Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

.m I . 1 -: 1 I bAltDOONIA-EI'll.'…

GOL YCLl \rD BYR I

News
Cite
Share

GOL YCLl \rD BYR I 0 GY:\JDEITJIAS GENHADOL Y BEDYDDWYR. I CPurAad o'Tt KAt/yn diteedd.cif).I H.COH;MDO. f CFN?tA))-Mr. Ch.2tC1' Com Bo yn Ccyion, ynghy!<'h 1220 rpilldir ne Dc Orll;min o Caicntta, scfydtwyd yn 1812. Dywedir ¡.cd yr ynys yn cvnnwvs K70.000 o di i-oHon. o'i- saw! y mac 50,000 yn dwyt) yr pnw Cristiauogo). Cyhoedd- wyd a; gra<Rad hehtcth o'r Testa'xcnt NewydJ yn Cingatesc, yn ddnv<'ddar yn Scratnpore Mt cu Lrivtsiii. neth hwy, ar dratit Bib! Gymdèithas Caicntta. Scfyd- Iwyd Y'ygn: Wcste:o! can Mt-. a Mrs. Chato, a c!)aws:<nt ic addohad ym:). Yin 'ddenp,,ys ei fed etc tnev-t) iiawct & barch, a bod gotwg gauddo i fodo ddef'nydd yn y i!c. Yr cedd wedt cae! dyt'udt'a at y brodot-ten eistoes, nn o'r rhai a y.ty) ir ganddo tei aii' Gonte:ins,' a'r hv.n y mac wed: cyfrinachl1 amryw wcithiatt ynghytch yf cf<'M:ryt t)'wy <!dphonp)?r. Y mae Mr. Chater wed'; OitiiU peth gw)-boduciii o'r Cingalese. Ac y mae yn cwyitysto yn fawr cuel rhyw frawd i'w gynnorthwvo j bicgethu't- efcngyl. 13.PATKA. < CENNAD.-Mr. Thompson, Dinas yn Htndostan briodnt \w Pa<M, prif ddinas Heha< 320n))!!<iir godl. og-!cdtl ¡ Calcutta, al" Ian dd<II y Gashes, a dywcdir et bod yn cynnwys jOU/)00 o dri- goHont. Setydtwyd y orsafhon Yn 1812, gan Mr. Y mac efe y:) wtad Ituedig, nc yn mcdt-u pxgcth nicwu tair o ieithoedd, Sacsonaes, Bcngalaeg, as Hindost'- hanacg. Y mac gand<to t-ngo)w? hyfrydsm Iwyddmnt, ac ymddensys ci tbd trwy ddaspartiuad rh:i!)int o'r ysgryt!:urat! 'a thntethiad.tu yu yr tGtthocdd Petsiae? Ht'<i?n)aeL-, mnd.K'?, a't- .\rab:?g,wedi pct'igryn ht?t? o y)nho!i ?ytnntcryd He. Scfydtwyd ysco! yn c! y c\n- !t'):t H)-ytan:ttdd gaii 'I'lLolyll)soll, yr hwn :t irN,Ilnortli- wyir gan tachgcnyn o ysgot Catcutta. CrybwyHodd tad ocdt'annus nn o'r Mahouiptsniatd, yr hwn a anrhcg- wyd iJ tu) o')- efengyJau, fb<) vel. vvai;eg- na 25 o Faitcm. ctautaid Pen¡Ns.)lt) gwrand&ar ei tab ef yn da) Hen y;' cfcngy?u bob dydd, me\vn y?go! un o'r Moututc:nd, Ue y st't'ydi\vyd y dyn icuangc, a'r He y cy?'atfydUaut er hynbrddiaut. 13. BOMBAY. j CENNAt)-tarapeit Amtnml. Y n)ae Bombay, neH yn sefyll ny OCHOT OrUcw* inol Gorynys fnwr Inrlia, yn 1010 o 1illdiroedd Gor- Hewin o Calcutta. T!\vy dttosbarttiiad Tracthindmt yn y Sses:)pg ..ie ieithocdd ercin y mae ysbryd o ymotyniad ytna ym!)Uth pob graddan-Al'meniaid, Stesoll, Ma- hoinetaniaid, H'ndwiaid, Parsees, a PhortDgnese. Yr Arfueniatd yn Bombay ydynt liosog; y Payees yitg. byich ge,00(); y mac yno yKghytch 1.500 o dcm!nn ac 11,000 o dat'r M:dt())nctatHaid; S(<0,()0() o'r ilindwaid- l5odai'rlnddewon; 20 o diu Ewi-o iiid, heblnwy Swyddogton mnwraidd; a !00 o dat'f Pottu"Hese Fftn'fwyd yr o'safhon gan Carapelt Arritoo, yn }SI3 Efe a arosudd gyntaf yn Bombay, cithr -.vedi itynny aeth t Surat, }!e y ganwytl fi wraig, yr hon o ganlynhtd .syddyH<!ea)!yriaithG<)zeratacg; yn yr hon y mae nift'r cyft-d)o (fiJlJltt) & al'gl'afi'-lytl1yrenau yn cael pu parotoi t ai,gi-affiilr Ys,,rvtlitiraii. Dtchon efe ei hun ddadien y Testament Mahrattacg; ac jcUy (iichon gyriiaedd gwybodaeth or daibdiaeth & l&fam- yuo yli hawdd. I 14. ClUTTAGOKS. I I CENNAD.-ZJfr. Du B/'uyn. I C/?(tg-o7;g- pydd yn gorwedd ym!?e!??c(!(? Dwyrdnio} Bengal, ar eyi5ni:m'r Coedwisoedd dh-fawr o coed I Te.'k ag ydynt yn tiriogaeth Pt-yJum oddt wrth yr YmcrodraethBm-manaidd; ymacyng- hy!ch 230 mtltdn- ''r D"vyrain o Calcutta. Ffu!-fwydyrorsaf!)onynl8l2 gan Mr. Du BruYn. Y rago!wg sydd annog.jetho!, a'r bobi yn avt'yddus am ddysgenliaeth i'w plant, *Bu cyi!cithydd yr h?? hwn ynj?hymdcithas Mr. Cha?r drosychydigiisocdd yn Brysto, cyn ci fynediad i todia; .)T oedd p) g:do!i yn y ?orcftwyi 0 cfenpyMddto'r Ceuiiedt- codd pi!un?ddo)?:tr, nc Bid Ofdd na chyfrinach, gweddt, pre?cth, Jiaccmyn wrthctfoddynpvilawn, osnn byddai yn uwyn pcr?hynas a dychwetiad y hfbl hyn. + Vrydya w<'di cynnyg sptydtu ?orxafncwydd yn Dhacca ¡ y thvyddyn ddl?'cddftf. Ttno?ipth yw hwn, y'm tnhnrth w hwii, T,)Nv N,ieillifil li(-ni?iii, 18(7 mmdh-oCatcu:?; a.ittcau-rrtir y tm;otion yn ychwn.nc? na 15u,OUU, o'r sawt y muU ?ner ydy!? yaho?MtuHiaid. (.. ")0'" (t'W BARHAt.) t

, It.OGH:WYDnTO N.

r At Ar,,,raidiza(ly(rd Sem…

GOHUCii\VYLWYR.