Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

.m I . 1 -: 1 I bAltDOONIA-EI'll.'…

News
Cite
Share

.m I 1 I bAltDOONIA-EI'll. "—???-?«-— ,? I TAWELWCH MEDDWL. -1 C16ruitltiad Cc/'tM LiaJin, allan o Votnsenns de An!mi tranql1i1itate,festun y Gerdd yii!, A'cd oes dim licn- .Vddiveii yn y &y(Z h4,rit, ond sydv ?,'t dállÏø cddiwrtl: daetlti1U:b a duK?<"M<:< 0 waith y diweddar Barchfdig Mr. EvAN EvANS, ecu y! PRYDYOD HtR. PA ham mwyat-h yr wy'n cwyrto, Ani d(iiin ti-allo(l, -y(id i,iii blitio,? My6 yw achos pob hyw utiwydd, Yn y byd, a ddichun ddigwydiJ. Ot'or cftsio cyrchn golcu 0 du anufte; ?sen,o gnsgod angeu dig!!on, (jeisio gwh i'oddiondcb raio)). Ni cheir met o ehwerwou !ysi.m, AcoddrainnichfirataiaH: re ly byth,tn ch<n<T dyn ofer Ond ei siommi gan ei HeMer. Y mae p! yd a pwedd yn darted, A't paiasau gwyctuoa mawrstod; y mac achhu, parch, a go!nd, Gwledd, a mocthan, oUyn symmud. Pob tit-iondeb ar y wetych) Pob hawdd:;arwch ar y dein!!ych; ,Nid yw t cyi'an oU ond vae.dd* A tJrelldt1wyddiOn, ac oteredd. Md oes dim o'r hyn aeth heibio *Wedi ei adaet, end ei geisio: Am y) byn y sydd t ddyfbd, ya''n y cym'h draSerth ormod ? Dos, a rhwyn! y gwyct mewt) gcfytt, Pa! dy gysgod sy'o dy gaoiyn; Os !)yn o gamp ni fedri wncnthur, Gwet mo) wm; yw'tli boen a'th !atnr< Dyiitdiymado'n thwyddian A'r hyn sydd ratd ei gchi'n fuan, Acyniofyu am beti) amgcn, Os wyt gai), yn e< byn aagen. ? Both a dat i ddyn, wrth farw, E' Lcti 0lil(1, a'i hoU c!w, Os na bydd i'w fnatd obath, "elkr ci oddi yn'a ymaith? Otfid doethachdyn a gcisio, T)t-iiy iawn tucbedd, bcunydd drenHa H hüll amst:t', u'i hott amcan, Mcdd y CKtfo'r Bet'oedd wiwian ? Os chwpnnychiwtrtawenydd, Buddton fyd ac amser dedwydd, A r))oi'r gaton mewn csmwythdct, Caniyn bt:unydd gymmedrotder. Os ei ulIwaith dros y terfyn, Och! nibyddibythtndadyn; Lia\vn tydd d'oes o boen a lt!ristw<*h, Ac \vrthhi'w ni chet beddwch. Os wyd am gyrraedd heddwcb Uawa, A byw mewn byd fel chstion tuwu, C. ist ei hnnun croeshoeUedig, dyw'rmodd ar tiordd ya cn.g. cywir, HyddJoo, 4r dda'r byd ni rydd 'mo'i galon, Ond ar rinwcdd a daioBi, A chaei ihanyng A lad goienni. Y pcth a t'yddom )u yn'geisio, Gan huuethn'n faw) am dano, Dyna'f pcth a ochei yBte', i\,y wenw'yn giås, De\¡ i1ngeu. 1 Ymaehwnyndiystym Y peth a tyddom )n yn garu Ac tti toiii -n cyt'i-i'i- cyt'uli; Ni f\'11 fIdim QJ1U C1:ist ei hunan. O'yma'j d,n gy'U dioddc'n l!a,en Dob 'gorth[)nHjët:, a phob In<iethgen D) ma ei grerl 0 wnÜdd ei guion, I Heb Ud!:w, hcb ddim, a Duw, a digon." Trw'yv.hQyddyni&eyncrcda 'Ya unl at" 'il' 'Arglwydd Íesn; Acod-.rtwrtheid('n)dtn!wo!aeth. Ymut:'ncathtejiec!tydwnacth. Ymuc!twn,yprydymyt,no? Yn c:!ci nu'! o'l grufs: i'w supao; Aco?)ny!), fewMRo't's:an'eg Ot('\vp<:)yn ?[wdtt'jue?. pill- yti tT[.Nv(l I BcUtfiddichon h\vn ddymuno, I roi Ui'.Vj- t-otJdlonåeb iddo, Os yWtt inastad yn m<-ddiitnnu )'r !H I'nl a ùår-ei bt'ynft? Dan bn gymmaint o Dan-bn ({duf.)Wt,(.rchylidounau? YmaectciHoHynso'ldi Oedd n' r.teddwt ar dùrygiolli? Y ntac'E Mraet!!n an) yHtwarnd OfldtWtthbechodnck:tcti.iwt'd, Y mse'n -tchwyn na <!dce acgen I'w ryddhau o'i hoH ílin!1uiHI. Ac.OCh! :)M weivv?i A'sn c'm 'Lv.'yn)au'n thydd! ?!o(My sallwn gyrchu ym', !'h:ud i bawb ymdf;ith!o. Y I1lac'r by")d hWl1 ar c\lhufotl, y mac <- )t<tU j t ol yn dytbd; Yr urt'x tij! dd i c IIP/ol ,¡ad, YwdtoddctMnitChsta'irud. Oct-I i pa %A-e(ld heb di-ist alaru, Yr cdi Yr-,Iti amo't) g\t ae<h), Nf Iot-s dost a gatiídÜ dr()s.. It!) iaehnn o huixt dy bechof) ? Tydt criocd, yr 11-ovii n; fed?i Od(le,fto,.ti,wyAtt a chHtedi! 0! pa ibdd v f ei gt)roli, Ht'h bcih cwr, a phocs, yt' awfhon. Qs )'W qmruaint Q tli.ndcrau, Vn faich thy di-cra C\mmer of.d) hag p<Mt l'od yn 1\),1' anhehYI! Mdo. YmaeUewyrch haell rhyw sercn, Yn tebye" pcth t'r hauhven; A !!iw gwdw, a agwerld, 1'r od gwyÙaf ar y Hecbwedd. Y n'nc'r pfttian mwyat' bi-,t3us, Fel y )]'('! c: htfn yn t'ehts Ac y l)aer ygafn;lf .1 1 yal,? yet v piy' ar aivvi, (tenati. Po t'r lesn, ilarddat'f)!tyceidytarnu, I.fyw üwdwr mawr pob harddwcb, Efcihunan ydyw'] tcgweh. y yn <:ywir grcdn, r:!nfob!indpt'tos<.yn gvvusgii, :acnt \t: diddanwch, Am ibd C'istntcwn pocn a tiji-iitvcli. Dyma (lt!viioii tra 8-)dd o naw!< a thytnmey netol, Yn <s!eirio megis per!au ,N4(i w t Hem aad chwyu ac efr&n, O!1d yr ydym Bi BKjr ynfyd, Na f'Rddv}i''BnddYdd o'n bvwvd; Nad N,,w'r cu, bl oil ond gwa:.edd, l'I--e's--y dplødvdd ondLwedd. I)ym. l'Y pryd yr wyt yn ctfr8,. Ac yn carfod nfaint dy w:.ri!gO¡ Ac Ynw\!o an) y mussed' A'th dd.fyrtwctir a'th f Ac vno, trwy tnst, y'pctvi'i'n brudd ar lcsu Ciist, Yr hWI1, pan oeddyt yn dy -,N ynfyd, !'Iii eLofiaist nuwaith yn dy fywyd. Os t) y )'.isol j Y um -,aci i,c(id%vch m<tC!tmo'rh\vyr dy wrnud. Uwell er hynuy ei fore gcmo. I, Os dyiisi r%,v tford.\ I)(-Wydd, I'th iyddhau o'H! bwtt a"th ger)'!Jd j KyMth taftu oH yn off)', Cnst yw'f SJrdd txtb am3er.

GOL YCLl \rD BYR I

, It.OGH:WYDnTO N.

r At Ar,,,raidiza(ly(rd Sem…

GOHUCii\VYLWYR.