Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Pat had o Netdyddion Ltumtain,…

[No title]

!SENEDD YMERODRORV ;'! -.--…

News
Cite
Share

SENEDD YMERODRORV .uut,.i!ry I I Llun, E'brill AtghvyAl jLktjnil ar fod i annerchiad gael ei dclanfon oddi ivcth y Ty i'r Tywysog Rhaglaw, gan gyjiinict-adwyo!rltyttu-iideb heddvveh a'r Americ.—-Cyttun\yyd. Matcrth, J8.Gwrandawyd ar y Dadleuwr Cyff- redin dros ddinsis Llundain, yn eriiyn rhyvr fannau o ysgrif y Carcliar-wobrau. nywedoati efe fwet y swrn o n,00(?. yn cael ei dfo?io yn flynyddol ,ftl': *tmt1 o drys(}rfydd dinas Llundain,. a byddai i j n ychwaj?g i gael en treulio os byddai t'r ?:?'t.t''a?y?d ynawr?erbtonyTy fy?ed yn gvtraitb ag yw yn awr, ) w¡,JIi'J¡ lau, rhai sylwa(Lti ar dded????y?o?- ion Hysoedd milwraidd, cynn'?y-,odd lat4l? ar fod i'r ysgrtfau & pyDnwysent bnnc$yiI)¡1d milwmidd'a gynnalwy ar y Canwriaid P. Brownc, o'r r Hermes, Mr. L. Roberts, o'r Hamadryad, a'r Milwriad ftuentin, gael eti gosod ger bron y T. Amddiffynwyd detlfryd y llys milwraidd yn achos y Miiwriad Qufntna/ yfhwn aryddhawyd gydg all. rhydedd (meddynt) gan Ddug York, ac Arglwydd Combermerc. Dywvdodd Arg. Caernarfon, fod Swyddog ieuangc i yn yr India yn ddiweddar, wedi cael ei droi o'r gvra.«. anaeth am ymladd gornest, ond am y Banerwr Cúwcl, o'r gatrod gyataf o'r pesgorddion, pan eeddynt yn ltotirdeax, trowyd et" o'r gwasauaeth, dan y cylniddiad o fod yn lhvii'-ddyn, am beidio ymladd goracst, cr ei fod weji ani-I ygti'r gwroldeb mwyaf yngwyneb gelynion ei wi.ad, canys yn y rfenthr o Bayonnne, efe a dywysodd ei WN-r -trwy'r perygloa mwyaf, a lladdwyd saith o hu- nynt yn ciymyl; ac yn y modd Lyn anbawdd oedd iddynt wybod p&fodd i ymddwyn. Wedi ychydig siarad ymhellach, gwrthodwyd y cyn- nyg lieb ymraniad. .I TV Y CVFi-RFDlS. I ail d(fai-- ileniad y trethi newyddion.byd ddydd Mercher ncsaf, a rhpddodd rybndd ei fod yn bwriadh gosod vr i ?ngt'ntt?'?rwy?d 0 birh?H'r d?-??. ?TJMdMnt, i y?tvr- ? 'facthyTy/ Y, dydd-b? I Ch?enuych? ?r,?r????b<? pa ?n a acdd Cansiulu.r y -cynftyg ,h Y w g; f«p*>* "hau \n Xpeidio? Dywe?oJd ????t?'?-??ce?d efe yn b?r?a cynny? uu [n:tt???y?c.\Yt<???jOud bydd?t't- pwh.;? yn agored i d?r?y,!).<!yLWAt!a? aetM?u ttryr j?f?br hwnnw. ) ° ,N??d oedd Mr. Horner yn gwybod p? ?R/?)?P? Gwir Anrhydeddus Fonhcddi? trwy ':1. f trethi newy?ion, yn 6%vviadneiflioOdjilf*H4,B?, io. Mr. Vansittmt,—" Rhiiid i hynny -ar y terfyniada?neto'rScneddr ynghy!ch ad!.s?yddmd y drcth ar feddiant." Ewyllyjjai i\Ir. Whitbfead wybod a oedd y dreth ar feddiant l gael ei hadne.wyddu, gan nad pa iiii-ai kedd- weh neu ryfel a gymmerai le ya yr sunseir hwn.. Mr. Vansittart,—" tian led acagvlchiadau pethan yn awr yn gofyn parotoadan niilwraidd a liyiigesal hyd I 3 r cidiif, y mc'r un ati^CBrheidrwydd am y dreth ddywededig a phe byddein mewn rhytet UBioagyicii yn awr. ffiawrih, I iodd Mr. Barham gertaad i ddwyn ysgrif imewn i'r diben i laddias deiliaid Prydain yn Iwy eifcithiol rhag eynnorthwyo'r fasnaeb mewn caethion mewn an modd; iielaetbodd gryn tawer all erchytldra'r fasaach gseulon hon*, amlygodd ei gyd-i la%veriychiad a chyfeillwB dynoliaetli, o herwydd y ddyrnod anghenol a gafodd trwy weithrediadan'r gym- mania yn Vienna, ac oidiulud lianaparte r ond yr oedd y fatb elw yn cydlyned a'r fussiach hon, fel yr oedd rhai yn y wlad lion yn ei chynnrthwyo trwy roddi benthyg arian, diogeln Uwgau, 6cc. tuag at ddwyn y fasnacii ynilaen; dihenei ysgrit cf oedd gwiieiithur y pethau hyn, a piioU peth avail a gynJioi thwyai i brynu a gwcrthu dvnioii, yn dnweddau anghenok a gwahardd I boil ddeiliaid Prydain rhag rhoddi benttiyg airiuia. ar neb tolerau i ddeiliaid y tcyriiasoedd hynny agydynti I heb ddirymu'i fasnach ;,ch)ll hon.RhQddwyd (rinad. ¡ eWFtTHREU ISEI'TllV>OL I ESTno>NiAfn. I. W rUI ?yfodi i ?pbn) cennad i ddwy a ysigrif i,mewn I i wneuthur darpariadan yehwanesoV y&ghylch Kstron- iaid, Dywedadd Mr. Bathtlrt ft hyn'n iktgocbellad angcmbeidiol, a bod y weithycd a? sydd \u awr mewin grym, we<E cael ei '?tu6? pan MJd E?t-op .oie^n an?ytcttiadan tra gwahan'd ? cMdi ar y wiyd hwn, ■ a pluyd y ga?'?a?'rGwc?Mdog?ot? ciir?7e i ,,u hydcrns am hedd?ch parhaus. Yt cc?d y .cthl¿'it iadau a gymmrusantlc,a'r amryw MtPbt?&i?a?aed'L ynt yn Hoi i'f wtatt .n;. yh ci g?!eHtUa?y? M?ea- rheidiol i fraicb y Hywodraeth.?aet ei cttai?n?" trwy rodd! iddi avrduü ai'. nad y?yn t?ddt&Hnu yM awr. Efe a gynnygai ar fod iddi ibd mewa grym dros dwyddyn. Yr oedd Mr. Wbitbread a'r farn fod yr Ysgrif Es- tronol., o(ldi ,Ie exioc-d hyd y mnnud hwn. yn ddu4an arly ii' y {ijjJVti|th. Yr oedd awdurdod digonol ei £ ioe& )'It einidogied i rtlnenu drwg, ac arn Mnrty" ^Vtbwyoebai'r cynnyg « roddi iddynt awdiirdfi*? yelrWaisjegol, rhag iddynt ei garaddefcyddio, mogrs yi" wedi gwneutkur yn achos De 13eveager ne estrobiai4 ei,eill; al(i oedd efe am arbed y drygiotlws, ondi cbwennyehai ddiogelw'r iliniwed rhag ttfeitkian pleidgarweb, ac liasie--iou, di. sylfaen. 0 leiaf, dylasai'r Ysgrif gael ci gohirio hyd oui bydàeÐI mewn rliytvl, yr hyn. a obeithiai efe y byd<iem yu hir liewdo; ga. ùynrny efe a wrthwynebai y cynayg. I Dywedodd Arglwydd Castlereagh, mai'r pwnge oedd, pa un a oedd tebygoliaeth o berygl ai peidio, yr hyn a alwai am yr ysgrif; a pban ystyrid y manteisisu 0'1' ysgrif yngwyneb ychydig augbyflecsderaii, yr oedd efe yn gobeithio na fyddai gan y Ty un gwrtkddadli ddwyn yr Ysijiif i mewn, Yna rboddwyd cennad i ddwyn yr Ysgrif i mewn, yr hon a ddarllenwyd y waith gyntaf. Mercker, l9.CynnygoddCanghellawr y Trysoflys ar fod i'r T £ t'yned yu eisteddfod i drin y Ffyrdd a'r Modd (i godi y h,WQ', at 1 yatyrimt bnddiotdeb y drethal'fdjaÚr1Í(Í1\Y. "I Gwtth?'yRehwvd hyn cac M?. ?itbrpaA! ttyd Mi ? fynegid yn eglor ?:an y G? eln:d')?0trt pa nn a oedd y wlad hon mewn rlfyfg'l neu beidio. Canlynwyd llyn gan ddadi f'aitti, 'yri yr t&n'y fyfj-aaaogodd amryw o'r .Vlodau." Yr oedd Mr. Protheroe yn ystyried yr ymdreci1:aùnn Uwyddiannns o'r eiddym yn y rhyfel diveddaf yn ddy- ledns i'r dreth li.,)ti ac er nad oedd efe yn chwennych t liodtli annogaeth i'r wlad Iron fyned i rytel os oes modd i beidio yn unol ag anrhydedd y deyrnas; eithr os oedd y Cyngreirwyr yn gweled hynny yn angenrheid- iol, yr oedd efe vnmeddwl y dyiasem gydymdrech a hwy, nid yn hanntyrog, ond a'n holl rym. Cynnygodd Mr, Brand, fel diwygiad, ar fed y ddadl ar y dreth hon i gael ei sohirio hyd pythefnos i heddyw. Ar hyn ymranodd y Ty dros y cyunyg cyntaf, 183; yn ei erl)yn, 58. Wedi hyany aeth v T? yn eisteddfod, a chynnysodd Can?henawr y Trysorlys lii%viif%vi'la(iy v dreth ar feddiant, fr'r hwn y pyttHHwyd:-?"rvdVs ?n b?ri?du ei chodi, heb g\fwe\iidi;td vn y e2i^|, CUT f,.t Hwyddyn.. ? -0<<T?  ??<, 20 DaTHcnwyd y I'lawnf»rriad duesadoe»y<M»1 y dreth ar feddiant.  Cyfododd v G?df. (?ascot?nc ifyhp?n ciresytnan drp^' yr y dreth lion. Yr ccdd Hm?'tch?d?n???????? awr yn ?a!w a'r fod i'n ?bvtid Illytig?,i ZAC.?L ell cadw vn barod, ac eisicu tab! ar'nn potth i wlodydd ereiil, ac o ganjyniad yr oedfm.nvet-?aria?yaaogcurheidiui m ''I gis mewn amser rhyfel gweithrcdol. Owjthwynebwyd adfywiad y drctb orthrynm??? gan Syr J. Newport, vr hwn a ?nny?otid, t'c' diwy?a?, o 1 ? ?,, i ( C, ( ar fa d i'r ituwnt'whad gaet <tt gy??eryd i ystyt-i?ttK ymhen pythefnos. v i Nid oedd Mr. Grattan xn??€?p?roJ?y??t! edigion yr Iwerddon i ?n?rthw?'?.?:??? ;??!) :'c?'n gwaed pan fyddai t!yi!9?1? itn?nrheidtoJ, g4» hynny yF oedd efe yn crcdu???e?t ewyHys?apt ddMyn en Phan p'r bate!! ??????:it y dreth ci Luh, yroedd efe yn 6i hstM?)?[pp?ra,?M ??!! gidon. ',I Dywcdodd 31 r. i ] i j j J bwr- iadu cod i'r dreth T) n 13 ei 'I hestyn i'r lmer o? f?i o t?i; ?dy? OA&galias droi allan yn dra-cm'&idio??MJt-hytH?-?? ?,}d?? yn bwr- iadu galw ar drigql^on y e|iwaer-ynys ar yr achos hwn. ,I Wedi hynriy Vmranodd yf<i..dros y cynnyg cyntaf 99.yn ei erbyn 30.G\vn 1)aniaeth 69. Yna darllenwyd y Unwrifwriad yr ail waitb, a gorch- ymynwyd i ysgrlf gad ei pharottoi. Nid oedd yr Heaadnriad Atkins yn bwriada gwrth- wynebn yr ysgrif, ond yr.oedd efe yn groes i (it-ettia di- wydrwydd. Yr oedd efe yn Ihvyr gredn ei bod yn allncdig i gymhedroli'r dreth lion yn y fath fodd ag i'w gwiie;atliiii- yn -y.qgi(rus i't- wlad yn gyffredin (Ghmrthhu). Ivi-tti gynsuras yroedd efe yn meddwl dcrbyniul. Gr/yr y wlad fod eisicn arian, a thrwy gymhedroli'r dreth ireliir ei gwn- entlwir mown ystyr gymharol yn gyssnnts i'r wlad. Yr oedd Mr. W. Smith o'r nn farn, ac yn golyg-u y gallasid ei chyn>Jiedr»)li i raddan cyn belled a syniiid y prif wrtbddadleaon yn ci herbyn; -ac ni allesid gwaentblir hyn yn well mewn »n iiordd Hag mewn eisteddfod o'r T £ Hyaoedd bar; y Catifrklog Gascoigne hetVd. Ni allasai Mr. Vansittart gyd.synio a thvefniad eis- teddfod, o berwydd y buasai hynny yn aehos o hir- eediad. Ac am y cyftKnvidiad a gynay" gai'r bonheddig anrliydeddns, pe gttnaed felly, byddai i natcur y dreth gael ei chyrncwid yn Ihvyr. wtfc-^WWfil^yd 0weinidogion y Uywodraeth o esgetiU fW,9\fhl gan Mr. Abercromble, yn acbos ymadawiad Bonaparte o EKSa, er fod Syr Neil CampUet wClritny- tiogit iddynt ci fod efe yngliylch cynnyg riiy w aiitnriaeth. ■ Yr oedd efe yn ystyricd fod cyttundeb For>tr.if?cblieii) yr hyn a wnawd ft Bowiparte, wedi eaei ei t|or?S,: a liod y Galluoedd Cyfnnol yn mcddwl ei symnd ef Q:EIlj,a,: ft-I iia byddai iddo gael cyfle i owsgyn Ffraiagc; a therfynodd ei ai-aetti trwy gyiiny,, ar foil i'r hoM vs. grifau, yn cynnwys hyfferddiadau i'n S-wyd lojiion ni ym mor y Canaldir, a phob hysbysiaeth a ddanfonwyd at y Gweinid«gion ywgiiyich dihatigfa Bonaparte, o Elba, i gael en gosod ger bron y Ty. Dywedodd Arg. CasUereagh fod y Bonkeddig An. rliydeddns wedi cymmeryd ei hysbysiaeth o's y?rif a ddanfon&dd Cauit::?0!n t i'r \vLad [mn? yr hy? oedd | anwedd¡, am a:? oedd yr ysgrif ya cynnwys hy?bys- iaeth eywir. A?m ? y p&purau Ciybwylledig, efe a wrth- \V'né'bai'rc.ynnyg yneu eylch, o herwydcl nad oedd un bai tebvgol yn pcrthyn i'r Gtve-iiiidogion; ac am mai gwedi i'r petb ddy fod iv amhvg yr ixikiy boneddigion o'r ta arall i'r Ty, yu gweled esgenlusdra, ond cyn hynny vinddangosai fod pob peth yn cael ei wneuthur wrtlt eii bodd. Amddiffynwyd ytaddvgiad y Gweinidogioa gaa Mr. F. Douglas, yr hwn a ddyvvedodd fod cyttundeb ,Fou- taiheblien o'r fath oreu ag y gallesid ei WlIéjJ't!HI,CY;lig njrwyneb yr amgylehiadau, ac haerodd nad oedd iy yu nieddwl symniud Bonapait^ i, St[ Helena, itae i un Ue ai-all o Elba. "'< i Haer-at Mr. B. Bathurst nad oedd gennyrn wn I warcivae ar ynys Elba, o herwydd fod YT holl Gyngreir- wyr yng nghyttundeb Forvtalneblien, wedi eydnahod Bonaparte yn Bennadnr anyinddibyaoi.o'r ynys houno. YmresyiniiMl plemynaidd Yll,-oltit, Oedd dywedyd wad &edd gennym bawl i y. ilied BwuU parle yn Elba, o herwydd ei fod ef yn benmular e!r yays honna, tra yr oedd anrljyw berygl" yn blJdrrr-yt- tnndeb yn Fontaineblieii i gael ei dt)t.ri-. I>vlase?n wi|. [ led Elba er mwyn beddweh EWIorr ond o genkiso hym, y mae Ewrop wedi cael ei S:.i.gl tlytt ei ehanolbwynt. Pan ddaeth y Llywodraetb iwy bod fod BoNaparte yn bwriada dychwelyd o'r ynys dyiCasai alw at,-no i wadt) y eyfry w fvmad yagwyneb holl Ewrop. Dywedodd Syr C. Grant, nad oedd y pekygl yn Bo. naparte, ond ym mradwriaeth eywilydCtas Maeslywydd- ion gwarthns a tliwyiSodrus Ffraingc. Chwennydiai a lefarodd ddiweddaf, mai efe a'i gydweitforedwyr oedd- ynt y gwilwvr ag oeddynt yn cael eii^Jahvaiii ddiogeln'r wlad hon ac Ewrop rbag perygl. Yroedd ef yn. baniu fod hoU gyttundeb Fonfciiuebliea wedi cael c. 1 dorri. Dywed,odd Mr. Pole nad aefld gennyra fwy o iiawl i warchae ar Bonaparte, yr hwn oedd SicnnadMrcyfieith- Ion yn Elba, nag ar ryw bennadnr arall, ae am nail oedd gennym hwl i hyn ni alli$fli y?i(lia-c all o'r iath a elwai y bonheddig ?nr&ya'e?dus (Abercrotu- bie> am daaynt yn bod. 'f?Io hs' Wedi yehydig d (tad?e u?!?? en?c? .?raaw?d ? d )-o s gynnyg M). Aberc'rc??? ? ,???M? ?9-? ?wa- haniaethp 94. i !v Gwcner,, ?.??'podd?Mr??itb''??&? v eyt. tnaileib. rh?a? y:'gitt?o?fM..<-yt":<? ;y" ?P"?, a \m. ?da?ML? .n??wp??? y dy?d hwnw, ?- h?J d ::??yd?4??'y ??o?M'4?'? ya gymr "),11' t ffil !j'JI" "< -fod S*ni V dyweded? ??t??eb y??'y??tt?fod -yn?do ra? cyfeiHornada)), ?ya??d????My?a?!fc? On? ni a!?sp!??f?&<t?t<?H<?te?ger btoaa?S y yddai i'r holl BeBN*d?t!?ei..gad?n;Rh&u. YMd?NgosnTiJMr.Whitbread a Syr John Nen port fod y Dywoth'aeth hon wedi iM'fytm myned i ryfcl & Bonaparte, ar yr amser y eyftnnodd y TV ar annerch- iad i'r Tywysog Rhaglaw, er had oedti y Gvveinidii^ion y pryd hynny ond lion am barettoidtu rbag y byddai rhyfel angettrlieidiol. Darllenwyd ysgtif y dreth ar elw y Ne-,titli gyntaf, wedi hir ddadl ac ymre«ytmad; dros yr ysgj-if, 29; ya herbya, 17. .v

| HANES CWAHANOL GYFIEITIIIADAU…