Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

'1 I;liI Parhad o NetlÙm Llunaain,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

ITeddyw (Terbriiiodd y Llywodraetb gennad- iaet/iau o Bermuda, yn cynnwys darluniad o .amgylchiadau ysgafaeliad gwarcbglawdd Mobile, yn y l le.rida Orllewinol ym morgajnge Mexico gan y 1 hi oedd Brytanaidd, ac,; byabysiaeth o I ddyfodiad y lluoedd Brytanaidd i'r Havaniiah, ojr hwn le y mae'r Llyngesjdd Mai'c<ylm a Cadfridbg Lambert yn bwriadu gyrru'r Hnoedd adrcf yu ddosbartbiadau. Dygwyd y cenntul- iaetbau adrcf gall Syr Edward Codrington, Cadpen y iiynges yn ddiwerldar yn yr orsaf Anserieaidd OillewinoT, yr hwn a ddaetli i Porfsraontb yn y Ffreigad Havannah, o Ber- muda. Gyrwyd llynges o Ffreigadau trymion i'r myr Indiaidd, i ra'gliacnu'r dry gau a aliasai'r Pfrergad Amerieaidd t-o'iistitulion, mewn modd amgen, ei wneuthur, Rhoddwyd gwarcbglawd'd McMle i fyna heb i saethik ergyd i'w aniddiilyfj, ¡ Y r yd ym h"It dderbyn papurou Paris o ddi- r weddaiach amseriad na dydd Llun eliweddaf, I eithi, yr ydyrii newydd ddeibyn papurau Elhnyn- I aidd i'r 12fed. ac eidds ikussels i'r 13eg o'r mis hwu. Ifysbysir gany cy-ist af fod Ymerawdr Awsfyia wedi yuiroddi codi lfJentÑyg 50,GvO,000 o florins (tlorin Germany y w '2s. 4d. o'n harian ni) yn acbos y eyfriewidiad iydd wedi cytnmeryd lie yn Ffraing.6 yn ddiweddar; ymioddwyd i wneuthur hyn yn Vienna yn ddieed wedi clywed fod Bonaparte wedi myned i. Paris, a gellir ei ys- tyried fel mcsur rhagocheliad'ol;, fel y byddont barod os bernir ymosoditd. ar Ffraingc o dan Ly wedi aeth Bonaparte yn angenrheidiol. Dywedir mewn erthygl o Arnheim am Ebrill 5ed, y byddai i banner canmil 0 fchvyr Prussia groesi'r Hhine, wrth Wesel, yn yr wytluios hoauo aV un gaidyiH Cauwyd Huningen yfi erbyn y o'r n)i, di- weddaf; derbyniodd yr amddilFynfa yno adgyf- nerthiadallllisog ar yr':BfpQ; acy mae'r Ffrang- cod yn ymgryfliau' hefjd yn y gyniBrydogaeth i. hon. Teitbiodd Dna Welington b Vionria i Brussels mewn chwech diwmod, a gorddiwesodd ar y fi'ortfd frysnegesycld, a ddanfonasid ganddo o Vienna$4' o oriau ryn t'w Urddasolrwydd gych- wyn oddi yno. Wedi ei ddyfod ef i Brussels y parottoadan milwraffldyn myned rhtg- ddynt yn y modd mwyaf egniol; ac o'r tu arall, y Ffrangcod ydynt drn diwyd yn cryfhau eu namddiffynfeydd ar y cyiliniaa. Haerirfod Dug Welington wedi dwyn cyhoeddiad y C yngreir- wyr gydagef, ac y cydd tddo gael ei gyhoeddi yn f\llla. Wetingtbn yr hwn a ddaeth yma ddoe, a dywyswyd yn ddioed at Louis XVin. gyda'r hwn y cafedd efe'r an- •i.ydedd i giniawa. Amlygodd ei Fawriiydi1; par ch.mwyaf.i, a'r ymddi'ied mwyaf.diderfyn yn y gwrou g sydd wedi ei dtei'nu i adferu | Ffra ingc y rbydd-did ag a enniilcdd e fe i'r Ys- I)aeti. i Y mae dau v,7i, Ikmheddig o Dantzic wedi dy fod i'r ddmas, i'r diben, Sc-I yi, ydym yn deali, i oscd rhywarddel wadu u (claims) ger broil y Uywodraeth Frytanaidd, y rhai a ystyria t golion y ddinas licntio eu huuain yn rhwym i'w gwneutbur (yn gydunol a: chyttundeb Paris), ar y Cyngreirwyr. Daetbant trwy Holand a Ffnainc, gan adael Paris ddydd Llun diweddaf. Dywed- ant eu hod yn c'wbl gredu* fod dau o bob tri o bobl Ffraingc yn hollol o du'r Bourboniaid.— Tra fuont h wy yn Parrs yr oedd adolygiad y gosgorddion gwladwriaethol wedi cael ei ben nodi i gymmeiyd He ar bump o ddyddiau gwabanol, a chvnnifer a bynny o weithiau y-r eedd wedi cael ei obirio. {n: "il(I" Mcwn attebiad i holiad oddiwrtii Mr. Pon sonby neithiwyr yn dywedodd Arglwydd Ca-stiereagh fod y L'ywodiaeth hon wedi dcrbyn cynnyg licddyehol oddi wrtb Bona- yr hwn' a yrwyd oddi yma i ystyriaetb y Gyinmanfa yn Vienna oiUw pan ofyr!w:yd y in- hella-eh i'w Arglwyddiaeth, a oedd y Tywysog rhyfel ymosocfol ar Ffraingc,- cyn dychwehu a'ltebiad o Vienna, a* peidio; dywedodd Argl. Castlereagb nad oedd cfe yn barnu'n addas i atteb y gofynadhwn. Wedi dychweiiad larll Harrow by a Mr. Pole a'u cennadwri o'r Cyfandir, y mae sonynftYIHl yn y ddinas y gcllir disgwyl cennadwri o nattur j ry fa!gar oddiiyrth y Tywyseg Rhaglaw i'r- Seneddp yn ddioed; ac ef *,illli mii'i, SOli bwn a ba-rodd r Mr. Pcnsouby o5yn y dywedcdig hol. iadau r. Ddoe gyrwyd alian orcbymmyn gan y rlrw- odrath i gyrnmeryd trosglw)dd-]6ngau i fyim dros chwech mffl, i thybbr fod" y Hongau Jiyn i drosglwyddo dcngmil o'r Portuguese i'r ym- ladtlfit yn Flanders. I>i?gwylir Mr. CafHnhTg i ddychwelyd o Lisbon cyn lItr, o lierwydd nad yNv Tywysog Rhaglaw y deyrnas honiHo yn bwriadu dychwely" d yn eh- rwydd o'r Brazils. Dango'SWyd planhigyn dieitlir yrhwn a was- anaetba yn lie 11 in i amryw b Aelodatrr Ty Cylfredin neithiwyr, yn ystafeli Cofiadur v Rhagtpfsrwr. (alfai fod owasanaeth i swyddogion rniinvi-- i !idd acereill o'r sawl ag. ydynt yn bwriadu my- ned i Flanders, i vv-ybed fod' ysgrsfau. ariand'y LJoegr yn myned am y 4ydd i,ai vii iiali I gwerth yma, yn Ostend j eithr derby air ariau P ry d a in a m en cy Ma w n,» cs th Sic rbai r wrthym fod ein JJywoJraeth ni yng- wyneb amgylcln'adau ^etlnru yri awr, yn ym-! l-oddi cadw meddittivt o'r ynysoedd Bourbon, Pøndicherry, a laTa"; ynghyd a threfedigaethau I ereill ag ydynt etto yn eindwylo ni. I Dywedir gan y papurat7 Is'frengig fod y Tt wydd Macdonald,1 ar gyfrif Ituddet.'i' liir aeth y rhyfel dymfror diweddaf, wedi CQtsiAiCen- I nad i roddi er swydd i fynu, yr liy- (i"-a,-g'lia't- tawyd iddo; od mewn ilythyrau 'cyfrinacbol dywedir yuJlrclldant ei fod wedi cvhoeddi ei h-tiii yn erbyn aclio,-f Cynnahvyd cyfarfod cyffredin o Babyddion (' J _to 1, J 1 (lIIas a Sif Coi lc, ar yr 7fed o'r mis bwn jpryd y cyttunwydar fod i'w deisyfiadau gael eu tJf- lwyno i'r Seneel'dr gan larll DonougbtTiore a Mr. Grattan; disgwylir i aehos y Pabyddion i gael ei dtin yny Seneddr ynghylch yr 16eg o Far. Cyhoeddwyd dedfryd ysgar ddoc rhwng larll a Cbountess Hojeberry, gan Syr Wm, Scott. Cadwyd ymofyniad yuad Hcfruddiaet h ddydd Sadwrn ga n Joseph Whitford, Yswain, ynad Uofrnddiaeth, ar gyrph saith o garcharorion rhy- fel Americaidd, ynDartmoor, y rhai a ddaetbant j'w marwolaeth trwy i'r mHwyr saethu attynt, ar y Cfed o'r mis hwn, i'r diben i'w rhwystro i ddiangc orr carchar, Wedi eistedd dau ddiwrnod dycbwelwyd y rhcithfarn-Ltofi'udt!iacth Gjjf- UtKintdicy.— inddengys fod yr ymryssoll hwn yn dra pbwysig, tybiodd y carchaiorioa., o her- wJdd fod heddwdi wedi cymmeryd liey fod ganddynt hawl i rydd-did diattreg, ac o lier- w ydcl na chawsant eu rhyddhau yn ol ea disgwyliad aetliailt yn anesmwyth, ac yrnrodd. asaut ddiangc trwy rym, gan ymarfogi a cbylliil a p liol) ayf arall a ailaseai ei gael, ac aeiliant rbagddynt i ymosod ar y gwrl'wyr,. y rbai er amddilfyu ea hunaiii a erfuant saethu arnyvit: beblavt'r saith ucbod a laddwyd, clwyfwyd 35 eyeill, a rbai o honyut yn llymdost. Ym mrawdlys diweddaf Lancaster cyboedd- wyd dedfryd ddychryullyd marwolaeth ar dri ar hugain o ddrwgweithredwyr. Ddoe, mewn awr o wallgofrwydd, tOTFodd gwisg-weitbydd o'renw Whitehorn, yn Fetter lane, wcldf ei wraig, ac wcjdi hynny ei wddf ei bun, mor effeithiol fel y bu'r ddau feirw mewn ychydig funudau; a thrwy layrt amddifadwyd tri o blant b^chain oru rhieni; yr oeddynt bwy- thau ynghyleh cacl eu haberthu i gynddaredd en tad, eitbr achubtvyd hwy trwy gyfryngdod rhai. o'r cymmydogion.

I SENEDD YMERODROL. ! i

1-.- - - -' IOL-YSGRIFEN.