Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

''OL-¥8delFEN.

Advertising

Advertising
Cite
Share

THIS DAY IS PUBLISHED, PRICE Ms. ANEW SERl '(,;5 OF The Agricultiircil Magazine; OR, THE Farmer's Monthly Journal of Husbandry AVI) Eural ?sir?  FOR M?2?77, 1815. J TIns Number contains, besides a variety of j JL other useful matter, an Act to amend' the Laws now in fo?Ce for Re?uiati?g the !mportatiou of Corn—On Fruc- tifying Steeps, aad theJ?rMdical Advertised Improvers oj ? Land—On an Experiment of Mr. Holdich on Manure—On the I"r,,)tltzce of Word Menno caHed Mareeno—On LinseGtt.?r!??"?Qxen—Cutm)-e of Mus- tard—On D i-ill i ii,? :I I ?y Let- ting, and tlie Size of Farms—Oh Miebrij: Culture, in Reply to Mr. Ottiwell Wood-Genera! Report of the State of t!H Country—Ode to Dr. Richardson—Patents lately granted for Inventions in Agriculture and the Arts-Account of, Books—Monthly Register of Agricultural Meetings— 'i'fuvvjes of the Prices of all kinds of Farming Produce, &-C. I'lll)kiS" ef-I by V. GaiFFixas, No. 1, Paternoster Row; <trid sold by all Booksellers. A ¡hWJf,/i81:1. ¡ AT a iM f?, N of the FRI??IOLDERS A of the COUNTY of GLAMORGAN, convened by the High Sheriil", pursuant to a Requisition of several Free- holders of the County, held at PYLE, on Tut-usDAY, the 6th day of Ai'rh,, 1815, W. TAlTT,;Esq. High Sheriff, in the Chair; On the motion of Mr. Traiierne, seconded by the, Rev. Mr. Morris,—that it is the cpinion of this Meeting that Bridgend is a central ami convenient ptace for holding the Ejection of a Member for representing this County in Par- liament, An amendment was proposed on the motion of Mr. Vaughan, seconded hy Mr. John Wood,—that the tixiiiff by A ct of Parliament of Bridgend as the only place for the Election of a Member to represent this County is not necessary, the existing laws oil the subject being sufficient, which being put and negatived, the original motion was put and carried. On the motion of Mr. Traherne, seconded by the Rev. It ivas llesoltied, That it is expedient to apply to Parlia- ment for an Act to fix the County Election at Bridgend, and that Mr. Hall he requested to take such steps for obtaining the same as he shall think proper. On the motion of.Mr. J. Jeifrevs, seconded by Mr. M. P. Tfaiierne, It :otis Resotoed ntfdnitooush/, tiiat At,r. Hall having under- taken to hrillg the proposed llill into tlic cordial thanks ol this Meeting be given to him. Resolved, That these Resolutions be inserted twice in the Cambrian and Scren Gomer Ncwspapers. W. TAITT, Sheriff. The Chairman having left the Chair, on the motion of Mr. Traherne, seconded by Air. Bruce, It ti:as Resolved UMininwitsli/, That the thatiks of this Meeting be given to the Slierilf lor convening this Meeting, and for his impartial conduct in the Chair. Mewn CYF ARFOD o RYDD-DDEILIA ID Swydd FOH(;A,YG, a gynnnlhvyd gan yr Uchel Sirydd, yn ganlynol iGaisamry w o ltydd-ddeitiaid y Sir, agynnalwvd yn y IAU, y 6fed dydd o EBRIIA, 181a, W. 'rAITT, sw. Uchel Sirjdd, yn y Gadair; Ar gymiyg Mr. Traherne, a gefnogwvd gan y Parch. Mr. Morris,.—mai barn y Cyfarfod lnvn y w fod Penvbont yu ii y% foci Petivboilt yti He cauol-bartliig a chyIleus i gynnal Etholiad Aelod i gyhdfli'ycbioli'r Sir lion yn y Seneadr, b. Cynnygwyd gwcUiant ar annogaeth Mr. Vaughan, ac a gefnogwyd gan Mr. John Wood,—nad yw sefydlu, trwv Weithred o'r Seneddr ar Benybont fel yr unig Ie ethol Aelod i gynrklrychioli'r Sir lion yn angenVheidiol, gan fod y yiit'-y,ii hanfodi yn d,digouok,.yr hwn wedi ci gyi'Hyg a'1, wr'tiiod, y cynnyg dcchreuot a'osodvvyd ger broil ac a ennillwyd. Ar gyimyg Mr, Traherne.a gefnogwyd gan y Parch. Mr. Morris, Lluimfwi'tadieyd, Eihod yn fmldiol ceisio Cnvcithr-ed grin y Sencdor i sefydlu Etholiad y Sir ym Mhenybont, a deisyf ar Mr. Hall i gymmeryd y eyfryw fesurau er caef yr un- rh vW ag a farno efe yn gy Himwys. A r gyimyg JWr. J. Jeifreys, agefaogw-yd gan Mr. M. P. Traherne. IJawnf viriadwyd yn vnfryd, Gan fod Mr. Hall wedi cym- meryd arno i dihvyn yr V^grifgyimygR-dig i'r Seneddr, 'fod diolch calonog y Cyhu-fod mvii gael ei roddi iddo ef. Ltaiciifwriadieyd, Ar fod i'-r Llawnfwriadau livil gael eu hargraphn (htwy Waith yn y Papurau Newyddiyii y Cani- briau a Seren (vomer. W. TAITT, Sirydd. Wedi i'r Cadeirwr adael y Gadair, ar gynnyg Mr. Tra- herne, a gefnogwyd gan Mr. Bruce, IJawdfiermlteyd yn unfryd, Fod i ddiolch y Cyfnrfod hwn gael ei roddi i'r Sirydd ant atw'r Cyfarfdd h\vn "ynghyil, "ac am ei ymddygiad ammhleidgar yn y Gadair.

AT EIN COHEBWYR.I

'AI- Argraphiadydd Seren Gomer.I-f…

Family Notices

MARCIINADOEDD.

, SFSlZbU YM ritODROL.•.