Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

PE?LL?r?R. MO? Y? MHO?T????h?m)?…

a@ 0 - - !. , rmK"wu5mRwm,…

IAt A'-;:; Sm. GoMfr.I

f At Argiai)hiadydd Seren…

I- "'.i I , -? 4{??f?? ?'"…

GOLYGAWD BYR III n

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

GOLYGAWD BYR II n GYMDEITHAS GENHADOL Y BEDYDDWYR. CParjMd o'n K/N/t/n diwedd(if).,I 2. DIXAGEPORE A SAUAMAH'I.. CENA-n-lgnutiu$ FCi'l!dndez. DtKAs \w Uinagepotp, yr hon yn 01 amean-gyfrif a ynnwys <t'),(MX) o dngo;ion, ynghylch 240 miftdir i'r Cog!edd o Cidcutta. 0 hcrwyud ei bod ynghvtninyd. ogapth lJludnabatly a l1fàYPQlcldig¡;y, ite y itefydlodd j Mrd. Cayey a Thomas gyntitf; yinwetsant hwy yn fynych ó\ hi. Yn 1797 detbyniodd Mr. Ij;JwlÏtŒ /c. )t(i?ttlez, &'r ddtnas hon yr eter}:yI, ac adetiadofh! !e o addoHad ytiddt. Wcfti hyn efe a fedyddwyd, ac yn lonawr tH04 H'nrfwyd fghvys dros yr hon yr otdeinwyd ef yn fligtil. Yn ysefy!)t'.t hon y mac ysgol wediei ti'\1rfio, yr bon a gynuwys 43 o blant, ac y mae ar j gynnydd. Yn Súdamah'l, ychydtg fiHditoedd o Dinagepore, y maf gan Mr. Fcrtmndez weithfeydd gt.ts-t'cnu, (indigo- blize) yn y t'hai y gweithm amryw o'f aetodtnt; cynuaiir ad<ioUad cristÍiUlogol yno, san fflll'tio cu&en o egiwys Diiiagepore. Dobynwyd yr efengyi gaii drugum ac uno't'Hindoos ynysefyilfa hon. 3. CL:TWA. CENNADON.M/ Wm. Carey, j{u'1Igalee" ll11th()(jJ'£l, l'ishnttrt4, a liaitia. Trcfyw CutWlC at' tan OtUeMinot yr afon Hoog!y, yn nhtriogaeth Bm'dwan, yng!*yich 75 iniUdu t'r goglcdd o Caicutta. Pcctu'eowyd y sefvllfit hon gan Mr. C/t<tm?7«?M yu 1804. Hebtaw sefydtn yggol )Ula, efc a lat'uriodd lawt')' wrth bregetliti'r -air yny gy'nmydogae))), a chyda cryn twydthant. '( my dygwyd Kangiilee a B, d.nt btcgett))Wt brodotol dfetnydfiot, 1 g?edtt yng Nglillist. O'r Me bwti y tettbtat Mr. Clidill.L.Wi-lal;n af droiUt) i Berhull/pme, tie y bH o tndd ymhhttt y nntwy) ac hefyd Il t {{ymmydogacth Lukra.f;of)wia. yn nhÜiogaeth Reethoo:!), trn<iw miiidir i'r guledù atiif\\in 0 Cutwa, Ue y mae j .7vnby(ldol o'r <,gh-v)' ac amryw goli,n, y'Q awl' WFd¡ ('II srf.v,IJu, clan amlvg¡an;h ¡hr. ilL c:!n'y, yr hwn a Kynnorthwyir gall Kanalel' a brodyr brodoot preiH. Cynghorwyd Mr. W. Cnrey gan ei t'rodyr yn Sframpore i yct)wane::u rhit'ed) ct YIolion. Y mae rhai nniwyr dnwiot wpdi en bedy'!dio yn Hcrhninpore. Hhoddwyd iddynt tc i addoU yno gun yr Oneuiad, yr hwn sydd weitbtau yn {rweinyddu ynu ei hun. 4. RAl\GOON, CENNADOK.—Wr. Felix CUI-ey « /)7'. Jlltl,9;m. Pnf (on-sborth Yn.erodraeth Bm-toau yw Ratlgo!)?!, yti!Iiylcii.)Oo nu!!dir i')' dwyrnin <t CaIrttHa, yn cynnwys 5,00()od.n. Llosgwyd y dclinas hOIl yn 1.\ll]wl'lh, Wit, yn u!w, yr atiwaith Medt scfydiiad y gCllnadwn yiiia yo 1807. D. S. Achnbwyd ty'r gcnnadwri a'r art;rapiï,i.g6 rhag y<il.)mt<!)]. Y mae Mr. F. Carey wcdi afos yno oddi m' Y dccht'pu fie yn"J<!iweddar YUJUlJo'ldi AIt'. J(idti(;nHS'e'f. Yma" Mr. F. Carpy wcdi myncd yn)iaen In iied ieithiad yr ysgrytiturau i faiih y Bnim:u!!atd, ac yn d<h- weddar t cso;i gW¡¡s! fy!!U i'w tiargraptm end :'r diben lixi-ii i AvA* yr iton sydd ynghykb 500 tniiid.r i'r dwy. ratn o Catrntta. Yu y n'odd hyn bydd (hy sctyUra yn Bmmah, yn y ddan barth peUafoddiwrt)) eti :Ilv(ld ytt yr yn:et'odracth. Y wiMd ))on sydd yt) cy<HMio a ChinH. nwriùà Mr. F. Carey hefyd i gyttCithu't- ys,(,I.Ytilurali i'rieithueddSiamcseaPegHe. 5, JKSSORE. CENNADoN.-Wm. T/M/H(M, Pram-do", Slipill-iazria, P'1I:nchanunt Mani'll-slu, « Tiriogacth yw J<'yMrc ymharth dwyrpinio; Bengal, ynghylch 70 milldir i'r dwy. gogo dtvy. o Caiootta, yu cynnwyK 1,:fOO,OOO o drigoiion, sefynghyich Baw Mnho- ntcdan .'ot hub saith Hindw. YM 1807 i!nrt\t\d o<>lw\'s yno, yrhon :< gynnwysait'rodorion dVdnvclecli" Yu uxiir L-J l ac ya 1S03 dech)C!:wyd scfyiffa yn Chuw"K-ha. Arut- ygir yr eglwys hon gan f.'M. Tltamus, ,wi, temmnc gu iad ancdigt, yr hwn a tedyddwyd yn C:))c"tta, at- u<*di ei brofi rhoddoddtbddtonrwydd mawr i'r tjrudyt; y mae t't- eglwys yma bedair o gaughcn<lu, ¡¡ob tin icit ?0 !ni)idtt'oddiwrth yi!a)<, ac yn yean.hcuuuu y Mac'r brodyr brodorol ei-eiii yii sefy(liog. 6. GOAMALTY. CENNAi).-Ron P<K.s-«f/. GMAMALTt sydd yc setyit gei-ilaw hen dd:naa Gom rhwng Cutwa a DhMgepote, -iigliviell 200 t'r gogicddd oCatcntta. Yn y sef\fa hon, wedi marwoiat'th Mr. GraHt a Creit;hton, yn 18C8, t aro!ygn ysgohon as oeddynt wedt caci fu !]ngor dan eu hym.;e!e()d hwy. tfarfwyd egtwys yma, yr hon )lJg- byd a'r ysgotion, a arolygir yn awr gan y brnwd ii,ii(ieig Ham Pm!.ad. Pobt y parthau hyn yd\nt fnv.r m chwennychiad am vsgotio]], Y'H 18)3 symu(hryd v cet'ydiiad t drcfn etwh' English Bazar, Hid ymhdl oddi- wrth y btactmf. Yn y set'yttta hon y mae 127 o b!aut )-Ngulioll. 7. D!GAH. CE1'\NADoN.2Jlr. Illooi,c.u I?uule, a gynw)rthn!yir g'OK i,i hjmAH ,,Ci-ilaw Patna y!! IImdostan, syd(! yn fef 11 'yngiayl' II 3O miHJil' i'r 9ogiedil oritcwInoH Cu)cuHa, 'ar !andehp!!ct y Ganger te'igwnawdyu onmf cennat!ljl1 yii 1,80!) -in Ili-. Afoot-e. Yn awr cedwn- y-go! Ewropaidd :ran y Mr. Moore a Rowe. :!C -,irolvg;iiit dair frod:n\)t yn cYlJllwy YDghyleh cant o btant. Y wcdi bod yR dmdhYyd wtth b)egt;thuachyfrinnch))a'rbobi. Mcdd* i:U):)ir ty ccunadot gwcrthfawl' nan y Gymd<'H!)as yu He hw9), ae y maeut \\cdt cact tu- tgodt ySKcidy yu.a. Cyttmiodd brodur cytoetiicg <* Bcnarea t rodd: JOU o D'ppt-s yn y mis er cynnai ysgol a dderbynio hob ?i'addau. Prawf e?inr o cN'aith ruddini yr ¥-ftnyL ar yr hyd y Hod, He na hyddo dycimei.ad wedi cymmeiyd lie. S.BAjr.ASOjUH. CRNKADOK.—Jo/M Anllelti;¡{r, a !L\AsoRE yn 0;:sM !<y<id ynnhyioh liO rnlHdir i'r Dc Oriicwtn o Cnlcuttn, tie Yll¡¡ynlln'ydog¡¡eh toui 18K', g'tH Mr. Jo!tn Pcter,A)tHt;:nad. Yllmc Haftu Mr. Peter <t'i gYllnorthwywr d:wedfh)r, Krp< snnoc.duss, wedt bod yn d'a Uwyddiantu's. Dos- barthwyd argrHphiad o'r ysgrythmaH 0: tssa YIIa. Cynunowyd y TcstahK'nt Kcwydd g;<n nmryw (idynton a? ccddynt yngwasanaeth dig)'frwng yt' eihm. Cyn dyfod.ad John Peter t'f Me hwn yr c<-dd hyd y nod yn eihm. B"dyddwyd f.'r cnu Jligi!narha, t) past iteliel ddii%,(.,dtlai- ac y mMC eie yu ctetigyL 9.AGHA. ? ? Cr:NNAD()N.Jl.1rd. Pcu.ock a JJl'Tutoûi. r; AcRA sydd d'diuas fawr ar i 80.) tntitdir i'r o1'11. opicdd i Catcntta, ac yn\i77 min- d:r i'r dwyra'o dde i Dtphi, prit' ddinas taiat-th A. i-ii, ac H.ndostan. Scfydtwyd yr ()r&af:ton yn 1&1) gan Mtd.Ct'ambertaimiPcafOfkt. Bcdyddwyd a Hmt'wyd pg;wy.syma. Medd- iannir y setyUfa yt! awr!faa y M'd.Peacock a M'IlItsh, y rhat ydyttt ddtwyd wrth ysgot Ewropatdd, yt hyn .n gallnoga i spt'ydkt y!\goIíon ym iliy, y brodort&H. Cyn. ueH!' !'n o'r rhai Lyn all Bendctiges Gristiunogol latth y parth hWTi o'r wtadaetwh' Hmduweg ac ya Uwyr Withanoti'rHindost'hanec. 10. NAGPORE. (;ENNADoN,Jlr.- a R,tni-irif)hftn. NAGPORE sytlùYllgwlud ll'ahrattu, 615 mi11clir i'rgor- !tewin o Catcutta. Ei t))t'is:o]ion a amcan-riHr yn 8(),(X)0. Ni(luesnebeerknn(loll,vedicti(iiinti)tigiir, y Cymdetthas i'r orsaf iion end y n.ap gwr b(,iiiieddi, calun yr hwn sydd yn y gwaith, wpdi bod yn htryn dosbarthn'r ys- grythur\tt, a tII¡{i¡¡wlJi pethau ctpdt o nattur gennarlo1. Yn 131 efe a YlIlweloùd a Serampore ac unodd a't- {'lwvs VIIO, Yr oedd efe yn dtsgwyt (-uei badyddio anu'vw o'r brodonon ar ei ddychwehad. Set'ydtwyd y-goiyma, a darUenh- yr ysgryUmrau ya ntuniinwer gan y bet.bgyn a addysgLr ynddL Ccf»()ir y bechgyn t eu rhieni er mwyn f'at't yUyfran, ac y niac a<n'yw o'n ma.nau yn dyt«d yu achl".sIIH)l i'r ysgot i glywed daylien- yr ysgrythiii-ait-, Dat demr y Testament t saith !'e" wyth o ddy.tnen gan un bachgpnyn yn nlig ei dud, LIC, i-iiiii (j'r saw! a glywsitsit yr ysgrythfraa y''o "\(!l, dyfo4 i'r ysgtu t glywcd eu darl.ltn. Yy UlP .perthyH t'rysgo). Cvnnyg: Goaudee, y y'nholwyr yn'a ydynt yn (-ynnyddn yn ienny'ddtot. Y tpae pregetn\\t- uroùotlol, yn yrorsafhon. BMS Aledi diwf-dditf, tor- rodd y JI!)Ü ¡,gl\çdd dYIIOJI, a 6()ktttt)ttd ei wr<Lig "'I ddau blclltYl>t ai!"e,!alf mOiwJng.yflOg.. LYltlmerood j.lr. 1<. (Jurcye'. ble¡,Hyn hpuafyu t-t n-t')C"i<H], ;<.c wed) medmpi ddwyn gan Lacart eittu' gtM-t'H Actiut'udd Mi'. C.ncy ei fyMyd trwynotio.<iwel Sereu Go!<'r, urn jL-brtit lb15.-C!Jficitltydd. bom; i'eiiy gciwr y rutH a emr o faman IIin- dvvitidti ya Iiidia. ? U?<?dri?ui!t<n?wt.).d Armenia. )) I)yived (jumrie, t. f«d t.at.tctn Agra yn cynnwys 40 o dred 111,LWI-iOli, it 3-1,) o bt'at.rcH. AgrLt ),w'r fiiiiias 'twy:t.f, :t'< chastftt y?'r .unddiiiynfa hphtetiiat' yn yt' noii india. Ond y taae ei hadeUad?u er y? crya amset' tnewu ansa-wdd 011(i y in?ie 'Ci liadcil,;tci?tu er ys ci-yii aiiiser mewii ansawdd l al.iÙ.:üiul. (t'W BAIUIALJ.)

! L1.0:iG-NmYYD1)tó. r -.

II-GORUCHWYL'.'.YR.