Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

. QL-YSGRIFEN. ' "

Advertising

AT EIN COHEBWYR. !

News
Cite
Share

AT EIN COHEBWYR. Pan ystyrio C. E, fod amryw o'n darllenwyr yn ystvried testqn ei lytiiyr yn ncshnu yn rhy agos at pylVmiau dadl .grefyddolj bod dail lythvr o bot) tu i'r diladl wedi eucyhofddi; eiri bftd wedi gwrthodllythyr gvvrthwyneb i'r eiddo ef ar y rWIIe, yn ganlynol i'r awgrym a roddasom, sef" ein bod yn gobeithio y welai eiti Cohebwyr yn addas i adael y ddadl i ddarfod;— liyderus. ydym, na fyddwn feiadtvy yn ei olwg, os na chyhoeddwn ellythyr diweddaf. g3" Y niat- Ymofyngar yn arwain yn nniongyrch at ddadl joTt-fyddol; citiir os yw etc yn deall yr iaith Saesne" nyni a'i cyn^hoi vvn i ddarllen J>regetli y Pre- I sident Edwards, o'r Arneric, ar y pwngc; (y irtae ei bregdhau efr gan amryw Weinidogion ac ereill yng Nghymru) Fuller's Letters to Vidler on Universal Sal- vation, price Is. 6d. (gellir eu cael trail y rlian fwyaf o Werthwyr Llyfrau); nc. Letters to all Uiriversalist, con- tnining a Review of 'thtit Controversy, by Scrutator, (gwerth o is. i 2s.fid. os nad ydym yn cumgotin), lie v cain olwg tn", yr holl ddadl, neu o lciaf gyfarwyddyd tua.¡; at hynny. Ymdtlengys Llythyrau loan Atorgtnii,g, Rardd Mon, loan I.-I, a Grillith o'r Ilendy, yn y nesafolI, os" bydd lie. ?- ??<? -?f.?j.? I' C ;)1 ;la..1WYd cyfal'f"od" Hwanwyriawl Offd"ia,l''f.j; I -< i(h Biouyr yn y drcf hon WythU05 i heddyw, p?j?y trsiddodwyd prcgcth bc rthyna'ol ar yr achos gaQ Parch. Mr. Wiliams, Ficar Penuurd. "Trcfttwyd .y Canwriad Gascoine, a'r IsganWriad Tinner, i tlaenori yngwasanaeth yddngnudyuAber- 1 tlaenori yiigwasiinactli y ddii-giiutl yii ?l ber. Dyfodiad dieithriaid i'r dref hon, sydd wedi dcchrcu y leni yn gynt nac arferol; y mae rhVw welliadaii yn cael en gwncutlmr yn flynyddol yma, a'r tai Ilettya o'r fath- oreii, ac felly nid yw ryfedd fod cynnifer o ddi- eithrtaid yn hoffi dyfod i'r lie. Bure dydd Gwener diweddaf, boddodd Catherine Benjamin, morwyn gyflog i Mrs. Elizabeth Jenkins, o'r Garth, pIwyf Llansainblet, gerllaw'r dref hon, wrth ddyclivyelvd adref o Feliii Yriystawe, He y hnasai yn cyrchu ychydig eisin gwenith; yr oedd wedi myned trwy'r afon Tawe i'r felin yn ddiberygl, ond ar ei dychweliad cyfododd y, llifeiriant nior ddisymmwth, fel y dygwyd hi ymaith gydilr c if,y(i ei cliorff ddvdd Sadwrn, a chynhaIwyd Yrnotyni;id Ynad Llofrudlliaeth arno--Rhcithfarll, Marwoluethddamwdniol. Yr ydym yn dcall fod yr hynod Miss Betfin, yr hon a anwyd heb freichiau na clilin iau, a'r hon sydd yn medru arliwio (paentio), torri allan ei dillad ei hun, a'n gwnio, ac ysgrifehnu yn dda, a'i gencit, yn awr yng Nghaer- fyrddin, ac yn bwriadu ymweled a Hwlffordd, Aber- tawe, a Ueoedd ereill yn y Dywysogaeth cyn hir. Yr ydys wedi cael allan ffynon Dduraidd (Chalybeate) vil ddiweddar, yng nghynmiydogaeth l'inbycli, sivyd(I Penfro, ynghylch dwy filldir o'r dref, yr hon sydd yn thuddiaunii boll rinweddau iachapl dyfroedd Chelten- ham a Tuiibridge yr hyn a raid fod yn fendith fawr i drigolion afiach (lebeubartli Cyniru. Pns »lo Cvnnu yn Plymouth yw 18s. y crvnoc I r¡i},Q\ngan. o hyn allan yn rhelaidd i'r ,2',fJy:tn.t ynel ddwyn heibio i Benyt:r, o her- wydd fod flav.Tr o herwlongauyn cae! eu parottoi mewn amryw louAyitli, y tu arall i'r nior. Ym mra>vdlys6edd diweddaf y siroedd canlynol nid oe(f(i iiit ag Hu drwgweithredwr, nac un achos antHowert!) i vv roddi mewn papnrau newyddion Brcchc:uiog, Maesyfed, Mon, Caernarfon, aMeirionydd. I Yn ein iianes o Weithredoedd y Seneddr, fa genfvdd ein darní'P,!yr fod y Dretli ar Feddiant, neu Elw, i gael ei hailriewyddu yh ddioed" a bod pob lie i feddwl fod y Llywodraeth ynghylch cyhoeddi rhyfel yn erbyn I Bonaparte, Y mae'r Cadpen Machell, o'r Alert, yrhwn sydd wedi dyfod 0 Bonrdeaux i Aberdaugleddyf, yn mynegu iddo ef gael hysbysiaeth cyn hwylic 0 Penilac, fod Bona- parte wedi rhoddi Bourdeaux i fynu i gael ei anrheithio gan y llubedd' dros wyth à-wr, wedi iddo ei hadfedd- iannu; eithr prin yr ydym yn credn hyn, o herwydd ei fod yn anghysson S lies y Goresgynwr ei hun, yr hwn a chwennychai ddenu r cytf redin o'i du, yn bytracb na'u brawychu, a u gyrrn yn elynion iddo yn yr amseroedd embyd hyn. '• Ar yr 20f?(i o??n??caMd Mr. John Jeremy, o Athrofa C?er?rd?? Weiuidog ar Egtwys yrAnyn?dd?yA?y'r,yn I?Ianymddyfri. A r yr achos hwn, dechreuwyd y gwasanaeth trwy ddarli" '? a ?weddio gan Mr.Kj^i^i^^ss^fiii^.y-V^^geth.'ragfl^enol a dt addOdwytt' ?t ?fr?'??n? 6 ?atM?' oddiwrth LHf x. 2? ? tf!????? y,?' ?<i'!?dat! ar?-o! gan ?Ir, .19, I Jonés, 0 Rhydybont, ac ahe&wyd Swyn?:?.? boddlonol, gan ?r.J?e?.?V??n????n?? Brychgoed, a gyflwynodd Lf oYftflfesafp can I ynoddy bregethall 6.g- aethol, gan Mr. Peter, 0 G?rty?tUtt: M??rth?Tim. iv. 5. Gwna waith Efaii,i y3-6he'i, 0 Tre- lech, a gyfeiriodd air y cyngbrat yt Eglwys oddiwrtli 1 Thes. v. 13. Yn y prydnawn a'r hwyr blaenoiol pre. gethodd Mr. Jones, o lloreb, Mr. Davies, o'r Panteg Mr. Williams, o Ty'riycoed, a Mr. Roberta, yn ddil weddar o llanfylliii, a'r nos honnp, Mr. Powell, o'r Mynyddbachf a Mr. Jones, 9 Grygybar. Dydd Mejicher a dydd Iatt 'diweddaf cynnaliwyd Cy- farfod Tritnisol gan y Trefuyddiou Wesleyaidd, yn > i'ut)eØi'thiAbciteifi, Cy?a?nwyd j wn"s:UÎqttl ?n'j m?d(t?Jyno!:—Nos Ferchcr, ailV chwcch, gwe- .'(!(!w?(FN'f; ??''fhomas,:o Aberte!?; preg?h?d?Ir, 'til.' Htighe^ -0, ?Lan3ild, oddiwrth "Jolr12/ ? JBH? \b trÿ'stwyth od diwrtn Eph.i." i?. T) yd d ;I?t?a)n?c?w6G!! ,?'f gioch yn y hdlse,-V ^vtein- U!(}In, prr<i 'ycyd ydthd ùan.'wýdlit r-¥w-i1%eth qn P?rthy?pl i.'f .?yta?fod. Am ? gw€fidMd''Mt-.c f. Jones, q Ae"ys'wyth; pt-egethodd..M)-j? JeMs. !o Gaerfyrddin? ar Dcued dy deyriias)" pddbvr?h ?tc xi. 2. ,;P:itl !¡\J..Davis,() Abcrtèiii; agwnaeth gynnyg arsefydlu:Cymd«itItas Genhadol yn y dref a'r gymmydogaetli, Areithiodd aniryw o'r G weinidogion mewn modd «rdderch"og ar yr achos.Am dri, gweddi- odd Mi^^jJ^yGaerfj'rddin; pregethodd Mr. J. Williams, o Dyddewi, ar "Ewyllys Duw," oddiwrth Mat. vi. lQi^^Ir. H. Hughes, 0 Landilo, oddiwrth P4;,tl. fil.1. Aan chweKh,gyveddiodd Mr. J. DavieS, o Aber^eifl;? /pregethodd Mr. E. Jones, o Aberystwyth, oddisvrtinMat. v. 14, 15, 16. a Mr. J. Jones, o Gacrfyr- I ddin, yn Saesne,OddiNi,i-tli Rlitif. viii. 1. Diweddwyd .gxvaitli,- y"tiytld trwy fawf a gweddi. r • Gynna4i;W.j!<} CyfaVfod, Cyuideithas y Bijolau yn Add- r#*f j5CiY<fbtieiiidavvjT, yn Sonthwark, Llundain; Mr. ':Ði6S1, Ilaril^iwydd, yn. y Gadair. Yn ol dymuniad :r y.i^'iteirwr^kgariiyyd, ,y, Cy far fod tlWY, wcddi gan y rPa|cfe.:Hs J>ayies, gweinidbg y lie.. Yq ganlynol, dar- jfesP^yd'iiafees-^weithrediadau y Gymdeithas gan Mr. William Oliver Mr. E. Evans, a derbyniwyd hwynt Gwnawd -araith ,gan y Gen- ■yn y hon yr arwyddodd ei gariad gwresog at y jCyuuyf jfr liyn a ennynod Ii" yn ei galon (ftl.,Yt,stiOdd)1 :yiifypedd.pan- yr ymdeithiodd'efe yn' y "Dywysog- acth, trwy, Abertawe, €aerfyrddin^liwltfordd, a rpanasi' ereill. Ar.eithiod.d y a:tdl. J. E!ias, gan "rod di can- moliaeth i Gymdeithas y Biblau unad un Gymdei- thas yn y byd, am ei bod wedi uno dynion o walianol raddanac enwan ynghyd mewn cydwcithrediad,acanL nogodd y rhai MeiafeHgathi i?yf:annu yn ga1a;nnog, I gan o!ygu y gaHat ceiniQg fod yn ?ynnorthwy i ar?yafrn HincH, chwechciniog adnod, ac ychwaneg benn'od,I a' hyny i fod pI dragywpidol ?endtth t ryw Baal!. Wcdn annerchwyd y Eynnu!!ftd& gan y Parck. Mr. Davids, St. Mary Ase. Sylwoddy Parch. Arthur Jones, De?i- ford, ar ddaioni a rhyfcddQdau Duw, yn estyn yr' Ian dwyfol i lawr.i ddynion hyd oni ddadblygwyd Fy Hyfr sanctaidd agos i 60 0 wahanol ieithoedd y bvd -?ii ddywedyd fod aituerwedi b.od pryd nad ocdd Bibi yn y byd. Sylwodd hefyd fod hiroes yr henafiaid yn 4'i galluogi i drosglwyddo nieddwl Duw i'w canlyciedydd- ion, ac er i bechod alw am fyrhau-yr oesy cynhymvyd I dynion sanctaidd gan yr Ysbryd Giau i 'sori medd?! Dnw mcwnllyfr. Olrhcuuoddnanesyddiacthdyfodiad y Bibl er pob, gwrthwym'btdd, O"tdiwë&d,i'r iaith 'j' Omcraeg.' Syiwoddt?d ardaetwhd ar y genedl Gvm- rcig, trwy athraw!acth y Bi?,? ? fhagoro: ha netp- mawr o hoU g<'nte'???htm?')y4:r ? CanfyHWv? ef can y Parch. J. PhiKips, o ??'Mi?n?-t- hwn a dd'Y?edodd fod Duw.w??4??ir?'?''Air ?hnv?:i eienw oU DaI iit-56.s?d'd o'r pwys a'f'caWyJffSi^^liM^^o na ddichuii y (fur- fofen, Uysiau y'W9e^f^'<?,,ifM%6ft Wyneb y greadi^aeth isod ei hegloro; -jsefBei tit) naut I'n tragyw- :isod ei ileg 'Iliio?.U,y ^Myfyriwr 0 Athrofa Hoxton, yn yrhcH y tystiojaethodd Itm'dY" Vmhyfrydu rtieWn bod yn mi b hil Gomer, a? yn I)il Go !iie r, n'i ei gai-i a( l 6 6 t ?a''?:i?!?o et gariad H6l)amser yn gwi esogi tu ag at ???{?{y'CYmry, sdangosodd he?dfod ynddo dd?t?Ma?fariddynt!:wy, yn anad neb, i a)n)ygn gM'ro)d'?b''?-d?y<h-wydd yny goichwyl pwysfawr 0 daenn yr efengylar led y byd, gan fod Duw wedi eii rhvfedd freintio Uwy ^'i.Air^a'rbifedi mwy, fe allai, yn ol lliosogrwydd y ehcdl, wedi profi ei gadwedigol eft- eithiau tiag un rhyw genedl arall dan y net. Diwedd. odd trwy roddi camndliaeth i'r iaith Omeraeg,, a chyd- ymffurfiodd y SaeWn ag efyn y gorchwyl, gan ddymuno cael cydsynio at- ddiwedd y cyfarfod i gann g.-iir olr hen iaith Frytanaidd. Cawsom arpyddlon boddionrwydd yr Arglwydd i'r gwaith, a thystiodd rliai, er fod yram- ser wedi myned ymhell cyn goi,pheii, na fuasent yn blino pe bnasem yno hyd y boreii. Dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf dihenyddwyd Thomas Wiliams, yn ganlypol, i'r ddedfryd a gyhoedd- wyd arno ym mrawdlys diweddaf ,y Mwythig, am ddychwelyd o alltudiaeth yn, gynt na'r amscr, ac am rai troseddau ereill, yngwydd tyrfa fawr o edrychwyr. Yr oedd ymddygiadau anrheitliiol y dyn ieuange hwn wedi cadw trefi'r Mwythig a <Qhroesoswallt, a'r holl gytninydogaeth niewn braw parhaus dros amryw flyn- yddau. Yr hanes a roddodd, 0 hono ci hun oedd; fod ei rieni yn dlodion; yr oeddynt yn anneddu ar dyddyn bychan yn Kintierly, ac yr oedd ei dad yn grýdd. Y peth cyutaf a ledrattodd oedd cwpan metel, yr hyn a ledrattodd pan oedd yn naw mlwvdd oed, ac a'i dygodd adref at ei fain, gan ddywedyd fod rhyw un wedi ei roddi iddo eithr pan ddeallodd ei fam mai Hedrad oedd, "bi" a'i ccryddodd yn ddyladwy. Yr oedd efe yn priodyli .ei ddiwedd gwartlnis i ymddygiad m.env\v ddry^iomis ag oedd jn cadw lie ei fam, wedi ej marWolaetii; qfc a awiogwyd ac a gymhellwyd ia.1)(](H hi i,ainj|ciihio yn y gviumydogaeth. Ei harfer gyffredin Qedjf ei c;.ionu-rjd allan gyda hi i'r eaeau (yn y nos) Jfe bjdilai defaid. wyddan, a gyrrcnt yr olaf i gongl y' i*zv% a ijiuthro amynt yno, gan ddala ,cyiii.iifc-r,dklviiiiinltsai yn fynych gael ei vsgaiu oddi vrth y fenyw hon. Uu noswaith pan oedd yn i»J"ed e\M hi i ledratta defaid, daethant i le agy. dywe.djd fod ysbryd' yn.cadw yno- yrnaefc a dynnodd yn ol vn ddisymmwth,, (a j;ofynpdd iddi os oedd yn gweled rhyw*. be ih I a att ei) o d nad oedd, gan ofyn o» oedd ete y^teu, gan gyfeirio at gamfa o'u bj^jp,wfdodd -.e i fod yn gwefed ct du dirfawr,^ 1441ygaid eochion iddo. Hi a ddychr .SMh.-y darluniad brawychus hwn, feJ;y^^hjfplo.ddadre,t>n ddioed, a thtos rhyw gymm^u^ aniiftt'f.fhoddocidd heibio ei hanrheithiadau nosawl^ ^itlu' j iii ryddwyd yr arfer felldigedig h'eilwo nts dygwyd ef i'r crogbrcn. Nid L ??r,crogbrCD. Ni(i ydym wedi clywed beth a. ddaeth o'r fenyw rag-gryb- wylledig Diogelwyd dylyniad olynol teulu Hanover i orsedd Prydain, gan lais dau Gymro, yn nechieuad teyrnasiad y Frenbines Ann, sef, Syr Arthur Owen, Barwnig, Aelod dros swydd Penfro, a Grffith Rice, Ysw. Aelod dros swydd Caerfvrddin, Ar y diwriiold hygofpan oedd y T^ Cyffredin yn dadleu ynghylch y dilvniad i'r orsedd. ac ynghylch yniraaiiiii, a plilaid yr uchel-bleitivvyr, Tmies, yn debyg ti gael y nifer.amlaf dros hiliogaeth $ianias yr ail; digwyddodd Syr Arthur Owen a Mr. Rice gwrdd a'u giiydd ynghyngtedd y Ty, Her oeddynt yh siarad, pan oedd plaid Siamas ynghylch rhaunu'r Ty" i ynghyntnil"r amser arferpl er mwyu ennill y pwngc; pan welodd un o blcidwyr Ty llanover hyn, efe a ddv- wedodd tod yr ymddygiad yn i/ai thus, a rhedodd alJan fel gwr gwallgrtf, a phac wtdoddy ddaa Aelod Gymreig yn y fyncdfa I't- 11 ddywedo^d-u Beth ydych yn ei feddwl Fgrneddiiyon ?• jj a'r dilyniad Hanoveraidd vtightlcli cael ei droi allan. Bi ysiodd Syr ?., til i Arthur i'r Tj>, a thryy ei as 1 haetU o'r ddau tl1 yn gyfartal, sef 11V, a daeth SJ.r (Ice ar dOl, a gy, ar ei o i a ehafodd yr amliyxkdd gionan o du tculu Hanorcr.'

.1At Argraphiadydd Seren Gomer....I

- ■ iiA''P/. :f I l..11! 1…

Family Notices

.MARCIINADOEDD. " f-,--I.

" 'of ! -"-{.' -' -.-. • "…

| HANES CWAHANOL GYFIEITIIIADAU…