Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Pat had o Netdyddion Ltumtain,…

[No title]

!SENEDD YMERODRORV ;'! -.--…

| HANES CWAHANOL GYFIEITIIIADAU…

News
Cite
Share

HANES CWAHANOL GYFIEITIIIADAU tik; ARGRAPHIAD A U'R UIBL, v, Y N Y RIA 1 T Ii I Gan Thomas Llewfxyn, LL. IX j1 Yr hwn a argrapliKyd yn y Saeweg yn Jlli-yddjU -1 J,i [parhaij o mhifyn 67.] I Fel hyn wedi Iiir oediad agos dog ar hug I o flynyddoedd, y cyiieithwyd y Bib! i'. lnl Fr) tanaid neu Gymraeg, fel h) n yr argi aliivyd i y cyhoeddwyd ef y waith gyntaf yn yr /č.llt honno, ac y t i'r diben hynny o'r diwedd diben yr hon \re\Is 1 ¡.. J '1 ;;6w^bl ocdd darparu i IcochIcI o addoliad jeglwysi a c;;apeli Itvvy Gymru, yn uuig. ltiaeth dra phrin Ii tJrlawd yn vvir i wind tL -sL-iraidcl ddiw),gie(,iiI Y ii)ae'n. ;ifr pgiivys yr unig, sef, un ty yn y plwyf, a jiwun^ l J u" a I I' iiad YVv"r holl origoliou odid fythVI myited iddo, ac yn gyfficdiu nid oes nemmaivr 9 hOUYlt yn myned iddo yu amlach itag uu \V,k yn vi- wytlillos. Pa cyn belled y trodd y cyhocddiac] igyÜawn atteb hyd yn oed y diben hwaTnv,ii ddichon fod yu amheus, ac nis fanwi yaighylch hyn heb wyhod rhi fed i'r ilenec!^ 'H neiilduwyd at wasanaeth cre(yddol Ynghyn?? a rhifedi'r biblau a ar?'u<Tw) d y pryd i)Wn. '?' bir fod rMfedi'r Ks?'y' p! wyf?! yu y ,!ø.:1 honno ynghyléh wyth cant (dy?ed Walker SC?' <S';?-nM? o??r?y,p.l6S).? ?c!%w{mpgwch a?? -? !'yn ar antur, y calpell c?mwythyd, Egh!Y? cadctnol a vo m u',rb 1 r? (I i o I I f o naw cant i iiL) ,K)¡,zl gl"'1Wyf,, :åfa:' amhe I' ynghylch ? utt ? -p? yb? !?oo:?'? bwn ?" dd?on Mioxog ddViviiiW' ?tMttf'eE a ?cpdd ? pek?o. G{t!)as:t!'?na a?h?i<)?ag ? oM?tcdd 1 cyficithiad beri. hefy'd gae:l jei gJ:J yngu a'i fyehanup a.?.WBsaibu? yn''anmguu? yn,-ti a'i fyclienu?p a!i-w RP Lif b ?-f 'I Nid oeod argrafiKidat>0 lyfVatf amser hw.nnw mor? ii?o?a??y?? y<4-bwt<?''y? y mae darUe:) yn fwy '?-?f?!?  i mi ddarlleti yn rhyw Ar^rafl^ ydd, ,nth gp?o brar.-U-ysgrif huttynunigl?prthu B)b}auSe!s??y%'de?y(?? y rho?'n '?Yn; set, Ki Cod w?dt??ett???? o fh??? a'i fod wedi d?yn' QtgT?gi??'???? f?'wy'r ?msg-, yu cynnwys/?'?/if?-?'if? "&>lyX-h& |I. Os cpddid yn cyfrif pynith? Ca'? yTt'j?iatf? mawr i Loegr, sid ey f i-i -f p-?-,tiijica- bed?'nredd ran o hynny yfL?Tgr?ndth?h!'? Gymr? os fcny, ac 0& n? arg?a?'?t? yioht?? na phump neu chwcch cant o iyfra?ar yr an^€' hw? yr ocdd llawer o Fghrysi a ci)<ip^fi/Cyi^ri! yn ymddifad n fiblau Cymta?g, er.y dy?? hwn. Pa fo?d bynnng; gaHwn fethit-???y ddarpariacth awnawd yu awr yncy<at?b? rhifedi o Jcocdd a fwrIedM i'w cyMny<;ga?<Ms ? bíbau; o henfydd ymd?engysfod ygyffa<? yn gofyn hynny, ?c o hcr?ydd mai adda,; "?,l bcthau fod felly; ond etto nid yw ?yM'? ca nlynp ah?pnr?ddrwy?d, & bipgid yy oe?? ??ueddr wed! g?rchymyrt.t'ir argra?&d gs-c! ? c?tK'nerby)) yc?utaf o Fawrth 156C?on?? -hya!ty bowyd tawcr o Hynyddau wedi i!)y?f hc?ddo. ?ithr bydded datpanacfh yr ams? hwn yn ddigon ai pcidio, y mae'r cyftpith!:? wedi myned dan gryn iawer o gyfoewidLa? wedihynny. Y Cylieithrad o'r Testament RewydtV^ argra (f??'y<? y?!l.5S? a?uawd? in<'gi&yry<.? wed? gwe!d eisioe, gan Sale5bury a !?nvtas; '? a adoiygwyd ac a ddiwygvvyd gan Morgan. herwydd rhyw achos neu gi!ydd adolygwV^ 9 diwygwyd ef drachefn gan Morgan;c !.J:!{nrt oedd yn barod i"r wasg pan fLi efe farw yri,ltJO.tf (Ames Typogr. Aniiq. p. 435). Pa un a- oet$ efe yn bwriadu aiJ-argra1fu yr lioll Fibl ai peldj iiis gnvyddys.; ac es oedd yn bwriadu hytiB/V [lis gellir gwybod bylli pa un ai diwallu'r ep/ ■ Iwy si ai{ oead heb yr Ysgrythurau, neu ddarpiS' ineth niwy cyffredin i'r wlad oed-d yn ei fWrl3íJ, I Ac heSyd anhysbys yw, i-, i a a rg.ri v d çyJiejt.hiad diwjgi.9cig hwu o'r Tes-tanient Netf* 1 ry cU» ai peix'v. r-i.v'yrnasiad la?o?r cyntnf, _cljW' [w?? itp.tthiad yr Hen Destament a'r Ncwy? S'M^ylpr. liichard Parry, canlyniedjdd IVlorgis^ i H?obMth Hanphry. Ymddengys fod y [ newidiadau a wnaed yng:m!yno? i'r adolyg^ hwn yn ddigon hei?cth i'n cyJi??u.hau pe-ga!?'? y tli,ol a gyhoeddwyd y pryd hyntty yii lid jMewydd; megis y geihv'r"I^Qniu f'r dynion. a osodwyd ar M ;uth gaikifig e-f, yngfeyjf^ yr argrafliad Seisuig, o ddeutu'r iiu>^0r torn^ diwygiadan a'u cyfnewidiadac,v^ii gyfietlbfe^ Newydd o'r BibI i'r Saes-negi. ,;1 < itJ Y cyfieithiad diwygtedig ne» tiewrdd Wb'w1! Bibl Bi,yfaiitidd, syd(l. dra on. S.YOI gennym ni y dydd hwn. Gel(ir # gjfriC yff I ystyiir cyfieithiad YB''£)'J¡liJf\gø ';111 ¡JSå. .Fe-'ihčngri'fffwyd yn Lluaclaiftig^iivl^tu^^toft a argralFyddion ilw Fawrhy'dii,O)vy. .Od -y;k I- Y mae'r llyfr a gySwynwyd i'r Brenin o?t < graffiad. hwn, yn awr yn y drysoyfa arddercho^ iioano O hen a chywrarti betS^ £ Stywr^»^ gronfa Frytatjaidd (Britkh Miismm). Y nltJf. yn Hyfr haidd un-plyg, wedi ei argraffl1 ar IfffY yrcn ddti, Wedi ei rannu Myr atg,raf6ad bta? ord!—cynnhwy'$?b'?aeth ?t'pennadaH, a cbf j fe'riadau Bjbl v???u ?o ar ymyt y d??'? Ll e n; ii' r a'r Ap<i c ry pha a r?'? E c e e,.?yR??T'?iu/4''r TcstanM'at Ne?y?' y  ? ^ythyr j IJad???:?-????-M?'u?? 7'y?M'?4? ?j ? ? ?A??P?y? y? h?n y rhydd y .?  g ,han? r,arg affiad ae of a'i fué4H-t(¡wg:ymmeryd mewu Haw?  E' a dfl rthym iddo w ncM:thn? i?or ?? ? .t'r cy?eithiad b?noj?!, ga.n et gyfn?w?? ?) fath fodd, fel y?aUatynnidMgesynst???-? an a ddlai'r eyfeitbiad a gyboeddid g????c' yn awr i ga&t ei gy?rif yn eiddo Parry, ?P?_? ei ragHae&ona?. Yrhyna'i t?eddtMld?? f mcryd y eyhoeddiad hwn mewn Ilavr,, roe- gp dywed e? wrthym, ?edd fod yr aTgra?f?D?tc?, orol o'r Bibl wedi darfod, a Uawer "?  fwyaf o'n t?gtwys; hob yF m? -neu.,dJO ?* :am!).er?a)th wed! eu treuiio aUan? ac  I oedd neb, cyn belled ag y gwyddan pf? ???t?