Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

''OL-¥8delFEN.

Advertising

AT EIN COHEBWYR.I

'AI- Argraphiadydd Seren Gomer.I-f…

Family Notices

MARCIINADOEDD.

, SFSlZbU YM ritODROL.•.

News
Cite
Share

° °- y C-aiighellawr, y byddai i'r Ty gael gweled '?.) oe(.d ?.cinidoni?) ei wedi ymwrthod ag yr achos hwn. ?r ocdd I e?> 01 'on Perceval yn yr achos liwn. Yr oedd 5 t6an,ad a yrwyd allan o Venna gan y Cyngreh wyr y.?cy?nwys pob peth ag sydd anrhydeddus ac addas. ?';WLitbrGad,Yna wyf i (Ideal[ nad yw y dyw- ?'? ddargaHiad yn cad ei art^c* gan Weinidogiou ei t'M\iiydi.  C?iicUawr y TrysorIys.-Nid ydys i ddeaU fy mod I ? ? ? ddhwdde!. Ti,,vsoi-lys,Nid.)?c Ar. V, hitbread,—Gan fod y Gwir Anrhydeddus Fon- xivedi hici-ii nad oes (iiiii yn y datganiad Ond yr >J n sydd anrhydeddusac addas, ehwennychwn wybod t a yw de yn meddwl gosod y datganiad hwnnw, gyda'r ¡ ?ihau bwi-iado! ere.H Kci. hron yTy ac be?yd a fvdda: 3-do et ddangos yr awdurdod a roddwyd i DdugAVd i lingtoni :J1'dlio y CyfFYW ddatgani¡¡;¡' I Cm?'teih.w)- yTr?sotlySj—Nid oes dim yn y Dat- ?ainadag sydd yn cymtneradwyo bradlofruddiaeth, naC | ?") Peth an we ddus arall. j Mr. Whitbread,Felly ni ddywed y Gwir Anrhyd- eddns Fonhcddi? wrluym pa un a esyd efe y papur ger b''onyTva:p?dIo. ?'-oddodd Canghellawr y Trvsorlvs !m atteb. Go- ?? u'iwy,? d  Mawith, 4 Gofynodd Mr. Whitbread pa bryd y| "yddat i'r papman ynghykh y fasnach mewn cacthion ?yn a w,I?W(i Vil yiigliN,Icll Genoa, yrhai Rorcbytnmynwyd i'w gosod gcr bron y .Ty, i gael eu ?'yntwared? a pha bryd yr oeddid i ('disgwy! am tysbysiaeth odd?wrth y Tywysog Rbaglaw ynghylch ansawdd achcsion tramor? Ijyvvedodd Arglwydd Castlereagh ei fd ef ynghylch I cyilvvyno y papurau a orchymmymvyd, ac ynghylch dydd tall yr oedd yn dlsgwyl y byddai iddo ddwyn eennadwri oddiwrth ei Ueluler Brenhinol y Tywysog I Rhagiaw ymherUiyiias i ansawdd achosion tramor; ac yr oedd efe yr. meddwl pennodi dydd Gwencr i gym- inery^, i ystyviaeili, a gohirio yr hyn a berthyn i'r ¡ Araeric hyd y Cly(ICI Mawrth canlynol. Yiaddengys wrth y papuran perthynol i'r fasnach K-Pvm caethion, fod yr wyth f>rif Alluoodd cvnnulledig ?own cym-unfa yn Vienna, wed: cyttnno I ddilen'r ?sn'dt-h mewn amser, ond en bod yn amrywio yng}ylh y pryd ag y '?ae y cmcad i KymMcryd He. Proffesai'r- Tywysog Ttikyraiul, oran Vfraiiize, ci fod cf yn awyddus i'w dileu evi2 yr amser a bennodwyd yng- liyttmideb Paris, sef pflm mlyiiedd. Ond yroedd yr Ys p tcn n Phortunal yn spfyHyn grvfdros gaet wy th YSlncu a Phortugal yn sefyll y» gryfdros gael wyth mlynedet; eithr cyttuuodd yr holl Alluoedd ereill Vw dileu yn ddiced. Cyitiunvyd hefyd ar fod i Eistedd- fodan o'r yn Pans a Lluiidain, i tynegn yn flynyddol ansawdd y fasnach; a bod i gynnyrch trefedigbl pob teyrnas a beidiai ddilen r tasnach mewn amser liiesymol, i galyn utiuad allan o longbyrth y Gallnoedd ercjll; eithr yn erbyn liyll y gwrthdystiolaetliodd gweinidog: Porhlgal, gan aiwyddo ei fod yn chweunvch i'w Lvwodraeth gael haw) i ad-daht mewn cyffelyb fodd os felly y bvddai. Cynnygwyd Ynys Iieti swm o arian i Ffraingc am c f i tad pei ffa.il.Ii o'r fasnach yn ddiocd eithr hi a gynny?oc!d i'w chyfyngn i'r Goglixld o Cape PaJmas; a ihortngn!, er mwyn cael ei rhyddhau rhag lalll'r swm o 600,000, dyledus i Prydain, a gyttunodd i'w dileu i'r tu gogleddol i linyn y Cyhydedd. Gofynodd Mr. Freemantle, a odd rhyw fesurau "fredi cael. en trefnu ga ny- Llywodraetti lion i luddia- Bonaparte o ynys Elba? Dywcdodd Arg. Casilereagh fod herwlongan wedi ttfNI(i,it; ar gyfer yfynys H diben liyiitly. JUTercher, 5.—Cliwcnnycjiai ,MJt'. F)'ecr))at)ttc \vybod, ? oed?) swyddogion ein Uong.mni ag oeddynt ?n gwib- ^'J'iio yii^hynimydogaeth Elba, wedi cael en hawdnr- dodi i Inddias ymadawiad Bonaparte oddi yno; ae os I feHy, efe a gynilygai ar fod i adysgrif o'r awdurdod II "Vjiny gael ei gosotl ger bron y Ty. Add-efoild Arg. Castlereagh eu bod heb gyfarwydd iadau ysgrifencdig, ond en: bod .wedi cael ar d(leall ^■eu dyledswydd fyjldai attal Ymcrawdr Elba os I byddai iddo effyncd ailan i'r inor /at/, G.-Traddodwyd Cennadwri oddi wrth y Tyw. YSÓ¡(Rha"law "an AI' Castlcreaoh i'r T\\ \'I]<"hvlch v ¡ ?gRbagiaw gan Arg. Castlereagh :'r Tv, voghytch noda y cynghorwyd ei UchderBtcnbinoH ymddwyn ??'yneb y digwytidiadau diweddar vn Ffraingc. hywedodd Mr. ??"tbrcad gaufod y genuadwri wed'  ?? darHcn yn gynnaracii yn y dydd nac .n-i?r- c] '?'?ydd iJ'IJ;'J1ad oedd efe ";10 ar yr amser j'_ ? ?"? hi,ac am' fod y gCllnadvn:i- ei him yn dra anpt"' G' fod ef yn tvbiedTnid gweU fyddat er'chyin- Un d'V] ?ystyh;?th dydd L!nn nesaf, ae nid y fbi*u; a'i ?j ( r bwriadu gwnetithtir i'r P?r?'yt hyuny ? ?'tnuof!). ?? ?.? ??iiwcnuvchatv.'y!? aoudd "I"Yw anmiodau dtrgelatdd ?nperthyn ?-yttuudcb 13? I-is y .Attebodd Arghrydd Castlereagh nad oedd y gennad. 'H1 \'eùi cnd f' darUen 3n gynt yn y dydd na'r am- 8el' a ?""odwyd; nad oedd nn ammod ddirgel yng- Paris; ae nad ofddid un ?scr \n g¿hirioy "? S atis; ac nad oeddid un amser yn gohirio y »/' ..j 1 gymweryd ccnnadwri o'r orsedd i ) styriaelh. \roedd Mr. Ponsbnby yn cymmeradwyo y gennad- ,I,vl.i, o henvydd niai doetillèbocdùj'rw,!ad lioll wueu- 1hur parottoadau milwraidd, fel y galiai amddiffyn ei ?"n os byddai amgylchi adati yi) gofyn hynnv; ac nid ?dH efe yn ystyi ied fod ei gymmcradwyaeth o'r gen- ?dwri yn ei rwymo i osod ei has dros ryfel o'r newydd, ?'dmewn acho 0 angenrhcidrwydd. Gweddus oedd i' o¡,YwY;oorr Rhaghw gydweithredn a Chyngreirwyr ei lawrh l' Va,.vrliy(li Chyng?h?yr ei Fawrhyùi mewn pctliau cydf'vae'do^ an'iiy(}edd ? ?"? y dtyrnas hon, ac nid II oedff v sc ^n myned > ml^!Iach na hyn. ;Ar annSthr W^JVT.y. Trysorlys, bwriwyd -Ar annogeth CangbeUav. y Trysorlys, bwriwyd allan yr ysgrif a oedù dr05 ilrth uewydd ?- y gwin, a ?ar <n J ?. d???? ??? ,?? c?iT d? fwriadol yo) Pe,.i ihu oh<? !?ra(!l ei ?- t I ?-  hono ae,l el ytcd; ae )'11 ganlynol Heihau, ae i,id n,:yhan'r gyll1thaeth a ac'i ysgr;f*  Al. A. ?y?'-?nnadiddyM ag ysgrif i j niewn ?? ? r. i ??'?' -.p.digaeth y Rhigod (Pillon -y '0 (:I Wy nad oedd vÚátteb ? diben daionus, vnf08^1 unS}lyfai tal; i ddynion mewn sefyll- ,C yn gspedigaeth <lnghyfartal; i (hl,rnwn 11;ewn se1''ll I  ,° ?'??"?a? ?ygioh? y-r unigeffaitli agoeddv ?'"y? ?''? ??'d?y?byn cvwil- yeld' 1 td -vdd; i dew83 '?"?'' vr oedd Y? ???yn.wy.so dros fyth i a eyfi-ifol ereill; mewn jLT"'11'3dlyauleitlla"u i«w^r cyfriroi pa. tyried yn ei l,v,. fyddai'r gwr J Z J" ,l.Vn'ach megis pHt, •MJi ond pa„ f,S;yiiid "'0: 'tI 0 < ? ?ithiau, prin ?  ?"?h, ??ydd !nnny ?ana)?? troseddur yn ryw; ac o  ?ig? aehaJor" ar.?" troseddan.Rhoddwvd  l1%d 'f ?'??dnysgnf? gaeieid?ynimewn. Gll!Cne)' '7 C GICIC)Iey, 1 Cynnyg0da Ar-,wydd Caslereagh ar gennadwrh Tywys? f6dI ann'l-chiad C.Ytliiliei,adA'3'6-109' enna(i%vi,i'j-Tyw.?,sog IRI)ag?, l aw glel (,i danion l'W Uchder Brenhinol. Pan I zieth ef, C' I -I?aris gyntaf y "y?M efe a wrthwyuebodd y I desman a «Vn nyCl ?" y Cynereil wy^ y 'bai oedd- nlor fit t l' I' I .¡, 'or fil(itliol il?onapal-te; ?t'y?cddYmera\vdr Sussia o'r ravo n, tod ?'???''?"?'Sy" bleidiol i ^°uapaite?  ??" ?' y y tel, t:> Oe ( (}'osod tertVl1 1,8an ar y rJ,y: ¡y¡' Oedd efe (C I, ,J ?' ? y- ocjd efe -<, '"??? "?? ?g''v"imeradwvo ??aediadiEiba ????y?d.ti?'i-cytundeb,ond ar yr aramod o .gae;! ynys Elba, neu gael iiaw,udle ym |- Mhrydain. Vn Elba a'r gymmydogaetb yr oedd efe mewn perffaith rydd-did, ac nid fel carchumr. Ni ellastd gwarchae ar yr ynys honno it hollllyuges Pry- dail1 yny fath fodd a? i rwystro dyni unigol, fyned oddi yno pan y mynnai. Pc buasai'r Miiyriad.Canipbel.yn'o' ar ainser ymadaAviad Boiiaparte, gbsodasid ef mewn dalfa, hiegis y g\Vna\vd-a Mr. Grattan a rI-' i-eiiie. Nid .oedd efe wedi acliwyn erioed hr fod y- cyttundeb ag ef wedi ei dorri. Yn Ffraingc yh av^r y mae't bobl -o-tlan; Ly-<vodi:aet-h fihvraidd,' ac liis gHlir cyfrif fod y dei byniad a gafodd Bonaparte ar ei ddychwehad yn rydd-wcithted o ei(!(Iolr bc,)I. Yr efe yn tybied ydylasai'r wlad hon gydweithredn a'r Cyngrcinwyr gan I nad pa un ai parottoadan amddiffynol neu ryfel eb- rwydd afernid j'n angenrheidiQL Cythtn::) Syr Francis 'Hnrdett a'r hyn a ddywedwyd, sef nad oedd gennym hiwl i gyfyngu ar Bonaparte, yn Elba, dim pellach nag i'w rwystro i gynhyrfu rhyfel 0'1' newydd yn V.wrop. Yr oedd efe yn cyfrif y dywediad ynghylch'Ci oresgyniad ef o Ffraingc yn dra gwrthun; eanys pwy erioed a glywodd fod un dyn yn goresgyn vX),000,000 o bobl. Yroedd ei lwyddiant yn ddyledus i'w gymmcriad gan y bobl, y rhai a'i hystyricnt fel en Gwaredwr; ni ddylid gosod Breniu ar un wlad o anfodd y bobl. Gwrthwynebai efe yr annerchiad o lierwydd ei rod yn theddu i ryfel anghyfiavvn yn ei egwyddor. ei fo,,] yn ttiedtl' i ry c. (, g 3 d ?o Aiiiddiffynwyd yr annerchiad gan. Mr., Ponsonby, gwrthddadieiiwyd idda gan Mr.Whitbread,.ac vvedi cryn ddadl yniraiioad yTy j dros yr annerchiad, 220 yii c c i- by n 1