Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Newyddion Lhmdain, fyc.

[No title]

News
Cite
Share

Mr,ucin:u, 12. Neithiwyr derbynwyd papurau Paris am yr 8 fed o'r mis hwn; cynnwysant ordi;»hadau newyddion o eiddo Napoleon, gan beri i gyf- reithau'r Cynnulleidfaoedd Gw !adw iaethol gael eu gosod mewn grym yll y modd manylaf yn eibyn holl aelodau teulu'r Bourboniaid a galier ar dir Ffraingc; sef bod i bob uii o hcnynt a fyddo oddi fewn i'r Y merodracth gael ei ddwyn ger bron brawdle, a'i famu yn ol y dywededig gyfreithiau, y rhai a wnawd wed i'r Chwyklroiad ,t dioi-,sed(liad y teulu hwnnw. Ac y mae yr holl rai a berthynent i deulu Louis XVI Tf. neu a ymddangosfint yn bleidiol iddo, gan chwennych y Llywodraeth Ymerodrol, a I un a bei tl)ynai i deuluoedd y Tywysogion Bourbonaidd,, i symud pedwar ugain a deg o lilldiroedd o Paris, ae wedi hynny gelwir arnynt i gymmeryd llw o ffyddlondeb i'r Llyvvodraeth Ymerodrol, ac os gwrthodant i gymmeryd y llw, dygir hwy i frawdlys, a gwneir iddytvt yn ol v modd ag y byddobudd y cyffredih yn gofyn. Fel rhesvym dros y llymdostedd hvvn, y mae 1 lythvr wedi ei gyhoeddi yn yr Moniteur, F hwn, fel y dywedir, a ysgrifenodd Bug D'Angou- leme at Frenin vr Yspaen i'w wahodd ef yn enw Louis X VaL ei ewytlu-, i ddanfon ei luoedd yn ddioed i diriogaeth Ffraingc yn erbyn gelyn cytfredin pob Llyvvodraeth gyfreithloii; ac yr ydys yn Ifugio fod amryw lythyrau ereill oddi wrth bleidwyr y teulu Brenhinol wedi cael eu cymiiieryd oddi ar y cennadon ag oeddynt yn eu dwyn, tuedd y rhai oedd meithriu terfysg a gwrthryr1-}lq¡f9)in yr Ymerawdr. Y mae'rpllip\l'atl.hyn yn hollol ddistaw yng- hylch yr ymlaen tua Greno- ble a'r part-Wali 'tffcrhonol; anghofvvyd son am Marseiles: ac ni'd'»4!Sf air wedi cael ei ddywedyd am Toulon er ys pythefnos; ond yr ydym yn deall fod Vitroles, Dirprwywr Louis X V I II. rn Toulose. Cychwyuodd y Maeslywydd Ney tua Lyons; o herwydd yr amgylchiad hwn a distawrwydd y papurau Ffrengig ynghylch yr hyn sydd yn myned ymlaen ymharthnu dehenol y wlad, yr ydys yn casglu fod Dug Angouleme yn ennilllir yn y tueddau hynny; eithr dengys ychydig amser pa un ai cywir ai anghywir yw'r casgliad hwn. Gelwir aelodau'r Cymdeithasau Etholyddol ynghyd gnn 130uaparte i reoleiddio braint- ddeddfau'rwtad, yn gyiTptyb i hen arfer y Ffrangcod. Aeiodait'r Cymde'thasau hyn ydynt y perchenogion. tircedd cyfoethoccafyn y deyr- lias, yn cynnvvys ynghylch 600 ymhob talaeth, a phan ymgynnullont ynghyd o'r holl Daleithan5 byddant, medd y Moniteur, ynghylch ugain mil o wyr; yr arncan pennaf o'ucyniiull ynghyd yn awr yn ddiammeu yw, cael ganddynt gyd- nabod cyfrpith!nhdeb !!ywodt':tcth Na?o!pon a bydd cydnabyddiaeth y fath gynnulleidfa gyf. rifol a lliosog a hon i'w tlluo' ,ai,: ef i osod hyn allan fel llais y bobl, ac ar yr ullpryd i'w wneutliur ef yn hoff gan yr hen Chwyldrowyr a chyfeill'on rhydd-did, y rhai a dramgwyddasai efe trwy ei awdurdod Ymerodrol a gormesol. Yr oed did yn dywedyd ar y cyutaf fod yr Ymerodres a Brenin Rhufain i ddyfod i'r cyfar- fod hwn fel gweithred ragbaratoavvl i'w coron- iad; ond am fod papurau Paris wedi peidio son am danynt hwy, ymddengys fod yr hysbysiaeth a dderbyniasom o barthau ereill, ynghylch eu bod yn cael eu cadw yn Vienna yn gywir. Dywedir fod y Maeslywydd Macdonald wedi icapt caniatad i rddi ei swydd i fynu argyfrif ei hir wasanacth. Y rriae'r trvsorfoytld Ffrengig yn gwella ych- ydig; y consols bump y caut ydynt am OS 1-10 tfraiics. Ymhapuran Brussels y rhaiydym newydd ddeibyn, cynnwysir yr hysbysiaeth fod bydlin. oedd Russia yn cychwyn gydil brys tua'r Rhine; | dywedir fod v flaen fyddin wedi cvrhaedd Dres- deri eisoes. Yr ydys wedi ciorbyn hyslysinuh- yn Basle fod 40,000 o iihvyr Ffrengig yn cych- wyn tua Switzerland. Papurau Germany ydynt lawnion 0 hanesion ynghylch cychwyniad lluoedd a f g o bob parth tea chyffiniau FlVsingc. Y mae Russia a P essia, yn ol yr hanesion hyn, wedi peri iw holl iilwyr hebgoradwy i gychwyn; ac y mae 120,000 0 Gossacs wedi dechreu eu taifn i ymweled a Ffraingc yr ail waith. Ar fore'r Sfed aeth Du«- WetMngton o Brussels tua Ghe?? ynghyd a? amryw Haenoriatd e?wog ei-RiH. ?'c?n?Mf?r?t?g.—Ysgrifn?dwydcyhr-cdd- iad newydd gau y g?nuopdd cyfuno!, (rvt?r hwn y cadart'hant gy?undeb Chaumc-i:? swsn yr I hwn yw, eubod yn ymrwymo peidio cynisad- I leddu a Napoleon Bonaparte, nac a neb doulu; loud yn y fath fodd apncidio yrnyraeth ag achos- ion (ufewnol Ffraingc. Bydd i'r datganiad hwn gael ei gyhoeddi yn fuan mewnmodd sw,-ddcl.- Oracle. Ymrawdlys Galwny, bnrnwyd i'r Parch. Mr. O'Mulan gael 2,5üct. o iawn gan 1-erchp- y Londonderry Journal am gabklraith; ond r yr AmddiiTynydd yn bwri-sdu cael pre wf itewydci. mrawdlysy lien Bailey, dedfrydwvd Eliza- beth Fenning iddioddef niarwolaeth am ivpiiwyno teulu Mr. Turney, Chancery-laiie, tru y gvrn- mysgu gwenwyn a'r ymborth.—yr cedd yu par- hau i wadu yn y modd mw yaf cadarn.

[No title]