Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

. QL-YSGRIFEN. ' "

News
Cite
Share

QL-YSGRIFEN. Prydnkuwn Dydd LLUN, EBRILL 24. J I'l ILL 24. ?f llerb)i,iaom bapurau EUrnynaidd ac ?Mdo: ?"ssel?'yn Gynnwys hysbysiaeth i'r IS?d?r ?shwn. Ymdde?ysfod yPennaduriaid?yf*' ?"o! ynb?-t-iadu myned dros y cySiniau i duung- aet", F'raingc mewn ychydig ddyddiajj^ "u'sgwyt am yr ho? fyddmoedd ag _ydy:nb:OJ cychwyn i'w cy fi'.erthu, gan ystyncd fed gt)Mn? 4ey 'hwyn i'w,cy ?ri?ertfiu, o,,tn ystN.i-iodfo(:] golfii-ri6-' y?rhoddt cyQe i'r gWtthwyuebwriymg(vfh?U yrohobystyriaeth. ? -? Glahnaifr ?cu?c, E?r? 17.—?Yr?ydys'' Wedi (? gorchymyn i'r byddinoeddcyfe?o!!? "Yt?barottoi yu ddioed i ?ychwyu tua?r ttt'to??n. ?Cfet?gtg. Y byddinoedd cynnuiledi? y?yMttnOf: ?'osog fel nasge'Hr cael angenrbeidMU iddyi?, ?c Y mae'r anhawdra hwn yn cynuy?d-?b?br ?ydd? o herwydd dyfodiad y lluoedd Cyngreir?t ymlaeii o'r Dwyrain. Cyfrifir fod ychwan<\]; ni wyr yn. a wr a jr. y nr 6 Luxemburg i Oitcnd. • c "Nid, yW'rlltLoetld, Bryfanaidd yn dioddef llai C) ,anhawsdra\r.1Ht'uc'yùfil w yr y Pr-ussiai(l, o achos y 11 raws sydd yn y trefi tlr pentreti ac Hid" yw'r Russia id wedi bhd yn ilai diwyd :Il-ai diwyd ii,,t'u cydymdreehwyT, er'ea feod^'wedd symud ymhqll ()-'rymdrec::hfu.¥i rldid 'Iya:barnu y cyr- haflddai ynghylclv.canrmile o hoaynt diriogaeth Ffiaingc mewn tair vvrythB.os; eithr dichon y t^ymaf ^(,4 j^^dj daro cyn hynny a :¡lft>if.¡ J1í\Si g4 rhanog ymheryglon d d yr ymolreeh wrol a therfynol lion. keddid yn disgwyl y Pcnnaduriaid cyf- ar yr 16eg o'r mis hwn; eithr na ddeuant i'r ddinas honno nes -:el rh<li diwrnodau heibio, a thybir y bydd eu brwydr dychrynllyd yn d^od.v, -Mcww liyMiyr eyfriiiicliol o Antwerp, a amseTwyd y 15fed o'r mis hwn, hysbys-ir fod A???rMedd wcdi cael ei amlygu yno, pan ?S?H?? ?a- Bonaparte yn Paris, ac yr oedd ? &n?w yn d1swy.tei weled yn Antwerp; ond .??ystyrir fed y dji?s honno yu d.a <?% hydyu oed pcy?osodid ami gan Bona- ???? y ddi?s?ramdd?fiycfayncaet aolt j§an ill o fangnelau, a lluniaeth VwV jgon yn y He dros chwe' mis; ac y mae. amryw 'Sa?hngau wedl en sefydln ar y Schelt i'r diben J gynnorthwyo amdd?ynfcydd Batz ? Lilo, os j '»ydd eisieu; a thrwy'rtrefniadauhyn Y mac'r dram wyfa rhwng Antwerp &'r?r yn?fHo?"  gailid, mpwn pcryg? symud-?yddau ? Mrytunaiud, ac eiddo pobi ereiijf, -?d? ?yho L Holand yn ddibcryg!. Gyd? d.'?wyiiad.ati:) 'Tyfe? a Ffraingc cvfododd cyu?ytch tppfedigct yn y lie uchod 25ain y cant. m; Cawrsom bapurau Ffrengig i'r 20fed: nid yw cynnwysiad o fawr pwys; Yr oedd Dug ^t&ugouleme a'r Cadf. Radet, i gymmeryd Hong ^yn Cetto; ac ychwanegir fod ei Uchder Bren- (\1.' I d.' 'd' d 1 d'l'f ^h'uiQl wodiymrvvymopeidiodycliwelydiFfraingc, I ita itestlau o fewn 180 milkiir i'w cli yffiniau, na ■liSwneuthur dim yn erbyn Ffraingc; ond ym- V" l'echu cael o bono dlysau'r goron oddiwrth y ^ount de Lile (Louis XVIII.), a'u danfon yn 01. mai 8000 ° vvyr oedd gyda Dug An- gr)ul' erno yn Neheubarth Ffraingc; gwaith niil- WJ'r /I -vi,), r y, gadres yn ei adael oedd yr, achos o' i afi« wyudiant. Crnnw)'sir m!giad 0' e!ddo Masena yn y papmau byti yr hwn a dd,y?i,ed IV;? QWrydu ei hun i achos N,,lpolOOn, d i gnjieuthur yr hyn oil a fcdrodd t §yMn??:. awdurdod, ond bod Dug Angouiemt'? twli k euthurrhai o'i gyn!!uniau yn ddirym, .Pttht ;6lr tu rall bu yntcu oli'erynnl i iHddi&sy?gytreI tu arallbu yntcu oiieryti(it i z'ei? '.?fwriadacu, yr liwil o'r cliivedd a ddalw yd yii Cymnvys.r Rrthyghm yn y papurau o'r hoH ? ?R arycyHiniau a?phardiau ejeii!, yn dar?io- ??Rn'r?tioadaom!lwraidd. y rhat a ddygiryn?Mjr ''?'.? bYVlogrvrdd mawr trwy hoH Ffraingd.? "YT OCddM yn disgwy! 40,000 o wyr yti Cfl ;.Yn Liege, cauodd amryw o'r tngoHoi) pnl ?! i fynu, a gadawsant y lie, fel na bydd?i ra!d gyirnat y lluoedd, eithr rhoddwyd gorch- T??? ??°? ?''ri'rtat vn agored. .[ .1tI'  (Ebrill 9) fod Brenin Naples I S???''?? ?Yhoeddiad, gan wahodd yr Paiti1 J dros ei hauymddibyniaeth.  yn genedl had.. ,r'gamldo ef yn genedl hael- ^j Germaniaid o anffydd, Ðaéth IItthj'rgoô 0 Hamburgh, i phapurau i'r lOol^ 1 r ddmas y bore h?u. Ac yrydym wed. ?'byn papun? o Brussels a Paris i'r 21an. Cnllw,ysallt gyhoeddiad 0 eiddo Brenm Prussia, ,? y?"'? Vic?a 7?, yn g?Iw ar y bobHi ymaH ?a nl: Ogi y» ???" gG?yn, ac ?onyddwr cyffredin he %,vrop; ac > »r«l 7" erbyn B? ?a??" er?t o ?l?stadt, dy- ??t.l"? LingenY;itt:hélTr-!cepion) i'r s?j! aamtyg,g? da?th??prwssia i bod o « nn ?? ?? itlni1..ft!ó¡ odùí ?y"? i Holan?, erm w Yli peidio^fau.  ??dd, ?Br arde, !dri?!i'on-y??? ym  ?'? yn yr ?? y??yncy- W4(16' Alurat 'o ddechreu %f»rytt >rbvn T "qk4tw Y r ? 0 ymdrechu chwyldroi yr holl 'lâttt;" c' ,¡   ')'1i;fd y CynSreirwyr yn dywedyd mai & -Dotíoapa..rte y ???"? y" chwennych ymladd, y e.f, We(ii arwi,d(lo ei fod yn barod I ymladd rvYmeravdr Alexander eithr ef aHai YbvAA T,l ?'? yr atteb a roddodd Cesar i Mark Ami? °nSefPa" oed<1 chwennych gor- "(,Stu ?*19 ef, s(?fg os wedl blin0 ar ei ? "?? "?' ??"? ?  ^oesy* gs aUMii'vna ?oesYy S??? s.u  os mynuasi:,

Advertising

AT EIN COHEBWYR. !

.1At Argraphiadydd Seren Gomer....I

- ■ iiA''P/. :f I l..11! 1…

Family Notices

.MARCIINADOEDD. " f-,--I.

" 'of ! -"-{.' -' -.-. • "…

| HANES CWAHANOL GYFIEITIIIADAU…