Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

'1 I;liI Parhad o NetlÙm Llunaain,…

[No title]

[No title]

I SENEDD YMERODROL. ! i

1-.- - - -' IOL-YSGRIFEN.

News
Cite
Share

1- I OL-YSGRIFEN. jPryifohmcn Dydd LLUN, EBRILL-17, I., MURAT' O' DP -BONAPASTE, A.C MEWN M& IHHAYfO RUFAIN. CHWYLBROAD YN COPVSICA.—DUG ANGOULEME WEDI RHO- DDr I r, u YR YMDRECH. Bore ddoe daetbcennatfwr a chonnadwri j1'r ddinas o Vienna. Yr ydys hefyd wedi.<Jeri»y« hatie.sioii or Eidal, y rhai a fyuegant fod Murd, Brenin Naples Brenin Naples wedi myned i'r tii,iofaeth ac monvii meddia-nt o ddiuas RhufaJn; a hod y Pab wedi myned i Florence. Mcwn Ilythyrau o Bash1 (Switzerland) am r: I 4ydd o'r mis hwn, mynegir fod hanesron pendanS wedi cael eu derbyn yno o bmthau deheiwil1 yr Eidal, y rhar a. fynegant fod Ijys Naples yn ymroddi cydweithrenu a Ffraingc yn a-dsefydiini Napoleon ar orsedd y wlad honno- Crybwyllif yn yr un hanesiou fed Ial?ithau Switzerland yis- gyttrediir yn blerdiol i olygiadau Bonaparte* a bod eu bwriadau yn ei gytdl ef wedi cael eu ddarlft-nio yn fawr gan ewyUyswyr da i'r Cyti- reitwyri Vr oedd'id yn disgwyl byddiu Ffee;igi^ i o'r mynedfeydd v'r Eidal'r os cymmerai hynny Ie, rhaid fyddai i A wstriayn Turin i giEo JII 01. Datganiad y Cyngreirwyr wrth bob! Ffra-irrgfff yu achos y cyfnewidiad div>eddar yn eu; gyboeddir dydd Sui (yr hwn sydd yn awr wellt myned heibio) o Brussels. Yr erthjgl petajafy -medd yr hanes hwn, Jydd galw ar NapoiPon t ymwrthod'l gorsedd Ffraingc- draehefn, a chyn? nyg Elba iddo o'r newydd; os eifto a dderbyn y eynnyg hwn,e'eddir y cwbl.a wna wd yn Ffraingc wedi ei ddychweliad ef yno, ym mro angof; o$ afftgetty y Cyngreirwyr a ddatganant eu llwyr ymroddiad i scfyll yu fanwl wrth gyttuudel? Chaumont; ae ystyri-r givt;tliodiad o'r eynnyg hwh yn gyhoeddiadrhyfel. Y mae'r Ymeiawdr Alexander wedi ymrwym^ dwyn dau canmil o luoedd hyd Wurt/Jbupgh er- byn y lOfed o> Fai. Gellir yinddiby-uu ar hft'i1 îe1 i.anes swyddol.—Su?i. Dywedin fod Massena wedi gyrra allan gy" hoeddiad ar y 15fed o Marseil'esr yn yr hwn f dengys efe yr ymlyniad mwyaf diysgog wrthy Bourboniaid ond mewn hanesiou ereill ystyrif y mdd-ygiadau'r Ely wydd hwn o jMitlur aniheuti. Yr ydym rae-wydd dcrb-yn Ilythyrau o Brussels ac Antwerp i'r 12fed o'r inis hwn. Di-gwylk i'r rhytel ddechreu yn dra buan cychwyna byddiu' oedd yn ddiBaid o holl barthau Germany i Dit- leitliau:,Belgl.Um. Yrhollhaiiesionad:dei,hvitAvY-.d o Paris yn Belgium, a ddarluhiaut achosion 130" naiparte- mewn modd tra allnogacthotrCrng" reirwyr; nid oedd un cýüliun fheo'1aidd igy(or lenwTr fyddin wedi ei ffurfio, ac yr oedd y gvyirfodd'iaid yn dyfod ymTaen yn go lesg. "C" oedd amryw swyddogion enwog wedi ymesgusodi rhag cymme:!jrd rhan yn y i,liyfel. Saetli.A,yd Eabatier, a 'dau swyddo^ ereill, wedi prawf manwl, yn Liege, am .rmdrec)¡lI codi terfysg ar lan aswy'r Rhine, ac yn Sax«>oy» Gan riad beth a ddichon. tueddiadaurr ijergiaid fod, yn ol yr hanesion O"weddaf yr oeddynt Yo bertfaith esmSvyth'; ac yn "wir, y raae lluocdr dirfawt y Cyngreirwyr ag i'w cadw yn llernyddj 11ela fydilklflt dueddiol" C hyniiy. CyWuiiodd y Cystlwng-dreG (Hdn^ 7bvxn»} r gyQjiy&gaeddnrr^^rhyfel kg 8^00 o wy^' Ni ddichon dim ragorf ar egni'r Gertna, 1, Yr arian porth a ganniaitawyd i'r Cyngreij^J ydynt wyth nviliwn. M?wn.'hysbysi'ae?o Le?ora apyFh?f ? g&Hiryniddibynu? eadarn?a?!' yFha'npsion a ?? byniasom,.o Basle,, ynghylch fod Brenin a. le-g., w d i naWb o amwyseddY???a?'o?? ?? ymroddi °'r dLwedd ) fodyn rhanog ?! "(l:¡eg.y" Napdpon. ??des-dd d)n)swyddolwedt ? y hoeddi yn Naples, ond yr oedd ymd?g? ? Llywodraeth ?edt "lytiiud pob hytchetfwriada?. CynnuUoddi tawer 0 J j v glwyddlongau y? Ancona, Fr unig ddih?"? f?t if bernir, i dosgrwyddo milwyr tweithred"? ?? Bonaparte. Yr Peddid yn deall yn g? r ?ghMn, (od Murat yn &wr:adu mtr'e" meddiant dioed o Elba, i'r diben i ddn*> rStrio meddiant dioed o Elba, ;'r diben ??'"?? masnaeh Pryd^in ym mor y Canoldir. Bonaparte, yr hwn. a gaeUHwyd m. a uynfa, ?ydd wedi. diangc & Trieste j Ac? C?y.' jgydweithredu i Murat.