Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

'1 I;liI Parhad o NetlÙm Llunaain,…

[No title]

[No title]

I SENEDD YMERODROL. ! i

News
Cite
Share

I SENEDD YMERODROL. i I TY YR ARGLWYD'DI. Llvv, Ardahdcf Welfsley,. j y byddiii iddo ef wnen.tlmr-ychydiji sylawadau, ddydd I ',i Merrher nesaf, yngJivlcfi adgyfo+firid disvmmwth y gwrJ sydd yn awr yw biaensri yn Fti-aiiigc, a'i ddihangfa o Elba; a't fod ef yu, ystyi-ied fod pob hvsbys-kieth a cHir ei pael ar v pen hwn yn dra phwysfawr ae azixep)- rheidiol. Dywediodd larn Grey y b-ytldai idllo. ef al1 ynm dydd5 wneutliur rhai sylwadau ar drosglwyddiad Genoa i Ft('n¡r. Sardinia yr oedd efe yn fod yr bysbys- | iaeth a irafwvd ar y pen tn^nnwyn dra diffygiol: ac ar y Jydd pennO{fol, bytldai iddo gynnyg ar fod i ychwaneg gad ei voridi. lfJmdh, grybwyll dJbangfa Bonaparte o.! Ynys Elba, dywedodd' Ardalydd W elesley, y gallasid rhasxweled a lbuldias. Jiynny, eithr nid yw yn ymddangos i'od dim wedi ei Wnesithur tuag at ci rwystro. Arglwydd Lerpwl-Y mae digwyddiadau wedi gwnen- tlillY ei ArglwyddiaetU, yngbyd ag amryw ereill, yn gall yn awr, y thaL nid oeddynt gall o'r blaen; (tywed I' pi Arglwyddiaeth "n awr roai h?wdid oedd rhagweled yn wedi Fr peth ddyfod oddi amgyteh? eitbr ui ddy- t wedodù cfe-aÜ' aru lryaay o'r bhien. ( Yr oedd A'rg?vy<M Orenv?c yn d'h'mygu'r dywediad! ynghylch fod gaiiU'?utmparte yn gyfVvw a? i ben brdW! h t' ,7 yn amser cyttiiiKleb Fontaineblieu byddai i'r cwbl ynr ddangos ¡.on lriliogaetb fel clmedlac nid fel banes cy wir. o I)etlwyti(i Has gallant gi-ecili ei bod yn a'ila-edig i Wei- K-idbgion ibdmor esgeulns :IJghykh' adIOS' møl' bwysig. Arg:L :\lelv.iJle- Pan ad dcfin¡om Bonaparte yn fS-en- nad'ivr lilba, viis gallasem weit'nt-ed-ii yn erbyn ei longau efyn fwy nag yn eibyn ilongau rhyw devrnas arall." Sylwodd larll Grey fod, y Ghveinidogion wedi d- wedvdna aliasa-i holl lynges Prvduin wai-ehae vn eiieith- iol a-i- rhwystro dyn tinipwl j,(}¡f'jall¡';c os niynnai; eithr a gadael fod hynny yn bod,,nid oedd efe yn deall y dyiasent gacl ell, am beidio gwneuihur na allasent wneurhtir pob pel, Wedi hynny yniranodd y Ty ynghylch eynnyg Ardal. Welleslev, sef, fod i bnpurau a diieddent. roddi «ole« ar y pwngc hwn gad en dwyn i'r tv.—Dros v cvnnvi: fl— ei Yn ei erbyn .V,. Mercher, l?.—Dim 0 bwys fr cy??din Lot, attfbiad i Ddug Ncwfolk, dywedodd Argl. Lei'pw! fod blirenor B'frain^-eaT yr aniser nwn, wedi gymi ceiinadvvui at y Llywodraeth lion, ond ei fod efe yn g-obeithio na Osodid at-no cfyn awr i ddatguddio nattiu- y geunadvvri; eitiir byddai iddo cf oraln gWlJen. tlim- fcU: y cyfle cyutaf a yinddaugosai yn addas- i bynnv. Mewn attebiad i Ardalydd Dongas, dvwcdodd Argl. Lcrpwl, nad oedd mi atteb wexii ei rorldi gan v Liv- wodraeth hon i gennadwri y Llywodraeth Ffr'ngi; ond fod eynnyg Bonaparte wedi cad ci ddanfôn yu dd: j «edi Vienna, i ystyriaetb ein Cyngreirvvyr. ? ?'- "?" ■ TJ V"CYFFkEmN..  Lrutl, Ehrilll0.-Rhüddodd Ponsorrby rybndd v byddai iddo oli- cyfarwvdxf- iadiin a roduwyd i ArghvyddWm. Dentinck, viighylch ei ymddygiad yn Genoa a.Sicily, gaelei rlioddi i'r 1'9. oedd Mi-. Whitbrcad yn deal! nad oedd Gwei- nidogioti ei Favsrhydi yn 'b-wriadu gosod neb papurau ger bron v liQl)')uvvlr rbai oeddyat eisoes ar y bwrdd; ond yr oed'tl yr ajuicrchiatf y cyttunwyd arno yn gate' am y I'haiabertfaynen^ nid yn unig i Genoa a'r fasnach mewn caeShian, ond hefyd i iveitiii.e(ioedd, v Gyramanfa ynghylch rlianmi a-chyfuewid tirlogaethanv Trwy eiriau yr Aigiwydd trrd»!ast>J y nos arall, hysbyswyd i'r '1')1 tod risan o Sa-xony i gael ei ehyssylJtu wrth Prussia, ac yr oedd efe wedi clywed fod cyssvlitiadau ereill o'r fath wedi cycnneiyd He. Wedi lIynay sylwodd Mr. W. gyda chryn Jymdra ar lytliyr a ddywedid a ysgrifenvryd gan Arghvydd Castleretgh, at srn o weinidogion Bienin Prussia, yr hwn oedd. ddigyffelyb o ran ei amgyffredion ynghylch iawnderan gwledydd, ac yn ei gyfansoddiad, a chwennycbai efe wybod os oedd yr Arglvvvdd dyledo." yn arddel yr egwyddorion eynnwysedig yn y llythyr? AttebodcJ Arg. Casllereagb, ei fod efyn ymroddi ainddiffyn ei hall ymddygiad ger bron y Ty,. ar ryw ddiwrnod i d'dytod. a'r egvvyddoriolr cynftwysedig yn y llythyv d'ywededig. Yr oedd efe wedi achvvyn o'r blaen a.r ymddypaif y gwr botiheddig (Whitbread) am (kJvvyn hancaibn amherliaith ger bron. y TO, a gahv jamhysbys.aeti, ynghyik-h pethau ag oeddynt beb eu ,*f.iiynu; yr hyn a barodd idcto- efe,, zo(idi't- papurau I yn{.ylch (renoa, &-c. get- cii bi-oila-ti, i'r diben i am. | dUifiya y wlad rhag y niwed agoedd F aelod anrhyd. d?.ayH y w;a(I rh&g y mwed  vr aeiod anrhyd. cddire wedi gwneuthur kkli ond ui fyddai iddo ef fyncgu dim ynghylch y pethawliyn cyn yr aimer. Mr. WI¡.jtbl'ead,- Am y bai a briodoRr i'r oehr vma o'r Ti- UlJiI\cucywraiu-yrofyogal'Vo'ch, nid oes gennyf i'w ddywedyd ond fod distawrwydd-nwwr gweinidogidn y llys, wedt el gwneuthnr yn an^enrlieidioli ddal ary godowyn o l'yw beth o'r tu ol ir llsa,. ag » roddai ) Mewn eisteddfod o'r acktiaii,: ar AnnogaGth. Caing- hellawr y Trysorlys, cyttunwyd ar fod i'r swm o 9S2,)3219 2j gael. ei' roddi tuug at draul aoarferol y fyddin yn y nwyddyn 2»81!4. BeEt gennad i dd;yf<id air ysgnt y Weithred a wnawd yn .ddiweddar taag at esnnvytliau dyletlwyr motlwlaledigoF. Gvvnaed gweitlwed mor gymiured theyrnasiad Si.(.)r Ii. trwy'r lion y gallasid peri i ddvnion a garcharid am dan- boeh alltudiaelh, i roddi eu nicddiant i (nH i'w echwynwyr. Pa fodd bvnna^, nid oedd y weitbred hon yn eyrhaedd ond: <1.,t ddyledior, a fyddent dan gan piint. Pcth gwybodus yw fod ihai dynion yn byw yu dra thFcultivwr a rbwyagfawr mewn carcliaiau, y rbai a ddewkant fyw mewn carcbaf YI1 bytrach na rhoddi eu ineddiasinart i fynu i'w echwyn- wyr, Gwrtlrddrycb cyntcf ei ysgrif ef ocdd eatvn eg- wyddor gweithred Sior II, at ddyledion obob maintioli a ecitwyiiwyr i bed i'w dyiedwyr roddi en meddiaunaa i fyna. Ail ran ei ysgrif ef oedd myned i gospi'r methdalwyr, y rbai a (loi-i-asaiit o lierwydd eu beiau a'\1 hadfradloudeb eu hunahi' Yr oedd efe yn chwennyeh yn fawr gwahaniaethur rhwng yinethdalvvr esgenfus ac afiadion, a'r hwn a fethai dalu o aches rhyw eld'amweinian asihyfryd; a'r irnig tfordd i wahaaiaetbu rbyngd(iynt yw tftii-tio, madr o gioriau. Yr livil a' gy)- Hygaiefe oedd, ar fod i bob. dy}edwr a allai dalu 1.3s. yn y bunt, i gael ei ryddhan yn ddioed os na ellailv dyled- wr da-lti ond 10s. yn. y buntr efe a gynsygai ar fod iddo gael ei garcharu duos 12 mis cyn ei rvddhfMiac os by- ddai ei analluogrwydd yn cyfodi oddi ar ei waith yu afrauloni ei feddiant tra fyddai- yn garcharor (yrhwii feddiant a ddylai ystyried yn eiddo ei echwynvvr), yna | dvlid ei gareharit- 4 kiaf 12 mis oddi fewn i furian'y etil-clity, Pa>n fy dvl a i'r ea rc h a r o r wedi torri yn hollol dylai gael ei gardia-ru dros ddwy flynedd. Fittir efe a j »dawai le agonal i'r caicharor trwy ei hv ei hun, yng- | byd a'r tystiola-ethan a ellai gael, i brofi nad oedd ei feihdaledigatfth ddylediis i gamymtklygiad o'r eiddo ei hlln; ac os rlioddMj-pnvwf boddionol o hyn,.ga!iai'r Llvs a'r rlum amlaf o'r eckwynwyr ei. nyddhau- Yr oedd llawer o garcharorion y lhai a ddyfeisasant gael symud ea Imnain trwy 'habeascorpus*.o.gareharan'i' ,wla4i'r brif ddinas, i'r dibeii i'w gwnentliur yn anliawdd i'r echwyn- wyr luddias en rbyckihad. I hiddias yr ystran"-riau hyn, efe a gynnygai ar fod djledWyr gael eu danfon ilr-carcliaran nesaf at y lie ag y byddai rhari aiiilaf em, eehwynwyifyn anneddw cyn cael eu rliyddhan. Yr oedd Mr, H. Bytlinyst yn ystyried fod ysgrif Argl. Redesdale wedi dwyn eanlyniadau niweidiol. i fees«iu eyhoedd ac anghyoeckl; ni byddai i'r dv^edwr ei Inm, na neb o'i gyfeillion, ynidreclui talu' dy.lel tra fyddoat yu gvvybod-fod amser-y carchariad inor fyrned. Gymineradvvyai Mr. Horner y yntlyg iberi i-ddyled- wyr roddi en meddiant i (yma. i'w echwynwyr, end yr oedd efe yn aRgliynimeradwyo'r cy nllwn a ystyriai feth- daledigaeth ei hun yn fal cospadwy. G-wrthdtladleiiai iMr. Abe-i-crorcJ>y i,e-gwyddor yr ys- grif, ac i'r gwahanbièth a wnaed rhwng y dyledwr a dalai dalai K)s. yn y bunt, gan y gallasai y nuiii fod mor onest a'r Mali.—Khoddwyd eennad i'r ysgrif gael ei dwyn i mewn. CynnygeddiMr. Hart Davis ar fod i annerehiad di- oJchus g-aelei ddanfou i'r Tywysog Rhaglaw am gyttun- deb hed-dwth a'r Americ. Cynnygwyd gwelliant gan Mr. Ponsonby, yr hwn a feiai'r Gweinidogion am beidio terfynn heddweh a'r Americ yn ddioed wedi cyttundeb Paris, ar y 30ain o Fai. Wedi cryn ddad-l yini, annodd- y Ty—dros- y gwell- iant 37--yn ci erbyn 12J" Yna ennillvvyd' y cynoyP yntaf. Mercher, la.—Dywedodd Mr--W. Dund'as, mai i'r ben i foddhau'r sawl a wrt^ikladlwient i barn y. Klieithwyr mewn brawiliysoedd yn yr Aibun, e* fod ef wedi dwyn divvygiad i me« n; yi hwn a ddiupaiav wedi i'r itheithwyr gaei eu cauad 1 fynu dros na byddent unfrydig wedi bynnv, fod i'r Hamwr Cik rhvddhan, a chaniattau prawf newydd, yn y modd a. iarnai efe o.eit.. GWeJltl, 14.-Mewn attebiad'i ofyniad Mr^Ponso-nbyj' dywedodd Arglwvdd Castlereagh fodceuitadwr: Vfeds eaei ei dei-i>yn gan y Llywodraeth hon, oddi hwn sydd yn rheoli Ffraingc yn awr, yr hon a fonwyd yn ddioed i'r Cyngreirwvr yn Vicuna; citfe* nid ocdd efe yn baruu yn gymhwys i atteb Mr. VQ&* sonby. ynghyk-b y inodd yr oedd- y LlywodraetU. yri meddvvl ynsddwyn. tnag at Ffrahigc, cy.u dyebv?eli^ atteb o Vienna. difa gan y teulti Brenhinol; fod traul y adeiladan, cetfylau a dodrefn yn dru helaeih; yr oeddid yn camatau* arian teitliio i'r Frenbines, oedd' ci theithian yn cael en cyfyngu o Windsor i Lt): thin j- a. Jwel yr hoil draul mewn pob cyimwjre (ktec} wedi cael ei uroi i ddibenioi, pleidiol,. ac am hynny ef a: gynnygai ar fed, i eisteddfod dewisol o'r i gael ei drefun i chwiHo i'r petbau hyn, a chael en hawdnrJodi i dda-nfun am bapurau a dyniun angenrtieidiol i eghiro'v pwngc. Baniai Mr. Van&ittait, y byddai lwll ddj&cnioa budcliol y cynnyg i gael-eu battel), trwy ddiwygiad, yr iiwn a ad;»v?»i alian awdnrdnjui r eijiteddfod i alw U'Oiz ycyfnwogodtl y dadleuwyr pennafo'r ddan tlt;Ylill'a" odd y Ty—dros y uivvygiad 127, yn ei erbyn 94.

1-.- - - -' IOL-YSGRIFEN.