Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

' &FNEDD YMEROiMOL, ' "-'…

News
Cite
Share

&FNEDD YMEROiMOL, A" -1.I!t:¡,/ t TY YR ARGIJVYD'DT. t LVun, .tbrill L.. A a t I ai- fod i adysjsrlf o'r cyttun<lel»..a a^wydil- [ Avyd yn Vienna at- y Saiil gael ei osod gcr brony Tý. Mawrth, 25.Chwcnhyclua Iarll Grey wybod, os gwir otjdd fod deng miliwn o burnian- r gael eu rlioddi. yn ftnthy/? i Rwssia, ac as byddai aragrkhiadan yn rhwyslr i Rwssia ad-dalu yr boll swm, fod Iloteid a Phrydain i'ialu. vr 'wanner rlwRgddjJit ? • Dywedodd Iarll Had oedd diin wedveae)- ei %Vile titi-.ii i- ar na e. osod ge i, bron y mewn amser cyfaddas, ac y bydda, idtio; yivi ud i by is a ar .yr hyn a gyttonid gan v Sencddr. Sylwodd Iarll Grey ci fod yn ystyriod efci yr haaes H ;yn gywir, gan nad oedd,. ys ArgLwy&l Wrddas-Ql yn ai. ,wadiu Dygodil Ardal'ydd' Buckingham ei cynnygadd'awed'i.g ymlaen, gan feio ymddygiad Gweinidogion ei- Faw-ibydi ynitymdost, an) i-oddi Genoa i -fyna i iilhl estronol p*i Mianfoddyyr hya- a ystyrid ganddo" cf ynWrthwyneb i- addewidior. swyddegion Prytbiu ill' bola hymiy. Can- "•lynwyd- y cyn».yg gan ddadl liirfaith aniddiUynodd y :Gu'cinidagion luniain, trwy haeru nad oedd un o-ii, 'haddewidion* wcdi en torri, ae nad oedd y tnod-tl llcsa-f yn nbrigslwn gogleddol yr Eidal i ddychwelyd at vi, hen Lywodraeth.—Gwrtliedwyd y cynnyg. o i'r cyffrcdin, Iau, iir.Mewn attebiad i Arda!ydd Vrcksicje yng- hylch yr angenrheidrwydd 9 ryfel.a Ffraingc, dywed- cAtd Argi?ydd Lerpwl f&d Llywodraeth Prydain yn edrycli. ar y Llywodraeth: aft- sydtl ya awr yn FlVaingc, yn ddrwg ag sydd raid ehsynmnul; yn aii-r mai peth tva >iHm!inol fyddai adferu y LlywodraetlV gyiVoitljlon yn 'JFfraingc; ond na/J" ydym yn bwriadsi- gosod-an Llvw- odraetli yn Ffrahtge o anfodd y bob]. ""Gair livnny,fy (;c1Í4hJi Arg!. Lerpwl), os awn i Ffrain-ac, nyni a awn i'lldinystsuo y Llywodraethiniweidiol vdtl yn hanfodi; end nid. iosod- U;1. Ly wodrswth arall i fvuvi- vn ei o ÙW7f, TY r C VFFM EDIN,- LliivrE8riil lii-aiUeiiwyd ysgrif y ar fctW- iant yr ail. waitifiv I AnnoMd? CallghcIlawr v TrysnHys y Ty i fyned y» 'eistcdd'?d, i ystnied angenrlieidiau'rlt^dUin a'r II VlWCS ,)0 Dywcdodll Syr G. W'arrendcr fod rhag-gyfiif y dranl gyfriedin y flwyddyn lion wedi eynnydiln yng- hylch 930,000J. a bod hyn dd-yledus i gynnydd rhifeciVr llongau a gadwyd heb en tahi ymaith, yn yystal ao J chynnydd' lumner tali Swvtldbgifla niihvraidd^' gwob> rwyon morwyr, irroi fil wyiv HawfeddVgon,. ac c re ill., Jr hyn ocdd dra boddlonol i'r llviigcs. Yroedcf cynnydU ¡ yr banner tal yn 4-^6,000/. Yr aedd; y Heiluul niewn adeiladu llongau yn fwy na'. 200,000 yn llong-ga«llasau,r Brenin. -Yna efe a gynuygadd- o forwyr ychwanegol gael eti eocU. dlos io mis lloerawl, o'r la-fed o Ebrill, gan gyii5iwy$5000q Ar yr ,I gynnyg, j gael en can- iatan at gynnahaclh y morwyr ych^itaeicgol; aclnvynodd Mr. Whitbrcad ar y niodd ag oeddid yn gosod gwyr- yn ;ein. cadlongan- ni- set,, llai. o uifydi. uac yn eiddsu-' jr Anieric, t IJywedo(iU y Llyngesyad'Ifo^c-j ftatf oedd an s'n j llongaa ni wedi cael ei maeddn orft'i.ar ddcchreu y f -t a iii xv rliyfel, pan- ymosodid ami gan long o ryin eyfartal, ei- fod gennym laio-dayman- yn ein f-iongau nag oedd yn go,tcfl: C) vvyr,, a rficiny yr i n nsor gedyr.H,, ag ciutlo pin gwrth- J- | 0 1- a huythan heb< ych.iwr.iieg hk, phunip neu chwesh o longan rhyfel i' otaki am wyr iddyritf;. hawdd ,fuasai i\hoddi. rhfcdi heUieth o ddynion dewiso! mewn evil a hynny o iongaa; ac hebiaw hynny, angen- rheidiol. ocdd i ni ddarparn gww i.'n lis'eig-.ulaa an cadlongaw byeliaiu i ddiog.ehi ein. lteitgaa inasnachoi. lliosog. Gofynodd ]\Ir. Forbes, os oedd" dim wedi cael ei wnenthur i wobrwyo'r Canol-longwyr, a Rwyddogion isel ereill yn y ilyngt.Pj.ain cu Jiir wasanaeih i'r wladr Attebodd y Llvngesydd Hope fod pob annogaeth I wedl cael ei. roddi iiklynt. Gwaa-wfi ynglivleir 450 o- hony-nt ymisgau'W-riaid ac iii(i phleidgarw.h, ar gyfsif ea teUya^dsd htr I wasanaetlmn Dywedodd Mr. Whitbvead. ei fed' eft wedi e'.ywed' fod ychwaneg o anuogaeth wedi cacl ei. noddi mewn rhai-ystyrisctbaa i?r sawl a bcrtliy-nent i'? %ddi«, nag i wyr-v llynges, y J'hai oeddynt ya- yt on sefvllfa. Attebodd Mr. €rokerrmai. cyn- gynted ag y clywodd prif Arglwydd- y Morlys am y gu-uhaniaoih crybwyII- edig, iddo lavnfwriadu ya d-diocù rhoddi. breintiau eyfartal i wyr y llynges.. Yna llawnfwrhuhvyd ar fud i'rswin o 35'1,°00l: gad) ci roddi i dalu'l' morwyr dros ro misliueraw), i,d"dcehren Ebrill 15. Ac wedi hynny cyttunwvd ar y syniman gael Huniaeth i'r livnges; 430,0OJl c' u, tii ag aaar ?,37'0,?'2(?. 12s. 9d. nt gyflegaa a-damw-einiay 9i>50SK at ?anMCr ta!, a thai-MO-i?aH-b?'t?ddot; '17,'j??.at adpitadH a<iywcn::o iteu?n e'.F?wr)tyd?; H? %'2?,8,?57L at gynnal mU-wsva-.ac aniddiffyafeytklmewn selyilfaoedd tl'amor; 67,2li9?. i wobrwyo ysgrifetiyddion oed- fremio! ?y l'lai a frcintir 0 tte?wydd eu bod yn anallnog gaH oed ran, wcdi trealio cn hamscr yn y gwasanaeth) ac ereill, pertliynol i'r Msdm; a 64,1721. tuag at gyrwal ein sefydliadan-pjillauigyu ynysoedd B>iha!na,.Be?mad»,. Ca«:wfei Uchaf, Brunswick Newy<k3,. Penr.yva Breton, St. John's, nell Ynys y Tywysog Edward, De- hcnbartii Cynwa Nevvydd, a Sierra Leone; M'edi hynnv cynnyodcl Canghellawr y Trysorlys ar fod i 6á,ooOl, gael eu caniatta-ir i'r mudwyr Ffrengig, y i-liai tia allasetit ddychweSyd adrefy a'r rhai a fuont o wasanaeth neillduol i'r wiadi hon. Yr oe<VA yngjiyleh, banner hyn i g;.¡.e{1 ei- poddi i'r saw) ag eedd-yo £ wedi. tuenllo es- madd-iasat jii^waeanaet-h Pr-yda4n, ya St Do- luiago^ ai lleaedyi* ereill. Cyttiuiwyd ar amryw lawufwriadau ereill; a chaniat- y svauv- o LJ%000i. tuag at .draul cennadon auar- Mainih 25.Gosodwyd sylwedd y cyttundeb yn Vi- enna, !'r. hwn.i a wnav»dSaa*" j SSaiaw- Fawit-lir gen bron y Ty. I Ymdrechodd Blr. Ponsonby a Mr. Whitbread dvnnn liysbysiacth oddiwrth Arglwydd Castlereagh ynghylch gWrthddi'ych v rliylel hwn, ae i ba, ra(ldaai yr y '^la^hon wedi ymrwyfrtft fw cM^yt fMaeb- eiffir b» ■ sfy lioiiadati yn o-fer, gan fod ei Argfwy cfdiaetli yn barrtu na aflesid Sti hatted gyda phriodo'kleb ar y pryd hwrfv Cynnygodd Mr.. Banks at- tad: i'r cfreth ar fcddiant di (? i c g-acfi l'i cfi'6'di yn yr Iwerddon yn gy-sfc.v-1 ag yn-y wind lion j ciiio g\vrtho'd'Wyd' y cymiygy-nid'ca-dtl oaid-cfewccli y-JWdefyll drosto. laify 27..iMe\v# a-rrfeSV hi t* a iv gan Syr James Hacfe&tostfV efe a 9yUwotld: ar ymddygiad y wlad hon tu ag at Genoa, a dywedodd fod y Cyngreirwyr wedi yn;- I ddwyn yn wrtbwyneb i'w cyhoed'-dSadan en hunain. Yn He atiferu lien gyf»l¥dra-iti'i reirwyr wedi ymddwyn=yn ol yr egwyddorion a fabwys- tNyd pan ddosjkirthWj u Poland. 11 oedd gwlcdyd1 wedi href en shoddi g;m y gymnwnfa i Lywad''aeUt<i« ereill, h-eb ystyried nuvy nr dtied.ijlaclan a litcimiadan y boM a,g etldyntyn trigo y»ddy.»t nag. oedd Uywod- i-»(?tliau citwyWrsadol Ffraingc yn ei wncnUinB gv:i-t. Ptfb amser yr arwyiklodd yr Arglwy dd dyifcdog neb o'r pa'jiflran a bortljvn/jrif i'r trcfniadail nchod?.efc a ro- ■ ddodd fenthyg ei law -.i siglo eolofnan gorsedd tcnln hn-I i'rtedwydd v I'>oui Ijoniauh Efe k derfyHedd ei araetii trwv gynnyg amryw lawntwriada^ ynghylch Genoa a 1 phethan plhynoi, gan gvnnwys y pyngciau ag yr he!- 'aethodd arn y;t ryn si araeth,: G ws thw-yn»sbwyd y cynnyg gan. Argl. Castlereagh, y Mrd. C. 1,1,7iirti, -.t a dLivi- edasant fod Ringylcliiadaii teynaisoe'dxl It gofyn- i ryw drefi; uerfynol gael ei gwneiiilnu- a bod engraffan yn 'yv oesoedda aethant lie:bio dros roddi.faleitfiiaH- bycll- ain i'r Lly wodraethan a feniid yn angenrheidiol ei- Iles i'r cyfiredin ac, vnihlislj. p.«^a«- ereill, dywedwyd fed ¡ Canada yn yrAnicric- yai perthyii gynt i Ffraingc, trigolion.yn siarad y Kfiangaeg, eilhr mewn eynnad-1 rhwag. Ffisainge a Phrydain- rhod-dwyd y wlad honno i ni hd,), ymsynghori a'r bobl: angeiwliaid! boh amscn oed-d- ystymd Mes y eyffredin, Cs y gellai fod t'jjyv.ychydigyngrocsitiyhity. Anuidiit.'ynwyd y cynnvg gan y lVhd.,J. P. Grant, W. Smith, Wliitbrcad, ac ArglwydVf A.-iinnll-yon, ae wedi hynny ysnranodd y Tv; dros ei Cl'- byn,. 3? 1". Greener, ?S'??nnogwy? y Ty ?a? Mr. Tansittart i fyncd yn eisteddfod ar y dreth a;11<ëŒdilIIt. I AreiUnodd ^Ir. VS hitbread' nrewn eyffelyb fodd 1,, v ?wn:fe!?ai o'u b!aen,: yn erbyn myned i Jljlf'da Ffrainc. a tlierfynodd ei araeth tnvy ?y.?Hy? a? fod i anneI'ClJia,d'\ t;ostyH?cdin gad ei ddaafon i'w UcMer ?renfdno) v Tywysog Kbaglaw,. i ymuil arno Ldrc&w. y inestiran a. yn'ddangoMnt yn at)§e'<?he:<U-)L)'g?w y wfad hon I'JUII '/¡Y1e] a Ffiainge, ar y cyfrif f«tf vhyw ddyn nciiiikioi: yn mcdd-u y l!?wod^a«tli'yn y ?tad hmUlo. Tystiodd Ar?wydd Castlereagh fod yr ?o?i?nr'od- niiaid cyfuno? wedi cu !rargyhoeddi yn dinvyadl fod Bonaparte ya d%n ag nad oedd alluediy byw ar deler- ^u heddyeholia chyieillgar ag ef, o hcuwydi^ hynny fod rhyft.-1.agef yn anocheladwy., Fel- prawf 9. ddicli- 0 11 y dyn. hwn, pan oedd yu. oyclwvyn. tti a-Bar-sur- tz4 ol i'r Cy!igrei*w.yr„ efe-a.ddaufonodd gs-f- arwytidsa-tlan (y rhai ivedi a d<&cthant i feddiant Avghvydd Castlereagh) i Ca^dlweaart yn Chatilon; i dderbyn yr airnnodau a gynnagwyd garvy Cyngreu-wyv5 ond i ohi rio rhai o tan.ynt,. fet y gallasai efe (dioiia- pS'.cc), os byddai- i. amgylchiadatj ganiatfti* hynny, tVwystro cyflawniatli y cyttulldcb., Ys oedd efe yn ew- yllysio caclw. Antvverp,. yr hon oernV y.« agoriad, nid i io ct,, ,oi Ffraingc,, ond i zi Mayenceryr agdriad i Gesi- majiy; ac Alexandria, yr agoriad i'r Eidal. ir;>y wadodd W. I?ble fwd Dug Wclington wefï pi gyffroi. gan syndod o herwy.ddi y cvfriliad-' ai. l'ad efe ■ft-.e<li. a«!K»g bradtotViuhlio' o. blegid iddo roddi ei enw \Y11th ddat-ganiad y Cyugwii»wyr ysj.Vieunai. Yr oedd y gi|illuoe4d cylhaol yn ystyried ei tbd'-ef** vwhU. li'oilfettn ei iaw-nderaa" g wfculok, a'i fod yn wr-Hiryfelw* ac yn Irad w i\. 011 ti llidau'ddynt yn bwriadu cyjnnjerad- ei Yna gwtthodwyd y cymiyg gan 273,,yn erbyn 72~ Cynnygodd Mr.. Fitzgerald i 'gyfartalif'r trethi-yn yr Iwer.'Moa, at- hefyd i goili tjieth yewydd ar 1rag, gall ei Vil gyriutiil i'r <k.cth yu Lloegr ar yi: aaj.hy w.. —.Cy'ttunwyd..

1-1?;11.'?l,,S HANKS GV/AHANOL…

[No title]