Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Pat had o Netdyddion Ltumtain,…

[No title]

News
Cite
Share

SAD wit 22. Heddyw derhyniasom lytltyr oddi wrth' s.wyddog uchel ym myddin Prydain, yn cyn- DWYS )"r hysbysiaeth caulynol Ghent, Ebrill lô.Y mac Dug Welington o'r diwedd we-eli rlieoleiddior gwahanol Dyw yswyr a dosbarthiadau'r fyddiil hon. Yr ydym wedi ein cyrumysgu oll ;i'r lfanoveriaid, y Bel- gi:Jid"tttr JriflTTtyniaid; ac wedi ein rliannu yn ddwy fyddin^ y jnaill sydd dan dywysaetli Tvw- ysog ''4^ llall dan reolaeth Arglwydd HUh Y'ma?? fywysog Frederick o Orangp i gaet cor????? ac FHmyniaId o'r tu oi nt/ Y?' Tywysog Orange yu nieddwl cael y ???p?pth ar yr hoU luoedd, ond vn ci gyho.edd.nd.? ,n)a? efe yn Ideef ei bod mewh gwel! dwy??:?tddo Dug Wc!ington). Bydd y fyddin hon yn bared ar yr Sfed o Fat i ddeeh- reu ei gweithredoedd. Y ij-tiilr Prif reoiwr yn dra liyderns yii ei Ilwyddiant. Mynegir gan encilwyr y rhai a ddaethant i mewlI ddoe, fod y fyddin Ffrc.ngig rricwn cyflwrtra anghenus .I! am gad-drysorau o bob math, a dywedant nas diction fod ganddynt ychwaneg na 130,000 oi wyr, ac nad oes gaii Nnpoiçon gpnmaint a lfrauc i'w talu. Derbyniasom bapurau Iiolard, Ffrankfort, a Brussels y bore hwn, yr olaf yn cynnwys hysbvsiaeth i'r 19eg. Dygwyd yr hysbysiaeth am gychwyniad.Murat i'r taleitliiau Rhufeirtig, o Modena i Vienna, gan yr Avcluldr.g Maxim- I ati yr ?N,laxim- ilian D'Este. Cyfadoefir yn awr niarr achos a gafodd Brenin Naples i gychwyn tuag yno, oedd gwaitb y Gymmanfa yti Vienna, yn gwrthod ei gydnabodtTftlBrcnih;,twladho/loo'. Pa fodd bynnag y rnap.ryttniuVeb eyngreiriol wedi cael ei wneuthur gatt eiwciniclogion ef ag eiddo y Galluoedd cyfunol yn Vienna, yn yr hwn y cydnabvddir ef yn Fwnntcyfretthton yn Naples, a disgwylir y bydd hyn i beri iddogyfuewid yn ei furiadau.. Y mae mam Bonaparte, ei ddwy chwaer, ac amryw p I gal) ynw)-r, y rhai a adaw-i sai efe yn Elba, wedi myued trwy bentrefj Vienna., ar eu flordd tuag amddiffynfa yn Iluti- gary, lie y cedwir hwy yngarcbaroMoh. Dengys hynynam!w? i N!<po!cou yry??ydng y n?.ae Ymerawdr Awstria vnddo ynghylch dpchrea'rrhyfela?ef; ''?????d yndra thran-.?wyddus i deim??.??napap?. Ni wyddai'r Ymerawdr hynrty fed I Dug Angouleme M edi-bkidwy'r Napoleon. LlenwiYj 'Gemany a Fflanders ag h a n es i ^01« v n i a da n' r I luoedd cyfunol, y rhai dyrrt dya Uittsog a chfclyrn, tua I ehvffiniau Ffraingc, a dynvedir fod byddin y Ffraugcoù yn dra gwan a diS'tadiewn cyfer- byniad i'r Hall. Mynegir fod rhai o fiIwyr blaenfyddin Ffraingc wedi myned dros y terfynau i dlriogaeth Brus- sets, ac wedi Ilnrheithio amryw betttrelj; daetil marchhioedd Hanover ar cu gM'arthaf, ac wedi Hadd rhai o honynt cymmerasnnt y .lleill yn garcharorion, eitiir r-+'frotigig gennad i'w ceisio yn oil tie efo.eutospi fel allonyddwyr yr heddwefh ac yspcilwyr, y rhai oedd wedi ymddwyn yn y modd uchod yn groes i'r cyfarwyddiadau a, roddwyd iddynt, a chaniatawy d idd^ oi dtdyij>unia(l. Cyhoeddwyd cynewydd V Cyngreir- 1.' wyr am y 25a," o tawrxt» ^aI, y Llywodraeth Frytanaidd, au y ytiy in yn deati fod y Tywysog Rhaglaw wedi ei gadarUhau. Bore ddoe daeth y Ifythyr-long Lord Wel- lington, a 18 o tforddoliolli BrighJon o Dieppe: daethai amryw o'r mynedolion o Paris nos Fawrth, y rhai a. fyucgalltfod y brif ddinas honno mewn cyHwr o anesmwythdra niawr; yy oeddynt wedi bod yn gweled Napoleon yn ad- olygu'r Gosgorcidion Gwladwriaethol, y rhai oeddynt mor bruddaidd, meddant, ag y gallasai byddin y Cadfridog Mack fod yn Ulm, pan orfu arnynt roddi eu harfau ilawr ger bron Ca gorchfygwyr; pan orphenodd lionaparte ei ar- aeth wrthynt.) amlygwyd ychydig gymmerad^yy- jaeth, ond yr oedd yn dra phrin, a hynnv yn ?deilliaw oddiwrth y g?aciaf o'r gwerinos. Prin y gweltr ?w?n ar neb wvnebau ond eiddo'r mil- wyr, y rbai ydynt yn llawn gwag-ymtfrost, ac !yn siarad am dalu liaf-ymweliad i Vienna, Am- sterdam, a Berlin, yn sicr fod y fyddin Ffrengig yn cyitnyddu hob dydd) ac oddi eithr i'r Cyngreirwyr ymdduyn g}"«3ag gni J), o fnir gan ;g):flH.Q"lJQm..1 boniaid y bydd eu hachos wedi eigolli droshyth. d4 vgael ei chauad i fyrnu yn ebrwy^dd,, -r: 'n fly thy ran am y lOfcq.Q',¡: Tiijs-fi^n.o St. S^b^^iaiUj hysbysir fod Breniny j!;Y«paei» yn ym- r°ddi bod .yn rlianog hyd yr erthpf yn yr ymos- odiadarBonaparte a'i blpidwyr. Attafiwyd holl longau Ffraingc ag oeddynt yn Ilongb/rth yr Yspaon. Daeth Duges Angouleme Pr ddinas ddoe yngf | hylch dau o'r glocb. I' 'I¡ ,.I, r- ('HH nv,'>

!SENEDD YMERODRORV ;'! -.--…

| HANES CWAHANOL GYFIEITIIIADAU…