Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

AT EIN COHEBAVYK.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT EIN COHEBAVYK. Derbyniasom Clivrtli-itteb i air. Boda Icuangc, gan Y C. G. Rhyngodd bodd i'r Tyvvysog Rhaglaw, i ganiattan i'r Anrliydecidus W. H. Quin o Gastell Dunraven, svvydd Morganwgy ac o Clearwell-Court, swydd Caerloyw awdnrdod i gymmeryd v cvfenw AVyndham, mewn ychwanegiad at, a chyri y cyfenw, Quin ac o hyn allan efe a gymnier yr enw o Wyndbam Henry Wynd- ham QHiu, er tystiolaeth o barcb a serch i goffadwriaeth y diweddar Thotnas Wyndbani, Asw. a'i berialiaid. Y parch atr serch cyffredin gap bob graddau i g-off. adwria,eth, y diweddar Thomas, Bri%e$Hrighes, Cyf- reitlivyr, yr bwn a fu farw yn ddisyimnwtlr yn Aber- bonddu ar yr wythnos y .cynnalwyci; y brawdivs diwcddaf yno, a raid fod yn dra boddhaol i'w berth, ynasaii. Cbwennycbai Dirpnyyvvr Cyffredin Cylcli- daith Aberbonddn, a'r lioll gyfreithvvyr i ddilyn ei gorff i'r bedd. Yr oe(ld ydd ac ti-eil, cyfrifbl yn yr angladd. Ar y SOain o'r mis diweddaf, c\iliaeddodd Wiliafn Pritchu'dLlYd, Yswain, cynddtyctnoiwrT? teilwng Hwydiart, CI 21am oed. At ? acRlysnr hwn rhodd wyd ciniawmawrwych gan ci Nam, Mrs. Lloyd, yr hon sydd yn anricddri yn awr yn Henljys, gerllaw Beauriiaris, i gymdeithas liosog o'L gytcillion a'i beitb- ynasau; ac yr ydym yh deall i'r tin gorfojedd gael ei amlygu yn Llanerchymedd ac a cldangoswyd yn Beall maris. Cymmeroddmanwl chwHiado flattnt led hynod le yn swydd Caerfyrddin yn ddiweddar, ynghylch beich. iogiad merch yV hon sydd fudan a byddar, ac ar blwyf Caio, ger bron Win. Dafis, Ysvvain. Pryl1 y rhodd wyd eyflavvn foddlonrwydd i'r Ynad yngliylei, tad y plentyn, gan fam y ddynes a gwraig arall, y rhai oeddynt dystion credadwy, ac hyddysg yn liall arwyddion amgy^iedion y ddyncs dlawd anriedwydd hon; ac yn hytrach na myned i garchar, ymrwymodd y tad tybiadol i atteb y brawdiys trimisol ncsaf, a Sefyli with yr hyn a fernid gan y llys. Ffeiriau.'—Yn ffair .Bangor ddvdd Merelier, yt oedd eryn lawer o anifeiliaid; yr oedd gvrerthisid y rhai ieuaingc indra bywiog, am ychydig uwch 'pris nac arferol; eithr nid oedd cymmaint galw ain anifeiiiaid breision. Ac yn ffair Caerloyw yr oedd ychwaneg.o alw am anifeiliaidtcncnon nap oeddid yn ddisgwyl, ond gyrwyd amryw o'r anifeiliaid breision adref heb. eu gwertliu. Rhyddhawyd y wraig: a gynriygodd ledratla'r goron 1 yn ddiweddar o'r Twr, o hcrwydd barnu c'r Ynadon ei bod yn orphwyllog. Yr wythnos eyn y ddiweddaf, gosododd Tyddvnwr o blwyf Meidrim, swvdd Caerfyrddin, ddiwedd ar ei ei einioes tnvy ymgrogi yn ei ysgufaor. Digwyddodd damwain angheuol yngwaith glo Tims- bury, gei-lianyli- liatli, yn ddiweddar; aeth chwech o ddynion mewn modd annoetli i fasged i ddyfod i fy; u o'r pwll; a phan oedd}'nt wedi esgyn gryn be»id< rj to rodd y rha?' gun y pwvsau, a svrthiasant bendram- wnwgl i'r gwaelod; codwyd pedwar o honynt i fvnu yn feirwon, a bu'r ddau creill farw ymhen ychydig wedi livil. Bn George Bider, y bachgenyn hynod am fwrw cyfrifon ynghyd heb lecli na sgrifell, all- hwn a fu yn ddiweddar yn Abertawe, ger bron y Frenhines, a'r Tywysogesan yrwytlmos eyn y ddiweddaf, a rhoddodd foddlonrwydd mawr iddynt, gan ddywedyd yn eb. rwydd pa sawl iiiiiiiiid sydd oddi ar deelireuad y byd neu tmrhyw holiad arall mewn rhifyddiaetli gyffredin. I Cynnalvvyd pummetl cyfarfod blynvddol Eibl Gym- deithas GynnarthwyoiBtysto, dydd III diweddaf, YOI L!ys-dy't ddmas; J. S. Harfbrd, Yswau? yn y gadair; ttaethwydHawet o areithian pertliynol sr yr achos, 1\ dni-Uenwyd myne?iad yr eisteddfod, ?nn y Parcb. T. ¡ T. Biddulph, yr 11wii Oedd dra chysurcs. Tyngwyd y ddirghud (press, gang) i'. mewn yn y dref hon eelidoe, a dcrchafwyd eu bauer ddoe yn y lie arferol yn Hebl y Gwynt. Pi-,itvli.j.,soedd ;Yni Mynwy. dedfrydwyd Thomas Parry am tcdratta mah:ncn, i ddioddef marvvolaetli; Parry am le(Iratta i' (idiocittef in-.i'r%volactli; I yij (-ofi-es. Prio(lasaii plvv.yf St. AVoolas, pe.rtliyaol. 1 briodas y dywededig Siarl Lewis a Mary Karey, i gael en halldndio dros 1.1. AVm. Stanley, am ymosod ar Ellis. Bovven, gvda bwriad-i wneuthur anfodtl ami, i gael ei garchani dros ddyyy ilynedjl, athaJu 1QJ. o (idi- rwy John aiii gynnyg arian ffugiol, i gacl ci garciiarii 12 John Jackson :))]ty<-)!n petli, mewn gwa- banol amgylchiadan, chwech "ac Allu AVilliaiiis, am ledratta par ocsgidiau, dn mM. Rliyddliawyd Alirii Jones, Win. Jones, ac Eliza Blake, y rhai a gyhuddasid 0 ladd en plant bastardaidd, ynghyd a chweeh o ddyn- ion ereill. Vmrawdlys Mon, nid oedd dim drvvgweith- redwyr i gael eu profi. Derchajiud Milwraidd.—AVm. Fortune Powel, Yswain, i fod yn Uehg^nwriad ym Meiwyr Lleol Dwyreiniol Mynwy, yn lie Vaughan, yr hwn a roddes i fynn. Pvthefnos i ddoe eynnalwyd cyfarfod tra chyfrifol a liiosog o gyfeillion a chvnnorthwywyr Cymdeithas Crenliadol yr Eglwys Sefydledig, yn Brvsto. Cyin- merodd gwaitli y dydd i fynn bomp awr o amser; gwnaed llawer o areithiau bywiog a pherthynasol ar yr actios, o y selydliad. Y mae amryw bregethau wedi cael eu traefhn^ac i gael eu traethu etto, yn amrywiol eglwy>i a chapeli'r ddinas uchod erannogaeth Wythnos i heddyw derbyniodd V gatrod hardd, sef yr ail o'r niareuluoedd, ag oqdd wadi bod (}ro3 amser yn-Brysto, orehymyn gychwyn tna lari y môr yn Kent, ac oddi yno y maent L hvvylio yn ddioed tua'r t-ltiuiiir. Deehreuodd rhai; minteloedd o honynt v ii o'r ddinas uchod ddydd Ian, ac ereill dddd Gv\vni:< "Tthnos i'r diweddaf., Yr oedd ymddygiad y Swyddtigioii^T. milwyr yn y modd nuvyaf gvveddus tra fuont yn Brvsto. Twyllvryd llawer o ddynion yn Rrj-sto yr wythnos ddiweddaf gan ryw un adnabyddus o'r ddinas, ag a garai ddigrifwch ar drawl ei gyminydogion. Ynghylch deg o'r gioeh, ymgynnullodd llawer o Feddygon, Liavvfeddygon, Cyfreitlnvyr, Arwerthwyr Cyhoedd, Cerddorion, ac amryw fath o gfefftwyr; ccrbydaH, pedrolfcnni) amenni, rhai ys dwj^i glo, ereill gerrig, j calch, priddfeini, &c. &c. "wrlh dy Mr. Roche ym mhedronglyn Portland; y rhai oil oeddynt wedi- cael ) llythyr oddi vvrth was y digrifweh drygiornis i arwyddo fod ar Mr. Roche en heisien ar vr ainser uchod. Nid ydys wedi cael allan pwy oodd mdnr y tw-, 11, yr hwn sydd wedi darostwng ei litin i gospedigaeth iem. AmJ-briodas hynod —Dydd Sadvvrn cyluiddwyd, yn Swyddfa Heol Undeb, Lltiiidiiiii, "Elizabeth Shaw, o briodi Mr. James Blooker, a hithau yn gwybod yn dda fod ei gwr eyntaf, Siarl Shields, yn fyw; y garcharores sydd ddynes ieuangc tra phrydweddol, ae o dylwyth | da; oddi with yr amgylehiadau a eglurwyd ger bron j yr Ynad ag oedd yn ei holi, yinddangosai fod Mr. Shields a Mr. Brooker yn caru'r foneddiges hon dros gryn amser. O'r diwcdd rhoddwyd y fiaenoriaelh i I Mr. Shields, a gollyngwyd Mr. B. ymaith; ac ar y i dydd pennodol, y o Chwefror diweddaf, hi briododd Mr. Shields yn Christ-Church; eithr prin yr oeddynt wedi myned o'r eglwys cyn iddi cdifavhau am y dewisiad a wnaeth, a chyn boll awr wedi wyned licil)io hi a giliodd oddiwrth ei Harglwydd newydd a rheddudd gan i at ad i Mr. Brooker gyfrinachu h hi yr ail waith; ac ar y efain o Chwefror, sef pedwar niwrnod wedi'r briodas gyntaf, hi a briododd Mr. Brooker yn Eglwys St. Sior y Mcrtityr. Yniddangosaj vvrth dystiolaeth' Mr. Braoket- yr henaf, yr hwn oedd wyddfodol pan briododd ei fab it hi, ei bod hi wedi hysbysu iddynt ei phriodas ifaenorOl a Mr. Shields, eithr dywedodd ei bod yn (Idiryjn o herwydd nad oedd wedi ei pherffeithio; bwrwyd hi i garchar i gael ei phrofi yo y brawdiys nesaf. 1 At Argraphiadydd Sereii Gomer. SYR,—Fel yr oedd pobl Castell Dunawd, Tilorganwg, yr wytimo's ddiweddaf yn.Qodi cerrig, o.-dwyn bychan, mewn cornel cae, digvvyddodd iddynt er mawr syndod iddynt liwy ac ereill, gael yno esgyrn amryw ddynion a phlant: yr ocdd ainbell IID 0 hdnyntjar genig, fol pe bnasent wedi bod mewn tan y twynyn lle'r oeddynt oedd ynghylch saith Hath o gowvl cae, ac j'nghylch pe- 'ii?b y ( 1 ,,I aiar liyd y dair troedt'edd o drwch o wyucb y ddaiar hyd y llechau (rietill- il,)n gerrig oedd dan y cyrph). Yr oedd rhai wedi cael eu claddu ar y rhai hyn, a cherrig a phridd wedi cael en taflu arnynt fel ag y codwyd hwy o'r gloddfa/a rhai ar hynnymewn trefn yr un mor aniben, l oddi yno hyd o ddeutn troedfedd i'r wyneb yr oedd y 'I rhai isawedi trenlio yn tw v, ac i'r olwg fel pe bnasent yno o tiaen y llcill. Tua ehanol y twyn yr oedd llechau I wedi cael eu dodi yn gytfeiyb i arch, a than y rhai hyn- ny lechan oedd fwy yn gorwedd, a than honno esgyrn un gwr ag oedd, debygid, o herwydd hyn, wedi bod yn fwy eiiwog na'r lleill; ac wrth dracd liwn yr oedd llechan ar ei bymy! nen ei thalcen, a'i pheri uchaf gyf- nwchagwyneb y ddaiar. y" ocdtl esgyrn hwn wedi cadw yn. well na'r lleill, a'r danncdd mevai ymddaiigos- iad yn Y mac'r c<:e yn rhan o dyddyn Caste?! Dunawd; vng- hy?ch banner y Sbrdd o St. Dunawd i Lhmelltyd yr ochr o?eddo! i'r ffordd, ac i'r gogledd o Dresilian, enw'r ail gae o'r Cwm wedi ci.oesi'r tiot-tid, yw Pinelon: ui fn, ar a vvyddys, nn ty hyd yn ddiweddar o fewn i tilldir i'r cae hwn, Ynawr dywenydd gcnnyffyddai gweled ynllewyrch Seren Gomer hanes y cyfarwydd mewn hanesyddiaeth, am y brwydrau sydd wedi bod tna'r rhan hvvi o Gynuu os bn neb; a pha beth oedd eu trefn 0 ?luddu yng j Nghymru cyn adeiliadu llanoedd, Ngli,iiii-u c,?ii adeil;iidii j | -? ?. ) I SYLAVADATJ AR GARIAD AT DBUAv, 1 GJN r PARCH. G. IILTGIIE-Q, O'R C-1.16ESt7E;,i, I A ARGRAFFWYD An DnYMUlAD. JOSHUA XXIII. 11. I Y inae Joshua yma yn cvfjirwyddo Israel both i wneutMnrrt-dibenobm-ihmmfwncrctydd. 1. Sefvll ar eu gwylfa; Ymgedwch, gan hynny, yn ddyfal ar eieh eneidiau." Gwaitii enaid yw bod yn grefyddol. 2. Yi- liyn a wnelom mewn crefydd, rhaid ei wneuthur o egwyddor o gnriad at DdllW, ac nid trvvy ofn gwns- aidd neu duirgyrirhelliad, &c. 1. Ystyriwn natur gwir gariad at Dduw. I 1. Natur crefydd yn gyffVedinol. (i.) Mae cariad yn gweithredn yn ol cyflwr ei wrtbddrych; os bydd ei vvrthddrych mewn cyflwr truenus, y lime yn tosturio, &e. os mewn angen, y Inae yn cynnor.thwyo, &c. os uchradd, megis pennaeth, caredig fydd ei vvrthddrych; yna ymae yn gweithredn njewn ffordd o anrhydedd, Iiyfrydwcli, diolchgarwch, ac cariad yn gweithredn yn o; cyflwr ei ddeiliaid. Osnad. ocs tramgwydd rhwng y pleidiau, mae yn gweithrellnl mewn ffordd o hoddweb a chyfeiJlach osamgen, mewn ffordd o 'ofid, edifeirweh, a dymnniad hiraetlilon am gymrnod. Felly IyridinhYedyn ymhyfrydn ynNuw— ond dyn syrthiedig, trwy weitlirediadau yr Ysbryd Glan, yn cael ei argyhoeddi o beclioti, ae yn caelei en- nill i gofleidio trefn y cypmiod trwy Grist yn ol yr ef- engyl, &c. 27 Natur cariad yn fwy neillduol. (1.) iATac yn-cyii- mvys nchel gymnieradivyaeth o, a pharch i Dduw; yn codi oddiar ohrg a theimlud, o anfeidro! urddasrwydd,' mawredd, gogoniant, rliagoroldeb, a liarddwch Duw yn ei natur, ei gyngor, ei Ufyrdd^ n'i waith yn cren, llywod- raet-hu, ac yn enwedig yn "]irymi pechaduriaid trwy j &e. Aliie foci Diiw yr llyn ydyw, tiC yn hofli bod dan lyvvodraeth" y fath nn, Ecs. x v. 11. Job I xlii. 5, 6. Ps. viii. 1 -1. a xxs..5. a Ixiii. 3. a xci. 1. i- i 1 1 a vi. Esiiv ii. 11. a vi. a yo. (2.) Mae vn cynnivvs tuedd caruaidd tn ag at Dduw; y mac yn flieilldio pob meddwl annheilwng am dano; y mae eiachos anrhy- dedd yn gorvvedd yn agos at ei galon, yn dymuno llwyddiant ci deynias yn y byd, Ps. lvii. 5, n. a xcvi. 7,8, 11 IJ. Mat. vi." 9, 11). yn golidio pan y mae ei aehos dan ddirnivg,- Ecs. xxxii. Num. xiv. Ps. exxxix. 20, 21. yn dymuno il- lioll fyrlll110 i'w foli, Psal. ciii. 20 —22. a cxlviii. 1-13. ac yn gosodyr esponiad goreuar holl ymddygiadan Diny tnag atto, &c. (3.) Mae yr enaid sydd yn gwir garu DllwJo hiraethn yn ddifrifol am gymmundeb ag ef, Job xxiii. 3. Ps. iv, J. a xlii. 1 — 3. a Ixxiii. 25. Mae yn ncwynu, yn sycliedu, anadlu, ie, yn Hewygu am dano, a gwcll gaiuldo ym- adael iïphoo peth nag ymadael a 46. Eph. iii. e. Can. viii. 6, 7. (4.) Cvnncddfgwir gariad yw yi-nliyfi-ydti yn Nuw ei hunan, am ei fod ef yr hyn ydyw fe ddichOn fod scrchiadau gwresogheb hyn, fel Israel gynt, dan effeithiau gwaredigaethau newydd- ion ac anarterol, Psal. lxxviii. 37. a cvi. 12, 13. ond v mae y duwiol yn ymhyfrydu yn Nllw yn unig, yn hir- aethn am fwy o adnabvddiaeth o hono, a mwy o agos- rwydd atto, Job xxiii. 3. Ps. Ixiii. 1, 2. a Jxxiii. 25,26. Mac y cristion yn earn Duw am Grist, nid o ran y Ilea mae yn dderhyn yu nnig, ond oblegid uniondeb, sunel- euldricjiud, ac uurhijdedil y ffordd trvvy yr hen J cafwyd y Hcs, &c. II. Rhai sylwadau ar bwysfawrogrwydd yr t'gwy- ddor o wir gariad at Dduw, fel y mae yn dynodi'r cwbl 0 gretydd, Nid gras neillduol yn gymmaust yw car- iad, ond cyimedaf berthynol i'r holl rasau; y mae ef, YIl hynny, i'r holl i-ssan, yw sanctei-idrwydd Duw i'w briodoliaethan moesol, hynny yv;, yn dipwdi y cwbl. Os y gyfraith foesol vw rhepl sancteiddrwydd, yoa i sancteiddi vvydd ei hunah yw caria^, obiegjd cariad yw cyilawnder y gyfraitli.. Ond yn fwy reilittial, 1. Gwir gariad sydd Vn gwaliaiiiaetlm gwir grefydd oddiwrth bob i-iiitli, ae oddiwrth effeitluau egwyUdorion natnr:o! yn unig. Dyma sydd yn ,?,va!iaiiiactliti gwybod?eih ai'wynebo! a gwybodaett) achubo!?!.wn? Rdtfcirwch d?ddtbt ag nn pfengyiaidd—rhw)? ?'dd ?'u?o? at un ddifffiant—rhwng ofn gWaSahJd ag 'm niab- a!dd, &c. Mewn gair, y mae cariad yn ymdaenu trwv yr boll enaid, Mat. xxii. 32. yn cyrhaedd yc?bj sydd yn N r: w, ae ydd. yu perthyn iddo; achymmaintag 1 sydd gennyin o gariad sydd gennym o grefydd, a dim ychwaneg, &c. 2. Gwir gariad sydd yn dwyn y ewbl i iawn drefn focsol; dan eflaitb liwu fe wucir pob peth er gogonialJt iDduw: os Duw^yw goruche! a phrif vvrthddrych ein serch, ni a gymnierwn amser i'w addoli yn deuluaiddac yn eglwysig, ac ni a fyaldwn mewn cymmod a'i lwil or- uchwyliaetiiaii, gan nad.pwy mor groes i natur y bvdd- ont, » Sam. x. 11. a xvi. -:11. Job i. 20—22. a ii. 10. 3. Cariad yw y diogelydd mwyaf effetthiol ihag cyf- eiliornadan barn a byvvyd, loan vii. 9. a viii. 43, 4,6, 47. 1 loan iv. G. pe carem ni Dduw fel y dyem, IIi dder- byniem y gvvirionedd fel y mac yr angyUon yn ei dder- byn, Mat. vi. 10. 1 Fedr i. 12. 1 loan ii. 27. yr aehos-0 gyfeiliornad yw diffyg cai-iad at y gwirionedd, 2 TIles. ii. 10—12, etc. 4. Cariad yw egwyddor ufudd-dod efangylaidd,dvma ei water, Deut. xxx. ii—fi. 1 loan v. 3. Ie, y mae car- iad ei hun vn weitiired o nfudd-dod i orehymyn eyntaf y gyfraith, Mat. xkttt^'38v'y. mae yri tueddn yr enaid yn effeithiol i nfnddilah-yn evvyllysgar, 2 Cor. v. 14, 15. yn gwn e u tliu r u fndd-do d y n -wa i t li by fry d, Dlar. iii. 17. yn rhoddi modd i b<U'h»u YP afudd, Ecs. xxi. 5, 6. Ps. xix. Ill, 112, &c. 1 1 1 i 1. ? i I I ,)'(;SLAAU. I 1. Edrychwn yn ofalus ar fod ein cariad at Ddnw yn codi oddiar annogatethau cywir, megis anjlidrolhtirddwch moesol Duw, dynia 'yr anbogiieth flaenaf a phennaf i'w garu ef, am ei fe-d ef ya Arglwydd. Mae ein rhwymau igaru yr Arglwydd yu. e^^W rwymau, am ei fod ef yn anfeidrol deilwng yn dragywyddol rwymau, am ei fod ef yn parhau-yo dragywyddol; yn mghyfneividiol rwymau, am fod haroldwcii ei jiattuj- ef felly, Mat. v. ig. a hyn oil yn flaenorol i'r ystyriaeth o bob mantais ac au- fantais, o wobr a chosp; i'e, yn flaenorol i'r ystyriaeth o bob deddf bendant 0 eiddo Duw ei hunan, &c. Mae annogaethau ychwanegol i pi i garu Duw, megis ei fod efyn Dduw i ni yng Nghrist, Eich Diav, Ecsod. xx. 2. loan xx. 17. Rlnif. v. 6—10,19—21. Eph. i. 3-7. 2. Mae perygl i ni oeri yn ein cariad atDdnw; gan hynny, ymgeiswch yn ddyfat ar eich eneidiau; mae gwrtbddrychall allanol a thuedd tumewnol mewn cyng- iair am ein hudo i ymadael a Duw, a hynny fel personau neilltuol, ac fel cymdeithasau; cotiwa nad oes dim ang- enrheidrwydd yn nattar pethau i ni oeri yn ein cariad at Dduw; mae pob peth mor wir yn awr am Ddnw aU' oedd ar v cyataf, &e. ac ammhosibl yw ei garu yn rhy wresog, See. gan hynny, 3. I'r diben o gynnal a chynhyddu yn ein cariad af' Dduw, gochelwch ga-riad at y byd; gochelwch fyw I mevvn pechod; aiferwch weddi; cedwch eich calonau yn dra diesgeulus, (Diar. iv. 23.) fel teml, trysor, gardd, (Can. iv. 12. vi. 5.) oriadur, codFrpwysau tnvy w-eddi, ffyddiog. ,|

Family Notices

-,. .MARCHXADOEDD.!

1-.- - - -' IOL-YSGRIFEN.