Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

''OL-¥8delFEN.

News
Cite
Share

OL-¥8delFEN. I i r ydym wedi derbyti ptijui-au Paris i'r 8fed. Yr ocdd 1500 o iilwyr IVJarseiles, a dwy gatrod ereill o Fienhinoliaidj dan dywysaeth y Cadfr. Gardanne, a byddin arali gan y Dl1 D' Angoa- leme, yu cychwyn o Montelimart i Valence, lie ycyfarfu'r Cadfr. Debelc a 600o fihvyr a Fiwy." Ymladdwyd brwvdr, yn yr hon, medd y Moni- teur, y maedihvyd y Brcnhinoliaid, ac. wedi colli 30 o'u gwyr mewn lladd a clilwyfo, Iiiv), a was- garwyd; end ymddeisgvs mai buddugoliaetliu a wnaetliant, canys wedi hyn dywedir withym i Ddug Angouleme fyned yn ddiced i Valence-, er iddo g-ilio cddi yno wedi hynny pan ddeallodd fod lliosoccach lluoeddyn dyfod yii ei ei,bytf,- Y mae hapurau Paris i'r 6fed olr niig hWII yn cadarnhau yr hysbysiaeth fod ymdrechiadau Duges Angouleme yn Bourdeanx wedi troi allan yn afl wyddianulIs ar hyn o bryd; llwydd- odd cudd-gennadon Honaparte yn eu gorchwyl o Ij'gru'r fyddin. Ymddygodd y Dywysoges uchod fel gwrones yn y cwbl; hi a o luest i luest, ac o gatrod i gatrod, gan ymdrechu byw- ioccau niilivyr y gidres; cithr pan ddaeth dydd y prawf gw rthodnsant ymladd; wedi hynny hi. frysiodd at y gwiri'o(-Idia?ld: li?vyii?, y?tfyddinasaut mwu ,i?,,?vedd ar f Ihvythfeydd C<yM?//s?, eithr wedi saethu un gawod o ergydion ymrysonasant a'n gilydJ,a sacthasant y na.:U at y Hai? a chan gad e? han- nog gan gudd-genuadon y gelynion, bygwth- iaal\t gymtr{cryd ei bywyd hithau ymaith, ac ar hyn ciliodd y Dywysoges ac ar hwyr y dydd cyntat o'r mis hwn, wedi rhyddhau ei chardyn- wyr oddiwrth eu 11 won o llyddlondeb i'r Bour- boniaid, hi a aeth o Bourdcaux., gan gyninieryd Hong yn louilic; ae ttii 11 hore drannocth cym- me vvyd meddiant diwrthwjaiebiad o'r ddinas gau.y Cadfridog Ctausei., a'r bobl yn bloeddio, d do'r t, CIN A Byw fyddo'r Ymerawdr." Clwyfwyd amryw wyr gan y milwyr gwirfoddol, a lladdwyd uu o'u Canwriaid gan ei wyr ei hunan. I wiieuthur i fynnu'r golled yn Bourdeaux, y mddengys, yn ol hanes papurau Paris eu hutiain, fod y JJreninoliaid yn lied ddhvyd, lliosog a grymus deheubarth hysbysant dan y pen Grenoble— Fod dynion adOg, y rhai a alwant eu hunaiti yn osgorddion gwladwriaethol Mar- seilles, wedi ymddangos o'r newydd yn yr Alps Uchaf;" lhaid fody rhai hyn yn go rynms cyn gallu o honynt dreuddip mor belled. Y lluoedd a ddanfonwyd gan Boiiaparte yn eu heibyn yd- ynt wedi eymmeryd sefyilfa yn Corps, yr hwn sydd ar y Hodd ynllriiawlI i Grenoble, ac add- eiir eu bod yn lie ymosod ar y Brehinoliaid, yn sefyll ar yr aniddiflyia, ac v mae lluoe«i(i veil- wauegol, danyCadfridog GI ouchy, wedi cael eu gyrru tua Jiyons i wasgaru'r ychydig derfysg-. wyr, fel eu gelwir, agydynt ynallollyddu g!an- nau'r Rhine a chelwyddau gwaithos. Yr oedd mynediad Bonaparte i Paris yn hysbys yn Mar- seilles ar y c27ain, eithr ni wnaeth hyn y eyfnew- ídiädllèiaf yn cuhymIyniad wrth y Bouiboiviaid yr oedd y faiiek wen yn chvvifio ymiiob parth yno, a' hedrosyn gwyn ymhob lief. Gelwir Bo- naparte ganddynt yrt waed-ddyn o'r ynys haiarn." Nid yw'r h.anes a fynega'r papiirau hyn, ynghylch fod Dug Angouleme wedi ymddi- eifhrio fel melinydd yu ei 1foedigaeth, yn deilwng o sy 1 w-. ilysbysir mewn llythyrau anghyoedd a dder- byuwyd o Paris ddoe, fod rh yfel yn cael ei ys- tyi-ied yn anochpiadwy., bod gwyr ariatiog.ineivii braw ar gyfri'r mospi-au a, ofnent o osoûiíl àr I droed. Dywedant fod Bonaparte yn lied eb- rwydd wedi ei tklychweliad i Paris wedi amlygu i'w VVeinidogion fod yn rhaid iddo gael byddin o 600,000 yn ddioed, "a 25,000,0001. Y chydig ddyddiau arorhyn aeth y Gweinidogiou atto yn -? l l itit  l dv%ve d 3, un corph, gan ddy wedyd fod tuedd v genedl > n awr vn ei gwiictitlitir yn beryglus i anturio galw ai:vr Vil ei g?,vti r rD 0 am y -fath áUérthau ;;¡J,u bod hwy yn teimlo mai eu dyledswydd oedd c;vng.hori ei Fawrhydi i geisio eyínmoc1 a gwiedydd ereill. Ar hynefc a jfromodd, ac aeth yn ei gerbyd i pountainebiieu yn ebrwydd, i guddio ei ddigliouedd yn achos ei siomedigaeth. i* c; PAPURAU BRUSSELS A FRAKKORT. Ostendy [ u\ gan ddynion geirwir, y rhai a ddaethaut o PpMrk y bore hwn, fod ysbryd g^rthwynebiad yn gyffredin trwy Ffraingc i Bonaparte. Y mae La Vendee dan a'rfau yn gystal a'r deheubarth—ni feiddia Bonaparte hebgor neb o'r milwyr ynghymmyd- ogaeth Paris i ddarostwng y rhai hynLy mae enciliad oddiwrth ei fyddin ef yn dra diyffredin dywed y mihvyr a'r trigolion eu bod wedi cael eu twyllo. CiLiodd 200 o filivyr o amddiffynfa lechati Dunkirk ofewn i'r tri uiwrnod llyn. Yr oedd y llawenydd mwyaf yno pan ddeallwyd fo.l. Piydain yti sefyll at y cyhoeddiad a yrasid alldil 0 Vienna yn erbyn y gotmeswr,'yrnWrnt 'w()aet'h-I i lawer gredu fod Awstria a Phrydain o'i du ef. Mewn erthygl o Geneva hysbysir fod Mont, pelier, Wismes, Marseiles, ac Avignon, yn ne- heubarth Ffraingc vvedi ymuno yn erbyn Bona- parte.. Yr oedd y • Brenhinoliaid wedi ffurfio gw'ersyj|i y0 Durance, wedi peri i rai catrodau o'r gadr^s f.Qj^di eu har-feu i-lawr, a chau ereill i fYIIU. 1JCl\t \,Y,f., hanesion o Brussels fod trigolion Belg-^urn } n fwy gwrfhwynebol i'r trawsfedd- ianp(v?| oeddid yn feddwl; yroeQdy meiwyr • ynJnWapt} i'r gadres yn awyddus, ac- ymddiried werlié¥r e i sefydlu drachefn yn y parthau I hynny. Mewn papurau diweddarach na'r rhai uchod o Brussels a Ffrankfort, hysbysir fod y paroto- adau mjlwraidd yn Belgium yn myned rllag- ddynt yny modd mwyaf eguiol. Y mae gwil- edyddion (ccntincls) y fyddin Ffrengigac eiddo y Cyngreirwyr yngolvvg eu gilydd, a'r marcb- luoedd o'r ddau tu yn lied agos i'w gilydd. Cyhoeddwyd fod Luxembourg ac amùdiffynfeydd ereill dan waiGliae. Aeth rhai o filvyyr Ffraingc uinvaith dros eu terfyn, gyrwyd swyddog a heddfaner at eu Llywydd, yr hwn a <idywedodd nad oeddynt wedi cael gorchymyn i wneuthur felly, a gal wyd hwy yn ol. Y. mae'r fyddin gyfuriol yn cael ei hadgyfnerthii bob awr, a milwyr Prwssia, Belgium, Germany, a Phrydain yn cychwyn p bob parth tua'r cyffiniau. Nid yw alluedig i bethau barhau yn hir yn y modd hyn clisgwylir i ddyrnocl arsvvydus gael ei tharo yn fuan iawn. r. Yr oedd Dug Welington wedi cyrhaedd Brus- sels ar v 5fed. 1:- eI f

Advertising

AT EIN COHEBWYR.I

'AI- Argraphiadydd Seren Gomer.I-f…

Family Notices

MARCIINADOEDD.

, SFSlZbU YM ritODROL.•.