Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j Netvydd/ion Llundain, §c.

News
Cite
Share

Netvydd/ion Llundain, §c. DYD D MA Wit Til, E13 It 1L L 18. Y11 ydym yn dysgu gydâ, gofid, fod Hong ei Favvrhydi, y Statira, uii o'r 1freigadau, gwychaf yn y gwasanaetli, wodi ei chyfrgolli. Ar y c26aiu o Clnvefror, pan oedd yn nesau at Cuba, a phedair trosglwyddlong gy-dil hi, taraw- odd y Statira yn cMisynimwth ar graig auvveledig gcrllaw yti) s fechan Juagna. Trwy fawr ym. dl'echiadau'rSw.rddgi?n.'l' gvyr fc'i cafwyd oddi ar y graig mewn hanu- r awr, ond wedij hyiiny dealtwyd ci bod wedi ei niwcidio yn fawr, yn gollwng Hawero ddvvfr i 'mewn, a bod pob gobaith am ei hacbub wedi darfod; am hyny gyrwyd ei gwyr i'r trosglwyddlongau; ac yr ood'I y dwfr ?gos a? lienwl pan aeth y Cadpen Swain a'r Isgadpen I'iulaisoii o lioni, ac mewn ychydig fuuudau wedi hyn sododd y Horlg. I Vr oedd boil wyr y Uong a'r tforddolion wedi tirio yn ddiogel yn Jamaica ar y 4dd o'r mis j diweddaf. Yn y papurau Ffreogig a dderbynwyd ddoe, sonir yn lied hclaetham ddarpaciadau milwr- aidd y Cyngreirwyr, a gofynir yn erbyn pwy y mac't holl 111 wyr yn cychwyn? Nid gwiw dywpdyd, meddant, fod y Cyngreirwyr yn cynnull byddinoedd i ymladd ag un dyn, sef Napoleon yn unig, o berwydd fod yr holl genedl wedi ei ddewis, fel y profwyd yn eglar trwy I y dcrbyniad a gafodd ar ei ddychweliad i Paris o Elba: er lIad oedd ganddo ond dyrnaid, neu ychydig gannoedd, o %vyr lioll claitli, ni saetinvyd gymmaint ag crgyd yn ei erbyn, ac cr holl ymdrech y Bonrboniaid i vvrthwynebu ei gychwyniad, methasant gael neb trw y'r holl Vmcrodracth yn foddlon (ywallt diferyn o waed o'u tu, ac yn erbyn yr Ymerawdr, pa I brawf cglucacli, meddant, a ellir gael o unfryd-" igrwydd y gcncdl yn en dewisiad o Napoleon; o berwydd hynny haerant, mai yn erbyn rhyddid ac anymddibyniaeth Ffraingc yr yinarfoga'r Galluoedd cyfunol, y rhat a chwennychant osod Breiiiii ai-iii yr hwn a wrthodir gan y genedl, ond a berchir ganddynt hwy, o berwydd ei fod yn barod i gyllawni en hewylIysiill1 er dianrhydcdd i Ffraingc, a dyrchaliad ychydig Bcndeiigion er gorthrymder i'j-bobl, Dywed- ant vmhellach fod Bonaparte wedi ymwrthod a'r orsedd yn unig er mwyn heddwch Ffraingc, II eithr pan ddeallodd fod amgylchiadau'r wlad yn galw am dauo drachefn efe a ddaeth yn ol. Arwyddir fod y Bourboniaid yn bwriadu di- ddymu'r gosodiadau rhagorol a sefydlwyd trwy waed y genedl, ac adferu degymau; dwyu i mewn unllurliaetli mewn crefydd, er dinystr i ryddid crcfyddol a gormes i Bi-otestaniaid ac luddewon ynghyd a gosod ychydig Iieudefigion yn y meddiant o'u breintiau gormesol, y rhai a feddcnt cyn y chwyldroad. Beiir yn Hymdost ar y datganiad a yrrodd y allaii o Vienna ar y 13eg o Fawrth, yn yr hwn y dywcdaut fod Bonaparte o'r tu allan i ymgeledd pob eyfraith wiadol a cliymdeithasol, a thrwy hyn, cbwennyclient annog rliyw frad- lofrudd i gymmeryd ymaith fywyd yr Ymerawdr: ac wrtli ystyried erchyildod amgylfredion y dy- wcdedig ddatganiad, 1fugiant nad ydyntyn credu mai Gweinidogion y Cyngreirwyr a ï lllrwvdd- odd, ond mai'r Bourboniaid aanturiasant eiyrru allan yn ou henwau, er mwyn cynnal eu hachos, trwy ddychrynu pobl Ffraingc pe medrent, o herwydd gwybod nad oeddynt yn ymserchu yn- ddynt. Yr oedd hyn, meddant, yn hollol gysson agymddygiad Llywodraeth Louis, yr lnvn a yr- rodd allan gyhoeddiad ar y 6led o'r un mis, gan osod pris ar ben yr Ymerawdr; ond gan fod Na- poleon yn chwennych llywodraethu trwy I-vil- awsedd, efe a ddanfonodd at ei amryw Gadfri- dogion i heri iddynt ymddwyn yn haelionus tuag at boil deulu'r Bourboniaid, trwy beidio eu drygu, ond eu hamddilTyn a'u diogelu nes hydd- eiit wedi myned o'r tu allan i dcrfynau Ffraingc. Haerant nas gallasai Gweinidogion y Cyngreir- wyr arwyddo'r datganiad uchod, yn neiliduol eiddo Pryduin ac Awstria, o berwydd fod pobl Prydain wedi eu goleuo i'r fath raddau, ac yn genedl rydd, ac nid oedd alluedig, meddarit, l'i- fath ivr a Dug Welington, osod ei law wrth y fathweithred warthus, ac nis gellir credu y goddefasai Ymerawdwr Awstria i'r dadganiad fyned allan yn ei enw ef, o fherwydd ei bod vn annatturiol i Dad roddi annogaeth i fradlofrudd- iad ei Fab. Gosodir llawer o bwys yn y papurau byn ar dueddiadau heddychol Bonaparte, yr hwn, medd- ant, syd/1 yn chwennych llonyddwch i Ffraingc a hedd wch" a'r byd ac o herwydd fod y r Ymer- awdr yn foddlon derbyn y telerau heddychol rn wyaf anfanteisiol a gyunygwyd iddo erioed gan y Cyngreirwyr, haerant, [Ins dichon fod dim ym mryd y sawl a chwennychai ryfela ag of (-)i,i(i di. nystr y genedl Ffrengig, a rhannu I'Traingc yn eu plith. Y fath yw swm cynnwysiad y papurau hyn. Bore heddyw som Ffrengig ychwanegol i'r L-jfed o'r mis bWII, y rhai a hys- bysant fod amryw Faeslywyddion wedi cym- meryd iiw o ffyddlcndeb i'r. Ymerawdr, a hod G-weinidogion Napoleon wedi gyrru allan ordin- hadau i'r boll daleitkau i lw ar y mil wyr ug ydynt o;jd:wrth y fyddin yn awr i ddychwelyd atti yn ddioed, o bob parth a dywedir fod uch- law dengmil oWYJ: fir waith yn awryn Paris, yn yu ncutaur-aif«u ihvfel. Crybwyliasom eisoes l.'d oiuinhad we>ii eu gyrru allaa i godi 2,225,040 o o^gordd'ion gwladwriaethol: yr ydym yn deall fod yr pidinhad hon yn cynnwys pob gwrryw i yn Ffraingc o 2,0 i 60 oed, y rhai, fel yr yin- ddenys, oeddynt rldarostyngedi¥ trwy gyfraith flaenorol i wasanaethu fei mihvyr mewn amddi- ffynfeydd, ac i amddilFyn mytiedfeydd a rhvdian afonydd yn eu gwahanoi dii iogaethau. Fob gwr a fyddo yn talu 60 swllt yn llynyddol o a raid pryiiu udau ar ei draul ei hail. Nid 8es ychwaneg na. 140,8-80 o'r gwyr hyn i gael eu galw i v-asaTiaet.il gweithredol mewn araddiffyn- feydd, ar ryw gyrtiniau neiliduol yn awr. Dygwyd papurau i'r Icieg gan lythyrgod Fill- niynaidd; y rhai a hysbysant fod ysbryd encilio j yucynnyddu yrn myddin Ffraingc; dy wedant fod 47 o swyddogioll a 300 o wyr wedi dyfod dros y cyffiniau ar yr lleg a'r 12fed at y Cyng- reirwyr. Gosodir cofrcs o'r byddinoedd ag yd- ynt i ymlad(I yil erbyn Ffraingc, yn y papurau hyn; sef, Russia 225,000; Awstria 250,000; Prussia 150,000; Prydain, Hanover, lioland, a Hesse 100,000 Saxony 16,000; Bavaria 40,000; Wurtemberg 12,000 Baden 10,000; aThaleithau Germany 20,000; y cwbl oil, yn Myth can mil 0 wyr arfog. Dywedir fod Dug Welington i gael y ilaenoriaeth ar y rhai hyn oil, ac y bydd y Ty- wysogion Schwartzenberg a Blucher, vveithredu dau ei reolaeth ef. Y mae papurau Ge.rJDa.ny yn parhau haeru fod Murat wedi uno a'r Cyngreirwyr, y rhai ydynt wedi barnu fod y liriogat'th ag y mae'r Pab ag ynteu yn ymryson yn e? gylch yn per- thyn iddo ef, ac nid' i Esgob Ituutain; ond y imae hyn yn llwyr wrthwyneb i'r hauesion tramor ,t- çÙrwsom yr wythnos ddiweddaf o wahanol barthl, Ef allai, mai'r gwirionecid yw, nad }w ci ufldi uio a- un o'r ddwy bliid, ac na wna ei t vi uy, nes cael lie i gasglu pa un o'r ddwy bbud fydd gryfaf ac wedi hyuul ymuno a. honno. Trysorfeydd Paris ydynt wedi goatwr.g i | raddau brawychus; ar y 14eg yr oeddytit wedi a tthystiolaeth amryw foheddigion ag ydynt jiew, ydd ddyfod o Ffraingc, yr ydys yn barnv yn gyffredin yn y ddinas, na saif pobl y wlad houno i gydâ. Bonaparte, yn erbyn lluoedd dirfawr y j Cyngreirwyr ymddengys fod anfoddlenrwydd lied gyifredia yn cael ei arnlygu yn ei mewn rhai parthau. Yn Dieppe yr oedd yr ys. j grifen ganlynol mewn amryw leoedd amUvg—» Y crinlys (violet) a wywa, y Lili a llodeua-I Bonaparte i'r D-1. Hir einioes i'r Bourbon- | iaid 1" — Y mae'r Trysorfeydd wedi gwella ynghylch I' banner y cant wcdi bore heddyw.

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising