Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

.m I . 1 -: 1 I bAltDOONIA-EI'll.'…

GOL YCLl \rD BYR I

, It.OGH:WYDnTO N.

r At Ar,,,raidiza(ly(rd Sem…

News
Cite
Share

r At Ar,raidiza(ly(rd Sem CDmtr. I' _THl\1'TEn I MR. BODA IEUANGC, GWELHHIFYX66. H Pawb n't cenf;ddo bydd bai, A Ba'w.ddyn, er na byddai¡ A diziti, I)Oed ,,au, bid -tvir, Bnanarfatddybeiir: Gonter; ba fodd dy gymmea Arawd,aBod<u'dyben:' IVyled da,,v,i dy wele(I (ii,, ,Vlawr dli-aivo Gori,r tli-tian, Ai iNvdi gii) !iidl yw ei g4n! MR. GoMER.n.Yr oetithvu i ytt dis,tivyl cr ys tf& be!). ach i gaei gorp!ica fy ttyddiiu: tncwn hedd\vcb) ac yti earn hynny yn f\vy o herwydd f<jd amryw o'ch d:tr!!e! wyr yn ddtHas ganddynt bcb rnatit ar Jdadlcuyddhict)): eith) uid yw itwnanjscrifod ynUonydd; ymuc cyn- nyrfiadati mawrion yn cymmcryd ne )newn amryw bar. than o'r byd o newydd y mae hen gadfridol!ion enavog yH caeien ga!wt'rmues ctto; y tnacbrwydrau ncw- yddion i gae) en rhyteia, abuddngoiiacttuu! ychwanego! i gael en henniU ac enw a chiod gwroniaid i gael cu derchatu yn uwch; gan hynny na t'ydded SereR Gomer yn ddifywyd. Dif\ra buddiot ydyw ytndriniacth ar bob pwngc o \Vy»octaeth, a dad!cuacth a'j gé!yd allan yn eglurach nax un ffordd araH a ailaf ddywedyd fod hyfrydwch a derb-nia&v Seren tawcroedd yn ymddiby'ut ar hyn ymn, yn enwedtg y r!ta: pell o Abertawp, canys y new. yddion tramor sydd canddynt yn harod, a dyna en dy. ddanweh t.wy, ac am hyhny, fal ewyHyswyr da i'r Seren, ac fal thai o wahauot archwactb, dy!a: y rc!\ w o'r derhycwyr gyd-ddwyn a\i brodyr yn ftt gwahanoi fitrnal1 a goJygiartal1, a pheidio diyatyru neiHdnoIrwydd CH dewisind a'n dywcnydd, oherwydd y mae c\m:naitft o aint-v%viat-,tli bias ac hyfrydwcb gan y trigoIion ag j sydd o siroedJ a phh\')'fall ynp N-livmrti. Onid difyrus yr ynidi-iniae+lii ar y s;:):r Capel? Omd disrify PehcaH a'r Ddyiinan? Juims a Ueweiyn? a pha mwcd afyddni thagcrymdnniacthar yriaith a'i chystrawen? Mac \n sic! fod amryw wcdi dya!) mwy o'r GymracR a'i Cra- madeg er amser Serpn Gomer, nag a wyounntca ho!! ivwyd; aeon: f)-ddai f<iddto!t.!ywed ettooddiwrth Mt-. J. J., Liewch'n, tdns Fychan, Myrddin, Tndnr, yr Hcn Act Haiarn Hit-, Morgan, ac ercil!1ar y pen iiwn[' Mac buddioteeb a dyddanwch y Se:cn wcdi gyri-ii ymaith agos yn Uwyt-, yn barod, yr hoU dyiwyth te! Jac v tau- ter, ystonan segtuHyd g:o)spddfeydd achwcdiau ofer h;!no'! gatinf, ynghyd ag amr\w o'r f;hHon P,y r n i eu hHnain a'ian o'r fro. Cadwe/ yr nwydd a'r bywyd ymaynySercnynte. A beHach, wyr da, trwy deb nawdd, fal yroeddwn ynrhudto y ddaiar hon ar 1I0S- ,i waith set-cnos;, mcwn arda! o cyt<-h Hvd. 2" Ogl. Ded. t (j¡j° De. cantyddwn ymhcH a yferbyri atn:, thyw[ Imld" I arafyn ymsymnd tuag attaf; ac f.11 nad ocddwu ) arfero! a cht-wi dro aUan y nos, a ckatit o betha" vn ba- f rod i Jmgynn'g i'm lJt<?ddw!, dychYJmny!;wn weithiflil I mat twr metin wy:!t a'i vi) yinsymniv,, i 'vn aw' vr y <cr ydoedd, ac weitiuan meddytuvh am yr chyhant a't castell ar ei gefh; end n: chawn gyti-yn o-,n dychym.! mygio, nad dynm ryw farcud o'r cnw noda ar Jrpf" asynyn yh hwy'io :;yda Ila%, e-r o ddyfutwch wtth o!eu y scr ma .hyw d¡!yffr)'D ar.ghysLH), f.<: y civwais wedi hynny gan dpifhtwt o'r eHw IdMai Iwn-h. Wt Ut gr:t{Tu arno, gwehd ef yn de):eu fill mcgin y pof flaf ac yn iia. wer byrac!) ei ituad: Ha'r amSet yr ehed&dd ef allan o'i ? Ryth y tro cyntnf, -ic wrth to<; <et nertb vn gWanhan, ya bcth gw(H p, focsau y ti-o i gwia!en a we(idai i gem y!- ynfyd. Yr nchos o'r d- hcnad a't ditTy!! iatindi yma :u no, c-n bdicd ac v ntpf'. nva i fit iii it nedd, ei iafnr yn dat ei a t'liel vngL-Illfl"oll asyn, wrth t'-zi,citoffacth nr ei gcfn y Rcrdd honno, canys yr cedd ei cw'ncdd wedi et) gwisgo ymaith yn hed !J{)1 ar y maen lIifo t:wnmv yn rhifyn 44, fal nad oes eistau. o'm rhan i, son yinhci!ac:tstn d:uio nft chyfeirio yr yni. ofyngar at y t'hifyn hwnnw. Ond gun ei t1- n bcth nt)arfc:-ei i weied bi-yydr rhwng Cjgfran a Chawr, a bod amryw,fat adtodd, yh chvennych yn t'uwi- !lywed a d'all pa fvdd y gai! tud ymrY50n rhyng. nJer; hyd ap y m:!p yi1nt i fcdohau fy nanh-nydti a hanes yt ai! n'frfod damweh). t&! hwn & Boda, yn y}- agwedd ag y cfybwyUwyd uct'od. Rhaid i f}nv: d(feall iiiai yr achlysur ttectncuot o hyn ot! ydeedd A\vd! hatles yt- liez, Gomcr, yn thif\n :3, a gyfansHldwyd ar y pcdwar riicsnr ar !!ngain plcwn Uai na phfdair awr o amser, nc i'r awdwr yn ci iddi \H<) osod n)!s'] ei farn mcwn dn!! r!jv go\r(}idd a gonhestt.! can et € bu. <¡iõid. yn c.sponio yr oreJ¡e:t yn ¡aith y tigfnU1od, bUa13¡¡i yn dra %tyngec1i yr olwg a:-n;, can)"s ystyrctt !)ym. :'drod<HGn uwy sydd yon" i synwy!- Uyth- yrelw/ y gcii!:)! tnegis as' y <'C!r Eichhynawseídl'iiaf 1:iyfaiIJ, Boda,' j.n ni',rE'-dd et tythyt-, gw:r ddaTUpn:ad hw]: yn wrctddio! ydyw, < Y oW fal hyo y mnc unuywio! o ymadroddion ,t rhith u os. j tyngtdddrv-ydd iddynt i'w ddyal!, nicgis, :\Ieddyliwyf j yn 01 fy m.irn v.act i,' hynny yw, Fy ninrn orucht-t odidog i fy hun.' Gwc!wfh jianes ragorot Hnnat.-dyb yu rhifyt! 64; yi cedd ef yn bur gyndyn i fyncd i't ar. ehhfun pan EytntieHid cf i'r gwaith, er ft fed yn ]lyad.1 rythu ami er \s talm o fnwt-nwydd itido; y di)!) hv:] o tet<:ru y niae r Lawr yn -ull%x'elln3'eh ct fecidd"o, ac \-n hytrach mwy dewisot ganddo y gwr rhydd o egwyddor t oncst, a ddywcd allan ei fan) heb wcniait!) na rhagnth; nid yw y Ha!: or:d megh camel yn pentfnio tuag at gad ery¡::Jwyth mawr st- e! gefn, ac wedi hynny yM codi i ? .fynu t'w uchde!- dechrcuc' ei httn, a'r baich hwu y)) ei %,riieuti,iir t yn:d<tngos yn Hwchnat; o'r b)aen;eithr baichouchder ydywi'w dynnt) i!awr, ac ynn rh:ud i':d" bcn!i:uo i'r Hu perwy). Felty o w:r Kccraeth a ac o awydd cal bakh camet o huMn-dod, neidiwyd :ir yr awdwr yn ddisymwth, megts chcdiat! b:t)-cud, gan y nor/a !nvn, a hynny yn groes i bab rhe- o)au cyf}'. !redihol; eithr yt wyt fi o'rdecllrell yn Uwyr o'f fara, mai yr achos o hyn a tan! fod, nn! amatu!- ysglyiaethug y el-fi-a,"n, ncu dditfvg de, ill a rheswm ynddvnt t wr:U)d8 na derbyn d.im yijlddiffyniacl oddiwrth y dmiw. aid; pe buasat y Boda o rywosacth yr nderyn Puri-ot, cnwsid lie i obcLUuo y dysgasid rttyw fath at- lafare; ddyTtoI uido, ae y I-Ilwrlndawsui yntet* ar ddynoHaeth fi hfUian; end gan mai Bod yw Boda, a barend ydyw bar- nid oes dim i'w wnenthur ond gafaf't ybhydig yn ei esgylt etto, od ydynt yngtyn w tho, canys y mae yn amhcnaeth gcnnyf pa uu at ei esgyll ei hun, ai cwp!ws thyw hen gigtran arall o'r ffos, ydyw'r cyt'rwy ag y dvwaKt Idwal sydd ar gefu y mn! o dano; bid a fyddo, mae yn fyw, ial y gwctwch, ey yn HesgaMd. Ond y pcth mwyaf ei bwys ym.1 ydywymddjiiyn y tystion ùitf- ynclHg o du yr AtVdl, y thai y dywed Boda ell bod yn anghywh', a bod I GoÜ.i yn !!e tynna! cftn yn glogymaidd iawn, thatd i'r haeriadlm'1'1' fod yn wir- i,,)iic--dd, ac yn prof-i thyw beth, neu nid yw yn proti dum os gwirioiletld, y muf yn tafin ,maitli gangeD werthfawr o'r gynghanedt1 sam, ac t'eUy yn cynnyg i tIUxodIiyrheot ei hun, & hcrwydd peUdet' ysain, a yi -,yt)-Ij-,tnedd a Hugir fod yn<td: j ond cotm ch. ma L":t!ch ydyw hon o waittt yr cnwog Gr, Ddu, wedi ci c'todt gan wr "nwogaram'w RaUludeg, i ddamgo" y r11eoJ el hnn !*tn y :'han hyn o'r gynghancdd aain, ac yn o! Boda, yn iach mwy appcitQ at y Rheoiau Bar<!don- aw), a rha'd t hi ddca!t \v<th y tir teg t sefyU afno tnui aniat'-vch gatw dytfryn y cigfrain a feddyH' ac fpity chwithig inwo i Gronwy a Robpit Davibs fod nior gto- gyrnaidd yn en detholiad o'r Uineit hon. Eithr y mac'r gwyr yn !]o)!t)! ar (Tlr teg y rttKOia!), mat y dat)gosaf isod. Gosbdafymaantrywiapth pt-lider sain a chyn: liane d d,o"rg gyferbyn, y gynghanedd tusg a'r gynghattedd sain, y rhat ydynt yu cyfatteb yn agoa iawn i'\vgUydd o ran y peilder c-aniattaol. Traws gyferbyn fat hyn, Tri ?".raid? t'ta\vd rhaKOfo!. Cod:r yr hoH wyr ccdyrn. Dun ar y ddafar yw dyn. P'!e y mae cght'ys y PI%VYE Cyngliaiied(i t'a! i)yn, Heb goU yn ddtdwn 1101101. Wt th ei faint groywber gantaWJ'j Nid oe*s,trysot- L, d(lorwit. Cyngiianedd sain fat hyn, GotàI yu He c,yJ1naI crh Ltegofatyncynnalcan: Yn !!e got'at cynna! can. Yrhafygwrbratgcrbrbt). Gwrandcwch etto ar yr cng:ratfau êanlynbl, v ydynt ragorot yndtiynt cu hnnain, ac .fldi en codi san ramadegwJr faI siam pI i'w (Jih'n. vrhmsydd vchwan-! ego! br-awf mai hao :ad digywiiydd ac nid profiad teg ydoedd dywedyd fed Awdl Gomer yu feddiimnot ar y bai Rhy dfbyg; gweiwch yma, Pery byth, pur yw heb wad, Drwy garia' dy drugaredd. Difui y gwne! ddyn difa!ch. C-d;el. CADPEN Gw:t.YM M:UDLETON. Corphenodd agor tfynnoii. I Gorph ei was yn !forphwy'o. D. DDU,Etyn. Na dim ddwyn niwaid t mi. I". PttYs. Ei fod ef yn duo, ac yn cetsio coHfatnu gwaith y prif I fcirdd ellwoeif, Io!o Goc!), Gr. Ddu, D. Ddu, a D. lo- lnlWr, sydd yn ei waradwyddc i'r eithaf, beth bynnag a all y Cawr a'1 waith fod; yr wyf yn gwybod na all dit- myg uu Boda ar fy Awd: ei g%vnetit!itr yn waciach iiag, ydyw, mwy na"m camnotiacth iHnau ei gwncllthur \n well, y mae hynny bob amser yngly''n a'r gwaith, ac Hi ct)ir eu gwahanu. Y tariinau taranant. Nid yw y braich hwn fath yn y byd o ?anu, medd no(!a, ncu dynia'r m;tt!t o gann godtdocaf oU; pa dda). Meniad a ddewiswn ni, yr !)en adar hedegog? yr esbon- iad dfbygaf i, er n)or wrtl.wyneb i'r tcstun, canys yi) gyntafy n)ae yma brydyddiaeth t-coIaSdd yn oj v 'Ul!g. Il y llLI-1- Lanedd groc') ryu'iog, yt-hon yw brenhmes yr hoM gyng- haneddiM), nc a ddarHen:r bob ffoi-do, ncu Wi-nel) yng Hgwrthwyncb,a't-cydseiniaid yn atteb i'w gilydd, megis yma, Ytaranau taranant, not Taranant y tat",Iliau; M, ar gyfer t, r, n. Yn ail, y mac yma arddcrchawg rwyddymad:odd, Y taranau! Ac yn drydydd, vmac yB y l!h]e!I hon fawrft-ydigrwydd meddwi n dychynunv? nadot-sci rhagorach yn yr hoU fyd, medthhwch am ftinud, Y taianant:u'anant! nic!!irrhoddi ypwyslais ar nn pai!- o hon: heb ddyRn syndod a braw. Nid vw uuem peth yn profi peth. Haerodd Hoda, ond ni fllmfodd ya yspatd yrhoit am.scryma t mi ddwyn ym-t lacn ua tyst:lIl¡;hywir t nmddiHYl1 Awdi yr hen <on;C; ) ac )'T yn gwadx i n)i ddiddymn !UJ o'z- r1,teokll harddonaw!, ond yn onig dacgos, yn ol t'y Ma'rn i, y modd y gellir prydyddn yn agos ia\vn .'r beian RMK- jharddcdig ht-b fod yo enog 0 hcny!:t; ac yr wyfyn chwannog i'w Hiosog) yn hytrHch na'u Hcihat:. j Y mue y tyst!on cedyrn uchod \n satadw'y a dis;g] ac nm-nv i Roda byth fcddwi y guit fa <iigynih;u t?? y gw!t? barcud gy? gwydd: y !!Mc'f- bardd ilwe¡"¡\'iLlol! ? yn ystyried natur tr?i?iadnu y t-heotan yn gystal a'r )'11 ystyl'Îed natur tnigJadall y theolau yn gystal a'¡- j ?urfo hony:)? c.,)'ya nid an! eu ueiUduo H'n nodi hwynt gan y beirdd y macnt yn feius, cud oblegid cysondeb ansawdd yr iaith yn ei barddo'naeth Re fe cHir hyd yn ocdddiwygtoy rheotan euhunamynoi yriaith, gan fodamryw bbttian niwyafreojhtdd nag narfcrwvd yn yr Atvdi yn oddetn); gan hynny tfawd i:twn a taid fod uwen y ba)-dd ag uu a!!o fetstroH y rhco!an hy)], ac y 0 nme amryw freichiau goreliestol o waith y heiD-td yn [ 'agor: arnynt ymhc! tai ag y ge!U<! pro<I a dang<%s \n ddiymwad. Yr Mn g\\ahaniafth sydd rhwng g- a c, b a ip, &-c. ag sydd rti-,vng d a HC cs ba: ydyw fed tm o'r rbai !tyn ar gyt'er fu gilydd incwn un man, pa ham uad beins mewn tnuuan oeiil hetyd? neu pa h:t)t) nad cai!- tattaoL? G.wch'.eh yn y Grmnadegau yn g-ytl'redin am groes o gysswllt a chroes hanticy cysswiit, t'a! hyn -iii-ioriw,ted da rieiii. Dawn a g'cfaist yn gyfa. DechraubanfaUtyu, Ac yn fy ntffid gwyn fy ntyJ. Am gall tciat) da. Paritgorgrytnysydd? A pha fodd nad yw y cydscmiaid erpi! n, w, r. ll. &c. yn dyfud dun yr nnr!iy\v reo!:t<'th, a ph.t uwdurdnd sydd i'r K wreiddgoll yn ncctu'ea ban urhil yuo? tnfgis difcit.,s y rhat lAyn, Nid yw yu bod yn y bcdd. Yt'HOtuuucigfrainantiwfn. Arhoiteudairywdyst. Nl'r rliyfed,.i v rilifyd. A Hawer mewa twyit Ueno! &c. Ni a!t cf nac ymddiHyn pi haeriadau digy..vilydd na Rwrthbrcn y tystion dit'ynedig; a pha achus atn yr !toU ycdies gigt't-eiuUyd a'r crawclun barcutunaidd hyu? Pc boasai cf yn gweied yn d(!a nodt at!un y rheotan a'r gwahardi!!nd:m yt' ol y Gramadqwyr, gaHasai tod o ryw fudd i'r dar!!enydd, end am gecraeU!<e ysbryd y grawc, y nMe pub dyn caU, a pbob ba:-dd awftiyddu} yo ei ffidddio yn wastado!. Y)- wyf M yn appeUo\t fy ymddiffyniad b!aen<u-ot, ynghyd a'r tystion yno, ac \u baMd i scfy!! dt'os y cwb! a ddywedwyd vno yn 01 rheolan; ac nt (tdarf'n i 'Hi ryddhau uu o'r {'aethfcsnran na gwyro oddhvrthynt yn ormodo!, er ty m&t; t yn earn gweied H)wy o anitywiaeth a c'hynghancdd gan y bardd nag a e!wimm danynt yn ot eu Hei'n l)wy mcwn amryw fanan ac os aad ydy\v aunywiaeth y Hafanaid mewn rhifedt a sain yn bcronaeth a cbynghanedd, ni wn i beth atail y sydd. Yr hyn a ddywed ef am ddybt yd sam yn Son <-yson ceisiwn—y sylwad sydd i fod ar </?!. wag a bod <yJ, eanys nid dibcn y gramadeg ydyw dangos na mcdfhvl fed dint?g anwag yn fems, wrt!t nodi (ig, ag, og, ond ya nnig y gydsain ctnf; ac y mac yr hyn a ddywedwyd yn barod am y HiHeU bon, yn gvsta! a't o' breiehiau a gododd Boda, yn dangos i bawb, heb tygad I barcnd tddynt,e! bod yn amrywb oddiwrth dybryds&in gact!), ac nid wyf n yn ttonni rhagor na hynny; dybryd s:un gaeth ydyw anwag, en/1iv{j, pan, ppK, eigfrutz, c:egfrrm, ac i'r rha! hya uid oes dint t'w yrnddiHyn, hcb newid y jtydsHin, neti chwancgu un arattatti, megis c-igfi-an ceg- /oK<, ac ymi y mae yn dra t!iteotaidd ac addas bob flor(ld; ac wefit't cwb!, dyma y!' t'H'g fraich ng y cyn* n!;gocid Boda ei cboUfmnu \-nth y rhco!a)!, a barufd pub bardd a Chytnto cywratu si nid ofdd y cvfryw bc- thau ag a gottawyd gan Boda yn galw yn nchet am y tRan-gel!. Y tyst wtth hoh (TYW, ICSIS Ili ad ei wpiaion, npu, Dif:u dy tardd sy'n dytb't; er tbd y rbu hyn yn Fhag&rach un'r eiddof fi, etto yr iiil, beth n'n ccidw rtiag (ly.t)rvd sain ydyw yr hyn a nodwyd yn barod, yng ilgllvd al, ar cl y gair cyutni' o'r braid!, canys heb hynny, A t'hanu perfcdd y bre!c!u:'tt mal ag y gcWd gwneat!wr yn 01 y duH yma, byddf.'nt yn gwb! o'r un gyngbancdd, fat hyn, lesun i ad et wci- sioRj Difaid y i'arddsy'n dyfod'sd' y;iiynt, 7<'?KK, wei. Ûon; tlU'uid, dyfO(I; l"!I,,0I1, æisiwn. EHhr IUtI ydyw dm ar y UmeU hon gan Bodu It.i1 rhith dangas tynei'. wch y cigfran tua at un o'i VyNi?ioi, oblegid y :t)ne ef yn ei iythyr cyutat' \vedi d&dwy, eon, a (!eor Rr nmt yw gywion ereUi, inegis sifgoi! ynghunci <:aii*, smgoll ar c! cydsain, siUgoll yn nechi'cu ban rby dcbyg, unig a i!i- osog,11 a < a'r fath, y rhai, di uain cppil; nad ocs tamaid gnnddo iddynt yn ei big y tro yma tuag -t en cadw yn f'yw; end nid yw hyn i'w bod i'y yn doby<; yn en hanian fileinig t'f cstrus dtdeimind, i'rho!) y rhoddir y Llii-Iiiiiizid rhyi'cdd yma, "Yr hon a :)d ei 'hwyau ynyddaear,ac y mac y)i gollw!g df'cs gof y ga!)ai t)ocd eu di-vil;o h'y!:t, ncu iniit'oti y m.)cs eu SKt!u'o. Caicd yw hi wrth ft chywio:), fct pe na bydd- cntciddo hi. Ei gwaith hi sydd ofR)' heb of)), obk'n'd na t'oddes Dnw iddi dducthim'b, ac na chyfranodd iddi I ddfat! Pan y mae Boda y!) ?wacddi am dir tcs' i sct? yHarno, y m;e yn cymmoyd arno diywedyd, nad bedn ef etiog o son am fedytl(iio: yn wir, ar of a«M o !)ono cy))yd ar ei nyth, neu 3) yr a«yn, !)eb yrnddangos yn y ciaes, gaiint y dari!cny'J !;aci c; fu)o, a'i adac! yn y tywyihvch am y cwb!, hcb iddo edrych dros yr hancs gyd yn y t'hifynau a nodwyd yn b:u'od; -ac hcb hynny, V mac hyn yn ocd did cunT yn c! wendid yn Hawcr o anfahhua ac anehyHawnde! iddo. N! cdii\viodd neb :ur ar yr hen na'i- invtiydd, ottd ni :dt i:cb edfhv na chystwyo gorrnod ar di-altt y cigf'! atn yn y Ucoedd anhy- gyn't) oynuy, ncs y cyuttncront rwy o hwyH a dysgu gwc-ll moesan. Can fy tno<t t o ysbt'yd y cuwrt, fy mro- dyr y bsh-dd, efntia} y esgusodwch ii an: ofyh, A ocs (hm rhago'gamp yn pèrthyt1 i fyd:'t! y ped'.var mesur ar hugain mewn pcdah awr o aniset? dc a oes y f.th ddys- gJbJ;leth gaicd ag a gy,'nmcrthyrawdRr :j;))o yn per- t))yn yn 1.11 i't'beu'ddr He wedt!)y)):;y,ai hyt))- finad y gwéll cym!)ie!'yd ychydtgamynedd etio i dda! y bnt-gyn t fyntt, tDttt y gu}io atliwys holi uMcchyd ei goiuddlon lIan. I D: wg !awn gcnnyf fod yr npn paste!! na'r Et'yr: yn nythx y t;)th eppii yn pu lJIagwYl'ydd jac y m&e vn rhyfedd na fuasai yr adar Mcd) gwneuthm' n'n gityddi'wddiaspedanytDaithcynhyn. Oad odid dis- g,vyl y maettt y gall efcrbyn hyn f&d ymhen ei siwrnni, ac iia clicit- ctywed mwyoddi\vt(ho efa't gyd'.in.uth pClIglogaidd: pa'r un bynnay, ac i ba ddyfi'ryn t)Yljyll" y gati tod yr asyn yn ei nrwain pf, n: t'ydd tddonpm- maWr o amscri nythn, cli%vaetbacii deoz- ei g)'wion, tra eefHt' gafae! arno gaa Ebrill, 1815. YC.G.

GOHUCii\VYLWYR.