Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j Netvydd/ion Llundain, §c.

[No title]

News
Cite
Share

MEKCHER, IQ. Daetb Mr. Lisle y cennadwr i'r ddinas neithiwyr, a chennadiaethau o Vienna, y rhai a hysbysant fod brwydr fechan wedi cael ei hymladd yn yr Eidal, rhwng blaen-fyddinoedd Awstria a Naples, megis yr hysbysvvyd gan y papurau Ffrengig (swm y rhai a ymddangosasant yn ein Ol-ysgrifen ddiweddaf, ond gyda hyn o wahaniaeth; tnynegai papurau Paris fod yr Aws- triaid wedieu rnaeddu a cliclli pum mil o wyr yn i garcharorion ond dengys yr hysbysiacth a ddyg- wyd gan Mr. Lisle fod yf Awstriaid yn fuddugol, cithrnid oedd yr ymclrech o fawr pwys. Trwy'r hysbysiaeth hyn ymddengys fod Murat wedi ymroddi cymmeryd plaid Bonaparte, er fod yr banesion diweddaf ymhapurau Germany j'r gwrthwyneb: efe a defnyddiodd y cylle gwych ag oedd yn awr yn ymgynnyg, i tldiogelu'r orsedd honno a roddwyd iddo gynt gan Bonaparte, yn wobr am ei ddewrder a'i tTyddlondcb, iddo ei j hun meddiant o'r hon a gadarnh'awyd iddo gan y Cyngreirwyr wedi hynny, pan drodd efe yn erbyn ei hen feistr yn 1Ii wedd y rhyfel dyfnrnor ¡ diweddaf ond am ei fod ya ofni fod y rhan amlaf a chadarnaf o'r Cyngreirwyr a'u hryd ar ei diorseddiad, o herwydd nad yw yn etifedd cyfreithlon i'r goron Neapolitaidd, efe a drodd ei luoedd yn eu herbyn, ac o blaid trawsfedd- gors(?( 1 ( 1 l, f i-a i i) g c, ianydd gorsedd Flraingc, a thrwy hyn y maeere I wedi profi yn eglur nad neb egwyddorion namyn y rhai a berthynant i hunan les sydd Yllfli reoli ef. Pan oedd y Cyngreirwyr yn buddugoliaethu ar ei hen feistr, efe a ymunodd a hwv c'r mwyn ei anrhvdedd ei hun, and panondd debygol y dianrhydeddid ef ganddynt drachefn, efe a drodd I ei rym milwraidd yn borth i'r gwr ag y bu offer- ynol yn ei ddarostyngiad. Yn ol trefniadau Llywodraethol Pennaduriaid y Cyfandir ar yr amseroedd hyn, pan y mae'r rhan amlaf o'r Ta- leitliau bychain yn diilannu olyuoi oddi ar ddar- lunlen Kwrop, ac yn cael eu ilyngca i fynu gan I y tevrnasoedd mawrion, niddichon teyrnas fechan. Naples fod yn anvrnddibynol. Yr achos pentiaf, Vsgatfydd, o'r bod yn banfodi fel teyrftas yii awi-I y%v eiddigedd parhaus Ffiaingc ac Awstria, y }'W ei(ldigeùd pafhatlS' Yfraillgc ('\ A wtria, iiaill yn ymroddi ^wrthwynebu ei chyssylltiad wrth y Hall, ac yn v cyfryw amgy Ichiadau rliaid jiddi bob amscr ymddibynnu ar y DaH neu'r llall i o'r gwledydd byn am ymgeledd ac er nad y;w ei Igryrn milwraidd ond bychan a'i gystadiu ,a'r eiddynt hwy, etto, yngwyneb ymdrech cticki rhyngddynt, dichon fod o bwys rnawr; ac yu ddigoii i droi'r gloriad y myiiiio. Mewn llythvr cyfrinachol ag ydym newydd dderbyn o'r Eidal, darlunir yr annhrefn a'r trallod ag oedd yn Rhufain, y 11 achos dynesiad i lluoedd Murat; yr oeddid yu disgwyl y Pab yn eglwys Pedr i flaenori mewn gwasanaeth, dwyfol arbenig, eithr daeth y newydd i'r eglwys fod ci Sancteiddrwydd wedi i!pi? er hynny dygwyd yr addoiiad ymlan; yrcedd Hawero foneddigion ac ereill mewn amgylchiadau tra helbulus, yn methu cael modd i'w trosghvyddo oddi yno am arian, o herwydd fod gorchymyn wedi myne d allan trwy'r til iogaeth pabaidd am gad w'r ce?'ytau o!} i'r Pab a'i ga.rd[naHatd yn y Ifoedigaeth. Ryw brydcyn hyn, pall oeddid yn cynnal addoiiad yu Rhufain, yn yr hwn y blaeriorai'r Pab, dywedwyd wrth ysgrifenydd y 1 lythyr mai yn awr oedd yr amser iddo gael cyfle i gusanu troed y Pab, fel yr oedd yn myned lieibio iddo yn bwyllig, yn y fath fodd ag y gell- asai'l' bobl ag ocddynt awyddus am hynny gael yr anrhvdedd o osod eu min ar droed ei Sanct- eiddrwydd; yr oedd rhai yn awyddus yn cusanu y ddaear He y gosodai'r Pab ei droed, eithr yr oedd ein hysgrifeuydd yn foddlon heb yr an- rhydedd arbenig hon; yr oedd y Cardihaliaid yn cael eu breintio gymmaint fel yr oeddynt yn cael cusanu ei law Ym mysg pethau ereill dywed eiji cohebwr, I fod Tywysoges Cymru wedi derbyn gorchymyn i ddychwelyd adref o'r Eidal, ond nad oedd llong Fi-ytziii,-tidd yn Civita Vecchia, i'w thros- glwyddo oddi yno, eithr ei bod yn ddyledusam ei dihangfa i garedigrwydd Mr. Hope, o Am- sterdam, yr hwn a roddodd fenthyg llong fechan o'r eiddo ei hun, i'w Huchder Brenhinol. Bore heddyw, cawsom bapurau o Philadel- phia, yn cynnwys hanesion i'r 12fed o'r mis diweddaf; uid vw eu cynnwysiad o nemmawr pwys, 0 herwydd e! fod wed: cyrhaedd hyd atom o'r 'biaen o barthau erciit. Mewn Dythyrau cyfrinachol a ddaethant trosodd gyda'r un llong, dywedir fod yr Ameticlaid yn pai-o!oi rhuthr ¡ iiutai i ymosod ar Algiers gyda phob brys: ond yr oeddid yn ystyried na fyddeut barod yn ebrwydd o herwydd fod eisieu ychwaneg 0 wyr a llongau nag oeddid yn feddwl ar y cyntaf, am fod yr Algerines wedi clywed am yr ymos- odiad bwriadol, ac wedi ymbarotoi erbyn hynny. Terfynodd eisteddfod Brawdlys Mayo, yn vr Iwerddon, ddydd lau wythnos i'r diweddaf; | collfarnwyd 14 o ddynion, ar y dystiolaeth gluraf, am ymddangosdan arfan ar y 29ain o tlydref, yn Friar'stown, yn y sir honne, torri ta.i, a diuystrio meddiannau cyhoeddwyd ded- fryd marwolaeth arnyntoll gan y Bariiwr John- store, ac y maent wedi eu dienyddio. Yn yr un Ia"dlys dedfrydwyd wyth i gtel eu halitudio dros (ywyd, am ledrutta defaid ac un arall i gael ei alltudio dros 14mlynedd, am ami briodas. Yn Li'ysargraph neithiwyr cynnwysir banes ys- gafaeliad Gwarchglawdd Bowyer, yn yr Arneric, gerllaw G tvarchglawdd Mobile, gan y Brytau- iaid ar v H)fed o Chwefior; gwnaeth y gelynion vchydig wrthwyneblad, a chollasom bodwar mewn lladd 1.1. 27 mewn clwyfo. Ac banes ys- gafaeliad yr luTwlong Americaidd Avon, o 14 mangnel a 129 o wyr, ar yr Sfed o'r mis di- weddaf, gan y ct:dloiigig Frytanaidd Barbadoes, wedi brwydr fechan, yn yr hon y lladdwyd ac y clwyfwvd 10 o'r Americiaid, a chlwyfwyd ped- war o v/yry Barba( Iocs.

[No title]

[No title]

Advertising