Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"lONEY WANTEB. 1 W^ROM 10501. to 15001. on good Freehold JIL Security in Glamorganshire,-Rrference to be made to Mr. WILLIAMS, •Solicitor, Cowbridgr. Cjjmdeithas Arnmaethijddoi Gytjiediii MORGAN AVG. YR ydys wedi derbyn IlADAU MAiP(Erfin) JEL y f<Y :V! A S o Lundain, a gdJir ou cael yng Njrwesty'r CanJIIi>hms, yug Ngliacrdydd; yng N^westy'r Bear, yn y Bonthien; a chau Mr. Joiiu Ediuoitd, hCiCrll- ydd, lleyl-y-Castell, A bcrtawe, aill brisoedd y farchnad. Co/res o Dansgrifwyr ychtssanegul. -X. s. d. Syr .T. Auhroy,o Lantritbyd,Barwnig, A.S. 5 5 0 Cluulcs ('ajla/ij, KittleliiiJ, Vswain 1 10 Wm.Curre, olJt<HdourtJJ\lYJlwy)Xsw.. 2 20 ■ Mr..f.no? don, o Park Coed.Uarehen 0 10 6 Mr. JohH Jenkins, o Saint-y-?yM 0 10 6 Erfvnir Tan&griiiadau ychwanpgol, a d'ynmnir ar y Tan- sgrifwyr i daln eu Tiuls,I?itiii(Itti till y liwyddyn hon iddwy- law'r Cotiadur, ar iieu cyn y 30ain o Fehetin, i gael en talu ganddo ef i'r Trysorwr, YllUIlOI a L'awiiiV, nad mewn l?tw'i- (.ofiadtir, 'I 'I-Yst)l,?Vi" yii.tti)til ?t iiiewli Cyfarfod enwedigol o'r Gyindeitlias, a' gynnahvyd ar y lOfed dvdd o Rngt'yr, 1811. JOHN MILKS, Coiiadur. Aberthin, geillaw'r Bontfaen, Jihrill il,.1815. |T a M1<:ET1NG of the F?M'?IOLDKRS ?. of theCOUNTY of GLAMORGAN, conv?n?d hy the iligli Sheriff, pursuant to ;t Requisition of several Free- holders oftileCollIlty, held at I'YLE, on THURSDAY., the 6th W. TA ITT, K«k High Sheriff^ in tiie Chair; On the motion of Mr. Tralierne, seconded by the Rey, Mr. Morris,—that it is the opinion of .this Meeting that 1 3ride nd is a central and convenient place for holding the ElectIOn of a Member for representing .this County ill- Par- liament, An amendment was proposed on the motion of Mr. Vaughan, seconded by Mr. John AVoody— tliat the fixing by Act of Parliament of Bridgeh.l as the only place for the Election of a Member to represent tiife oiunty rs ,not necessary, the existing laws.on the ?al)ject<h<'ing, sutJicien-t, i v, hicii being put and negatived, the original motion was I, put and carried. i j On the motion of Mr. Trahcrne, seconded by the Rev' Mr. Morris, 1t uvM /???uc<f. That it is expedient to -to, 1.1arlia- ment for an Act to iix the Connty laection at Bridgend, am! tnat Mr. -Jlall be mjawted to take such steps for obtaining I the smI"e as he shall think, proper. Oil the motion of Mr. J. Jell'reys, seconded by Mr. M. P. Triihei lie, 11 was-Resolved, unanimousfy, that Mr. IIan havin!' under- takeirto bring the proposed Bill into Parliament, the cordial tannk- of this Meeting be given to him. Resolved, That these Resolutions be inserted twice in the Cambrian and Sercn Ciomer Newspapers. AV T A ITT, Sheriff. The Chairman having left the Chair, on the motion of Mr. Tralierne, seconded by Mr. Bruce; It teas Jiesolved unanimously, That the thanks of this Meeting be given to the Slit-riill for convening this Meeting, and for his impartial conduct in the Chair. Mewn CYFARFOD o RYDD-DDETLIAID Swydd FORGANWG, a gynnulhvyd gan yr Ucilcl Sirydd, yn ganlynol i Gais amryw o Rytid-ddeiiiaid yir, a g:yII ila:wyd yn y PYL, ar Odydd (AU, y (ifefl dydd OEKRIIL, 1815, W. Ysw. Uchel Sirydd, yn y Gadair; Ar gyrinyg Mr. Tralierne, a gefnogvyyd gan y. Parch. I Mr. Morris,—mai barn y Cyfarfud tiwri yw fod Peuybont yn 1 lie eanol-barthig a .chyflens i gyinial" lilholiad "Aelod i Cyrniygvvyd gwclliant ar amiogaeth, Sir. Vanghan, ac a I gefnogwyd gan Mr. John Wood,—nad yw setydlii tnvy Weitlired o'r Seneddr ar Benybont 1VI yi- imig le ethol Aelod i gynddrychioli'r Sir hon yn angenVhetdrol, gan fod y cyfreithiauag ydyiSt yn iianfodi yn djiigon; yr trwlI wedi ei gyulIyg a'i wrthod, y (Ylllyg a ger bron ac a ennillvvyd. A Mr. Tralierne, a :gefnogwyd ;bui y Parch. Mr. Morris, • < • Llawufwriadwyd, Eî 1)0,1 yn fuddiol ee.L4o..G.weithred gan y Seneddr i sefydlu Etholiad y Sir-yiiivAlheiiyboiit, a dt-isyf ar Mr. Balli gymmeryd y cvfryvv fesurair er cad yr un- rliy w ag a farno efe yii gymmwys. Ar ?ymiyg Mr. J. Je11reÿs,c;'i gefnognyd gan Mr. M. P. A r r-yitny!, Nir. J J eiire?s, .i qefliogwy'it ,,a'n At r. t 'l P. Llawnjwriadicydyn unfryd, Gan fod Mr. Hall wed> cvm- meryd arno i ddwyn yr Yfgrif gynnvgiMi'g i'r. Seneddr, "fod diolch calonogy Cyfarfod hwn ga.i ei rÖIJdnddo ef. JJantifivnaiheyd, Ar fod i'r Llawnfwriadau hyn gael eu hargraphu ddwy waith yn y Papurau Ncwvddion y Cam- brian a Scren Gomer. W. TAITT, Sirydd. Wedi i'r Cadeirwr adacl y Gadair, ar gynnyg Mr. Tra- lierne, a gefuogwyd gan .M r. Bruce, ■ LUticdfu'riadu-yd yn unfryd, Fod i ddioleh.y Cyfarfod hwn gael ei roddi i'r Sirydd am ahv'r Cyfarfod.hwa ynghyd, ac am ci ymddygiud ammhteidgar yn y Gau.air.

AT EIN COHEBAVYK.

Family Notices

-,. .MARCHXADOEDD.!

1-.- - - -' IOL-YSGRIFEN.