Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

'1 I;liI Parhad o NetlÙm Llunaain,…

[No title]

News
Cite
Share

GVv'ENER, 14. Dprbynlasom bapurnu Pans am ddydd Llun d'McHd.if. Ado?y??yd ugain o gadrodau gau 'onapal te ddydd SUL. Ac yn 01 ei arferodd? afftMdych?nad i Pari-, ef?a wnaeth araeth i'r mitwyy, yr lion a gynnwys yr yoiadroddion )r lioti a., iiii,,vys yryniadrocl" i cn' FiKvyr I Yr wyf yrvdyfod i fyreegu i chwi fod y faner driiliw yn ddv ren&fedig yn Toulouse, IMontpelicr, a'r partliau JtXrh'eno!, Hyfbyswyd jsewn modd Suriiot gan taeiioriaid aniddiiiyn- feydd reVpignam a L'.iyoi^ne na fydd ithJynt liwy ufuddhau i ot-chvinii) _yliioii Du-g Angoaleme. j roddi'r Ijoordd hynuy i iynu i'r Yspaeniaid, y ithai hefyd yclynt wedi amlygu eu auhueddgai- "wen i ymyraeth a n hachosion ni. Nid yw'r faner win yn chwifio iriewn un He ond yn Mar- seile*, eitlu nid a'r wyflinos hoh heibio, cyn y byddo i bcbl y ddinas fawr hon, y rhaia ormes- •wyd cy' yd gaa y Breninoliaid, i adlionni eu iiawndorau eu bunaia.—Os, dros on ftwyddyn o amgyt.chž<rJaù awiiedwydd, y g0rfa a room xoddj JieJbio'r bedrosyn trilliw, etto vr oedd bob amsscr yn anwyl gan ein calonau—y nuie newydd ])od yn gyiuiul'-nod i il: a chyda ein bywydau yn v-itig y rhoddwn ef tfy:iu.—(Ymayratta!— v 3 d yr Vmerawdr gan fonllefal1 cyOredin y milwyr, v rbai a ddywedeut, I n>jni a i iijugizn J. I'ilwyr! (eb yr Vmerawdr drachefn) nid ydym yn cbvseiuiych ymyiaetb ag acliofioii gwiedydd ereill; ond gwae i'r sawl a clia-eii- nycho ymyiaetb a'r eiddym ninnau, ncu ym- ddwyn tuag attoiyi me-i.4 at Genoa a Geneva, a rhoddi cytrefthaa i id heb gydsyniad v genedi. j lIwy a- gwrddant ar cin cyjflintau a gwronion JVlarengo, Austerlitz, a Jena; yno y cwrddatit a phobl ttlledig; ac os dygant ch we' can mil o -wyr, nyni a osodwn ngain can mil yri eu berbyn. (Rhwystrwyd yr Yi-nt,r;i--vdr, drachefn gaa y bonilefau m w y a f by \viog' Yr ydys yu ba¡nn yolled gyffrèain yn y 'vbd bon nad oedd y derbyniad croesawus a gafodd Bonaparte arei ddycbweliad i Ffraingc, yn ddyledus i un cyullun hcl.asth agodd wcdi li*urfio ttiar at ei ddwyn yn ol nac i serc h neill- daei y bob! yn gyffredin atei berson; or.d bod tilaenorkiid y fyddin yn ystyried ilywodractli Louis xviti yn rhy dyner, as yn ddiffygiol oli, egni a'r b^wiogrwydd bynny a ddymunewt, gan ei fod yn caidatau i'r Galluoedd ereill i ranu tiriogaetbau byebain ar y Cyfandir yn eu mysg, er ninyn ymwychu a chadarrilum eu teyrnas- ordd eu bunain trwy ortlirymu ereill • a dyw- edir fod y blaenoriaid dywededig yn Ffra:ingc yn, chwennych cael Pemiadiir mwy egniol yr iw» a attebai eu dibenkm yn well; yr oedd rhÜ diflS goreni nug Orleans -yn- :Frenro j ereill dros yr Ymerodres Maria LamsaVi mab, ereill dios Eugene. Beauharnot?) ac ereill d;us Bowa- .pf)Fte; pan glybo Napolton y pethau hyn yri lilbn, efe a frysjodd, gan dd'eftiyddjo'r cyfle ag ordd Tn y'ingynnyg mor deg,. a daeth i Ffraingc n a daeth i k'fi yn c,, ii y gallasid eawi un arall fd Islaenor yn y Llv wodFaeth; yn He Louis X VIII. ac i'r aingylcbiad bya y bernfr y Eiae ei iwydd- iant yn ddyledns; a phriodolir dymchweliad gor-edd y Bourboitiaid i yshrJd hunan arddereh- ogiad y Cyngrelrwyr, yn hytrach ling i ddtm a ar yn wir y rnae Bonaparte ci hun g ystal a dpvedj Ù bynny yn yr araetb ucbod, wrtb gyfi-iiio at Genoa a Geneva, a th: viy'r cyfeiv.^d hwn, egiur y w, ei fod efe yn aieddwl ychwar<eg intig y maeyn (Wyd, ac y rcyrjjjai ini ystyr- led arogylfblad'au SaxtHty a Pholand. Ac yn y Gazette de France geiwi.r gweifbrt'ddedd y gym- franfa yn Vienna; jn Si di-»wr>l:ef!dian-nad: gvvar 1;, us, r. a dywedir icd. eu ,}¡ y rmId y gi:;d E'd Lau hadau digofaint a therfycg yiryeg: pcb ccnedL y rbai ydynt ba nd i gefnogi acbfi^ Gwaredwr yr hvm a > .svygai ei hun gan Gwarc d ?r yf !!v.n a g_ "t' y s:!u ei hun;? gau? ?r?yddo trwy byn fed poni Ff)ain? .0 Ictaf L?td thy? uu a mth?yneb? ''M?'?X.i'*?'? i.yn? ? iyn,. Yr hysbysiaetk o Lyons yn y papnrau a gyr- i raedd i'r 81 ed o'rmis hwn dywedir fcd arfogioli I bob pnrih yn dyfod yno cyn amled, fel y gorfu- wyd daiifoii i'w battal, am nad oedd ersiau eu guasanaetb, ac o lierwydd eu bod yn ystyried y byddai antuiiaeth byrbwyll Dug Angouleme i gael ei derfynu yn ebrwydd. Ivjynegir gan y Moniteur fod ei Uchder Brenbinol wedi myned i Valence ar y 3dd, a newid prif s w ydttogion y dref honuo, ac ar_ y 7fed aeth oddi yno; bu brwydr rbwng rhai Ð'i wyr ef a byddin yr Ym- erawdrar lannau'r afon ar y Ofed; eitbr yr unig hanes a gawn o'r frwydr yw fod yehydig wyi; clwyfus Afedi- cae-1 eu dvtvn i Valence wedi bynny. Mewrf banes arall o Valence a ysgrif- GllwJd ar hwyr y 9fed, dywedir fod byddin- oedd y Deau yn dHo yn ol gyda brys, gan adad eu baifau a'u peiriannau rhyfel ar eu hoi, a bod y Gcsgorddion Gwladwriaethol a phobl y whtd yn dala'r il'oaduriaiti'; a bod milwyr y gabies., sef o gylch 7 meu 800, ag oeddynt gyda Dug Aiigouleine wedi, ei. adael; eitbr nid ydym yn clywed am ei w.eithrediadau ef wedi'r amser uchody sef y 7fed. Dywedir fod y Barwu La- borde wedi d.ala'r B,-trwii Vitroles, yr hwn oedd o du'r Bourboniaid, yn Toulouse; end raev/n papiir arall noynegir fod Vitroles- wedi àngc. Mewn llytbyrau am yr 11 eg o Brussels, dywedir fod Dug Welingfon wedi gyrru i Por- tugal i geisio gan rat o gadrodau'r wiad honno ag oeddynt wedi eiiwogi eu buriain yn yr orynys, dan ei reolaethy i fry si o at to ef. j. Yr ydym yn deall fod larll Uxbridge i llaen- ori ar y IVlarchiuoedd Biytanaidd ar y Cyfandir, a'i, fod efe yngliylab bwylio tuag yno. Derbynwyd hysbysiaetb o Normandy yn Ffraingcr gan wr bonbeddig ag sydd M;s>.vvdd Igadael y dalaetb bonno, fod ynuirech wedi cyninici-N-d Ile yn Havre de Gruce rhwng rhai; o bleidwyr Napoleon a chyle-ilium L-ouis XVnJL pit yr bow Y llr.ddwyd wytli rveu ddeg oddynion, Mynegir mewn hysbyskieth o'r Dardaueles fod dau warchglnwdd i gael eu cyfodt yno ar orchyrnyn y Scignor Ardderehcg; y aaill ar yr ochor F^wropaidd a> Hall ar ocbor Asia, ar sylfeini'r hen geslyll Sistos ac Abydos, JIc T gosodwyd pont dros y cyfyngfor gan Xerxes. 'Gosod-ir 20UO o wyr a 60 niangnel ymisob un o hOtiynt. tair mintai o'r ISeg marcblnoedd, ynghyd a 17awer o %»gwe|w a chadwJrysorau o llanssgate a Marwicfe, d) dd Mawrtb Cyf- aridii; ac aeth yug.Mylch 1000 o wyr o VVoal- wich tuag Ostendyr vvy thnfts d'divVedd'af. Aeth }'stnrm ddychrynliyd o tvlaw a tiivranai.) dros y brif ddinas ddoe; aeth y gwefr hylif (eicetnc Jillid) i lawr trwy un orj- mygdyliau yn Goswel-streel ro»d, gan wneu?hur ha fog yn y rhan am)af o? yaenoedd., a thoyr?d <ranct. fur rhwng dau landy, )fr liy,iii b-,ii-od(i yu y gyniiTiydogaetl) J.ouno, ond dihangodd }r ytt yt) !,), 1) i?i),,ijo, oii(I tlili?ingo(,d yr hebnt?ed personol. 

[No title]

I SENEDD YMERODROL. ! i

1-.- - - -' IOL-YSGRIFEN.