Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

, SFSlZbU YM ritODROL.•.

News
Cite
Share

SFSlZbU YM ritODROL. T'i 1 DDI. lau, Ebrill vnnv«< M I • ar fed nadvvi-i y Tywy^a; KitagiuM- i u ei eliymiaer.j *d i tyi-i""ctil N, f(")-!I. Orifyiiodd ladl Grey pa ran o'r cyttnndcb a wna4 yn Paris aj Cy ngrej i wyr oedd wedi cue! ci dorri? Dy^vedodd laii! Leipwl y dangosai cfa y forU rti cyttinidcb Paris ac eiddo Fasuitaineblieu wedi cael w torri yn drwyadl. j larli Grey,Dylai cyttundeb Foiintameblieu gael osod ger bran y Ty. Yr oedd yr hyu a gyrmncrodd 1 yn ddiweddar yn Ffraingc vn gaiw am fesurau liifj' ocheliadsl, citlir dylid ynidifelni eadyv IIcddwcII os v' hynny yn gydunoi a lies Pi-ydain a diogelwch partia" Ewrop, Yr ocdd Iarll Stanhope yn cyttnno yn llyn, y dy la eu Harghvyddisetban fod yn dra goehctgaV, pan ,1,s' hedd well nen ryfel fyddai- y pwngc o'n bl»c;n. Khy^ meddaicf, ag sydd yn eael pob peth o'i fiaetii fel Edet), ac yn gacfeel pob peth ar ei ol fel anialwch rheitfiiedig. Ystyriai Arglwydd Gl'enviUe fod y mesnyau ?'? cchciiado) a grybwyllwyd yn fuddiol i gynnal betk^ ac <luymddíbyniarth Ewrop, ac ar YCJflif hyBHy? oedd yn en cyrnmeradwyo, Cteener, 7.—.Wrth gynnyg ar fod i annerchiad mcradwyol o gennadwri v Tywyso? Rbagiaw i gaef: dderbyn gan y Ty, cyfciriodd Lull Lerpwl at .1 y d, wyddiadim a dywysasant at derfyniad cyttHn<it? Ý Ws, yttnndch ag oedd ,dra anrhydeddus i Ff";Iil;? Ymddygodd y Cyngreirwyr ar yr achos hwMtW '1 modd mwyaf haelfrydus, i'r diben i oehclyd yhyfct" t'ewno? yn Ffraingc; yr oedd Bonaparte y i 1,-Y? yn tywvs ?(XX) o w.yr; yy oedd gan SoiKt tyt?'? C i, O (', O ac y' 50,OCO; ac yf OGdd byddin gaarn !aw? ?n 1 yn yr Eidal, ac yr ocdd yr haHFaestywyu?ioH,? Mnrmont, yn g)ynu wrtbo, a'r '-toH ieocdd c??-t? Ffraingc, yr Etth? a Hobnd, 0 dan ei -J hvn \r ocdd yn debyg?] yga?td'-i ddai?stwn?? nid doethmeb fnasa. antlljo gormod ar y tebv.,Iw?i hynny; a thrwy ganiattau Elba iddo ef, a par? Placentia i'w wraig a'i fab, efe a foddlonodd y)n?''? achor?rftaingc; Y" )"tyriith'\u hyn yn Hni?* I eddodd ei gyf?iU unhlasoJ" Arglwydd Castlerea^ Symm?ad?-yo y cyttundcb h?nnw. ?Vp<<t )'? ?Wiiaeth ei Arghvyddiaet!] syhvadao :yff>lyb i l-4 At-ghvydd Castic?c?h ynNby yCy?cdu!, y''? .xynedt?d Honaparte o EitM; nc ychwaneged'?' ,I Napoleon,-trwy ddycbwelyti i FfVaing' wedi d'jf lioli (leleiau y eyttundeb hwanw. ac nad oedd gellll [ i(md[ n? & d'dau beth i'w wne-nOmr yn awr, sa'?' .nodd?yniad arfog neu ryf?gwptthrcdot, end ??<' pf? yü galw ar eu-Harg]vyyddiaethan yn mvr i tlCI ar,pa on o'r defau sydd angeu.rlieidiol. Ðy\cdodd ArdaJyddWelesIey fod yyuo!!A!?} wedi myned ar gyn'il¡nl oddiwrth gyttuudeb  i ean'Vs os oedd Ffraingc jgaçj ei ohyfyiigu o feWIlJ hen de r fy n a ii < 1 y 1 as a i y GUILI)OC(ld el-eill ,iiio Yilt fewn i'r eiddynt hwythaii. Yr oedd pobl ystyried en hx)):.)? yh cae! en diraddio, ac aty ? iad hwft yr appelioddijchaparte..  Syhvodd 1a;¡¡ Grey tod cyfaddena? yrAt'? t:jl.(i(-Iusol yn dangos nad ocdd Bonapa'.M? led us am ei fyvvyd i IiaeUVy dedd y Cymgreirwyf oedd efe yn eyttuno yH huHoi a*?,hyn a tblywed^J A?.tiyddWfk?ey. i Wedi rhai s-Iw;idA?i cytttjiiwyl ncrchindhebunnmsyagtoc?. ? -"?   4?, TY Y C YF Fit E DIN. I LlunrEhrill S .Ar annogaeth Cangh.eila.Wr y rys, gohiriwyd ail ddarlleniad ysgi-if y ti-etili IIcwyd j hyd ddydd Lftin iiesaf. Dygwyd ysgrif i mewn gan Mr. Lushijigton 1 g gweitbred y 49ain o'i Fawrhydi, dros ganiattau i gael ei ddwyn i'r wlad hon o bob parth. Dai'llei^" r waith gyntaf. j Cyfododd Mr. Whitbread, adywedodd yb?? dda ganddo gHd gwvbod gan GanghcHawr y ?'y j ?9 I§ oedd efe ynidi&gw yl e'-em o Wcuudog?n ei F?'??, i't' Tv., ?a n(tiJ!?RotYsgtiftagIaw y Llywodraeth achosiantraniur. Y'r qedd efe yn disgwyl y  ryw ?y?st&et!! gaeIi roddi ynghyleh y dis?y'? t) & a.na?!?I ? oeddyntyn ddiweddar wedi cy"?q He" a phanm oedd y wlad hon yn tnedd?'I?' ? ? meryd ar yr achos. • hf i Dywedodd CangheUawr y Trysodys y ?y???r?' bysiaeth yn cael ei roddi i'r r?? ynebtwyd???t iT y mesurau ag y eynghorwyd ei Uchder 13le0io? harferyd; a cbyn belled ag y gaUasat efe djy w,'I? dydd Mercher nesaf fyddai y diwrnod i yod<?h?? ? iaeth ag oeddid yn ei geisio. da? Dywedodd Mr. Wh:tbread ei fod efe w.dl jot.IV# eyhoeddiad ddoe, ag oedd yn cyfeirio &t vda ia¡Jt tf' Cyngreirwyr vn Vienna, yn yr hwn y (iy%vet,latl t fOj Cyugl'elnvYI''n 1C lenna, ,yo Y1' nu Y, s rÎf  Bonaparte aUan o nawdd pob cyfraith, te Y g y' "?? I Ft' 'ndC. 11\" iawnhau bradtofmddiad Ymet-awdr Ffr?"??,,tt? ,de (Mr. W.) wedi amlygn ei feddylian a, teo tiij) 1" o'r hlaenac feUy yr oedd y diiveddar pel'ce ,I, y ,f hwn yn ebrwydd we li hynny a syrthiodd ?? ab?'?t"i  fradlofruddiaeth, a'r luvu a ddyvvedasai >rl eyo > athrawiaeth niweidiol, A

*'=! Parhod o Newi/ddion Llundain,…

[No title]