Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

GWENES. 7. [ Derbyniasotn bapurau Paris, am y 4ydd (dydd Mawrth dii-veddtif). Tr oedd Duges Angouleme yn aros ynBourcleaux ar y 29ain o'r mis cliw- eddaf; eitht* nid oes un syiw yn cael ei wneud ° weithreduedd y Breuinoliaid yn y parthau hynny. Yr ydys yr un mor ddistaw ynghyleh yr hyn a wneir yn y Dwyrain Ddehau. Nid yw Dug Angouleme yn cael ei grybwyll gymmaint ag unwaith; eithr dywedir fod Breniu Naples yn Ancona, a bod ganddo 70,000 o filwyr hebgor- adwy. Y meJn amlwg fod crybwyll am Murat yii y ffordd t.yh yn cael ei fwnadufetannogaeth i bob! Ffr?i.tgc? ac fel awgrym iddynt fed y Pen- nadur hwnnw yn cymmeradwvp mesurau a der- chafiad Bonaparte; canys nid yw debygol y byddaiiddofc syhvi ar fyddin gadarn a Iliesog, yr hwn a fynnai i'r bobl i'w ystyried yn elyn. Crybwyliir parottoadau a symudiadau milwr- aidd y Cyngreirwyr yn y papurau hyn am y waith gyntaf, gan ddy wedyd eu bod wedi clywHl o Milan fod. 30,000 o'r Awstriaid yn dyfod ar hyd y Tyrol i gyfncrthu eu byddin yn yr Eidal, iyr lion, fel y dy wedir, a gy nnyddir i 150,000 o ivyr. Hysbysi^ r mewn erthvgl o Stutgard, a amsCr- wyd Maw-rth Fod y Count do Noailes rncymmeryd I holl gyfyi!<;deian a «krtili^dnu riiyfel at- ei wlad end nad ce. diaj w'ciW ei gVhoeddi etto ynghylcii yr hyn a fis y u ddiy 3gog gan y gwahancl I alluoedd cyfnnoli'wgyllawni; ac anliaudd dv- j I wedyd pa a gynimeyant pan ddys'go.ii fod Napoleon wedi myned i Pai-is meM& riel buasai yn rhodio er hyfrydweh iddo ei Gyrrir annerchiatlau i me%vti at o -te yn barhaus 0 amryw barthu Ffraingc: -rrfhr rhaid i ni anghoi'io'r lliaws dirif o annercLiadnu a ('dan- fonwyd o holl afdaloedd y wlad hen no yn ddl- weddar iawu i Louis XVIII. cyn y galioin osod 1-lawer o bwys ar y rhai hyn. Y riysorfeydd Ffrengig ydynt yn gostwng; y inae',r cotisols bump y cant yn (i8 ifrancs. Cennadwii'r Tywysog Rhaglaw j'r Ty Cylf- redin, yr hwn a ddarlleuwyd oTr gadair, sydd fel y canlyn :—• "CTn. Y TN-,vyso7,, gaii weithredu yn enw a thros ei Favv'rhydi, sy'n baruu yn addas i hys- bysu i'r Ty Cytrredin, fod y damweiniau a ddig- wyddasant yn ddiweddar yn Ffraingc mewn gwrthweithrediad trwyafl i'r ymrwymiadau a wnawd i'r glluocdJ cyfunol yn Paris y mis Ebrill diweddaf, a'r rhai a fygwthiant galllyn- iadaa tra niweidiol i lonyddwch acanymddibyn- iaeth Ewrop, wedi tueddu ei Uchder Brenhinoi i roddi cyfarwydfiadau cr cynuIIydduIrtlócdd ei Fawrhy di ar dir a mor. u Y mae'r Tywysog Rhaglaw hefyd wedi ei barnu yn rhwymedig arno i beidio colli amser i ddechreu cyfrinach a Chyngreirwyr ei Fawrhydi, i'r diben i IfLii-lior fath gyngrair ag a ddichott rngddarbod yn y modd mwyaf eneithloi dr; s ddiogelwch parhans Ewrop- ci Ac y mae ei UclideT Brenhinoi yn gorplnvys yn hydcrus ar gy unorth? y Ty'r Cy, y yr hoil fesurau a ddichon fod yn angenrheidioi er cyuawm'rdtbcnpwysjg liwn.'r Cafodd Uchel Rcith'rr Mj(dlesm, dydd Mercber diweddaf, ysgrif gywir yn e'byn y dengwriad a'r ddau íilwJr a saethasant o dy Mr. Robinson, vn amser y terfysg diw-ddar yn Llundain; ac hefyd yn erbyn James Ripley, ¡ trulliad Mr. Robinson, am lofruddiaeth Jane Watson. 1 ohi y carcharoriou yn yr est odd foci ?wn o fra?dlys ) r Old Bailey. H)'b?sir mewn itythyrau '0 Ffraingc am y 3ydd o'r mis h'.?'? nad yw'r mitwyr yno yn yrn_! ddwyn mor weddàidd wedi dyehwe:iad Bona- parte ag oeddynt o'r blaen. Prin y gellir enw; catrod a fyddo yn cychwyn o le i'i- )]a], ar nad yw yn anrlieithio'r trigolion ar y ffordd. Nid oes gan y swyddogion nemawr rheolaeth arnynt, ac y mae rhai o honynt wedi bod mor eofn a dy- wedyd, pan geryddid hwy am en beiau, nad ocddynthwy yn perthyn i'r Ymerawdr. Cymmerwyd y blaen gan Plymouth i alw cyf-I arfod cyff red in o'r trigolion ynghyd, i'r diben i ystyried yr addasrwydd o ddanfon annerchiad serchus a gostyngedig i'w Uchder Brenhinoi y Ty wysog Rhaglaw, amlygiadol o'u hymlyniad wi th ei berson Brenhinoi, fel Ely wodraeth wr y deyrnas hon, yn enw a thros ein Pennadur hy- barch; ac ynddarlulliadol. o'u sel didrai, a'u hymroddiad diysgog i gefnogi mesurau y Llyw- odraefh hon yn erbyn uchelfrydedd diderfyn irawsfeddianuydd gorsedd Ffraingc egwyddor- iun ac ymddygiadau yr hwn ydyut anghyttunol âheddwchEwrop a diogelwch cymdeithas ei iiiiii yr hyn sydd ymddibynol ar gynnaliad iawllderall ,gwladol a chrefyddol mewn gwrth- wynebiad i bob goresgynwr diegwyddor, a gor- meswr mUwiaidd. Ym mrawdlys Carrickfergns, dedfrydwyd Thomas Barry cryddj i ddicddef marwolaeth. am lofruddio ei wraig, yr hyn a wnaeth trwy ei I churo a. phren dros amser mtith, nes y bu farw yr oedd eifab ei hun, bachgenyn ynghyleh 14eg miwydd oed, yu un o'r tystion yn ei erbyn, yr hwn a ymdrechasai hyd y gallasai iamdditfyn ei farn rhag ergydion angheuol ei dad.-Wi,tli gy- hotddi y ddedfryd farwol, annerchwyd y car- charor gan y Barnwr Mayne, yn y modd can- I ynoi 41 Thomas Barry, fe'ch eafwyd yn eaog^, ar y dystiotaeih egluraf, o'r bai mwyaf erchyll, sef llofruddiaeth-—Jlofruddiaeth gwraig, trwy gydionmYllychoJ, nc nmtyw ymosodiadau wedi ychydig seibiaiit—^seibiaht digonol i ganiattau i'r wreichionen leiaf d ddynoltaet.)), pe buasai yn hanfodi yncch, iddi! oi i hcri i chwi weled prchylldodeich ymik v d profwyd yn euog o lofruddiaeth yr itOti a. ymddiriedwyd Vch l gofal a'ch ymgeledd, trwy yr unoliaeth arbennig hynny ag a'i gwnaeth ytrrhan o lionoch eich hu- nall-mam eich-pedwar plentyii. Pe gallasai un rhyw amgylchiad fwyhau eich bai, os yw mwy- hau bai mor fawr yu alluedig, yr atngylcliiad hwnnw a bcrthyn i chwi. Gorfu ar y wraig all- ned wydd tfoi rhagcch amryw weithiau am ym- gelcdd gan ereiil ac yn sicr, pe bMasai eich meddwl yn ddychwclndwy, Pi: na buasech wed] eich caledu a'ch dirywjo yn (Ilrlwyadi, buasai erfYlliadau mynycb erciJ!, a dehyfiaâÜu y wraig arinettwydd ei Jmn yn eich ennill. TrngnrEdd gan hfllny yweich symud o'r byd. Nid yw cyfreithiau Duw nn. dJ1 yn canialtau trugaredd Feh trosedd; ac nid oes wedi ei adael i mi ond I ymbil arnoch i v heddweh yn yy unig. !e ag vmbil. a.,rnOChi h eddWCÎl yn '¡' uniO' 1e a0' y Am dariaf f;7 nid wyf ond'genau i'r gyfraith» ac wrthgyhoeddi dedfrytl njarwolaeth arnoelv, nidvvyf ond dy wedyd yr i ag yw y gyfraith., Gan hynny crfy.niaf-arncch, -dros yr ychydig or- iau ag sydd gemiych etto i fy w, i droi eich me- ddyliau yn liollol oddiar y hyd hwn-i arighoiio pob peth ynùÙo, a goso(leich hollfmidwlÚyr hwn a ddaw, megis pc na byddai y byd hwn yn .1 hanfodi, ac megis pc iiad uii eyi-, ynddo—-yr ydych yn awr ar drothwy tragyw-I yddoldeb, ac nid oesyn aros i nii end cyhoeddi dedfryd ddyc^irynilyd y gyfraith—i chwi gael cicherngi dydd lau nesaf, a'ch corph i gael ei ddifynio va ol y gyfraith."

[No title]

, SFSlZbU YM ritODROL.•.

*'=! Parhod o Newi/ddion Llundain,…

[No title]