Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j Netvydd/ion Llundain, §c.

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

 MF^VN CYFARFOD UIoso? 0 DDEILIAID 'f IV TREFTADAETH BRITOY FERRY, a ?yn- :r ?',Ilwyd I)ydd Afer(-Iit,i, y ¡(' I i]ivSc3/'a0^tld, yu$Npvesty'r Bunch of Grap es* yn Ah*ro* (?".J te"e^^>' ac a ?yn?mndwyd cr gwell cyileustra i C, ? i.VsdVI^ j i'r dibeo i Yll1meryd i \stynaeth y CJnny;o1l e; ?,j,j, ? ???'ydd JEKSEV, a?yntnvysh-?n Hythyrcytch. C; ynn ^Li;XANDER MVRRA Y, am y ^fed Vr Mawrth [<j, dhvf<i ???????°?'?????'?? y ?? o 1'M?vrt.h ? ? Parch. T?OM?? REES, yn ? ??!r; Dr(??''??'?? .?? ""A? Fod i DdpHiaid y dyv.'cdct? ??? ? &<f?f? y rhai a deitnlant dygn ti:nder trwv ?i! Evrh ?'"? ?' Argiw?ddiaeth, ymuno a chyttunotdrefnu'r .? ?th <'Surau ? a ymddangoRant yn ,mgenrhcHhol nv ham- 5r 44?I ya y'? n?wyncb anrhvw ?yn?h?ws neu g)'nhaw:au a QU<iiL'^ArglVyddiueth gi e} et (;.?,o(I )U cu ?r £ fr'*y}'l'af?teivd Vn unf'J'U Fod i Eisteddfod ?cl cl l'» V'Kvyn ?" Lawnhvriadan'r Cyfarfod hwn; fod y Jd\télg Ebteddfod i pM-i ei WlwIHhur dynu 0'1' ('ytryw ?d"i)? ;lS ydynt yn trmo yn nhref Casteltuedd, a'i chym- it' toyd,. ?'?r hod iddd 'fod V!l agored i bob Dciliad a ? <:r?''<'d?-M'?. ?"??'?'? y" MM/r;/J, Fod i'r bstedlhod gyfarfod d I' Nwt'gt;"r Ebr/clt of U.'apes hob Dydd Mcr¡ter, am ? ?'' gloch, i'r dibcrt i dderbyn rnwau'r cyfryw D(j.? '?? y'?y't yn cyd<no a'r LlaWiUwriadau hyn, ac i^ '[ "n a phoh n('esèl¡;;I ereill pcrthynol iddyut. ii) j' viadwyd yn uufn/d, i ddei»yf ar JAMES COKE, ? 1<. ?'???rpdmM(?adur. ? /??'??'/?'/? H'?'/?, Fod i'r DeiHaid ?fyddont yn I 8 ?? ?"'° ^'r ???.d'v'd:tu byn i gyttuuo tahi, yn (?l y ? ?'y?gy????"'<'cb (pr.')pcr!'MM)'i reoleicldir ?n y'r T '?'?'?" pob ?'u! a fti Hen a ddtchonfod wrth efielt!¡ in r mesiirau cyn; toraihvv er ca haraddill'yin. '^a 1 r Cotmdur gad ei awdurdodi t:;f,fo(I, o'r Dcitiaid i'r diben i drefnu ?'iicu?T lieu L?d?dtpuwyr. t ddwyn yndacn "vr amdditTvu. ?'rywd<<thcnmnp:nved?ot!-rci!L ?'c?w-M?M??n ?.?<?? Fed i'r Lbwnf?-nnd:m nchod, ??.cu 'li ity Cadoinvr dms y Cyfarfod, ga,d e» Grgraph y\ ? i??Hrau New\ddtouYCatnbrLai?St-ren ??era.'rC?narfr?aJou.-n: (?'y'Mwyd) THOMAS REES, Cad?rwr. ??"?'??? y unfryd, Fod i ddMtch y Cyfarfod "wn d (;1 rodù. lr ^c'lrwr ani-ei y?ddygiad mcdrus yn y Pei "i roddi i'rC-tlciuivr ztut ei yliiddy?,,ia(i iiiedrlis yii y m?. y c?.'M?,?d' trtewn tin UyJ', ?r,/?..??., ,> A<; Art vvlrtii CAN ? TD? JE?KIN? Argraff'ydd y Papnr hwn; » ein^' ^nawe; Daniel Evans, Harris, a White, Car fyrddlp; "avies, Hwltfordd; North, Aberhonddu: Vnt- i. noit, ifte' nfro; Tudor, a Heath, Fymvy: a Brown, Cac- ?R?-?""??" ??? ?'? ?" A LLuji Ntt AWDWR WEDI EI DYNU YN llAIlDD, A It BRfS JtOR ISEL A THRt 8UIXT, s,i,dd Soloiiton i lech yd, (YN yu. ivirit S A ESN EG) t' NRU, J¡. ç.rl"\vyddyd i'r ddanlyw (Gwrryw a Bcnyw), ?. > Mn?'?AXrmvMLAXtHVYLDKRAU. hwn a amlyga yn gyHa wn,mevm modd ?y? ac f-?ur, y modil mwyaf hawdd i ymdrin a'r O..f'?" cafityno), YIIhyd a'r AfeddyK'n.Act'?u mwyal' pj..?hm], y rhaiadriuir a'r Iwnau ncmduui: "Ilyuad, nea Lszoria an- 1JYl1unig ft?'g Aiiadl (-4sth7)zii) (Ii¡ i\rchwat'tlt at FW.YIl <||'irV^vaeth at F^ryd l Cl, r kparrmnrss ) V {Bilious) j).lrrttltt'di-<1.('t1.t c'lrfyd¡lu RIPIIY"'a411d l.kwy;;on (Pits) '.?MrAHM,,?' j f S^aiiaSr' ))tferlit:'ilfcho II Gleets)  dria), nu)- suwfUr uy ur i,n,dd i -it Anhwylderau cydfynedol a Beiehiogrwydd niHn traul bwyd yn y cylla AnaoetJider leuenetyd laelder Ysbryd Aiiloesiadau rnisol Clefydau ^ewynos: (Nervous) Onaviiaeth, nea DrythyH\ch dirgel B:'idliogrwydtl Pesv/ch (iew ynwst [Rhtumutism) Cld'Ÿd-v-brenin (.Sf?'M?) G?f'didau hada\d Y CIefri poeth (Scurvy) Tro ur Fvwyd, j &e. &c. ]', r(rfT1"'i" I (Ven?",?.?'???"' r?-???- y 7'?c,? Ffrev gig (Ven^1 /drC isease), DU"rlr..a/'c/wll, & G?cy?t?M /;«?«?. Gan S. SOLOMON, M. D. y cyhoeddiad. dct'nyddi.d hwn y en c!ir Tract'iawd ar ? .JlttYd,ül 'r ?"?" y ?'un? (?wvn..? C!?v<y- ?iy? r 3.'r /inr ,ttPeth* CY-'?-adwyir ? ilvfrh?i ?S.?' ?.? ?? ''? 'y?'?'o '-ha? .?rthi. ar RRt'j~anj, ?? yrlU,U ? ??'' ""lodd wedi vil ?'?ni), r l.toll YIl toldlOn 1 W cadw l'hag atiechyd, a'u 1101. °g-yn- ?& ?'d??/ ? "'? ?ct?, ?. h<d ? g, n- ???''?'?? bttddiol hwn yn ?wyth JIafar Hawer fj HYtlydtlodd ? hmtiad a su!w ar ganl?niadau n?oidioi ?!lvu ^d'n5pladinystoM>l,-ac '??" trefn i -ad lHed(y- *n{a„? i'r ?" y "?C Meddyg "chod w'di c\ssps:ru riuui {\)'<t;f ei fvvvvd Ni ddy!ai perohpnoxion y?dit?-cyd- 'tl'iol (&o?rj!?-c/!f?? ) neu atiirofeydd fod hehddo. U ;y Uyfryn hwn y modd 'unoncyrch i iachau o'r .rjkn\ ,), }, I '¡:t'V(\lt ft' 1\ tVI' hVII ?ychwa?-?"???"?'? i Siplii is se?y "I AtYrhyn t'c ychwalll ;f" Tmctln wd ar 1 iyllwc 11 dirgel, 1 mad.. A? 1"'IIUI O cr,.vvdd S?'rvwaidd, a Di(r)W\d)dtr a !?I "Rtlauld-dra P"rtnJ'ličIl ? wraK^d, &c.; ol-ymadrodd Rr Lu ?r, Dysc?Ydw? ,I': n"rchiad i Rieni, Y.ns:ekdd- r, D)s;aWd"y a'r rbai sydd'¡J. gofal dgiad 1l'1Il'lIet.yd Y,J.1Il aru) nt. !IcfYd (:yo"or1 l'llH.lchwvr ???Aer? yn eIIJ.du)1 ,Y .rhl a ?t-?????'?y"'?- Y?vh) I dt .el cI,ru, I gytrwn-wasgaru, â am[-vwia<'tU ,° lik !f'$Iolld 1) 1', y ri)a 0 1,1,ell- y n y rliai ,r_ arw'yddi°n, y dull o ymdrin; inQddvffiiiiactUau yvwu,l ''an-dcith?u', Lh'!n I'' -O- 'th' r (?lef', yd-3,- )rt-iiiti VWGwaa^ liano-Uvvf' ("i f >' Gviriinalwst, Ge- ..Yllwst, a r f rech F trengl: Rhvhuddion 'i ddynion it.u- 41,11(' a 'It y per3' 10 ac y?dr?niaeth au?ddu.; a'r ^ahanileth riuvn ?T?. Alc'dl ??' a yi, fynych am danynt. t\ y mae 'V!,Wrth r-V'V rn" o'r 1!yfr hwn, YI ?i!lduot S'?J'??? ?? ?" ?-nyFrhwn, ?.) t ell1.d(}l tC¡lel!(:ty(} 0 r tldau ??' y rhai '"??" "?"?? af- Wyddianntl:, o I, (id:iti ryi? i,v rlial iii(?,n f(ii ti,! tl;r" a ;.ll,l,1strlO', <!n niw{'idio ('II hit'chv(j a ''y?y-? ?r)?]; i! t )U() bYWIOI trwy hyny :-hydd'i'; cvfrY'w !nr!d a W? 1 '{iwiniitrth 1 ('<'nr"en y ?'? ? Y'-?chau a ^arhmir yn y TviryvM/ ^!J ?y?.:r'??  y "yfr gwcl y, ?vw f( a m mmeriad tn.\ rhagorol y llyfr gwd yr amryw  t .Y C(jlrrt:rli1/.Ni cldichon dim fod vn briw" cadarn ? ??d:!???? ?-? yn hrawf c?. ??d; dim llai ,?cK? ?n1 ? rR £ £ $»ad digyllelyb ??"— y'Y"'???! ??,??????!"??? '?y"<y'' i'{lOft..o'r G:rÙ a roddH'1J1C i' r Gu;ailh hll'n yn .11 Snn, Star, nS}^ Albion, nin^huytlhvr^" V S"n'f?tar' Vf rhan amlaf I: r 1.1('.8tr'ydd¡n d!)SI;C(bgYIl}i'I'O{: 'ad aralf 0^,t f>'n m°ddu'r liyfrydu cij i awdwi, frJ I ^loinon u ^ydmarol \VY:>Y1)D I vn^iV" tl.i'erth l1Ü UIn'famr)(.iùi;ld m('d(rygolà¡Jws()m ni SHil J,y }: ?i'?. "?' ?" ? 't;'<t?n yÏ¡ l!iniYl' tyn ?iu-h ?! —??)d a liaAver o ?jr? vnwh r,on a chy^wyddiadaubaddiol; ???'" '?? ?c??Kd.??? ??; ?.??" -? "?w?f d.hyni? „ :vu carl PI. d v• v»! ? f ??"? y" ?!n?.)r??'' ? ?"??"" ?'"?y'?-??' 1Itë.. al,hlll¡ ne'lktr,o YI1!tri! yn ystal.a ''by?nvydd. "??Syn?'ifot.?t vu ?.?)- c'd? tnol, buddtot ta?f: i cidyn- ? ?hob ;;i'rv|ifa;> ??'?j?'???d S.)?,n.n ?.hyd" gan bob th'l.H LJ)'lrau trw'y'r D('jTH<l<¡, ?R?.yrun. j A.