Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

''OL-¥8delFEN.

Advertising

AT EIN COHEBWYR.I

News
Cite
Share

AT EIN COHEBWYR. I Dcrbyniasom L.tiiyrmÙ Coll'êlnvyr ealynol:-T; H. J. II. Ieiurn Oiia, D. J. a J- gyd- synio a deisyfiad J. J. o herwydd nad oes gennym argraph-llodau yn cyfatte) 1 r rh1 sydd y n ei ly tiivr cf. Mewn cyfarfod o Foneddigion swydd Forganwg a gyunalwyd yn y Pyl ddydd Iiiii divveddaf, cyttunwyd ar fod i ddeisyfiad gael ei ddanfon i'r Seneddr i ymbil ar fod i Benybont yn y air hon, gael ei. sefydlu fel Ile addas o byii allan i gdewisaclo i iu dros. y sir hon i'r Seneddr.L<'ii*d Ilysbysiad. 'C Vill II)all t-i Byrt-ydlol swy(l"i ynVlilith yJ' a gynhaliwyd yn Rhydymardy a'r Ciwy*, y. aslain a r 30ain o'r mis diweddaf. Y dydd cyntaf, ii; o r gioch, fe gadwyd cynnadledd gan y G;weinid&gfoivka Clieiinadau'r Eglwysi; declireawyd trwy wj<I{JF £ aii y.P^rcli. M. Jones, o Fertliyr-Tydfil, a chwedi Ijyiiny vindriniwyd ag amryw betiiaupvvysig ag oeddyijtiyit jjartiiynii a'r achos diweddwydtrwy weddi I gan y Pai-eh.d9.ij £ >avies, o Abertawe. Am dri o'i- gIoch, I dechr«u,<)dd ^ri* addoliad trwy fa wI a gweddi gan y I Parch. H. XV/jjfiijm'is, p, Lanelli; -pregcthodd y Parch. J. Williams,oWYAi)¡'coedJ oddiwrth Job xxvi. 11. a'r Parch. M. Josi^s?.0(]^}irtliyr, oddiwrth Salm ciii. 8.; di- weùUw'd ti'J:)o.'r*Ii,flma"]. Am saith yn yr liwyr, pregethodd y brodyi* t), Davies, o'r Panteg, a William Davids, Rliaghjniaetl!, yn Heinlre-ncliaf, gerllaw hYfI- j ymardy, nil oddiwrth B-liuf. i. tC). a'r Hall oddiwrth Gen. viL l. Dydcl. Ian, ueelueuodii yr autioliad yu y Crwys, zitii saitli, trwy weddi a mawl, gan Mr. 1). Tho- mas, Tredegar; pregethodd y Parch. SI. Lewis, o Ystradfelltau, oddiwrth Diar. xxxi. 2.5; diweddwyd trwy ta-xvl a gweddi. Uechreuodd yr addoliad am ddeg, trwy fawl a gweddi, gan y Parch. W. Watkins, o St. Donat's a pliregethodd y Parch. T. Bowen, o Gastell- nedd, yn Saesneg, oddiwrth 2 Cor. v. 10. u'r Parch. G- Hughes, o'r Groeswen, oddiwrth Jos. xxjii. 11; terfyn. wyd ti-ivy weddi a mawl. Dechreuodd yr addoliad am ddan, gari.■ y Parch. S. Price, oLanedi; a phregethodd y Parch. D. Davics, Panteg, oddiwrth Jer. ix. 1. a'r Parcli. D. Davics, Abertawe, oddiwrth Dat. xvii. 14.; dibenwyd trwy fawl a gweddi. Am chwech, dech reuodd yr addoliad, gan Mr. H. Herbert, o Gwniaman pregcthodd y Parch. W. AVatkins, o St. Donats, oddi wrtli Mat. xviii. 6, a'r Parch W. Davids, Rliagluniaeth, oddi wrth. 2 Cor. x. 4. Yy oedd y gvvrandawyr yn lliosog, a chafwyd He i benderfynu fod prcgethiad y dwyfol air yn fe.ndith i laweroedd. D¡,wyddod1 damwain )-)i-iid,laitid Tilibacli, SIoj/4 u.v/g, yr wythnos ddiweddaf: acth pedvvar o dd,n")'imewn bad i dywys Hong allan i'r nior 0'1' lie uciiod, ac ar en gwaith yn dychwelyd dymchwelwyd y had, a lioddasant oil. Yr oeddid wedi cael dan o'r cvrff ddytld Sadwrn. nn bad arall yn cynnwys saitli o ddynion, agos a chyfranogi yn yr un ddamwain. Rhybudd i yrwyr cerbydau.—Dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf, diry/ywyd James Dunn, yr,hwn oedd yn gyri'ti'.r Elytliyr-gerbyd o'r uref lion i Gaerdydd, mewn pnni punt, am beidio rlioddi cyfrif. L'r sawl a'i cyf- logent am lis. Gd. a dderbyniasai efe ain garrio dyn o G;tell\1ed{! i Gaerdydd. Yr ydym yndcall fod perche'nogion y cerbydau yn y in roddi cospi pah trosedd o'r fath hyn i'r cithaf. Dychwelir diolch gan y careliarorion A'ngliaerdyddj i Syr R. L. Blosse, am ddan gini a roddodd efe i brynu cig maharen iddynt, a'r hwn a ranwyd yn en inysg dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf. Ac hefyd i'r uchel Reithwyr yn y brawdlys diweddaf am 11. 17s. a ranwyd rliyngddynt ar yr amser ncliod. Dihenyddwyd Samuel Humphreys, bachgenyn yng- hylch lii oed, yn ddiweddar, am lofruddiaeth gwirfoddol Margaret Jones, yr hyn a grybwyllasom cr ys ychydig yn ol, ar y fiordd lhwng Cefn y Bedd a Minora, gerllaw Wrexham. Dydd LIun, wythnos i'r diweddaf dihenyddwyd Samuel Norton, wrth garchar Devon, am lofruddiaeth ci feistres, Mary Waters, yn yr Eglwys Wen. Yr oedd ymddygiad yr adyn grcsynol hwn tra bn yngharchar, ) yn dangos ei fod wedi vmgaledn mewn drygioni acyn erbyn Duw i'r graddau nnvyaf arswydus; and ar ddydd ci ddihcnyddiild with esgyn i'r glwj<l angneuol, ei wroldeb ffugiol a fIodd, yr oedd ei feddwl mewn ter- fysg o'r mwyaf bravvychus, ac aeth i dragyv.yddoldeb mewn ofn a dychryn mawr. Ym mvawdlys Henifordd, cyhocddwyd dedfryd marwolaeth ar John Bevan, am ddiangc o alltiuuaeth cyn yr ainsqr ag y dedfrydwyd of i'w dveulio yno; Iliclitti-(i a AViii. Baker, am dorri tai; Win. Cleobury, am ledratta ceffylau; a Samuel Higgins, am ledratta oriawr; eithr derbyniasant faddeuant wedi hvmiy. Jos. Bumford, am dderbyn Dedrad, i gael ei alltudio dros saith mlyncdd; pymtheg i gael eu carcha rn dros w ahanol amserau, barnwyd saitii yn ddienog; acyn erbyn tri ei-eill iii chafwyd un ysgrif( bill). Brawdhjs' Jlwlffordd.—TQvfyiiodd y Brawdlys hwn wythnos. i eel-idoe; dedlrydvvyd David Thomas, am yspeilio ty Mr.diaries Pryse o Aberdaugleddyf, o lwy arian-, oriawr arian, ysgrif ariandy ac arian, i ddioddef marwolaetli. Gaifwyd tri creill. vil enog o fan-ledrad, y rhai a ddedftyilwj^l i gael eu carcharu dros wahanol 1 • 1tmSCran. Brawdhjs CaerfyvdcUm—Dedfrvd wyd W"m. Lewis, am ledratta tri oriavTjfjK j /ddioddef marwolaeth; JolIn Davies, atil -;ii-eliarti dri mis ac i waith ealed; Esther Hugh, am ledratta ¡ padeM bres.mnmiso garchar; rhyddhawyd dauereill, Yr ydys yn bwriadu fel F ydym yn deaH, i redeg cerbyd rh\?)g Abertawe a Tbinbych, dri mwrnod yn yr wytlinos, trwy Lanelli, Cydwely, a Chaerfyrddin. Gwahoddwyd Syr W. W. Wynne gan Fwrdeisiaid Caerlleon Gawr i giniaw gydlawenychol. Ar yr 16eg o'r mis diweddaf cafvvyd corff baban wedi ei giaddftdan gatreg, gan Mr. Wall, o Broseley^ II swydd y Mwvthig; cafodd v braw a aehlysurwyd.trwv ddigwyddiad mor annisgwyliadwy y fath effaith arno, fel y bu farw yn ddioed. Cafwvd darn o arian gan wr bonheddig vnghymmyd- ogaetli Capratigon yn dwyn delw J Ilia Augusta, merch Augustus Cesar, a gwraig Agrippa. Sletaliis, ae wcdi liynny gwraig Tiberius Cesar; bn farw ei thad Augustus, yn v 14eg mlwydd o oed Crist. I Daeth y Trosglwyddlong Harrison, Rhif. 519, Cadp. Beard, o Belfast i Cork, yn ages i Gaergybi yr wythnos I ddiweddaf, ond o lierwydd ei bod ym mron yn llawn o ddwfr, o achos taro yn erbyn tvwod-fryn, ifferllaw'i- Iwerddon, methwyd ei ehael i'r porth, eithr rtiedwyd hi i'r lir ar ochor ddwyreiuiol yr ahgorta, i'w chadw i-liag soddi.

'AI- Argraphiadydd Seren Gomer.I-f…

Family Notices

MARCIINADOEDD.

, SFSlZbU YM ritODROL.•.