Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Nemjtldifw hhuidain, tfc.…

[No title]

News
Cite
Share

V. • MERCTIER, 26. Derbybiasorn amrvwiaeth o hysbysiaeth tra- ,mor, mfwn papurau o Frankfort, Brussels, llarnborgh, Vienna, a Paris. X>1'^ amry vv orthyglan svvyddoi a ni.ie cyhoeddiad .Murat i bobl yr.j^dia^ ysc-edi cael ei osod ym mhapurau Paris, yn yriih^a^y geiiw efe j ar yr holt dl'igolion i gofio::Wøot\a'nty'n)'r hen oesoedd pan oeddynt fei.stt'^a;%■ -y'i)yd, ac i ymarfogi bellach a gyrru O'u flJYY'¡lyr:/èsÜoniaid Hg ydynt wpdi dyfod droK eW-ferfvnau.'ac yn Mywodracthu eu riiydd-did a'u han.rrddbtí:1\gf91.. ddvw- edyd fod 80,000 o dau dv vvysaeth eu Brenin, yn liryslo artynt i'w rhyddhau o'u caethiwed. Ymddengys fod Murat yn cychwyn ymlnen a'i holl fyddin yn vr Eidal uchaf. \V ,di;r ynulrech rhwng rhai o'i luoedd cfac allorsi fv, v r Aw .'tria ar v 4dd, ymladdwyd brwvdr fechan drachefn ar yr Sfed, yn yr hon y cafodd efe y gwaetliaf. pa fodd bynnag ciliodd y Cadfridog Awstriaidd wcdi hy.ny dros yr afon Po, a sef- ydlodd ei gad lys ar y lOfed yn Mantua; dy vv- edi r fod y liuoedd Neapolitaidd wedi crocsri Po wrth ei ganlyn ef, yn San Renedetto. Ar yr Sfed aeth Arg. Bentinck i ymgynghori a'r tc ar y Cfed cynimerwyd nuiddiant o Fllorence, prif ddinas Dug 'tiscany. gan luoedd Murat. NirL havv Jd <sy wed yd pa fesurau a drefnir gan vni ArgHv\ ddi ath Tug- wYilcb amgylchiadau. p-H\au i>r M T; <-or hwn: canys er fed Murat mewn hrddv, eh a Plirvdain, nid yw felly ond trwy lin-wedd el) liedd- ychol a wrnaeth efe ag A w.stria, ac a gvmmer- adwywyd geunym ni, yr hwn irvtturukb yn avvr a dorvvvd ganddo ef; a £ -o'r "tu arall gan fod amdditly niad Genoa wedi cael ei vmddiried j'w Aighvyddiaeth, ef nllai via fydd iddo ystyried ei hun .wedi ei awdurdodi i ymddwyn mewn modd ymosr/dol yn erbyn Murat, os na haloga efe gyffiniau Brenin Sardinia. Ymddenays hyn yn fwy tèDJ! (),(ldi wrth gyhoeddiad Breiiin Sardinia, 'yr ii.\v,i\fa. ddanfonodd efe allan i egnio ei fyddinyu adij?^u,gvvlad a'ti rhyddid, ac yn yr hvvn y ^HB^w.arnynt i amddilfyn eu tiriogaeth-eMrh«ai»Qy.yri7-5U-nig, ac Lid ymosod ar ¡", T,teiiir soil sydd yn myned ar gynnydd, fod Luc'fen"Wopaparte wedi (leiilili- Pab i gymmeryd »n { U'a yii Ffraingc yr oedd y son hvvn yn ymledu yn Rhufain, ar y Gfed o'r mis hwii; yr oedd deddf o eiddo Bonaparte, moddynt, yn cael ei gyrru ar led yno, yn yr hon y myuogai efo ei fod, fel Ymerawdr Ffraingc, 01 t b yn adferu j'r Pab ei hoIl daleitliau, gan gynnwys y gin Iilwyr Naples, fod efe vyedi gosod eyilawniad y ddeddf lion ar Murat ei hun. Y mae Yriierawdr Awstria wedi gyrru allan gyhoeddiad,vgan gymmeryd yr enw, Brenin a Taleithau Fitalaidd cyn belled a'r Po, wrth ei deyrnas ci hun; ac mcwn hyshysiacth o Vienna am yr krcliddii,, Anthony sydd i fpdyn Ragft'Gn"i!H' y deyriias nevyydd hon. ,I Cynnwysir dyg¡# ,ô:FfQrf-J:.f;ódraeth new- ydd Ffra!ngc yn y .?I?mteur. aH) y ?3am o'd mis hwn. Fc'igetwH-ya'?''wpJ?'?'-yc!?yanegol;! at t furf-ly wbdraeth yr -ymerodi'tC'th." Alynegir yn y rhaglith fod yr Ymerawdr yn evvyilysioi lawer gwaitb o fevvtv i?r 15 nilynedd a aethant heibio i berffeithio'r Ffurf-ly rVodraetli • ond o herwydd fod yn ei fryd yr noll amser hynny i reoleiddio cyngrair Ewropaidd aidderchog, cyd- vveddol ag ysbryd yr amseroed d, ac er annogaeth i wareiddiad, ac o herwydd hynny yr oedd ere I \vedi gohirio'r gweliiadau tufewnol hyn pa fodd bynnag, ei fwriad o hyn allan yw cynnyddu llvvyddiant Ffraingc, trwy ddiogelu rhydd-did cyOrfdin. a dymuno cynnal heddwch yn Ewrop, ac o herwydd hynny; yr oedd yn angenrheidiol 1 f' ] 1 I.: 1 mabwysio'r trefniadau pwysig hyn. Swm y rhai ydynt fel y canlyn:—■ Arferir yr awdurdod deddfroddol gan yr Y m-il erawdr a'r ddwy ystafeil. CehV! r y cynfaf, Ty'r Pendefigion hawl i fod yn Aelodau ynddo i fod yn etifeddol yn y rhyw wrrywaidd. Enwir yr Aelodau gan yr Ymerawdr. Gehvir yr ail- y rhai a etholir gan y bobl, ac a gynnwysant 629, o 25 mlwydd oed ac uchodj teiir eu traui i'r Aelodau tra jXi.J'hao'r: eisteddlod. Enwir y barnwyi-gan yr Ymerawdr, Y ydynt i gael caciw eu lieoedd dros eu by- wyd. Cedwir y sefydiiad o brawf «rwy RdthwyT mewn gryui, a diogelir rb.y dd-did CrcfydJoi i bawb. Diogelir rhydd-did i'r Argraphwasfg, trwy ei gadael yn rhydd odd; with bob r'iwrnr blaenorol; dichon pob gvvr gylsoeddi vr hyn a [III o oi jj¡n, am d;mo. Yi'?H? ?yn y?'t' prif byngci^u NTI 'y Ffurf?ywcdrMih ucwyad^ nc ymddengys in ur !bwrind yw ei v,cm debyceed" i eiddo Pryda¡n' faw\"i("y.(il:{:dig.:  yn vr crthyg! o!a? ?'T? uch?d r ti,(,I u L" c dros rydd-dtd ?n'.?odr jiK-.v! i ufb I gynnyg adsefydiiad ??pm;b_otihu-<? HC un Twvysog o? tcu?u h'.vnn'.v ar yr??<?!hyd 40ed pe b?idai y Leuiu Ymerodrol wrdi nac Hawl i gViH nyg adsefydiiad heA I:m'udG'rau' Ppndeh'dbi: na breintio un gi efvdd a de^) uuui. e i,,T 0 i na. breintio un gr{YQdà degymau. Gwaharddit y IJywodraeth, yr yst?fclicpdd? a'r dInHsyddica i wneuthur un cynnyg o'r fath-. Gosodvvyd swm y cyttundeb a wnav.<J "11 Vienna ar y 25ain o Fav. rth, rhwng y Gailucedd cyfanol, ger bron Ty'r Cyffredin neiriuwyr, trii-y'r finvii yr ymrwyma pob un o honynt i gadw 150,000 o wyr bob amser ar y macs, hyd oni analluogont Bonaparte i aflonyddu head web ^I'el b i'r h ii ymddangcsodd 'ya l?,%Vrop, (N-ii g) *? ar d ben ei hun, cyttunir, os bydd amgylchiadau yn peri na ddichou Prydain i rliifedi uchod ary maes, fod iddi dalu 301. yri flynyddol ani bob march-hlwr, ac ~0i, atn bob milvvr traed a tyddo yn duirtygiol, i'r diben i wneuthur y rliif i i Li Ac ar ddiwedd y cyttusideb hwn,* y mad D.i?aniad o ciddo Tv\\ po; H!¡,:h w Prydain, yn yr hwn y mynega efe" }'J ?nw ei Fawrhydi, nad yvv efe yn ystyried ei hun yn rhw'm tr'y'r cvttnndeb drwededig, i ddwyn y rhyfe y!dÜ8íl gyda bwriad i oS0d unrhyw iy..wc.Irai,th j-¡t:hyt- rach nag antI!, trwy di is yn Ffraingc, t^rwy hyn ymddengys mai dn:-o::tyiigr'.d !3ou3?n-?, y? hytrach ni?t y -,v, S, ii-- y rhyfe! newydd h\vn: age! cas??u e?r??? Y 1 I J ) 1 l 1 ¡ cru;.l J dafga'dad hwn o c-i eh) llhagio^yddai^r Ffrangcod yn rhydd idde?i? y j^rfiv a. ('ynoen?, ond yn unig ymwrthod S ?3oM pLirte terfysg^r a vn ddiweddar fod jionaparte wedi cadw holl lestti arian Dug Welirigton- yn Paris, ond Y mal"r banes yn anghyvvir, -gan fod lestri trudfawr ei Arglwyddiaeth yn ddiogel yn Lluitdain. Trwy'r papurau a osodwyd ger bron Ty'r Cy fired in j ymddengys fed holl gyllidiaeth y wlad hon am y flwyddvn a derfynodd y 5f?d olr .6 C?()' -'Ie'l 2 nt't .(. mis hwn, yn ""tlcf,bU..Jb. Yrl fwy nag yn y llvvyddyn a derfynodd ar y. 5fed o Derbynwyd cennadlaethau o It)dia, vg tny- negu'r hysbysiaeth annymunol.fod y Cadfridog Gilepsy, ac amryw Ewropiaid wedi caeSeu lladd mewn ytnosodiad iiii Li,s gr Na- paul, a bod em byddin ni yn gorfod tmoddi- Wi fh ei bwriad dros fy w amser. Ifysbyjk .rnewii llythyr o Trieste, ^jt.awydd- vvyd Ebrill f), fod Jej-oroe Bonaparte vvedi-diangc o i- lie h,nlnr:,arnpYèd i Aiicona, gan^Uno a, Murat yn y Ifc hwnnw. Daeth dau o gennadon y Brenin, y naill o Switzerland a'r llallo Brussels, i'r SwyddfaDra- moi- ncithiwy r. I DAJfWAIN AHSWYDUS. D A ?, I ?, Ar y -22ain o r'mis h'w.xi^ -'Steth- yr Mygdyllau (euog-farriiad yr li.w.h a^ryb'vVyUasom yn ein nevvyddidn am ddoej}; dau ian cV gos- podigaeth ag y dedfrydwyd.ef i'w dioddcf, trwy gad ei fllangellti yn-Dubiin, o Newgate hyd y Oyfnewidfa Frenhinol (Royal-Exchange). Yr oedd awydd y-bobl yri-gyfiyw I weled cospedig- aetii yr anghenfil hwn mewn creulondeb, fel yr ymgynuullasant o bcb parth, ac yr oedd yr heol- j ydd, y ftenestri, ? neiinau'r taij a phcb Me cyf- 1 ?,d(l, y edrych" yir ijavyfl o edrych fie c?-f- clig- wyddodd damw;ua.echfys1ou w r t h y Gvtuewidf? Frenhinol; aeth amryw gatinoddd o ddyiuon i fy mi u ar hyd y gnsia\i ar gyfer yr aHeiiiad, a thrwy bvvysoyu/ajigiiymraedrol ar y canllawiau haiarn pwysig yno,i vhoddasant flbrdd, a igresya adrodd, wrth gvvympft, lladdasant ac anafasant amryw ddynion ag oeddynt ar y griiau, ac ercill ag orddynt ar y llawr oddi danynt. Cyfodvvyd saith o gyrph meirwon i fynu yn dclioed sef, pedwar dyn o'r wlad, dau faehgenyn, a thaI. filwr, yr hwn oedd chwech troodfedd a phedair modfedd o uchder. Derbyniodd v;>ghy!ch han- ner cant o ddynion ereill ghvyfau aiarwol, hch- law'r sawl a anafwyd yn llymdost trwy gael torri eu cliniau, cu breichiau, neu en cl wyro ryw ilordd arall. Llanwyd y ddinas ymhob parth a. dychryn ac a galar trwm; yr oedd go fid a braw yn weiedigymhob gwyneb, a phob un yn chvyiiio am dad, mam, gwr. gwraig, bravvd, chwaer, neu ryw berthynas arall. Y r yd ym werli derhyn hanes arall am v ddam- wain eehrydus uchod, ag svdd yn Pai gofidns, gall ei fod yn lleihaa rhif y Haddedigion i aith, a'r rhai a gUvyfwyd yn llymdost i 27; ond dy- y» edir gan hwn fodllawer iawn vvedi eu clwyfo yn ysgafn. Derbyniodd y carcha-roy 421 o RVewy Ilia dan.