Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j Netvydd/ion Llundain, §c.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I A IT, Qo- Cawsom bapurau Paris, y rhai a gynnwysan( hysbysiaeth i'rlSfed..MewII cennadiaeth o Lyons mynegir fod Antibes, Draguignon, a Marseiles, yr unig drefi yn neheulxirih Ffraingc ago, yn glynu wrth y Bourboniaid, wedi ymostwng i'r Ymerawdr yn ddiw t litwynebiad, ac yn y modd hyn y mae tawehvcb ac esmwythyd tù- fewnol yn llynnu trwy'f boll Ymerodrneth. IIysbyswyd y newvdd hwn brydnawn dyddSad- wrn, gan ruadau cant o n Cynnwysir erthygl hf yo 7 Mcn?pnr, yr hwn,med(?nt, a ysgrifenwyd vn V!enna, ond y" liwii, iiiedttiiit, yn yr hwn v mynegir fod v Cyngreh-wyr yn ceisio pumtheg miliwn o bunnoedd o arian porth gan Prydain, heb yr hyn nas gallent ysgogi. Diben y dywediad hwn yw argvhoeddf pobl Ffraingc maj'r sylfacn ar yr hon y gosoctaili- Cyngreirwyr eu gobaith am fwyddiant, yw ymraniadau tll- fewnol yn Ffraingc; a'u bod yn ymddibynnu llawer ar y terfvsg a'r gwrthryfel a fyddai i j Ddug Angouleme gyfodi yn y dean, a. Dug Bour- bon yngorllerllewin yr ymerodraeth ;-ond fod yr h31\(,5io[\ (1 i W 2ddar ,)edH wyr siommi ea disgwyl- iadau yn hyn • ac hefyd i arwyddo'r ani ebygol- I rwydd yr elai'r Cyngreirwyr i ryfeia abwy, pan nad allant gyftVo o'u lleoedd heb y fath swm dii j fawr o arian cynnorthwy o Frydain, Vr i'yn a i arw-(Iclir nas gallant ei gael. j Y mae'r trysorfeydd Ffrengig yn gwella; cod. odd y consols bump y cant ddydd Sad wrn o 5&f 3 4 francs. Adolygwyd gosgorddion gwladwfiaethol Paris, y rhai ydynt 4Sain catrod, gan BoMaparte ar yr 16eg, ac wedi hynny cynnullodd y swyddogion yn gylch oddiamgylch iddo, pryd yr annerchwvd hwy gan yr Ymerawdr agos .yu y. geiriau can- lynol:— "Filwyr Gosgorddion GwludwriethoJ Paris-- » Boddlonir fi yn fawr trwy eich gweJeô-mdi { a'ch ffurfiais ynghylch pumtheg mis yn oi, er < cadwraeth llonyddwch cyffrediu y biif ddinas,i ac er ei diogelwch. Chwi a gy fia w nasoch fy nymuniad. Chwi a ollyngasoch eich gwaed i amddiftyn Paris; ac os daetb lluoedd y gelynion oddi fewn il-cli muriau, nid eich bai chwi oedd hynny, eithr yr oedd yn ddyledus j fradwriaetfc. ac uclilawlr cwbl, i'r drwg-dynged ag oedd va cydfyned a'n hachosion yn yr amgylchiadau an- nedwydd hynny. 4 Nid oedd yr orsedd Frenhino! yr. gweddu i Ffrainc. Nid oedd yn cy fill u diogel- J weil i'r bobl o'u hiawnderau anwylaf. Fe'i gosod wyd arnom gan yr estron. Pe buasai yn Itiiifoii, buasai rn goffadwriaeth o warth ac annedwydd- wch. Yr wyf yn dyfod? wedi'm harfo?' ? Iw!l nerth y bobl a'r fyddin, i sychu ymaith y g?arth hwnnw? ac i adferu eu iioli uiddas iaUi iiydedd a hivittinv, ic i atlfe?ii eu iieli uidcias iaiiiti y ( f ec i (IZL t'ilnvyr y Gosgorddion Gwladwriaethol!- J Y bore h wn hysbyswyd i nii gan fynpgai Lyons, fod y faner drilliw yn chwifio vii Marseiles a6 Antibes. Rhusdau cant o fungnolau ar hvd ein cyfliniau a hysbysant i'r estroniaid fod ter- fysgiadau cartrefol wedi darfod. Estroniaid, s meddaf, o herwydd uid adwaenom olyniosi etto. Os ydynt hwy yn cynuuli eu ltuc)edj, a gvn- nuIlwlI yr eiddom miirnau. Lill byddinoedd oil a wneir i fynu o w: onion ag ydynt wedi enwogi eu buna in mewn amryw frwydrau, a'r rhai a. osodant ger broil yr estroniaid gyfliuiau o haiarn. — Ni bydd i mi ymyraeth ag achosiou gwietlydd.l ereill; a gwae i'r Llywodraethau a eAvyll-ysient ymyraeih a'r eiddym Jiinnau Gwrthdraailau a lethasant gymmeriad y Ffrangcod; 1,}ld y mae > wedi ail-gymmeryd yr ieuengctyd a'r egni bi-tiiiv ag oeddynt ugain miynedd yn ol yn peri i Ewrop symui. Filwyr!Gorfu arnoch d clercii,,i era Li a wrthodwyd gall J genedl, end yt oedd v ba- 4 nerau gwladwriaetiioi yn eich ciilotiiiau. CJIN%,I 1 i. 1 a dyngweh y bydd i chwi eu cymmeryd hub amser, vn arwydd cynnullfa i chwi, ac i altdcli- fi vn yr orsedd ymerodrol hon, unig a iiattui-iot ddiogelwch ein hiawnderau. Chwi a dyngweh na bydd i chwi fyth i oddef estroniaid, ymhlitb y rhai yr ymddawgosasom anH) w weithiau, i fod fel meistriaid i ymyraeth a'n trefniadau a'll Lly- wodraeth ni. Ac yn olaf, chwi a dyngweh yr aherthwch bob peth er anrhydedd a g^gojaiant Ffraingc." Xjjni a'u oedd lief r unfrydig yr holl Osgorddion Gwladwriaethol.- Mwitcur. Yr oeddid yn disgwyl ymddangosiad cynllua y Ffurf-lywodraeth newydd yn Paris ar y lacg; a dywedir v bydd cannul o wyr arfog yn uha- laeth Provence mown ychydig amser. -> Derbyniasom lythyrgod o Hamburgh neitht- wyr, yr hon a ddygodd bapurau a lIytfryrau yn cynnwys hysbysiaeth i'r lBeg. Y maent yn llawn, fel arferol, o hanesion ynghylch cych- wvniad byddinoedd tra lliosog o bob parth i ymosod ar Ffraingc, Eithr mewn cyhoeddiad o eiddo Brenin Prussia arwyddir fod holt barot- toad au milwraidd ei Fawrhy di yn cael eu bwriadu tuag at amdditfyn ei diriogaeth ei hun, heb son am ymosod ar diriogaeth Ffraingc. Y mae'r • Gwron Blucher wedi myned trwy Berlin ar ei daith i flaenori ar y fyddin. Mynegir gan un o bapurau newvddion Vienna, fod Marat, o'i gad- lys, yn Ancona, wedi galw ar y Cyngreirwyr i gyllawni eu hymrwymiadau tuag atto ef, ac yna y byddai iddo gydliiwrio a hwy, a bod cynnad- ledd wedi cael ei hagori'r diben i gauiattàu iddo ei ddy mnniad end y mae cymmaint 0 ddywCtlyd agwrthddy wedyd yn y papurau tramor ynghylch Brenin Naples, fel mai doethineb fyddai bod yn hwyrfrydig i gredu cyn cael o houom haisesiou swyddol. Dywedir hefyd fod teyrnas Poland i gael ei hadsefydlu, ond nid ydvs yn dywedyd ymha raddau o ran helaetiirwydd ei thiriogaeth. Arw yddodd Syr Henry Mildrpay i'xv!zn feili;oti, ei fod efe yn bwriadu priodi Pendefiges Rose- berry, cyn gynted ag yr ysgarir hi'll gyfreithloa gan larli Roseberry. Yr ydym yn dpaH y cvnnalir .cyfarfod o ddi- nasyddion Llundain cyn hir i'r diben i ann| ch iiasvda;.Oii 1,1 u ii d?ii ti cy? hir i'r ?lil)ell i it; ,?' Cl y Lly wodraeth, a galw ami mewn modd gos- bydd neddweh yn gyrbapddadwy/ %-A. t y i-t-?-edig i bei(.Iio (lv%,Yn y wlad?1011 i r,? "e I; es ————-——— — —— 

[No title]

Advertising