Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

' &FNEDD YMEROiMOL, ' "-'…

1-1?;11.'?l,,S HANKS GV/AHANOL…

[No title]

News
Cite
Share

:A .J r 'W P<- '/? 0 ?ul'?M?? L/M??C?, ?C. -— t iau, 27. r Dcrbynia-sombapmàu Frankfort PI' SHain, aC eiddo Brussels a Paris i'j- 25ain or mis h Wl!. Hwybodd Dug Angooreme o Cette mewn Hong o Sw?de», tua Charfiz, ar yr I Cog. Ymddengys with y papurau ffreilgigfod yr bancs diweddar yiohspurau Germany, ynghyldl fod rhan o dewier .Bonaparte wedi cael eu gy rru i gatchar yn Iluii- ga ry, }n angh ywil', pa füdd bYiJllag, adde-i¡r fod ei chwaer, yr lion a elwir y JDywysoges Eliza, ■w-'di cael ei dala yu Bologna a'i Jiarwedd i Aws- tria, Dygwyd ei fa-m mewn Hong Ne-,ipiulit,,iit!kk i tr a, D) 11 c Elba i -Naples, ac y wae ei ehwscr Pauline yn Lucc]. Mewn erthygl o Turill ymh,rpmau Paris,. a; amscnv) d y Ueg 0"1' mis hWII, mynegir i'od llu- yddwyr Naples ag oeddynt yn cychwyn tua t Reggio, wedi new d eu llwybr yn ddisymmwth, gan cychwyn TLIR Ferra, lie yr ymddangosai fod y rlian amlaf o luoedd Avvstria yn gynnulledig. Yr oedJ csidlys byddia Awstriay ay yr 11 eg, yn y Castelucio, Dengys yr lunaes caulynol, a symmerwyd oTr Rouan Journal, am y 22ain orr mis hwti, y coel sydd ddy ledus i hapurau Ffrarngc:—- "Mynegwyd gaB fi'ssddolion teilwng o'u crcdu, y rhai a disiasaiif ddoe yn Dieppe, ac a adawsarit Lloudain ar yr 20fed, fod y Ty Cyilredin- a rhan ar yi- ?od y y andaf pobl -Prytlsin yu ewyllysio cynnal hedd- wch u. Fftaingc. Y ma-e'r bobt wedi am-heithio a dinystrlo tri thy pertlm.ol i ddynion a wyddid yn gyffVedin eu bod yn ewyllysio rhyfe!. VVedfi hynny' aetha-nt rhagddyat atdy Argl. (Jasriereagli, yr hwn ii biziettoi-i ar biartif sg sydd yn Lf>llol ikos Cti%i"Ii-(isant am dano ymhob man, a d ism men y cawsai driniaeth drwg pecaw- 'nt af;n'! ynddo. Y mae terfysg o'r mwyaf yn Llandain, ac yr ydys yn ofni y bydd golidiau rnawriol1 ynn, os ua chydsynia'r Lly vf odraeth a'r dyn mniadau a amlygir yn y Path fodd aer&hal gall Siou Bwl."—journal do P Empire y" yr erthygl ochocf cymhwyst-r y terfysg a gy fododd yn achos yr ydysgrif yn Llundarn, yn y modd mwyaf twy liodrus, at achos yr anghytun- deb rhwng y Llywodraeth hon a Bonipti-te er nm yn denu pcbf Fhaingc gredu fod fngo!io!) y wlad hon yn barod a chj fodi yn erbyn en L!y- wodraeth ei iiu-nain o blaid J$aporieoii7 as felly eu porth-i a crhelwyad, Cynnwy«ir erthygl: ymnapnrau Frankfort, yr Jivii a anJS'Oi'wyd Switzerland y 14eg; diben ei gyhoeddiad yw profi. nas dichon Switzerland aros J1 amh.1ei.\iol yn yr ymdrech sydd ynghy lch cynnneryiT n rhwng y Cyng-reirvvyr a Ffraingc, wtul bjd rhaididdi weithredu vne?byn Ffrainc, Dyci, weiocld Dug Weiington^wediigolvgu'r cylHn, i Brussels ar yr2lain. Yr oecldson ya ffyunu yn Augsburg ar y lofed fod 30,000 o lihvyr iiry- tanaidd a rhai o Sicily, wedi t-irio yn i^eheubirrUi yr Kidal, <1>1 wedi peri i fyddin Naples gili-o yn onat ii-lef; yw yn ymdddangos fod yr lumes yn tleilwng o gc cT. I 3 inodd rlsai o ulwyr rortagal iiss Mt! yn IVooiwich, y macnti iiuj !io yn ddioed i Bel- ium i gydwrithpedu a."r fydd111 Frytanaidd. Deibynwy^yr hysliyjiaeth auhyfrytT yn Nhy yr India,, yn y biifddinas, fotl y Clarendon, lion;{ t9 Batavia, wedi cael ei 0'1' Americ. fo(i y 11 werth mwy ua clianmil o bunnau. Tiricdd Lull C xbridge yn Ostc?d yn gyMiaT 'il'ii?iocidUxl)iicil-e Ddoc dacth yr Caiioir i Irargatc 0 Osfrtid. jnewn deg awr, gan ddwyn yr 11) sbysiaeth fod eryn laiver o'r milwyr Ffrengig yn encilio od<'i- With Bonaparter ae yri uno a'r achos Brerdiinol; ac yn eu mysg yr oedd uu Cadfridog einvog, a'; arnryw swyddagion cyfrifol ercii 1, m;nrgnel i'r dwfr o io:»g W"i las- ei Fawrhydi yr. Chatham, ehVy'r (son. yw Dt isce; cyfi iiir fod y Defence yn yi.thvfaupgiad tra. gweithfawr at y 33yuges Xrj faruiidd.