv gymmaint o baent, eiddo ei Fawrlivdi, a'r Hall am ei dderhyn, ac ynteii yn gwybod mai Uedrad oedd. i ddoe cyfarfu marefdnoedd swydd Fynwy, neu Landild, yn yr ymarferfai gael eu golnn ganeuTy-\ wysydd, R. Lewis, Yswain; wedieacl eu rhvddhau o'n gwasanaeth y dydd liwntiw, einiawsant ynghyd; ac an- Ih(g\\}d y Tywysydd ag Addnrgawg arian arddercliog gan y swyddogion a'r gwvr, fel ii-rwydd o'i parch dy- Nos Iau, syrthiodd.dyn.o'r enw Harwood o ysgftiff, i'r afoll wý, ynghylch dwyfilldir uchlavv Casgwent, a therfynodd ei oes yn y tlyfroedd. Golly 11 gwyd llong newydd hardd, o'r enw Gleaner i'r mor vvythnos i heddyw, o-long-gadlas y Mrd. Bow l sher, Hodges a Watkins, yn Cas'gwcnt. Ac yn ddiweddar gollyngwyd llong dau-liwylbren dra (twyeli. i'i- mor, o gadlas Mr. Samuel Samuels, 0 Caernarfon, ei henw yw Jane ac Alice. Yr oedd gwerthiad lied fywiog-ar yr anifeiliaid a'r moeli yn Ltangathen yr vvythnos a aetli heibio. Cynuatwyd pcdwar ymoivmadgan Ynad Llofrndd- iaeth swydd Caernarfon yn ddiweddar; y cyntaf vil Pwllheli, a't- gorph geneth, ynghylch dwy lfvvydd oed, yr hon a gufwyd wedi boddi mown ffynon fcchan ger- liaw ty ei rhieni: a'r Hall ar fynypd Llaidlysni, ar gorph geneth agos o'r un ocdran, yr lion a gafvvyd wedi buddi inewn cot-naut bychan wrth ddrws ty ei thad, nid oedd y ilwir fwy na chwech modfedd 0 ddyfnder; y ti-y (lydd geillaw Aber Ogwen, plwyf Llanliecliid, ar gorph dyn anadnabyddus, yr hwn a gafwyd ar wyneu ymÙr, geiv Haw Aber Ogwcn; yr oedd siacced las am dano, bot- tasau am ei draed, ac oriawr ai ianmawr yn ei logeilan, ac etj%vll* oe.(Id Thomas Gorman, Dubiin, Hllif. 5,1'27. A,i- corff tliweddaf a gafwyd dan 'i're- borth, gerllaw'r Bangor, yr oedd wedi bod yn hir yn y d wfr—Rheithfarn, 31(ii-tv trwy boddi. Cynnalwyd vmofyniad Ynad Llofruddiaeth wvthnos i ddoe, Ynghaerfyrddin, gan Charles Morgan, v'swa'iir Meddyg, a Maer y d«ef, ar gorn bachgenyn yngkyleh jnnatheg nuwydd oed, mab Thomas Thomas, Masnach- farw ar y dydd hwrinw, yn nhv un j Elizafteih Jones, gweddw, mewII amgylchiallHn y rhai a fagasanrddrwgdyb ,/od ei farwolaetil wedi cael ei hachlysnru gan ddrwg-driniaeth o'r fath mvvyaf creulon. Golygwyd y corff gan fonheddig meddygol o'r dref, yr hWIJ a ddvwedodd ei fod yn cretin i'r bachgtHi t'arvv o achos briwiau llymdost, a diffyg iluniaeth addas. TystioJaethwyd gan araIl fod y bachgen wedi dioddef- caethiwed, nevvyn, a cherydd llymdost yn fvnych, ynj aches rhy w feian a briodolid iddo, a bod dyn ag oe.dd yn ttettyayn nhyci dad w?di myncd odd! yno o aclros y dnn?eth grenion ag oedd y bachgen arferol o gac} gan ci dad a'i hsfam. Wcdi chwiiio yn fanwl i'r mgylchiadau dl's aniryw orian, barnwyd yn addas i ohirio?' vmofyniad hyd ddydd Mercher nesaf (y dydd hwn), ac flIy anaddas yw tctfynn ar euogrwydd na di. mweidrwydd y sawl a ddrwgdybuy cyn cael gwybod- aeth oddedfryd.y rheithwyr. Ar y lOfed o Ebrn), torrodd rhyw ddihirod i dy vn ll'oo (III cl Caerlleon Gawr, ac yspciliasantoddi yno gryn lawor o arian, ac ysgrif am 8()1. At ledrad vehwanegodd yr adynion lofrnddiaeth., trwy ladd Han- nah Hampson, gvvraig John Hampson, yr hwn oedd yn cadvv'r Ty. Dydd Gwener, ymladdwyd gornest gan ddau La w- feddyg, ag ydynt vn aiineddu yn Ilfracombe, Mr. V. a n ,,J Mr. M. Aeth pelen y biaenaf i forddwyd yr olaf; Tynwyd y belen allan yu ddioed, a thrinwyd y clwyf yn y fan gan y gwr a'i gwnaeth, ac aeth y gwyr adref yn gyfeillion da a thangncfyddus! Mestirau twyUodrns.-— Y mae ysgrif wedi myned trwy y Ty Cyttredin er rhwystro yn fwy efteiihiol yr arferiad oiesnrau twyllodrus a ditfyginl. Y mae yn cyfarwyddo Ynadon i brynu mesurau addas yn ol profiedydd (standard) y Trysorlys, at wasauaeth en gwahanol ddosparthiadau, ac yn en huwdurdodi i tti-etriti per- sonati addas i brofi mesurau yn yr unrhyw, neu dichon y nifer amlaf o drigolion uiirhy.w blwyf enwi pump 0 ddynion a fyddont t-,ii.. Caniateir gwobr rhesymol i'r profwyr allan o ",Ic awdur- dodir hwy i fyned i westdai, masnaehdai, See. pryd y mynont, a chwilio am fesurau diffygiol, a'u cymmeryd pwy bynnag a I'wystro'rprow'J:; neu a wrthodo ddan- gos ei fesurau, a ddarostyngir i ddirwy o bam punt, ac ngain swllt, am bob rnesur twyllodrus, ac os gwi-thyd dalu i gael ei garcharu dros fis. Cyrff o Swyddwyr din;<s<iidd neu wladol i gael yr un avvdmdod i brofi niesiti-au, &e. ag o'r blaen.

.IAt Argruphiadjidd Seren…

At Argmphiicdydd Seren Gomer,

-_..,- . -.--I FFEIRIAUGYMRUYMMISMAI.…

Family Notices