Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

G \Y E :i E P) QB. ba pnrnu Flanders, (Jerirsanv, Brussels, a lio hmt., yn (ynnwys liysbysiaeth i'r S'/ain. Trefuwyd yr A-rcluidug Siarl i fod yn Khaglaw Mentz, ac ar v I Srt!(, oJrmis hwn efe a y-n'odci alla'n gyhoeddfifd it liy^bysudiytitiy. orchymyn D&g Wei'jiigfon, y mae-ponS'-vr'eai cael ei gosod d?os y Ru-ppei^'iV li.1hen CIO' litru cychwyniad lluoedd ^erniaay y rhai ydynt yn ferysio tna IJiUJH-selsv Cafwyd \pres yn y tvfewr c,t(l: ,ill ICnlug Welingto« p^wi ynmelodtl efe S- 'r lie I I i scfydlu yn Alh. Y maerr. amddllfynfcdj. yn Antwerp yn cael eu d'wyn ymlaen -gycfa bywiog- oi )"¡ J '-J TAVvdd iiiii'.vr. Y mac (j()0;v o weithvvyr Y'll Co(li'l stmgleddiffU' ger. bron Toarnsy,^ o lffren Monj, 3000 o jlaen Clinrleroi. a 3000* o llacn YpTes Kydd i Ddug Welington a'r Tyvfysag loIuchcT gyforfod"■ gilydd yu fuan i reoleiddlo y gw.eitliredi'idau; m?hf raid-i y Mobile »or g-ogledJol. Mynegir grm yr Hague Courant am y fod Drenin Denmark wedi gorchymyn i'r Mil- tn-iad Aabsrt i reolGi"ddi3 byddiii gyunorfhwyol Papura'tf Paris am y 27ain a ddaothant p'r cTcti- i ttas y b'Te hwn. Hysbysir gan y Gazette de yrnnce yod Bunnu:irte yn myncd o Paris vn ttra ^uan, r ymwelecf cyffinkiu gogleddvl; yr ydys wedi per? r' w "er" .iu tcíthior i gaet eu parotfoi. Y niae Murat In cychwyn tua'r Gorllewin, ar hvd gbrtf ddefatf yr afon Po; ac yr oetldid yn dis- gwyi iddo fyned i Plaisauce ta,.t""r 14eg near lifod o'rs is hwn. Mew-» ffennadiavth *>cTdiwrih y Cadfri'dogMo- Jiter, a «tB»eTv»y<l ^tra-biirg, Ebrill S3, dywedir fod cafrodaa a Slwyr talion yn cyfodr i fynu Vcl)- llob parth a bod yr ho!l osgorddion gwladwr- iApthol a* oeddynt dynol j'r gW;.t.ar::trdh y y I-kg dosyarth miiwraiad yn baved. llradloi- | rtrddvfyd. tl (T Po^trrefa! J"tUt!ira7r oedd } n | awyddus yn cyflawni ei ddyledswydd j r Ymer- awdr. Dvwedir hefyd fod braw mawr yu- flynnu ym mysg milwyr Bieniiv Sardinia, a bod y swy- ddogion yn analluog i'w gwyoli. Y mae llawer o fangnc1au yn Piais ..)ce, y rhai fcry' ymddcngys i a chwennychir gan 1' renin Naples. Cyfrifir (gau y ch w. ell riy eti i i- gl 1 1, i-eii i ii ?;al)les. Cy,fi-ifir (gall nwys 123,000 o wyr, a'i ?od yi< lliosogi hob dydd. YmddGugys fod. yr Awstriaid yu Ifurfio ^wejthi-aa cedyru ar hitr d,3c,-au y POy ar gyfer I-)Iaisaticc, a bod y Ncapolitiaid yn cyfeirio ait Genoa ere Alexandria, a thybir eu hod yn feistr- kiid ar St. Georges, a Uliastell St. Jean. Genoa$Eltrill Kv.—Disgwylir y Count Nu- gent yn y ddimxs hon. Dy^ctlir ei fod wcdi eylarfod is rlmystr yn ei gychwyuiad mil\raidd. Y mae Breniu Sardinia ynia hyd yn hyn. Kin dinas nr sydd yn y fath gyilVvr ag y gellasid ei ddisgvvyl; y Saeson a weniaetliaut i ni Brpn-in Sardinia a'n hofna ae ymd.dengys fod Breni-n Naples yn gwenu ar ein dyrastuiedau. lihaid i'r drgwyddiadau a sefyùlant e'Í¡,¡¡ tYlIgcd dosri al kn yn ekrwydd. Sicrhair i ni fod ei Fawrhydi Siarl tV. yn bvriadu aros yn Genoa. Y mac anifyw longwl1 lbytanaidd yma, yn bared igynimetyd ymaith y Pewnsduriaid a chwennychai nawddte mewn rhyw both, aralI., Y mae'r Pab yn glaf rawn, ,I Ar y 2 lain yr oedd j Trysorfeydd Ffrengrg yn dra isely y Consols bump y cant cyn iseied a. J3 ,(.1 I MeTm ITytTryr oddiwrth ein cohebwr vn Os- fetid, yr hwn a amserwyd Ebrill y 2Gain, cyn- invysir yr hysbysi»eth crtnJ)"lIol Sicrheir i mi r gan fonheddig a ddaefh ymir j ptydnswu 1Hm o'r I cyffiniau, iddo ef weled y dydd' hwn 29 o f-arclu luoedd Ffraingc vn cae1 eu dwyn i Ypres, y rhai oedd} lit yn ymdrechu codi treth-orfod (contri- oe(ici?-iit fyna 1-mcii,eciiii co(li tr(,tli-orfo(i ((,o7itri- bution) ar gy(Tiniau Flanders; rhoddasant oil "i fytitt i N'Cll?-(Iig A %vstra-, j to? swyddog Ffrcngig c!adiawr wcdi carl Ú j'ddaia fe-l ysbiwr, rhwlIg Poperinqjue a nic- iyititide-, a tfeybir rnai y Cadfiriilag: Vandam-me y Mewn IlytbyT o Ifanre, dywedlr fod y braw ni' yif yn ffyllliu, yn Ffraingc o achos ofni v rhyfeL ion.-g ydynt r hysftysai (Jclcgraph) yn y deyrnas hon, yn y Morlys ddoer He y cawsant j'w sefv llfaoedd pertliynoi. Flythyrau y 25ain o Brussels a fynegant mai rhifedi y lluoedd yn Flanders pan ddanfonwyd y cyfrif i mewn ddiwcddaf oedd, 30,000ac uchod o r ac lianoveriaid, <2.),,()()Oo EltmYIJ- iaid a Belgiaid, a GO,000 o Biwsiaida German- iaidy cwbl yn 115.000 o arfogiou.. ) G f 11' 1 "1. yn Nhy yr Arghvyddi, gan yr Arclalydd VVelesley. Y p oedd i wybod beth oedd y givrtl)- ddrych neu- y diben oedd gan y Llv wedraeth wth fyned s ddechreu rhyfel newydd. Dyi^ed- odd Arglwydd Lerpwl fod Llvwodraeth Ffraingc } ar y piy d iiwn yn ddrwg ag oedd raid el- symud —y dylai yr hen Frenhiijj.aeth gaol ei hadferu os oedd bynny ailuedig, ond nad oeddid yn go- lygu gosod un Llywodraeth-trwy drais ar bobl Ffraingc.

[No title]

' &FNEDD YMEROiMOL, ' "-'…

1-1?;11.'?l,,S HANKS GV/AHANOL…

[No title]