Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

, SFSlZbU YM ritODROL.•.

*'=! Parhod o Newi/ddion Llundain,…

[No title]

News
Cite
Share

I JAr)6. I Y ma'r ffre!gad Endanns, Cadpeu H. ?! escott, wct? dala a gyn u I Plymouth, y Hong Ffrengig L' Amiable Etherne, Cadpen Sobray, o Bcur- deaux, yr lion oedd yn rhwym i Dunkirk, a gwin a brandi. Yr ydys yn meddwl fod hyn wedi cael ei gyflawni ar orchyniyn y Lly wodraeth, am nad oes ond ychydig oddi ar pan hwyliodd y Cadppn Prescott o Bl vmouth, set' y 27ain o'r mis diweddaf. ) PAPURAU BRUSSELS. Brussels, Ebriil 1.—Disgwylir Louis XVIII. yn ddioetl yn y ddinas hon. Hysbysir gan Lys- argraph Ancona, fod Brenin Naples yn cael ei ddisgwyl ),ito ii, y iif,ed o'r inis y Tywysog Augustus echdoc i fyned tua Berlin. Dechreu- odd y Tywysog Schwa'rtzenberg ei daith heddyw tua'r Eidal. Y lIuoed dan ei reolaeth ef a gyit- 20-000 o (ip.vyr J'retiiu Sardinia, 10,000 o luyddwyr Brytanaidd clyWysjad ArgL Wra. Bentinck, a byddin i \nnoiv wyol o lilwyr Neapoiitaidd yn cynnwys o 30 i 40?0bo o wyr. GydaVlluoedd Hiosog hyn, yn cae eu fy wy» gan Gadfridogion medrus, a'u cefnog gan bleidwyr "nil y Bourboniaid yn nc- iif ubarth Ffraingc, gellir disgwyl am y llwydd- iaut mw)-af gogo-lieddui. Y mac tair bydctin lawrion fn ctchwyn yn erbyn Ffraingc; un tua'r gogiedd, un tua'r deau, II a'r llall i'r Eidal. Y gyntaf a dy wysir ^an Ddug Wellington, ac -it g-,tdai,tihe-ir gall o'r Prussiaid, fel cynnorthwywyr. C\nt\uliir by- i ddin Prussia o'r Bhine gauol, os hydd an gen- rheidiol, yn JVlentz. dan l'eolaeth:J"l\ywysQg B[Licher cyfvrfydd byddiuoedd A wstria a Ba- varia dan y Tyw ysogion *i< hwarlxonberg a Wrede, ar y Rhme LIchaf. Tvw^sir byddin yr Eijal gan yr Arch-Ddug Siail. iawn amser etto byddd naw can ?ni'n'deg a deugain o I C!oedd arfogar gyi?niau i?a?gc? Khwog hyn a'r laf o Eb:!? bydd bydd?) ?u'sst? wpdt croc?'i- Oder, ac ar y JOfed Uy dd n Prague- Danfon- odd yr tmëräwdr Alc-va-nder am ei osgorddion, o herwy dd, ymhob arrtgyiclHad, bydd yn ajrgen- rheidiol, ysgatfydd," cadw golwg wiliadwrus ar Ffraingc dros amryw flynyddau. Y mae Dug Wellington heb fyned oddi yma hyd yn hyn; dywedir ei fod i vmadael ar-y 23ain. Perir i ni.ddyehymmygu ar-gyfiif ymadawiad gwr mor bwysig a Dug Wellington, &c. y; bydd i'r Gymmanfa gael ei gohirio. Trwyweithrèd ffurfiol yr ymwrthododd yr Arch-Dduges Maria Louisa a'r ehw Ymerodres. Ymddarigosodd y Dywysoges licit yn Burg ar y 18fed, lie y croes- awyclhi gan fonllefau gprfoledd y lliaws. Tro- wyd ymaithrr lwll Ffrangcod ag ocddynt yn ei gwasanaeth hi. Y mae Tywysog ieuangc Parma (Brenin Rhufain) yn awr yn y Brenhinllys yma. Attalwyd y brys-negesydd a ddanfonodd y Tywysog Taleyrand i Paris, ar gyffiniau Ffraine, a cliyminerwyd ei holl ysgrifau oddi arno, end datganiady Cyugreirwy r yu erbyn Bonaparte. Yn ygyfrinach rhwng y Peunadlnaidyng- hyleh achosion Ffraingc ni chyfodwyd gyvnmaint ag un llais yn erbyn y mesurau egniol a fwriedir yn erbyn y gormeswr. I Ymddengys yn eglur trwy'r papurau Ffrengig eu hunain a dderbytiwyd ddoe, fod cryn lavver o anfoddlonrwydd gan lawer yn Ffraingc yn achos dyfodiad Bonaparte i Paris, a bod amryw yn y wlad IiOfino o du'r Bourboniaid. Y mae M. LaVnc, cadeirwr diweddar ystafell Cynddrych- roI wyr y-bobl, wedr ymuno a, Dduges Angonleme yn Bourdeaux, ac y mae efe yn hc'iol o blaid y l Bourboniaid, ac yn ddyn a berchir yn gyifrediii yn Ct wlad. Myn?a papurau l\ms fed yr am- ddHI'yufnyn y ne hwnnw o du'r Ymerawdr, end y mae'r hanesion ere U a dderby?iasom cdd' yno yn gnad u hyn ei<hr bydded hyn fd ag y byddo; anitwg ),Nv, d Nstiol?,-ioth y Mo"i:curei I hun, fod y llaw drechaf gan y Bren:np!iaid yn y Ituii, fod i.' lttnv 'drcc'?,.af g,,Irl vil y d d iiias uc!io d Pi, i ii lic?,v i  o,( I ioll o Lyons yn y papurau Ffrgig, ond yr ydym yn I I deall fod anghydfod i raddau go helaeth yn bod i I' yn y parthau hyiu y, ac ysbryd gwi thwynebus i I awdurdod Bonaparte yu cael ei amiygu. Ymhlith yr alTlryw annerdiadau i Bonaparte, cymiwysii" un o Mezieres, yn hysbysu fod hoi) I 3 y slt, [1 n o X-ti drÎgolion Belgium (Y." lad ?y(Ul newydd ei chys- syfltu with Holand) yn barod i selio a'u gwaed eu tl''vddloticleb i'r Ymerawdr Napoleon, a'u bod yn disgwy?am gy?e t ddangos eu bed yn ewyH- ysio by w a marw drosto ef a'i dcu!u ? md oes t ¡ 1+" I B I It .gymntaint a? ilfi o difgQ?dn Bel,iLin, 1: I I.. anerchiad ) ??iiad yw yn dymuno dyfod drach?fn yn aelod o i teulu ardderehog; pawb a chwen- nychant ) i t inydedd i fyw dan gyfreithau vm- i ?eteddo} Achubwf Ff'an?c. Y cyde cyntaf a ymgyiuiygo a ddefnyddir gyJAg awydd ac egni. Y mae'r Bflfiiajd yn barod dorri eu rhwymau auheilwug, ac aryr alwad gyntaf bydd holl ieu- f engtyd Belgium yn barod i ymgynuuli o gylch f yr eryred aciniboi." Dywedir fod Bona parte wcdi hvsbysu !'? gyghoriaid dydd Sul, ei fod efe newydd derbyn ,y i)?, liot-iaid (1) dd S'ul, ei fod (?,fe i'lev-ydd yr hysbysiaeth rnwyaf boddhaol o Vienna, ac nad ,¡ 01 6.. 1 oes y perygl IIctafi !uocd(ty -?-lad boi'?o ymosod arno ef a'i bleidwyr,- a th^y'byn, gwclwn fed papHiau Brussels au oiddo Paiis 'y1I. rthwy- 1 nebu eu gHydd; y na!H'yt<?ywedyd fod byddin dra chadarn o Aw&hiaftIr:jngnylch ymosod ar dn-i"gapt!t Ffraingc; ?'' i?? fod Awstna yn ¡ bleidgar i Bonajwle iffriser a ddenays pa un sJddgywi!'af, oMl Yff!ddengys i ni yn awrnadj yw son am dueddiiulau da r V merawdr Francis at l lei fab ynghyfraith anheilwng, (lnd diehell o eiddo'rolaf, i'r dibcutyingadaridtau ar ciorscdd trwy wroli'r Ffrangcod o'i du ef. ¡' Hysbysir ymheliaeh gan un o'r papurau hyn fod pobl Prydain yn 11awonlian yn ddirfawr yn ae4ios dyfodiad Napoleon i'r orsedd, ac am hyn 1 yr ydym yn gyanhvvys i farnir«ein hunain, a chael j aHan i raddau pa goel sydd ddyledys i bapurau 1| Paris. god syddddyledHS i ba p nra.u pi ri- Dywedir fod y Maeslywydd Mortier wedi cael ¡ ei roddi mewn (Jaffa gan Bonaparte; a bod y ¡ Llywvdd VTictor yn Gi icift, lie yr yuiuna Mar-I. mont ag ef. gorchymyn cy/fredin am osod cvflenwad y I Y goi-cbvmytl c '3 rw,-L d fyddin ar yr en gyifaen ag yn amser rhyfel, a amser?yay laf?nmg??,? Y wM.br i farch-t luoedd am ^Idyfod i'r gwasanaetl) sydd wedi codi o hethralI wyth gini, ac eitldoli- gwyr traed o chwech i ddeg gini. Gcsodwyd 50 mil o ddryl]jau mewn IJongau o'r Twr yr wythnùs ddiweddaf, a deng mil dydd Mawrth diweddaf, at wasanaeth tramor. Llosgwyd llong yn Deptford nos Fawrth; dywedir mai yr Olive Branch, ag oedd yn l'hwym a, llwyth gwerfhfawr i Brunswick Newydd, ydyw. Dydd Liun diweddaf, mewn cyfarfod cyhoedd o drjgolion i ddeisyf ar ei Lchder Brenhinoi y Tywysog ilhaglaw i oilwng y Seneddr ymaith yn ddioed. Ddoe hoi wyd Margaret Mpore, yr hon a gyn-J nygodd ledratta Covon Brenin o'r Twr, tra yr oedd gwraig weddw o'r einv Elizabeth Eloha Staekling yn dangos pethau hynodion y lie hwtinw iddi. Yn ei bamddiffyn hi a ddywedodd l iddi fyned i'r Twr i weled y llewod, ac wedi hynny i edrych ar y Goron--mai gwraig weddw oedd hi-ei bod yn tybie4 mai trueni oedd i beth mor werthfawr a'r Goron i gael aros yno, tra yr oetld-hauller y genedl yn nevvynn o eisieu band am hynny ei bod yn ewyHysio cymmeryd ] y cwbl oddi yno, a'i roddi "rhwng- y cytTrcdin. ]>ywedocld un o'r swyddogion fod 1 ledratta y Goron yti -fradwriaeth dywedodd hithau nad oeddllcbettö wedi colli eu hy wydau arn gynllyg. lladd y Brenin; pan geisiodd yr Ynad ganddi fynegu yn fanylach pwy ydoedd, dywedodd hi- thau mai Cymraes ydoedd o swydd Caorfyrddin, ei bod wedi cael ei dwyn i fynu yn egwyddorion Kghvys L,,)egi-ir_ be(ld hi wed: prynu ychydig dir ac adeiladu ty arno yn yr liwn yr oe'dd yn byw, eithr yr oedd wedi colli ei thai ereill, ai nieddiant, trwy wyr y gyfraitli—nid" oedd hi wedi meddwl am ledratta y goron cyn y pryd hwnnw, ac aid oedd yn cofio ei bod wedi meddwl i am ddarparu i'r tlodion cyn yr amser hwnnw.- Gyrwyd hi i gadwraeth i gael ei lsoh dracheln. Yffi mrawdlys Cork, baruwyd i Milwriad Yereker i dalu 4,0001:, o iawn i Mi- Awstin, merch Thomas A?sth? Ysw. am doi'n a(ldewid p:'todas n ?i.